Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dawniej ludzie rozróżniali jedynie dwie liczby: jeden, dwa. Na więcej mówili po prostu wiele.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dawniej ludzie rozróżniali jedynie dwie liczby: jeden, dwa. Na więcej mówili po prostu wiele."— Zapis prezentacji:

1

2 Dawniej ludzie rozróżniali jedynie dwie liczby: jeden, dwa. Na więcej mówili po prostu wiele.

3 Pierwsza metoda liczenia wykorzystywała metodę odpowiedniości jeden - jeden, która pozwala w bardzo prosty sposób porównywać dwa zbiory istot, czy przedmiotów tej samej lub różnej natury bez pomocy liczenia abstrakcyjnego. W tym celu ludzie z różnych stron świata używali muszli, paciorków, twardych owoców, kości, patyków, zębów słonia, orzechów kokosowych, kulek glinianych, ziaren kakao. Układali te przedmioty w stosy lub rzędy w ilości odpowiedniej ilości istot lub przedmiotów, które chcieli policzyć. Znaczyli też kreski na piasku lub robili węzełki na sznurkach, przesuwali muszle lub paciorki nawleczone na wzór różańca.

4 Do liczenia zaczęto również wykorzystywać ciało: dotyka się kolejno palców prawej ręki, począwszy od małego, potem nadgarstka, łokcia, ramienia, ucha i oka prawego, następnie nosa i ust, potem oka, ucha, ramienia, łokcia i nadgarstka lewego i kończy się na małym palcu lewej ręki. W ten sposób dochodzi się do liczby 22. Jeśli to nie wystarcza, dodaje się brodawki piersi, biodra, części płciowe, potem kolana, kostki i palce u nóg, najpierw z lewej a potem z prawej strony. To pozwala dojść do 41.

5 Już w Starożytnym Egipcie, cztery tysiące lat temu, posługiwano się liczbami, a nawet ułamkami. Egipcjanie używali jednak tylko takich ułamków, które w liczniku miały 1. Zapisywano je podobnie jak liczby naturalne, z tą różnicą, że nad liczbą określającą mianownik stawiano kropkę. Jedynym wyjątkiem był ułamek 2 / 3, z którego często korzystano, oznaczając go specjalnym znakiem. 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 2 10 22 90

6 Rzymski (łaciński) system zapisywania liczb - addytywny system liczbowy, używa 7 znaków: I-jeden V-dwa X-dziesięć L-pięćdziesiąt C-sto D-pięćset M-tysiąc

7 Dziś liczby wnoszą bardzo dużo do naszego życia. Matematyka jest niezbędna m. in. W architekturze, więc gdyby nie ona, nie mielibyśmy domów wytrwałych i porządnych. Liczby mogą nas również ostrzec lub poinformować o czymś ważnym. To dlatego w szkole główny nacisk jest kładziony właśnie na ten przedmiot.

8 Abakus-Liczydło – przyrząd wspomagający obliczenia w dawnych czasach. Zwykle w postaci deski z wyżłobieniami, w których umieszczano kamyki, czy też pręciki z koralikami. Każdy z rowków lub pręcików oznaczał pewną potęgę dziesięciu. Zasada liczenia opierała się na przesuwaniu kamyków bądź koralików. Liczydło zostało wyparte przez kalkulator. Jednym z najstarszych znanych liczydeł jest abak (abakus).

9 Kalkulator- to niewielkich rozmiarów, przenośne (najczęściej kieszonkowe) urządzenie elektroniczne (początkowo mechaniczne), służące do wykonywania obliczeń matematycznych. Dawniej zdolne do wykonywania jedynie podstawowych operacji arytmetycznych. Obecnie bardziej zaawansowane urządzenia umożliwiają pisanie programów, wykonywanie operacji algebraicznych, na funkcjach matematycznych oraz graficzną prezentację wykresów funkcji – a tym samym coraz bardziej upodobniają się do komputerów. Kalkulator jednak różni się od komputera okrojonymi możliwościami i interfejsem zoptymalizowanym pod kątem obliczeń interaktywnych, a nie programowania.

10 Komputer- od tradycyjnego kalkulatora odróżnia zdolność wykonywania wielokrotnie, automatycznie powtarzanych obliczeń, wg algorytmicznego wzorca zwanego programem, gdy tymczasem kalkulator może zwykle wykonywać tylko pojedyncze działania. Granica jest tu umowna, ponieważ taką definicję komputera spełniają też kalkulatory programowalne (naukowe, inżynierskie), jednak kalkulatory służą tylko do obliczeń matematycznych, podczas gdy nazwa komputer najczęściej dotyczy urządzeń wielofunkcyjnych.

11 Liczba – pojęcie abstrakcyjne, jedno z najczęściej używanych w matematyce. Określenie liczba bez żadnego przymiotnika jest nieścisłe, gdyż matematycy nie definiują liczb, lecz liczby naturalne, liczby całkowite, itp. Poszczególne rodzaje liczb są definiowane za pomocą aksjomatów lub konstruowane z bardziej podstawowych pojęć, takich jak zbiór, czy typy liczb prostsze od konstruowanego. Pierwotnie liczby służyły do porównywania wielkości zbiorów przedmiotów (liczby naturalne), później także wielkości ciągłych (miary i wagi), obecnie w matematyce są rozważane jako twory abstrakcyjne, w oderwaniu od ewentualnych fizycznych zastosowań.

12 Najprostsze rodzaje liczb, jak liczby naturalne czy rzeczywiste, są w powszechnym użyciu jako oznaczenia ilości przedmiotów (np. pięć jabłek) lub mnożnika pewnej jednostki miary (np. dwa i pół metra). Zapisy liczb naturalnych są używane także jako identyfikatory, np. numery telefonów, dróg, PESEL, ISBN.

13 Wykonała: Kinga Kuziorowicz SP Poczesna


Pobierz ppt "Dawniej ludzie rozróżniali jedynie dwie liczby: jeden, dwa. Na więcej mówili po prostu wiele."

Podobne prezentacje


Reklamy Google