Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Model Rozliczalności i Wsparcia dla szkół i dystryktów stanu Massachusetts dr Karla Brooks Baehr Wicekomisarz Wydział Edukacji Podstawowej i Średniej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Model Rozliczalności i Wsparcia dla szkół i dystryktów stanu Massachusetts dr Karla Brooks Baehr Wicekomisarz Wydział Edukacji Podstawowej i Średniej."— Zapis prezentacji:

1 1 Model Rozliczalności i Wsparcia dla szkół i dystryktów stanu Massachusetts dr Karla Brooks Baehr Wicekomisarz Wydział Edukacji Podstawowej i Średniej Stanu Massachusetts Oddział ds. Partnerstwa, Odpowiedzialności i Pomocy kbaehr@doe.mass.edu Prezentacja gościa V Kongresu Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/ www.oskko.edu.pl/kongres/

2 2 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 2 2

3 3 Gdzie jest Massachusetts 3 3

4 4 Struktura administracji oświatowej stanu Massachusetts 4 4 WŁADZA USTAWODAWCZA WŁADZA WYKONAWCZA Gubernator WŁADZA SĄDOWNICZA BIURO DS. EDUKACJI Edukacja wczesnodziecięca, podstawowa, średnia i wyższa Sekretarz ds. Edukacji RADA DS. EDUKACJI PODSTAWOWEJ I ŚREDNIEJ WYDZIAŁ DS. EDUKACJI PODSTAWOWEJ I ŚREDNIEJ Komisarz ds. Edukacji DYSTRYKT SZKOLNY Lokalne Władze Oświatowe Rada Szkolna Inspektor Oświatowy na szczeblu dystryktu Dyrektor Szkoły

5 5 Stany i dystrykty 5 5 KALIFORNIA: 164,000 mil kw. Liczba uczniów (K-12): 6,300,000 Liczba szkół: 10,000 Liczba dystryktów: 1,050 HAWAJE : 11,000 mil kw. Liczba uczniów (K-12): 180,000 Liczba szkół : 220 Liczba dystryktów : 1 FLORYDA: 66,000 mil kw. Liczba uczniów (K-12): 2,700,000 Liczba szkół : 4,000 Liczba dystryktów : 76 MASSACHUSETTS (11,000 mil kw.) Liczba uczniów (K-12): 960,000 Liczba szkół: 1,850 Liczba dystryktów: 400

6 6 Bliższa charakterystyka stanu Massachusetts 960,000 uczniów 400 dystryktów, obejmujących dystrykty K-12 (większość) dystrykty regionalne składające się z 2 lub więcej miast pojedyncze dystrykty szkolne, obejmujące 61 szkół typu charter średnie szkoły zawodowe o profilu technicznym (32 szkoły regionalne) 1,850 szkół podstawowe, zazwyczaj od przedszkola do 5 lub 6 klasy gimnazja, zazwyczaj od 6 d 8 klasy szkoły K-8, od przedszkola do 8 klasy szkoły średnie, zazwyczaj od 9 do 12 klasy Prezentacja gościa V Kongresu Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/ www.oskko.edu.pl/kongres/

7 7 Massachusetts Berkshires Pioneer Valley CentralNortheast Greater Boston Southeast

8 8 Zasadnicze elementy ustawy reformującej system oświaty Stanu Massachusetts Precyzyjne programy nauczania z j. angielskiego i literatury; matematyki; nauk ścisłych, techniki i inżynierii; historii i nauk społecznych; sztuki; zdrowia; języków obcych Testy stanowe dla WSZYSTKICH uczniów z j. angielskiego/literatury, matematyki i nauk ścisłych Klasy 3-8 + 10 Wysokie standardy (proficiency) Etap kulminaycjny w klasie 10: aby ukończyć szkołę, należy zdać egzamin Zrównoważone finansowanie dystryktów: więcej pieniędzy dla biednych dystryktów Więcej władzy dla inspektorów i dyrektorów: mniej władzy dla rad szkolnych Odpowiedzialność i kompetencje dla Rady ds. Edukacji Podstawowej i Średniej oraz Komisarza: w przypadku gdy dystrykty lub szkoły osiągają wyniki poniżej standardów lub gdy ten stan się utrzymuje

9 9 9 Stan Massachusetts osiągnął znaczne postępy od wprowadzenia reformy Stanowy egzamin wiedzy ogólnej stanu Massachusetts (MCAS) Język angielski oraz matematyka, kl. 10 Odsetek na poziomie biegłym (proficient) lub zaawansowanym

10 10 Uczniowie w stanie Massachusetts są konkurencyjni na poziomie krajowym i międzynarodowym Pierwsi w USA w NAEP*, trzy razy pod rząd Czytanie i matematyka 2005, 2007, 2009 Przodują w zakresie matematyki i nauk ścisłych (TIMMS) na poziomie globalnym Pierwsze miejsce klas 8 (nauki ścisłe) Drugie miejsce klas 4 (nauki ścisłe) Trzecie miejsce klas 4 (matematyka) Szóste miejsce klas 8 (matematyka) * NAEP (National Assessment of Educational Progress – Krajowy System Oceny Postępów Edukacyjnych) *TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study – Centrum Badania MiędzynarodowychTrendów w Wynikach z Matematyki i Nauk Ścisłych)

11 11 Wyniki testu stanowego (MCAS) z matematyki, klasa10 Odsetek na poziomie biegłym (proficient) lub zaawansowanym

12 12 Główne cele stanu Massachusetts Zlikwidować wszystkie luki edukacyjne na poziomie wszystkich klas Zlikwidować luki edukacyjne na poziomie szkolnictwa średniego i wyższego Odsetek uczniów, którzy nie kończą szkoły średniej Odsetek uczniów kończących szkołę średnią Odsetek uczniów podejmujących naukę w collegeu lub na uniwersytecie Odsetek osób kończących college lub uniwersytet

13 13 Główne zasady, część 1 Bardziej wiarygodny i bardziej efektywnie wdrażany będzie system oparty o zasadę partnerstwa ze środowiskiem lokalnym. Dystrykty, nie poszczególne szkoły, są punktem wyjścia dla Wydziału ds. Edukacji Podstawowej i Średniej. Dystrykt jest tak silny jak najsłabsza szkoła na jego obszarze. Prezentacja gościa V Kongresu Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/ www.oskko.edu.pl/kongres/

14 14 Główne zasady, część 2 Rozliczalność ma znaczenie zasadnicze ale nie jest wystarczająca. Pomoc i interwencje odpowiadają proporcjonalnie potrzebom. Liczba dystryktów i szkół zidentyfikowanych jako te, które wymagają największego poziomu interwencji ma być proporcjonalna do możliwości interwencji i wsparcia ze strony Wydziału ds. Edukacji Podstawowej i Średniej.

15 15 Poziomy Pomocy i Interwencji CZĘŚĆ NIELICZNE WIĘKSZOŚĆ Pomoc Interwencja

16 16 Dystrybucja dystryktów w zależności od poziomu, 2010 47% of Districts 3% dystryktów 20% dystryktów 40% dystryktów 37% dystryktów 0%

17 17 Odpowiedzialność powiązana z działaniami pomocowymi stanu powiązanymi z działaniami dystryktu Odpowiedzialność Pomoc Działania dystryktu Działania stanowe Współ-zarzą- dzanie

18 18 Pomoc proporcjonalnie odpowiadająca potrzebom OdpowiedzialnośćPomoc Działania dystryktu Działania stanowe Zapewnia dostęp do… Sugeruje wykorzystanie … Ustala priorytety… Wyma- ga Analizuje Rozważa Plan uje wdrożenie Wdraża Współ-zarzą- dzanie

19 19 Bliższe spojrzenie na Poziom 1 Odpowiedzialność Pomoc Działania dystryktu Działania stanowe Analiza i akceptacja planów doskonalenia szkoły i dystryktu -Coroczna analiza 5-letnich danych dystryktu -Analiza dystryktu na poziomie lokalnym Zapewnienie dostępu online do narzędzi i zasobów, np. Narzędzi i szablonów służących planowaniu, zasobów służących samoocenie, protokołów obserwacji klasowych etc. - Analiza Wskaźników i Standardów Dystryktu - Analiza Warunków Zasadniczych - Analiza Obiecujących Praktyk Prezentacja gościa V Kongresu Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/ www.oskko.edu.pl/kongres/

20 20 Zasadnicze Warunki Efektywności Szkoły 1.Efektywne przywództwo w szkole 2.Dyrektor uprawniony do decyzji ws. zatrudnienia 3.Efektywne systemy wsparcia na poziomie dystryktu 4.Skoordynowane wykorzystanie zasobów oraz odpowiednie kompetencje budżetowe 5.Relacje rodzina – szkoła 6.Potrzeby społeczne, emocjonalne i zdrowotne uczniów 7. Rozwój zawodowy i struktury współpracy 8. Programy nauczania skorelowane ze standardami 9. Efektywne nauczanie 10. Zindywidualizowane modele nauczania, odpowiednia ilość czasu na naukę oraz dodatkowe wsparcie akademickie 11. System oceniania

21 21 Poziom #1 = Analiza Zasadniczych Warunków Poziom #2 = Rozważenie wdrożenia Zasadniczych Warunków Poziom #3 = Plan wdrożenia Zasadniczych Warunków Poziom #4 = Wdrożenie wszystkich Zasadniczych Warunków

22 22 Pomoc i interwencja dystryktu 47% of Districts 11% of Districts 41% of Districts 1+ % of Districts Priorytet dla pomocy Intensywna interwencja 35 szkół 5 dystryktów oraz ich 9 dystryktów

23 23 Identyfikacja szkół Poziomu 4 Najpierw, Wydział ds. Edukacji Podstawowej i Średniej zidentyfikował 4% szkół o najsłabszych wynikach biorąc pod uwagę testy stanowe oraz dane dot. uczniów kończących szkołę na przestrzeni 4 lat Następnie, z 72 szkół Wydział wybrał te, które rozwijały się najsłabiej, miały najniższy wskaźnik wzrostu * w oparciu o tendencje wynikające z testów stanowych, danych dot. uczniów kończących szkołę oraz wskaźnika rozwoju uczniów – SGP * Student Growth Percentile (SGP), wskaźnik rozwoju uczniów, wykazuje jak uczeń rozwija się z roku na rok, w porównaniu z innymi uczniami o podobnych wynikach na wcześniejszych testach (wzrost wysoki, przeciętny, niski)

24 24 Szkoły Poziomu 4 35 szkół w 9 dystryktach miejskich Boston (12), Springfield (10), 7 innych dystryktów z 1 do 3 szkół 20 podstawowych, 12 gimnazjów lub szkół K-8, 3 szkoły średnie 17,000 uczniów 9 na10 żyje w ubóstwie 9 na10 jest innego pochodzenia etnicznego niż ucznowie rasy białej 1 na 4 uczy się języka angielskiego 1 na 5 jest uczniem niepełnosprawnym / o szczególnych potrzebach

25 25 Studium przypadku szkoły Poziomu 4 Szkoła Podstawowa Murkland Lowell, Massachusetts Prezentacja gościa V Kongresu Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/ www.oskko.edu.pl/kongres/

26 26 Jak Murkland (lub jakakolwiek inna szkoła Poziomu 4) może zmienić status? Gdy Wydział ds. Edukacji Podstawowej i Średniej ma dowody na potwierdzenie: Po pierwsze, znacznej poprawy wyników uczniów. Po drugie, że podstawowe z Zasadniczych Warunków są wdrożone w stopniu wystarczającym i dającym pewność, że szkoła będzie się rozwijała nawet po zmianie kierownictwa. Wreszcie, kiedy Systemy Wsparcia Dystryktu będą efektywne w stopniu wystarczającym by dać pewność, że szkoła dalej będzie się rozwijała.

27 27 Sieć Szkół Poziomu 4 Dlaczego? Żeby dystrykt miał możliwość zmiany statusu swoich szkół Co? Organizacja telekonferencji i bezpośrednich spotkań z zespołami ds. przywództwa w dystrykcie w celu: Precyzowania oczekiwań Dzielenia się zasobami Identyfikacji niezbędnej pomocy technicznej Stworzenie wspólnej platformy dla kierownictwa oraz związków w celu rozwiązywania problemów Kierowanie siecią wsparcia dla dyrektorów Organizacja konkursu na grant dla zmieniających się szkół

28 28 Pomoc i Interwencja Wydziału dla Dystryktów Poziomu 4 (5) Omawianie, wspólnie z dystryktem, rekomendacji płynących z Analizy Odpowiedzialności Dystryktu Poziomu 3 Wymaganie Planu poprawy oraz Porozumienia przedstawiających: Cele dot. osiąganych wyników oraz harmonogram ich realizacji Pomoc techniczna i grant(y) Wskazanie osoby kontaktowej dla Wydziału (wsparcie) Organizacja monitoringu przez Wydział (rozliczalność)

29 29 Poziom 5 Na chwilę obecną brak szkół i dystryktów na Poziomie 5 Istnieje jak dotychczas jedynie ogólna definicja współzarządzania* Ma miejsce proces planowania dla pierwszego dystryktu (2011) i pierwszej szkoły (2012) *Od stycznia 2010 prawo stanowe daje Komisarzowi ds. Edukacji prawo przejęcia wszystkich bądź części kompetencji Szkolnego Komitetu oraz Inspektora w szkołach i dystryktach Poziomu 5

30 30 Zapobieganie: Wsparcie dla szkół i dystryktów Poziomu 3 Przeprowadzenie Analizy Odpowiedzialności Dystryktu wraz z rekomendacjami Egzekwowanie Samooceny ze strony dystryktu oraz Planu Doskonalenia opracowanego przy wykorzystaniu narzędzi przygotowanych przez Wydział Organizacja Szkoleń doskonalenia zawodowego w zakresie, np., Przywództwa Matematyki Języka angielskiego jako drugiego języka Narzędzi do pracy z danymi Praca z przywódcami dystryktów nad Wsparciem Adaptacyjnym oraz Wdrożeniowym, przy wykorzystaniu, np., Protokołów obserwacji klasowych Wsparcia zespołów do pracy z danymi Strategicznej alokacji środków 3-letniego programu szkoleniowego dla nowych inspektorów

31 31 W jakim stopniu realizujemy standardy dystryktu, szkoły i stanu w wysiłkach na rzecz zapewnienia efektywnego nauczania i uczenia się w każdej szkole dystryktu Narzędzia służące pomocy w odpowiedzi na kluczowe pytania związane z Cyklem Trwałej Poprawy Gdzie jesteśmy teraz? Poziom dystryktu: Samoocena dystryktu Badanie potencjału dystryktu Poziom szkoły: Samoocena Warunków efektywności szkoły (CSE) Narzędzia samooceny wspólnego czasu planowania (CPT) Badania nauczania, uczenia się i przywództwa (Mass TeLLs) Gdzie jesteśmy teraz? Poziom dystryktu: Samoocena dystryktu Badanie potencjału dystryktu Poziom szkoły: Samoocena Warunków efektywności szkoły (CSE) Narzędzia samooceny wspólnego czasu planowania (CPT) Badania nauczania, uczenia się i przywództwa (Mass TeLLs) Gdzie chcemy być? Poziom dystryktu: Standardy zrównoważonego nauczania Poziom szkoły: Punkty odniesienia oraz wyniki w zakresie znajomości j. angielskiego (ELPBO) Wspólne standardy programów nauczania Planowanie nowych szkół: Moduł dot. wizji/misji Gdzie chcemy być? Poziom dystryktu: Standardy zrównoważonego nauczania Poziom szkoły: Punkty odniesienia oraz wyniki w zakresie znajomości j. angielskiego (ELPBO) Wspólne standardy programów nauczania Planowanie nowych szkół: Moduł dot. wizji/misji Jak się tam dostać? Poziom dystryktu: Przewodnik rokujących praktyk Doradztwo dla uczących się społeczności Narzędzie zespołu ds. danych w dystrykcie, Moduły 0-4 Poziom szkoły: Pakiet narzędzi dot. uczenia się i nauczania w oparciu o standardy Przykłady (case studies) warunków efektywności szkoły (CSE) Planowanie nowych szkół: Moduł spójnego systemu dydaktycznego Jak się tam dostać? Poziom dystryktu: Przewodnik rokujących praktyk Doradztwo dla uczących się społeczności Narzędzie zespołu ds. danych w dystrykcie, Moduły 0-4 Poziom szkoły: Pakiet narzędzi dot. uczenia się i nauczania w oparciu o standardy Przykłady (case studies) warunków efektywności szkoły (CSE) Planowanie nowych szkół: Moduł spójnego systemu dydaktycznego Skąd wiemy, że robimy to co deklarowaliśmy? Poziom dystryktu: Narzędzia zespołu ds. danych w dystrykcie, Moduły 4-7 Poziom szkoły: Poradnik prowadzenia hospitacji Doradztwo w zakresie Mierzalnych Celów Rocznych (MAGs) Skąd wiemy, że robimy to co deklarowaliśmy? Poziom dystryktu: Narzędzia zespołu ds. danych w dystrykcie, Moduły 4-7 Poziom szkoły: Poradnik prowadzenia hospitacji Doradztwo w zakresie Mierzalnych Celów Rocznych (MAGs) Jaki jest wpływ naszych działań? Poziom dystryktu i szkoły: Narzędzia analizy dystryktu (DART) Poziomy egzaminu MCAS Wskaźnik Rocznych Postępów (AYP) Wskaźnik Rozwoju Uczniów (SGP) Poziom szkoły: Mierzalne cele roczne (MAGs) Jaki jest wpływ naszych działań? Poziom dystryktu i szkoły: Narzędzia analizy dystryktu (DART) Poziomy egzaminu MCAS Wskaźnik Rocznych Postępów (AYP) Wskaźnik Rozwoju Uczniów (SGP) Poziom szkoły: Mierzalne cele roczne (MAGs)

32 32 Organizacja pomocy 10 Dystryktów komisarskich: 10 największych dystryktów Miejska sieć inspektorów: 22 dystrykty miejskie Regionalne Ośrodki Pomocy Szkole i Dystryktowi: priorytet dla pomocy to dystrykty Poziomu 3go, 70 +

33 33 6 Ośrodków Pomocy Szkole i Dystryktowi udziela priorytetowej pomocy Poziomowi 3 Berkshires Pioneer Valley CentralNortheast Greater Boston Southeast

34 34 Główne zasady, część 1 Bardziej wiarygodny i bardziej efektywnie wdrażany będzie system oparty o zasadę partnerstwa ze środowiskiem lokalnym. Dystrykty, nie poszczególne szkoły, są punktem wyjścia dla Wydziału ds. Edukacji Podstawowej i Średniej. Dystrykt jest tak silny jak najsłabsza szkoła na jego obszarze.

35 35 Główne zasady, część 2 Odpowiedzialność ma znaczenie zasadnicze ale nie jest wystarczająca. Pomoc i interwencje odpowiadają proporcjonalnie potrzebom. Liczba dystryktów i szkół zidentyfikowanych jako te, które wymagają największego poziomu interwencji ma być proporcjonalna do możliwości interwencji i wsparcia ze strony Wydziału ds. Edukacji Podstawowej i Średniej

36 36 Wizja stanu Massachusetts zostanie osiągnięta gdy każdy uczeń: Otrzyma zrozumienie, wsparcie i wiedzę, które są mu niezbędne do odniesienia sukcesu Będzie uczony przez nauczycieli dobrze wykształconych, efektywnych, kompetentnych, otrzymujących niezbędne wsparcie Będzie w pełni przygotowany do dalszej edukacji, kariery oraz trwałego sukcesu społecznego, obywatelskiego i ekonomicznego

37 37 Pytania i Komentarze Dziękuję za uwagę. Prezentacja gościa V Kongresu Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/ www.oskko.edu.pl/kongres/


Pobierz ppt "1 Model Rozliczalności i Wsparcia dla szkół i dystryktów stanu Massachusetts dr Karla Brooks Baehr Wicekomisarz Wydział Edukacji Podstawowej i Średniej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google