Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdania finansowe Analiza wskaźnikowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdania finansowe Analiza wskaźnikowa"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdania finansowe Analiza wskaźnikowa

2 Co to jest sprawozdanie finansowe?
Obrazuje stan finansów organizacji. Jest to zarówno informacja dla władz czy członków organizacji jak i wiadomość, która jest „wysyłana” w świat: do urzędów, darczyńców, sponsorów czy szeroko rozumianej opinii publicznej. Coraz powszechniejszą praktyką jest zamieszczenie sprawozdania na stronie internetowej organizacji.

3 Co to jest sprawozdanie finansowe? C.D.
Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu; rachunku zysku i strat (w przypadku organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej zwany rachunkiem wyników) oraz informacji dodatkowej. Podstawowe wzory tych dokumentów zawiera ustawa o rachunkowości. Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej mogą zastosować formularze uproszczone.

4 Co to jest analiza Wskaźnikowa
Analiza wskaźnikowa (ang. ratio analysis) – jedna z najczęściej stosowanych analiz, wykorzystywana do porównania kondycji finansowej przedsiębiorstw. Jest częścią analizy finansowej. W analizie wskaźnikowej, na podstawie raportów finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych) tworzy się szereg wskaźników pomagających ocenić działalność przedsiębiorstwa.

5 Wskaźnik płynności finansowej
Wskaźnik bieżącej płynności Wskaźnik wysokiej płynności Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi

6 Wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia
Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

7 Wskaźniki sprawności działania
Wskaźnik rotacji zapasów Wskaźnik rotacji zapasów w dniach Okres spływu należności

8 Wskaźniki zyskowności
Wskaźnik zyskowności netto Wskaźnik zwrotu z aktywów Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego

9 Wskaźniki dotyczące przepływów pieniężnych Wskaźnik gotówki
Wskaźnik wypłaty dywidend Wskaźnik spłacalności ogółu zadłużenia Wskaźnik wydajności sprzedaży Wskaźnik wydajności zysku Wskaźnik wydajności majątku

10 Wykres du pont’a Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego
Wskaźnik zwrotu z inwestycji Mnożnik kapitału własnego x Wskaźnik obrotu aktywów Wskaźnik zyskowności sprzedaży x Zysk netto sprzedaż Ogółem aktywa

11 Zadanie 1 Co możesz powiedzieć o płynności finansowej przedsiębiorstwa, którego bilans na x1 wygląda następująco: Aktywa Pasywa Środki trwałe 2000 Kapitał akcyjny 1400 Należności 500 Kredyt długoterminowy 1200 Zapasy 800 Zobowiązania bieżące 700

12 Zadanie 2 Jak skomentowałabyś/skomentowałbyś sytuację firmy w danym momencie, w zakresie płynności finansowej, jeśli wskaźnik bieżącej płynności wynosi 2,8, zaś wskaźnik wysokiej płynności wynosi 0,75 (musisz wiedzieć, że w tej branży wskaźnik bieżącej płynności aktualnie oscyluje wokół 2,6, zaś wskaźnik wysokiej płynności przeciętnie 1,1). Oblicz wartość zapasów oraz stan zobowiązań bieżących, zakładając, że należności 100 mln zł, zaś stan gotówki wynosi 40 mln zł.

13 Zadanie 3 W pewnym mieście konkurują ze sobą dwie hurtownie spożywcze. Hurtownia A osiąga poziom sprzedaży o wartości 1500 mln przy kosztach 900 mln i przeciętnym poziomie zapasów 300 mln. Hurtownia B osiąga sprzedaż o wartości 2500 mln przy kosztach 2000 mln i przeciętnym poziomie zapasów 800 mln. Która z nich wykazuje się lepszą sprawnością działania?

14 Zadanie 4 W mieście Lejpowice funkcjonują dwa browary: Browar Stary i Browar Nowy. Stary jest mniejszy, a jego aktywa wynoszą 20 mld zł. Browar Nowy jest większy, a jego aktywa wynoszą 40 mld zł. Browar Stary wypracował zysk po opodatkowaniu w wysokości 4 mld zł, sprzedając produkty o wartości 12 mld zł. Browar Nowy osiągnął zysk 6 mld zł, przy sprzedaży 14 mld zł. Jak oceniłbyś rentowność tych browarów?

15 Zadanie 5 Oblicz jaki jest wskaźnik rotacji zapasów w firmie BYG, jeżeli koszt sprzedanych wyrobów wynosi 300 jednostek, wskaźnik wysokiej płynności wynosi 2, aktywa bieżące wynoszą 500 jednostek, a zobowiązanie bieżące 200 jednostek.

16 Zadanie 6 Bilans przedsiębiorstwa TDW przedstawia się następująco: Aktywa Pasywa Środki trwałe 180 Kapitał własny 150 Zapasy 50 Kredyty długoterminowe 80 Należności 40 Zobowiązania bieżące 60 Gotówka 20 Jak przedstawia się sytuacja przedsiębiorstwa w zakresie płynności finansowej?

17 Zadanie 7 Wiedząc, że wskaźnik zyskowności sprzedaży wynosi 0,1, wskaźnik obrotu aktywów 0,2, a mnożnik kapitału własnego = 2, oblicz wskaźnik efektywności kapitału własnego.


Pobierz ppt "Sprawozdania finansowe Analiza wskaźnikowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google