Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TADŻYKISTAN Opracowanie: Kobieca Organizacja Pozarządowa „Marifat” oraz Fundacja Centrum Promocji Kobiet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TADŻYKISTAN Opracowanie: Kobieca Organizacja Pozarządowa „Marifat” oraz Fundacja Centrum Promocji Kobiet."— Zapis prezentacji:

1 TADŻYKISTAN Opracowanie: Kobieca Organizacja Pozarządowa „Marifat” oraz Fundacja Centrum Promocji Kobiet

2 Informacje ogólne Republika Tadżykistan – państwo na południowym wschodzie Azji Środkowej, w oddali od mórz i oceanów. Sąsiaduje z Uzbekistanem, Kirgistanem, Chinami i Afganistanem. Typowo górzysty kraj ze wzgórzami od 300 do 7495 m (93% powierzchni zajęte przez góry). W kraju jest ponad tysiąc lodowców, z których biorą swój początek mnóstwo rzek, żywiących kraje Azji Środkowej. Państwo to zajmuje tys. m2.  Tadżykistan jest państwem unitarnym. W składzie republiki znajduje się jeden obwód autonomiczny (Gorno-Badahszanski, GBAO), dwa obwody (Sogdijski i Khatlonski), a także miasta i rejony.  Stolica – miasto Duszanbe

3 Ludność Население Według spisu ludności z 2000 roku liczba ludności Tadżykistanu przekroczyła 7,5 mln.. W wyniku wojny domowej r. zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, około pół miliona zostały uchodźcami innych państwach (jak w WNP, tak i odległej zagranicy) oraz innych regionów samego Tadżykistanu. Pomimo odpływu ludności (głównie rosyjskojęzycznej), Tadżykistan zostaje krajem wielonarodowym. Tadżycy stanowią około 65% ludności. Jest to jeden z najstarszych narodów świata, jedyny naród w Azji Środkowej, odnoszący się do rasy europeidalnej. Mimo tego, w kraju mieszkają Uzbecy (25%), Rosjanie (ok. 2%), Tatarzy, Kirgizi, Turkmeni, Kazachowie i inni. Na terytorium Gorno-Badahszanskiego obwodu autonomicznego (około 45% powierzchni kraju) mieszkają narody pamirskie. 

4 Religia Większość ludności (90%) wyznaje islam sunnicki. Mieszkańcy Badahszanu to Ismailici (ponad 3%). Praktycznie we wszystkich miejscowościach są meczety. W wielu regionach są szkoły duchowego nauczania (medresa), w stolicy działa islamski uniwersytet. Po za tym, w kraju wyznaje się chrześcijaństwo, buddyzm, judaizm, jak również kilka innych kierunków religijnych.

5 Język Od 22 lipca 1989 roku państwowym jest język tadżycki, który należy do indoeuropejskiej rodziny językowej. Język rosyjski zgodnie z ustawą "O języku" jest językiem komunikacji międzynarodowej. Odpowiednio do składu ludności w Tadżykistanie funkcjonują szkoły i inne instytucje edukacyjne z tadżyckim, rosyjskim, uzbeckim, kirgiskim i turkmeńskim językami nauczania.  

6 Tadżykistan i społeczność międzynarodowa
Tadżykistan - republika prezydencka. Rząd składa się z premiera, jego pierwszego zastępcy, posłów, ministrów, przewodniczących komitetów państwa. Władzę ustawodawczą sprawuje Parlament - Madżlisi Oli. Tadżykistan jest uczestnikiem wielu stowarzyszeń integracyjnych: Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), Organizacja Współpracy Szanghaju (OWS), Centralna Organizacja Współpracy Azji (COWA), Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ).

7 Polityka genderowa państwa
Równość kobiet i mężczyzn w kraju znajduje odzwierciedlenie w: Konstytucji (art. 17)) W ustawie "O gwarancji państwowej równości płci i równych szans" (z dnia 11.II.2005) (ustawa lobowała z inicjatywy organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego). Rozporządzeniu prezydenta "w sprawie wzmocnienia roli kobiet". Państwowym Programie "Podstawowe kierunki polityki państwa w celu zapewnienia równych praw i szans dla kobiet i mężczyzn na lata ".

8 Działalność „Marifat”
„Marifat” obwodzu Khatlońskiego została założona w styczniu 2000r. przez grupę kobiet –działaczek Hurosonskiego regionu i oficjalnie zarejestrowana 25.V.2000r. Misja organizacji: wzmocnienie roli kobiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, realizacja i ochrona praw, wsparcie inicjatyw kobiet oraz udział kobiet w pracach użytecznych społecznie, pomoc lokalnym władzom w rozwiązywaniu problemów społecznych kobiet i dzieci, poprawa warunków życia kobiet, działania wychowawcze i edukacyjne mające na celu poprawę warunków życia ludności o niskich dochodach.

9 Ludność

10 Język

11 Warsztaty i szkolenia

12 Warsztaty i szkolenia

13 Spotkania

14 Pokazują scenkę na temat „Prawo rodzinne”

15 Partnerzy i darczyńcy „Marifat” realizuje około 40 projektów wspieranych przez: Narodowy Społeczny Fundusz fundacji inwestycyjnej Tadżykistanu (NSFFIT). OBWE Fundacja Soros Kaunterpart Consortium Fundusz Demokracji Ambasady Stanów Zjednoczonych w Tadżykistanie Ambasada Japonii w Tadżykistanie Światowy Program Żywnościowy Zbawienie dzieci –USA

16 Адрес ОО «Маърифат» - Adres „Marifat”
Руководитель организации: Хидиралиева Маърифат Начмуддиновна Kierownik organizacji: Hidiraliewa Marifat Naczmuddinowna Tel.: (+ 992) Почтовый адрес: индекс , Таджикистан, Хатлонская область, Хуросонский район, посёлок Обикиик, улица Сомони-1 Adres pocztowy: Tadżykistan, Khatlonskaja obłość, rejon Khurosoński, miejscowość Obikiik, ul. Somoni 1 Dziękujemy za uwagę!

17 Adres Наши координаты: Республика Таджикистан, Хатлонская область, Шаартузский район, ул. Сомони 35 (+992)(83240) Эл. почта:

18 Projekt: „Globalizacja a prawa Kobiet: Polska – Azerbejdżan” w ramach programu: East East: Partnership Beyond Borders Program Finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego


Pobierz ppt "TADŻYKISTAN Opracowanie: Kobieca Organizacja Pozarządowa „Marifat” oraz Fundacja Centrum Promocji Kobiet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google