Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obrazuje stan finansów organizacji. Jest to zarówno informacja dla władz czy członków organizacji jak i wiadomość, która jest wysyłana w świat: do urzędów,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obrazuje stan finansów organizacji. Jest to zarówno informacja dla władz czy członków organizacji jak i wiadomość, która jest wysyłana w świat: do urzędów,"— Zapis prezentacji:

1

2 Obrazuje stan finansów organizacji. Jest to zarówno informacja dla władz czy członków organizacji jak i wiadomość, która jest wysyłana w świat: do urzędów, darczyńców, sponsorów czy szeroko rozumianej opinii publicznej. Coraz powszechniejszą praktyką jest zamieszczenie sprawozdania na stronie internetowej organizacji.

3 Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu; rachunku zysku i strat (w przypadku organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej zwany rachunkiem wyników) oraz informacji dodatkowej. Podstawowe wzory tych dokumentów zawiera ustawa o rachunkowości. Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej mogą zastosować formularze uproszczone.

4 Analiza wskaźnikowa (ang. ratio analysis) – jedna z najczęściej stosowanych analiz, wykorzystywana do porównania kondycji finansowej przedsiębiorstw. Jest częścią analizy finansowej. W analizie wskaźnikowej, na podstawie raportów finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych) tworzy się szereg wskaźników pomagających ocenić działalność przedsiębiorstwa.

5 Wskaźnik płynności finansowej Wskaźnik bieżącej płynności Wskaźnik wysokiej płynności Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi

6 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

7 Wskaźniki sprawności działania Wskaźnik rotacji zapasów Wskaźnik rotacji zapasów w dniach Okres spływu należności

8 Wskaźniki zyskowności Wskaźnik zyskowności netto Wskaźnik zwrotu z aktywów Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego

9 Wskaźniki dotyczące przepływów pieniężnych Wskaźnik gotówki Wskaźnik wypłaty dywidend Wskaźnik spłacalności ogółu zadłużenia Wskaźnik wydajności sprzedaży Wskaźnik wydajności zysku Wskaźnik wydajności majątku

10

11 Zadanie 1 Co możesz powiedzieć o płynności finansowej przedsiębiorstwa, którego bilans na 01.01.19x1 wygląda następująco: AktywaPasywa Środki trwałe2000Kapitał akcyjny1400 Należności500Kredyt długoterminowy1200 Zapasy800Zobowiązania bieżące700

12 Zadanie 2 Jak skomentowałabyś/skomentowałbyś sytuację firmy w danym momencie, w zakresie płynności finansowej, jeśli wskaźnik bieżącej płynności wynosi 2,8, zaś wskaźnik wysokiej płynności wynosi 0,75 (musisz wiedzieć, że w tej branży wskaźnik bieżącej płynności aktualnie oscyluje wokół 2,6, zaś wskaźnik wysokiej płynności przeciętnie 1,1). Oblicz wartość zapasów oraz stan zobowiązań bieżących, zakładając, że należności 100 mln zł, zaś stan gotówki wynosi 40 mln zł.

13 Zadanie 3 W pewnym mieście konkurują ze sobą dwie hurtownie spożywcze. Hurtownia A osiąga poziom sprzedaży o wartości 1500 mln przy kosztach 900 mln i przeciętnym poziomie zapasów 300 mln. Hurtownia B osiąga sprzedaż o wartości 2500 mln przy kosztach 2000 mln i przeciętnym poziomie zapasów 800 mln. Która z nich wykazuje się lepszą sprawnością działania?

14 Zadanie 4 W mieście Lejpowice funkcjonują dwa browary: Browar Stary i Browar Nowy. Stary jest mniejszy, a jego aktywa wynoszą 20 mld zł. Browar Nowy jest większy, a jego aktywa wynoszą 40 mld zł. Browar Stary wypracował zysk po opodatkowaniu w wysokości 4 mld zł, sprzedając produkty o wartości 12 mld zł. Browar Nowy osiągnął zysk 6 mld zł, przy sprzedaży 14 mld zł. Jak oceniłbyś rentowność tych browarów?

15 Zadanie 5 Oblicz jaki jest wskaźnik rotacji zapasów w firmie BYG, jeżeli koszt sprzedanych wyrobów wynosi 300 jednostek, wskaźnik wysokiej płynności wynosi 2, aktywa bieżące wynoszą 500 jednostek, a zobowiązanie bieżące 200 jednostek.

16 Zadanie 6 Bilans przedsiębiorstwa TDW przedstawia się następująco: AktywaPasywa Środki trwałe180Kapitał własny150 Zapasy50Kredyty długoterminowe80 Należności40Zobowiązania bieżące60 Gotówka20 Jak przedstawia się sytuacja przedsiębiorstwa w zakresie płynności finansowej?

17 Zadanie 7 Wiedząc, że wskaźnik zyskowności sprzedaży wynosi 0,1, wskaźnik obrotu aktywów 0,2, a mnożnik kapitału własnego = 2, oblicz wskaźnik efektywności kapitału własnego.


Pobierz ppt "Obrazuje stan finansów organizacji. Jest to zarówno informacja dla władz czy członków organizacji jak i wiadomość, która jest wysyłana w świat: do urzędów,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google