Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Krystyna Bręk ZSZ im. Gen. I.Prądzyńskiego w Augustowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Krystyna Bręk ZSZ im. Gen. I.Prądzyńskiego w Augustowie"— Zapis prezentacji:

1 Autor: Krystyna Bręk ZSZ im. Gen. I.Prądzyńskiego w Augustowie
RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE Autor: Krystyna Bręk ZSZ im. Gen. I.Prądzyńskiego w Augustowie

2 Menu Rzuty punktu Rzuty odcinków Rzuty brył Rzuty figur płaskich
K.B. Rzuty punktu Rzuty odcinków Rzuty brył Menu Rzuty figur płaskich Wybierz Wykonaj Wyjście

3 K.B. Czy wiesz, że... Rzut prostokątny jest odwzorowaniem obiektu na płaszczyźnie-rzutni. Na trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyznach rzutniach powstają rzuty: I płaszczyzna rzutni pionowej - rzut pionowy (z przodu lub główny) II płaszczyzna rzutni poziomej - rzut poziomy (z góry) III płaszczyzna rzutni bocznej - rzut boczny prawy (od lewej)

4 K.B. Czy wiesz, że... Rzut prostokątny jest odwzorowaniem obiektu na płaszczyźnie-rzutni. Na trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyznach rzutniach powstają rzuty: I płaszczyzna rzutni pionowej - rzut pionowy (z przodu lub główny) II płaszczyzna rzutni poziomej - rzut poziomy (z góry) III płaszczyzna rzutni bocznej - rzut boczny prawy (od lewej)

5 K.B. Czy wiesz, że... Rzut prostokątny jest odwzorowaniem obiektu na płaszczyźnie-rzutni. Na trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyznach rzutniach powstają rzuty: I płaszczyzna rzutni pionowej - rzut pionowy (z przodu lub główny) II płaszczyzna rzutni poziomej - rzut poziomy (z góry) III płaszczyzna rzutni bocznej - rzut boczny prawy (od lewej)

6 K.B. Czy wiesz, że... Rzut prostokątny jest odwzorowaniem obiektu na płaszczyźnie-rzutni. Na trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyznach rzutniach powstają rzuty: I płaszczyzna rzutni pionowej - rzut pionowy (z przodu lub główny) II płaszczyzna rzutni poziomej - rzut poziomy (z góry) III płaszczyzna rzutni bocznej - rzut boczny prawy (od lewej)

7 III - rzutnia boczna prawa
K.B. W1 - rzut pionowy I I W1 W2 - rzut poziomy W3 - rzut boczny prawy W W3 I - rzutnia pionowa W2 II - rzutnia pozioma III - rzutnia boczna prawa

8 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy punktu I W1 W W3 I I I szerokość W2

9 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy punktu I W1 wysokość W W3 I W2

10 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy punktu I W1 W W3 I głębokość W2

11 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy punktu I W1 W W3 I W2

12 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy punktu I W1 W3 I W2

13 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy punktu I W1 W3 I W2

14 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy punktu I W1 W3 I W2

15 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy punktu I W1 W3 I W2

16 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy punktu I W1 W3 I W2

17 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy punktu I W1 W3 I W2

18 I I W1 W3 W2 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy punktu I W1 W3 I W2

19 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy punktu I W1 W3 I W2

20 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy punktu I W1 W3 I W2

21 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy punktu I W1 W3 I W2

22 Rysunek rzutowy punktu
K.B. Rysunek rzutowy punktu III I W1 W3 II W2

23 Rzutowanie ukośnego odcinka
K.B. I A B I Rzutowanie ukośnego odcinka

24 K.B. I A1 B1 A B A3 B3 I A2 B2

25 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I I A1 A A3 B1 B B3 A2 B2

26 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I I A1 A3 B1 B3 A2 B2

27 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I A1 I A3 B3 B1 A2 B2

28 Rysunek rzutowy odcinka ukośnego
K.B. Rysunek rzutowy odcinka ukośnego B2 II B1 A2 III A3 B3 A1

29 Rzutowanie poziomego odcinka
K.B. I I A B Rzutowanie poziomego odcinka

30 K.B. I A1 B1 A3 B2 A B A2 B2

31 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I A1 B1 A3 B2 A B A2 B2

32 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I I A1 B1 A3 B2 A2 B2

33 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I A1 B1 I A3 B2 A2 B2

34 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I A1 B1 I A3 B2 A2 B2

35 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I A1 B1 I A3 B2 A2 B2

36 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I A1 B1 A2 B2 A3

37 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I A1 B1 A2 B2 A3

38 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I A1 B1 A2 B2 A3

39 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I A1 B1 A2 B2 A3

40 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I A1 B1 A3 I B2 A2 B2

41 Rysunek rzutowy odcinka poziomego
K.B. Rysunek rzutowy odcinka poziomego I A1 B1 A2 B2 B3 A3 I I I I I

42 Rzutowanie pionowego odcinka
K.B. I I A B Rzutowanie pionowego odcinka

43 K.B. I A1 B1 I A A3 B3 B A2 B2

44 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I A1 B1 A3 B3 A2 B2 A B

45 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I A1 B1 A3 B3 A2 B2

46 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I A1 B1 A2 B2 A3 B3

47 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I A1 B1 A2 B2 A3 B3

48 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I A1 B1 A2 B2 A3 B3

49 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I A1 B1 A2 B2 A3 B3

50 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I A1 B1 A2 B2 A3 B3

51 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka I A1 B1 A2 B2 A3 B3

52 Rysunek rzutowy odcinka pionowego
K.B. Rysunek rzutowy odcinka pionowego I A1 B1 A3 B3 A2 B2 I I I I I

53 Rzutowanie poziomej figury
K.B. I I A B C D Rzutowanie poziomej figury

54 K.B. I A1 B1 C1 D1 B3 A3 C3 D3 A B C D A2 B2 C2 D2

55 Tak powstaje rysunek rzutowy figury
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy figury I A1 B1 C1 D1 B3 A3 C3 D3 A B C D A2 B2 C2 D2

56 Tak powstaje rysunek rzutowy figury
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy figury I A1 B1 C1 D1 B3 A3 C3 D3 I A2 B2 C2 D2

57 Tak powstaje rysunek rzutowy figury
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy figury I A1 B1 C1 D1 I B3 A3 C3 D3 A2 B2 C2 D2

58 Rzuty prostokątne poziomej figury
K.B. Rzuty prostokątne poziomej figury I A1 B1 C1 D1 A2 D2 B2 C2 B3 A3 C3 D3 III II

59 Rzutowanie pionowej figury
K.B. I A B C Rzutowanie pionowej figury

60 K.B. I A1 C1 B1 A B C A3 C3 B3 A2 B2 C2

61 Tak powstaje rysunek rzutowy figury
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy figury I A1 C1 B1 A A3 C3 B3 C B A2 B2 C2

62 Tak powstaje rysunek rzutowy figury
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy figury I A1 C1 B1 A3 C3 B3 A2 B2 C2

63 Tak powstaje rysunek rzutowy figury
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy figury I A1 C1 B1 I A3 C3 B3 A2 B2 C2

64 Rzuty prostokątne pionowej figury
K.B. Rzuty prostokątne pionowej figury I A1 C1 B1 A3 C3 B3 A2 B2 C2 III II

65 Rzutowanie ukośnej figury
K.B. I A B D C Rzutowanie ukośnej figury

66 K.B. I A1 D1 B1 A B D C A3 B3 C3 D3 A2 D2 C2 B2

67 Tak powstaje rysunek rzutowy figury
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy figury I A1 D1 B1 A B D C A3 B3 C3 D3 A2 D2 C2 B2

68 Tak powstaje rysunek rzutowy figury
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy figury I A1 D1 B1 A3 B3 C3 D3 A2 D2 C2 B2

69 Tak powstaje rysunek rzutowy figury
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy figury I I A1 D1 B1 A3 B3 C3 D3 C1 A2 D2 C2 B2

70 Rzuty prostokątne ukośnej figury
K.B. Rzuty prostokątne ukośnej figury I III II A1 B1 C1 D1 A2 C2 B2 D2 A3 B3 C3 D3

71 Rzutowanie prostej bryły
K.B. I Rzutowanie prostej bryły

72 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy bryły I

73 Tak powstaje rysunek rzutowy figury
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy figury I

74 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy bryły I I

75 Rzuty prostokątne bryły
K.B. Rzuty prostokątne bryły I III II

76 Rzutowanie złożonej bryły
K.B. I Rzutowanie złożonej bryły

77 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy bryły I

78 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy bryły I

79 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy bryły I I

80 Rzuty prostokątne bryły
K.B. Rzuty prostokątne bryły I III II

81 Rzutowanie złożonej bryły
K.B. I Rzutowanie złożonej bryły

82 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy bryły I I I

83 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy bryły I

84 Rzuty prostokątne bryły
K.B. Rzuty prostokątne bryły I III II

85 K.B. I

86 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy bryły I I

87 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy bryły I

88 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
K.B. Tak powstaje rysunek rzutowy bryły I I

89 Rzuty prostokątne bryły
K.B. Rzuty prostokątne bryły I III II

90 Zadanie I Zadanie II Zadanie III
K.B. Zadanie I Zadanie II Zadanie III

91 Który przedmiot przedstawiono na rzutach prostokątnych ?
K.B. Który przedmiot przedstawiono na rzutach prostokątnych ? 1 2 3 5 4

92 Niestety, błędna odpowiedź.
K.B. Niestety, błędna odpowiedź.

93 Niestety, błędna odpowiedź.
K.B. Niestety, błędna odpowiedź.

94 Niestety, błędna odpowiedź.
K.B. Niestety, błędna odpowiedź.

95 Niestety, błędna odpowiedź.
K.B. Niestety, błędna odpowiedź.

96 Gratulacje, dobra odpowiedź
K.B. Gratulacje, dobra odpowiedź

97 K.B. Poniżej przedstawione są rzut pionowy i rzut poziomy przedmiotu. Obok podano cztery warianty rzutu bocznego. Który jest poprawny? 1 2 3 4

98 Niestety, błędna odpowiedź.
K.B. 1 Niestety, błędna odpowiedź.

99 Gratulacje, dobra odpowiedź
K.B. 2 Gratulacje, dobra odpowiedź

100 Przedmiot i jego poprawnie przedstawione rzuty prostokątne.
K.B. Przedmiot i jego poprawnie przedstawione rzuty prostokątne.

101 Niestety, błędna odpowiedź.
K.B. 3 Niestety, błędna odpowiedź.

102 Niestety, błędna odpowiedź.
K.B. 4 Niestety, błędna odpowiedź.

103 K.B. Poniżej przedstawione są rzut pionowy i rzut poziomy przedmiotu. Obok podano cztery warianty rzutu bocznego. Który jest poprawny? 1 2 3 4

104 Niestety, błędna odpowiedź.
K.B. 1 Niestety, błędna odpowiedź.

105 Niestety, błędna odpowiedź.
K.B. 3 Niestety, błędna odpowiedź.

106 Niestety, błędna odpowiedź.
K.B. 4 Niestety, błędna odpowiedź.

107 Gratulacje, właściwa odpowiedź.
K.B. 2 Gratulacje, właściwa odpowiedź.

108 Przedmiot i jego poprawnie przedstawione rzuty prostokątne.
K.B. Przedmiot i jego poprawnie przedstawione rzuty prostokątne.

109 Ćwiczenie I Ćwiczenie II
K.B. Ćwiczenie I Ćwiczenie II

110 K.B. Wykonaj rzuty prostokątne ścian sześcianu pokazanych na rysunkach 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 5 4

111 K.B. Przykład

112 Nazwij brakujący rzut i wykreśl go.
K.B. Nazwij brakujący rzut i wykreśl go. Menu podręczne  pióro. Menu podręczne  ekran  gumka. 1 Π1 Π2 Π3 A’ B’ C’ C’’ A’’ B’’ 2 3 4 5

113 Nazwij brakujący rzut i wykreśl go.
K.B. Nazwij brakujący rzut i wykreśl go. Menu podręczne  pióro. Menu podręczne  ekran  gumka. 2 A’ B’ C’ C” B” A” Π1 Π2 Π3

114 Nazwij brakujący rzut i wykreśl go.
K.B. Nazwij brakujący rzut i wykreśl go. Menu podręczne  pióro. Menu podręczne  ekran  gumka. 3 Π1 Π2 Π3 A’ C’ B’ B’’’ A’’’ C’’’

115 Nazwij brakujący rzut i wykreśl go.
K.B. Nazwij brakujący rzut i wykreśl go. Menu podręczne  pióro. Menu podręczne  ekran  gumka. 4 B’ A’’’ B’’’ C’’’ C’ Π1 Π2 Π3 A’

116 Nazwij brakujący rzut i wykreśl go.
K.B. Nazwij brakujący rzut i wykreśl go. Menu podręczne  pióro. Menu podręczne  ekran  gumka. 5 Π3 Π1 Π2 A’’ C’’ B’’ B’’’ C’’’ A’’’


Pobierz ppt "Autor: Krystyna Bręk ZSZ im. Gen. I.Prądzyńskiego w Augustowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google