Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Indywidualizacja procesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Indywidualizacja procesu"— Zapis prezentacji:

1 Indywidualizacja procesu
nauczania dzieci w klasach I–III z wykorzystaniem nowoczesnych technologii Zofia Domaradzka-Grochowalska Katowice, r.

2 Plan prezentacji 1 O nas – kilka słów o YDP Program rządowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III na lata 2010–2013 Rozwiązania YDP wspierające proces Indywidualizacji 2 3

3 Naszą pasją jest… edukacja
Zwiększanie efektywności edukacji dzięki pełnej integracji technologii informacyjnych z procesem edukacyjnym – misja Young Digital Planet jest konsekwentnie realizowana od przeszło 20 lat. Oferta edukacyjna YDP jest dziś niezwykle szeroka i obejmuje zarówno wydawnictwa multimedialne z różnorodnych dziedzin, jak i innowacyjne technologie wspierające rozwój dzieci, platformy edukacyjne, rozwiązania e-learningowe oraz multimedialny sprzęt. Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom środowiska edukacji, w ramach Akademii YDP powstała bogata oferta szkoleń.

4 Naszą pasją jest… innowacyjność
Lata doświadczeń i zbierane w tym czasie doskonałe rekomendacje legitymizują nasze działania. YDP od zawsze stawiała na innowacyjność, czego dowodem są wiodące dziś marki firmy: portal nauczyciel.pl – największa baza multimedialnych zasobów edukacyjnych seria eduSensus – oprogramowanie wspierające rozwój, diagnostykę i terapię dzieci seria eduROM – interaktywne gry edukacyjne, multimedialne podręczniki i lekcje seria EuroPlus+ – pierwsza w Polsce seria programów interaktywnych do nauki języków We also value ourselves being a supplier of modern, educational solutions for a number of Ministries of Education

5 Naszą pasją jest… rozwój
Zaczynaliśmy jako… twórca oprogramowania akustycznego. W połowie lat ’90 jako pierwsi w Polsce wydaliśmy multimedialne programy edukacyjne na płytach CD W kolejnych latach nasze produkty wygrywały w prestiżowych konkursach branżowych, m.in. z wydawnictwami Microsoftu. Dziś działamy aż w 30 krajach świata, zaś spektrum naszej działalności jest naprawdę szerokie – programy YDP są w każdej polskiej szkole oraz w każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej. We also value ourselves being a supplier of modern, educational solutions for a number of Ministries of Education

6 Naszą pasją jest… kształtowanie relacji ze środowiskiem naukowym
Do współpracy przy tworzeniu produktów YDP od wielu lat zapraszamy najwybitniejsze autorytety naukowe, które pomagają doskonalić nasze programy i reprezentują nas na ważnych konferencjach tematycznych. Merytorycznie i koncepcyjnie wspierają nas wybitne postaci związane z ważnymi organizacjami zrzeszającymi specjalistów (PTD, PTL, PZL), m.in.: prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz – wieloletnia wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa  Dysleksji dr Anna Walencik-Topiłko – adiunkt w Katedrze Logopedii UG mgr Renata Czabaj – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji mgr Małgorzata Rożyńska – nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej

7 Naszą pasją jest… wspieranie ważnych inicjatyw
Partnerstwo w projektach rozwijających polskie szkolnictwo – już po raz trzeci zostaliśmy partnerem merytorycznym Edukacyjnego Programu EduNewsweek. Współpraca z wieloma organizacjami pożytku publicznego – Fundacja „Przyjaciel”, Stowarzyszenie „Bardziej kochani”, Stowarzyszenie „Integracja”. Sponsoring i pomoc kierowana do osób prywatnych oraz instytucji. Partnerstwo z wiodącymi wydawnictwami europejskimi, m. in.: Nową Erą, Cambridge University Press, Oxford University Press, Pearson Oxford. Dzięki tym wszystkim faktom YDP jest dziś ważnym miejscem na edukacyjnej mapie Polski i świata.

8 Naszą pasją jest… realizowanie projektów
Wspólne idee i pasje sprawiły, że od wielu lat współpracujemy z Katedrą Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej prowadzoną przez prof. Andrzeja Czyżewskiego – wynalazki naukowców są prototypami innowacyjnych rozwiązań YDP (np. Ustomysz, Inteligentny długopis). Young Digital Planet realizuje wiele innowacyjnych projektów współ- finansowanych przez Unię Europejską, m.in.: „Uwaga! Sposób na sukces” „e-podręcznik – przyszłość szkoły zaczyna się dziś…” „e-doświadczenia w fizyce” (jako partner Politechniki Gdańskiej) „Wdrożenie wyników prac B+R w celu stworzenia innowacyjnej technologii yGeek do kompleksowego zarządzania procesami szkoleniowymi” Firma wielokrotnie wspierała również inne ważne inicjatywy prospołeczne, np. projekt „Lekki tornister” oraz „Elektroniczna klasa”.

9 Nasze pasje… są doceniane
Young Digital Planet poszczycić się może m.in. tytułami: Produkty i wiodące serie YDP zdobyły wiele cennych nagród, m.in.:

10 Program rządowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych na lata 2010–2013

11 Standardy projektu rządowego
I Sformowanie w szkole zespołu nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie, wdrożenie i realizację działań na rzecz indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I–III. Realizacja przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne opracowanych programów nauczania, które uwzględniają działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem. Doskonalenie umiejętności zawodowych przez nauczycieli m. in. poprzez samokształcenie. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły – zakup pomocy dydaktycznych. Oferta dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego. II III Rozwiązania YDP IV V

12 Rozwiązania YDP wspierające proces Indywidualizacji

13 Standard III Doskonalenie umiejętności zawodowych przez nauczycieli m
Standard III Doskonalenie umiejętności zawodowych przez nauczycieli m. in. poprzez samokształcenie Young Digital Planet w ramach Akademii YDP rozwija kompetencje nauczycieli poprzez: szkolenia tradycyjne i blended-learningowe projekty edukacyjne konferencje tematyczne doradztwo dla nauczycieli, specjalistów, rodziców

14 Standard IV Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły – zakup pomocy dydaktycznych

15 Standard V Oferta dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, opracowana przez zespół nauczycieli dla uczniów 1 wykazujących specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także dla zagrożonych ryzykiem dysleksji przejawiających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych z zaburzeniami rozwoju mowy (zajęcia logopedyczne) niepełnosprawnych (specjalistyczne zajęcia terapeutyczne) uzdolnionych (zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodnicznych) 2 3 4 5

16 Standard V, pkt 1 Oprogramowanie na zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji eduSensus Dysleksja Multimedialne oprogramowanie wspomagające profilaktykę oraz terapię pedagogiczną trudności w czytaniu i pisaniu eduROM Gra edukacyjna Czytam i piszę Multimedialne oprogramowanie edukacyjne do nauki czytania i pisania

17 Standard V, pkt 1 Oprogramowanie na zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji eduSensus Dysleksja: Przewodnicząca Zespołu Autorów – prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz seria programów multimedialnych przeznaczonych do: przeprowadzenia kompletnej diagnozy i terapii prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zgodna z założeniami efektywnej terapii przeznaczona dla nauczycieli i terapeutów prowadzących zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne

18 Standard V, pkt 1 Rekomendacje i nagrody:
Seria eduSensus Dysleksja jest wyrobem medycznym Programy eduSensus Dysleksja i eduROM Czytam i piszę są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji Seria eduSensus Dysleksja otrzymała nagrodę główną, a seria eduROM Gry edukacyjne otrzymała wyróżnienie w kategorii Multimedia w konkursie „Świat Przyjazny Dziecku” Seria programów eduSensus Dysleksja nagrodzona została Medalem Europejskim dla Wyrobów 2010

19 Standard V, pkt 2 Oprogramowanie na zajęcia dodatkowe dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna Seria programów kształtujących umiejętności matematyczne oraz wspomagających diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie eduROM Gry edukacyjne Matematyka Multimedialne oprogramowanie edukacyjne rozwijające umiejętności matematyczne

20 Standard V, pkt 2 eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna:
seria do diagnozy i terapii zaburzeń w zakresie umiejętności matematycznych uzupełnia zajęcia programowe w szkole podstawowej wykorzystywana również podczas zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych indywidualny dobór materiału dla każdego ucznia bogaty pakiet materiałów dodatkowych

21 Standard V, pkt 2 Rekomendacje i nagrody:
Seria eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna jest wyrobem medycznym Program eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna otrzymał nagrodę główną w kategorii Multimedia w konkursie „Świat Przyjazny Dziecku” Seria programów eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna nagrodzona została Medalem Europejskim dla Wyrobów 2010

22 Standard V, pkt 3 Oprogramowanie na zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
eduSensus Logopedia Multimedialne oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej Szereg szumiący – poszerzony Szereg ciszący – poszerzony Szereg syczący – poszerzony

23 Standard V, pkt 3 eduSensus Logopedia: seria obejmuje 18 programów
terapia najczęściej występujących zaburzeń mowy „czystość fonetyczna” – unikalna cecha na rynku pomocy logopedycznych kompleksowość terapii, bogactwo materiałów dodatkowych Aplikacja logopedy – narzędzie gromadzące i monitorujące wyniki pracy z dzieckiem 100% polskich poradni psychologiczno-pedagogicznych pracuje z programem eduSensus Logopedia

24 Standard V, pkt 3 Rekomendacje i nagrody:
Seria eduSensus Logopedia jest wyrobem medycznym Program produktów rekomendowana jest przez Polski Związek Logopedów Seria eduSensus Logopedia otrzymała nagrodę główną w kategorii Multimedia w konkursie „Świat Przyjazny Dziecku” Seria programów eduSensus Logopedia nagrodzona została Medalem Europejskim dla Wyrobów 2010

25 Standard V, pkt 4 Oprogramowanie specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np. muzykoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych eduSensus Logopedia – „Logorytmika” Zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętności językowo-słuchowo-ruchowe dziecka

26 Standard V, pkt 4 eduSensus Logopedia – „Logorytmika”:
program autorstwa dr Anny Walencik-Topiłko oprogramowanie wykorzystujące muzykę w profilaktyce i terapii logopedycznej ponad 100 ćwiczeń kształtujących umiejętności językowo-słuchowo-ruchowe dziecka możliwość pracy indywidualnej i grupowej

27 Standard V, pkt 5 Oprogramowanie na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych eduSensus Uczeń zdolny Program do prowadzenia zajęć dodatkowych z uczniami metodą projektu edukacyjnego stymulowanie ciekawości poznawczej rozwijanie kompetencji abstrahowania wnioskowanie i dedukowanie rozwijanie myślenia strategicznego „Rok szkolny 2010/2011 – rokiem odkrywania talentów” Katarzyna Hall, Ministerstwo Edukacji Narodowej

28 Standard V, pkt 5 Oprogramowanie na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna Seria programów kształtujących umiejętności matematyczne oraz wspomagających diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie eduROM Gry edukacyjne Matematyka Multimedialne oprogramowanie edukacyjne rozwijające umiejętności matematyczne

29 Standard V, pkt 5 Oprogramowanie na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych EuroPlus+ Angielski dla dzieci „Nicole and Tommy” EuroPlus+ Angielski dla dzieci „Nicole und Thomas” EuroPlus+ Angielski dla dzieci „Wow!” eduROM Gra edukacyjna „Czytam i Piszę”

30 Istotne funkcjonalności programów YDP korespondujące z założeniami projektu „Indywidualizacji procesu nauczania…” 1 Aplikacje terapeuty/logopedy/nauczyciela – profilowanie indywidualnych wyników uczniów/pacjentów (indywidualne ścieżki terapii, nauki) Kreator zajęć – przygotowywanie autorskich jednostek terapeutycznych/dydaktycznych Możliwość prowadzenia zajęć w formie pracy grupowej i indywidualnej Stopniowanie trudności ćwiczeń 2 3 4

31 Dlaczego multimedia? 1 Zgodność z zaleceniami Nowej Podstawy Programowej Przygotowanie dziecka do życia w cyfrowym świecie Praca z programami posiadającymi status wyrobów medycznych Praca z narzędziem bliskim zainteresowaniom dzieci 2 3 4

32 Doposażenie bazy dydaktycznej
Doposażenie bazy dydaktycznej, przez co rozumiemy wszystkie elementy wyposażenia szkoły, które są wykorzystywane w procesie kształcenia uczniów może spełniać przesłanki cross-financingu określone w Zasadach finansowania PO KL. Przykład: Szkoła może w ramach projektu kupić: sprzęt ICT, np. komputery, tablice multimedialne, rzutniki wyposażenie sali lekcyjnej Maksymalnie do wysokości 10% budżetu projektu.

33 Dodatkowe informacje 1 Czy oprogramowanie można zakupić w ramach kosztów ogółem? Tak, wydatek na zakup oprogramowania (jako wartość niematerialna i prawna niebędąca środkiem trwałym), bez względu na jego wartość, nie stanowi wydatku w ramach crossfinancingu. Czy uczniowie klas I–III szkół podstawowych mogą być jednocześnie uczestnikami różnych programów finansowanych z funduszy unijnych? Tak, uczniowie mogą być jednocześnie uczestnikami programów rozwojowych szkół oraz programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, przy zachowaniu zasady braku możliwości podwójnego finansowania tych samych wydatków. 2

34 Dziękuję za uwagę. Zofia Domaradzka-Grochowalska
Kontakt: tel


Pobierz ppt "Indywidualizacja procesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google