Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TADŻYKISTAN Opracowanie: Kobieca Organizacja Pozarządowa Marifat oraz Fundacja Centrum Promocji Kobiet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TADŻYKISTAN Opracowanie: Kobieca Organizacja Pozarządowa Marifat oraz Fundacja Centrum Promocji Kobiet."— Zapis prezentacji:

1 TADŻYKISTAN Opracowanie: Kobieca Organizacja Pozarządowa Marifat oraz Fundacja Centrum Promocji Kobiet

2 Informacje ogólne Republika Tadżykistan – państwo na południowym wschodzie Azji Środkowej, w oddali od mórz i oceanów. Sąsiaduje z Uzbekistanem, Kirgistanem, Chinami i Afganistanem. Republika Tadżykistan – państwo na południowym wschodzie Azji Środkowej, w oddali od mórz i oceanów. Sąsiaduje z Uzbekistanem, Kirgistanem, Chinami i Afganistanem. Typowo górzysty kraj ze wzgórzami od 300 do 7495 m (93% powierzchni zajęte przez góry). W kraju jest ponad tysiąc lodowców, z których biorą swój początek mnóstwo rzek, żywiących kraje Azji Środkowej. Państwo to zajmuje 143.100 tys. m2. Typowo górzysty kraj ze wzgórzami od 300 do 7495 m (93% powierzchni zajęte przez góry). W kraju jest ponad tysiąc lodowców, z których biorą swój początek mnóstwo rzek, żywiących kraje Azji Środkowej. Państwo to zajmuje 143.100 tys. m2. Tadżykistan jest państwem unitarnym. W składzie republiki znajduje się jeden obwód autonomiczny (Gorno-Badahszanski, GBAO), dwa obwody (Sogdijski i Khatlonski), a także miasta i rejony. Tadżykistan jest państwem unitarnym. W składzie republiki znajduje się jeden obwód autonomiczny (Gorno-Badahszanski, GBAO), dwa obwody (Sogdijski i Khatlonski), a także miasta i rejony. Stolica – miasto Duszanbe Stolica – miasto Duszanbe

3 Население Ludność Według spisu ludności z 2000 roku liczba ludności Tadżykistanu przekroczyła 7,5 mln.. Według spisu ludności z 2000 roku liczba ludności Tadżykistanu przekroczyła 7,5 mln.. W wyniku wojny domowej 1992-1994r. zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, około pół miliona zostały uchodźcami innych państwach (jak w WNP, tak i odległej zagranicy) oraz innych regionów samego Tadżykistanu. Pomimo odpływu ludności (głównie rosyjskojęzycznej), Tadżykistan zostaje krajem wielonarodowym. W wyniku wojny domowej 1992-1994r. zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, około pół miliona zostały uchodźcami innych państwach (jak w WNP, tak i odległej zagranicy) oraz innych regionów samego Tadżykistanu. Pomimo odpływu ludności (głównie rosyjskojęzycznej), Tadżykistan zostaje krajem wielonarodowym. Tadżycy stanowią około 65% ludności. Jest to jeden z najstarszych narodów świata, jedyny naród w Azji Środkowej, odnoszący się do rasy europeidalnej. Mimo tego, w kraju mieszkają Uzbecy (25%), Rosjanie (ok. 2%), Tatarzy, Kirgizi, Turkmeni, Kazachowie i inni. Na terytorium Gorno-Badahszanskiego obwodu autonomicznego (około 45% powierzchni kraju) mieszkają narody pamirskie. Tadżycy stanowią około 65% ludności. Jest to jeden z najstarszych narodów świata, jedyny naród w Azji Środkowej, odnoszący się do rasy europeidalnej. Mimo tego, w kraju mieszkają Uzbecy (25%), Rosjanie (ok. 2%), Tatarzy, Kirgizi, Turkmeni, Kazachowie i inni. Na terytorium Gorno-Badahszanskiego obwodu autonomicznego (około 45% powierzchni kraju) mieszkają narody pamirskie.

4 Większość ludności (90%) wyznaje islam sunnicki. Mieszkańcy Badahszanu to Ismailici (ponad 3%). Większość ludności (90%) wyznaje islam sunnicki. Mieszkańcy Badahszanu to Ismailici (ponad 3%). Praktycznie we wszystkich miejscowościach są meczety. W wielu regionach są szkoły duchowego nauczania (medresa), w stolicy działa islamski uniwersytet. Po za tym, w kraju wyznaje się chrześcijaństwo, buddyzm, judaizm, jak również kilka innych kierunków religijnych. Religia

5 Od 22 lipca 1989 roku państwowym jest język tadżycki, który należy do indoeuropejskiej rodziny językowej. Język rosyjski zgodnie z ustawą "O języku" jest językiem komunikacji międzynarodowej. Od 22 lipca 1989 roku państwowym jest język tadżycki, który należy do indoeuropejskiej rodziny językowej. Język rosyjski zgodnie z ustawą "O języku" jest językiem komunikacji międzynarodowej. Odpowiednio do składu ludności w Tadżykistanie funkcjonują szkoły i inne instytucje edukacyjne z tadżyckim, rosyjskim, uzbeckim, kirgiskim i turkmeńskim językami nauczania. Odpowiednio do składu ludności w Tadżykistanie funkcjonują szkoły i inne instytucje edukacyjne z tadżyckim, rosyjskim, uzbeckim, kirgiskim i turkmeńskim językami nauczania. Język

6 Tadżykistan - republika prezydencka. Rząd składa się z premiera, jego pierwszego zastępcy, posłów, ministrów, przewodniczących komitetów państwa. Tadżykistan - republika prezydencka. Rząd składa się z premiera, jego pierwszego zastępcy, posłów, ministrów, przewodniczących komitetów państwa. Władzę ustawodawczą sprawuje Parlament - Madżlisi Oli. Władzę ustawodawczą sprawuje Parlament - Madżlisi Oli. Tadżykistan jest uczestnikiem wielu stowarzyszeń integracyjnych: Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), Organizacja Współpracy Szanghaju (OWS), Centralna Organizacja Współpracy Azji (COWA), Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ). Tadżykistan jest uczestnikiem wielu stowarzyszeń integracyjnych: Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), Organizacja Współpracy Szanghaju (OWS), Centralna Organizacja Współpracy Azji (COWA), Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ). Tadżykistan i społeczność międzynarodowa

7 Polityka genderowa państwa Równość kobiet i mężczyzn w kraju znajduje odzwierciedlenie w: Konstytucji (art. 17)) Konstytucji (art. 17)) W ustawie "O gwarancji państwowej równości płci i równych szans" (z dnia 11.II.2005) (ustawa lobowała z inicjatywy organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego). W ustawie "O gwarancji państwowej równości płci i równych szans" (z dnia 11.II.2005) (ustawa lobowała z inicjatywy organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego). Rozporządzeniu prezydenta "w sprawie wzmocnienia roli kobiet". Rozporządzeniu prezydenta "w sprawie wzmocnienia roli kobiet". Państwowym Programie "Podstawowe kierunki polityki państwa w celu zapewnienia równych praw i szans dla kobiet i mężczyzn na lata 2001-2010". Państwowym Programie "Podstawowe kierunki polityki państwa w celu zapewnienia równych praw i szans dla kobiet i mężczyzn na lata 2001-2010".

8 Działalność Marifat Marifat obwodzu Khatlońskiego została założona w styczniu 2000r. przez grupę kobiet –działaczek Hurosonskiego regionu i oficjalnie zarejestrowana 25.V.2000r. Marifat obwodzu Khatlońskiego została założona w styczniu 2000r. przez grupę kobiet –działaczek Hurosonskiego regionu i oficjalnie zarejestrowana 25.V.2000r. Misja organizacji: wzmocnienie roli kobiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, realizacja i ochrona praw, wsparcie inicjatyw kobiet oraz udział kobiet w pracach użytecznych społecznie, pomoc lokalnym władzom w rozwiązywaniu problemów społecznych kobiet i dzieci, poprawa warunków życia kobiet, działania wychowawcze i edukacyjne mające na celu poprawę warunków życia ludności o niskich dochodach. Misja organizacji: wzmocnienie roli kobiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, realizacja i ochrona praw, wsparcie inicjatyw kobiet oraz udział kobiet w pracach użytecznych społecznie, pomoc lokalnym władzom w rozwiązywaniu problemów społecznych kobiet i dzieci, poprawa warunków życia kobiet, działania wychowawcze i edukacyjne mające na celu poprawę warunków życia ludności o niskich dochodach.

9 Ludność

10 Język

11 Warsztaty i szkolenia

12

13 Spotkania

14 Pokazują scenkę na temat Prawo rodzinne

15 Partnerzy i darczyńcy Marifat realizuje około 40 projektów wspieranych przez: Narodowy Społeczny Fundusz fundacji inwestycyjnej Tadżykistanu (NSFFIT). OBWE Fundacja Soros Kaunterpart Consortium Fundusz Demokracji Ambasady Stanów Zjednoczonych w Tadżykistanie Ambasada Japonii w Tadżykistanie Światowy Program Żywnościowy Zbawienie dzieci –USA

16 Адрес ОО «Маърифат» - Adres Marifat Руководитель организации: Хидиралиева Маърифат Начмуддиновна Kierownik organizacji: Hidiraliewa Marifat Naczmuddinowna Tel.:(+ 992) 93-503-60-42. E-mail marifatkhatlon@mail.rumarifatkhatlon@mail.ru Почтовый адрес: индекс - 735131, Таджикистан, Хатлонская область, Хуросонский район, посёлок Обикиик, улица Сомони-1 Adres pocztowy:735131 Tadżykistan, Khatlonskaja obłość, rejon Khurosoński, miejscowość Obikiik, ul. Somoni 1 Dziękujemy za uwagę!

17 Adres Наши координаты: Республика Таджикистан, Хатлонская область, Шаартузский район, ул. Сомони 35 (+992)(83240) 2-16-10 Наши координаты: Республика Таджикистан, Хатлонская область, Шаартузский район, ул. Сомони 35 (+992)(83240) 2-16-10 Эл. почта: nargis555@list.ru Эл. почта: nargis555@list.ru

18 Projekt: Globalizacja a prawa Kobiet: Polska – Azerbejdżan w ramach programu: East East: Partnership Beyond Borders Program Finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego


Pobierz ppt "TADŻYKISTAN Opracowanie: Kobieca Organizacja Pozarządowa Marifat oraz Fundacja Centrum Promocji Kobiet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google