Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zofia Domaradzka-Grochowalska Katowice, 08.02.2011 r. Indywidualizacja procesu nauczania dzieci w klasach I–III z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zofia Domaradzka-Grochowalska Katowice, 08.02.2011 r. Indywidualizacja procesu nauczania dzieci w klasach I–III z wykorzystaniem nowoczesnych technologii."— Zapis prezentacji:

1 Zofia Domaradzka-Grochowalska Katowice, 08.02.2011 r. Indywidualizacja procesu nauczania dzieci w klasach I–III z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

2 Plan prezentacji O nas – kilka słów o YDP Program rządowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III na lata 2010–2013 Rozwiązania YDP wspierające proces Indywidualizacji 123

3 Naszą pasją jest… edukacja Zwiększanie efektywności edukacji dzięki pełnej integracji technologii informacyjnych z procesem edukacyjnym – misja Young Digital Planet jest konsekwentnie realizowana od przeszło 20 lat. Oferta edukacyjna YDP jest dziś niezwykle szeroka i obejmuje zarówno wydawnictwa multimedialne z różnorodnych dziedzin, jak i innowacyjne technologie wspierające rozwój dzieci, platformy edukacyjne, rozwiązania e-learningowe oraz multimedialny sprzęt. Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom środowiska edukacji, w ramach Akademii YDP powstała bogata oferta szkoleń.

4 Lata doświadczeń i zbierane w tym czasie doskonałe rekomendacje legitymizują nasze działania. YDP od zawsze stawiała na innowacyjność, czego dowodem są wiodące dziś marki firmy: portal nauczyciel.pl – największa baza multimedialnych zasobów edukacyjnych seria eduSensus – oprogramowanie wspierające rozwój, diagnostykę i terapię dzieci seria eduROM – interaktywne gry edukacyjne, multimedialne podręczniki i lekcje seria EuroPlus+ – pierwsza w Polsce seria programów interaktywnych do nauki języków Naszą pasją jest… innowacyjność

5 Naszą pasją jest… rozwój Zaczynaliśmy jako… twórca oprogramowania akustycznego. W połowie lat 90 jako pierwsi w Polsce wydaliśmy multimedialne programy edukacyjne na płytach CD W kolejnych latach nasze produkty wygrywały w prestiżowych konkursach branżowych, m.in. z wydawnictwami Microsoftu. Dziś działamy aż w 30 krajach świata, zaś spektrum naszej działalności jest naprawdę szerokie – programy YDP są w każdej polskiej szkole oraz w każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6 Naszą pasją jest… kształtowanie relacji ze środowiskiem naukowym Do współpracy przy tworzeniu produktów YDP od wielu lat zapraszamy najwybitniejsze autorytety naukowe, które pomagają doskonalić nasze programy i reprezentują nas na ważnych konferencjach tematycznych. Merytorycznie i koncepcyjnie wspierają nas wybitne postaci związane z ważnymi organizacjami zrzeszającymi specjalistów (PTD, PTL, PZL), m.in.: prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz – wieloletnia wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji dr Anna Walencik-Topiłko – adiunkt w Katedrze Logopedii UG mgr Renata Czabaj – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji mgr Małgorzata Rożyńska – nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej

7 Naszą pasją jest… wspieranie ważnych inicjatyw Partnerstwo w projektach rozwijających polskie szkolnictwo – już po raz trzeci zostaliśmy partnerem merytorycznym Edukacyjnego Programu EduNewsweek. Współpraca z wieloma organizacjami pożytku publicznego – Fundacja Przyjaciel, Stowarzyszenie Bardziej kochani, Stowarzyszenie Integracja. Sponsoring i pomoc kierowana do osób prywatnych oraz instytucji. Partnerstwo z wiodącymi wydawnictwami europejskimi, m. in.: Nową Erą, Cambridge University Press, Oxford University Press, Pearson Oxford. Dzięki tym wszystkim faktom YDP jest dziś ważnym miejscem na edukacyjnej mapie Polski i świata.

8 Wspólne idee i pasje sprawiły, że od wielu lat współpracujemy z Katedrą Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej prowadzoną przez prof. Andrzeja Czyżewskiego – wynalazki naukowców są prototypami innowacyjnych rozwiązań YDP (np. Ustomysz, Inteligentny długopis). Young Digital Planet realizuje wiele innowacyjnych projektów współ- finansowanych przez Unię Europejską, m.in.: Uwaga! Sposób na sukces e-podręcznik – przyszłość szkoły zaczyna się dziś… e-doświadczenia w fizyce (jako partner Politechniki Gdańskiej) Wdrożenie wyników prac B+R w celu stworzenia innowacyjnej technologii yGeek do kompleksowego zarządzania procesami szkoleniowymi Firma wielokrotnie wspierała również inne ważne inicjatywy prospołeczne, np. projekt Lekki tornister oraz Elektroniczna klasa. Naszą pasją jest… realizowanie projektów

9 Young Digital Planet poszczycić się może m.in. tytułami: Produkty i wiodące serie YDP zdobyły wiele cennych nagród, m.in.: Nasze pasje… są doceniane

10 Program rządowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych na lata 2010–2013

11 I Sformowanie w szkole zespołu nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie, wdrożenie i realizację działań na rzecz indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I–III. Realizacja przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne opracowanych programów nauczania, które uwzględniają działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem. Doskonalenie umiejętności zawodowych przez nauczycieli m. in. poprzez samokształcenie. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły – zakup pomocy dydaktycznych. Oferta dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego. Standardy projektu rządowego IIIIIIVV Rozwiązania YDP

12 Rozwiązania YDP wspierające proces Indywidualizacji

13 Young Digital Planet w ramach Akademii YDP rozwija kompetencje nauczycieli poprzez: Standard III Doskonalenie umiejętności zawodowych przez nauczycieli m. in. poprzez samokształcenie szkolenia tradycyjne i blended-learningowe projekty edukacyjne konferencje tematyczne doradztwo dla nauczycieli, specjalistów, rodziców

14 Standard IV Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły – zakup pomocy dydaktycznych

15 wykazujących specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także dla zagrożonych ryzykiem dysleksji przejawiających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych z zaburzeniami rozwoju mowy (zajęcia logopedyczne) niepełnosprawnych (specjalistyczne zajęcia terapeutyczne) uzdolnionych (zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodnicznych) Standard V Oferta dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, opracowana przez zespół nauczycieli dla uczniów 12345

16 eduSensus Dysleksja Multimedialne oprogramowanie wspomagające profilaktykę oraz terapię pedagogiczną trudności w czytaniu i pisaniu eduROM Gra edukacyjna Czytam i piszę Multimedialne oprogramowanie edukacyjne do nauki czytania i pisania Standard V, pkt 1 Oprogramowanie na zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

17 eduSensus Dysleksja: Przewodnicząca Zespołu Autorów – prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz seria programów multimedialnych przeznaczonych do: – przeprowadzenia kompletnej diagnozy i terapii – prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zgodna z założeniami efektywnej terapii przeznaczona dla nauczycieli i terapeutów prowadzących zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne

18 Rekomendacje i nagrody: Seria eduSensus Dysleksja jest wyrobem medycznym Programy eduSensus Dysleksja i eduROM Czytam i piszę są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji Seria eduSensus Dysleksja otrzymała nagrodę główną, a seria eduROM Gry edukacyjne otrzymała wyróżnienie w kategorii Multimedia w konkursie Świat Przyjazny Dziecku Seria programów eduSensus Dysleksja nagrodzona została Medalem Europejskim dla Wyrobów 2010 Standard V, pkt 1

19 Standard V, pkt 2 Oprogramowanie na zajęcia dodatkowe dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna Seria programów kształtujących umiejętności matematyczne oraz wspomagających diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie eduROM Gry edukacyjne Matematyka Multimedialne oprogramowanie edukacyjne rozwijające umiejętności matematyczne

20 eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna: seria do diagnozy i terapii zaburzeń w zakresie umiejętności matematycznych uzupełnia zajęcia programowe w szkole podstawowej wykorzystywana również podczas zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych indywidualny dobór materiału dla każdego ucznia bogaty pakiet materiałów dodatkowych Standard V, pkt 2

21 Rekomendacje i nagrody: Seria eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna jest wyrobem medycznym Program eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna otrzymał nagrodę główną w kategorii Multimedia w konkursie Świat Przyjazny Dziecku Seria programów eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna nagrodzona została Medalem Europejskim dla Wyrobów 2010

22 Standard V, pkt 3 Oprogramowanie na zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy Szereg szumiący – poszerzony Szereg ciszący – poszerzony Szereg syczący – poszerzony eduSensus Logopedia Multimedialne oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej

23 eduSensus Logopedia: seria obejmuje 18 programów terapia najczęściej występujących zaburzeń mowy czystość fonetyczna – unikalna cecha na rynku pomocy logopedycznych kompleksowość terapii, bogactwo materiałów dodatkowych Aplikacja logopedy – narzędzie gromadzące i monitorujące wyniki pracy z dzieckiem 100% polskich poradni psychologiczno-pedagogicznych pracuje z programem eduSensus Logopedia Standard V, pkt 3

24 Rekomendacje i nagrody: Seria eduSensus Logopedia jest wyrobem medycznym Program produktów rekomendowana jest przez Polski Związek Logopedów Seria eduSensus Logopedia otrzymała nagrodę główną w kategorii Multimedia w konkursie Świat Przyjazny Dziecku Seria programów eduSensus Logopedia nagrodzona została Medalem Europejskim dla Wyrobów 2010 Standard V, pkt 3

25 Standard V, pkt 4 Oprogramowanie specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np. muzykoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych eduSensus Logopedia – Logorytmika Zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętności językowo-słuchowo-ruchowe dziecka

26 eduSensus Logopedia – Logorytmika: program autorstwa dr Anny Walencik-Topiłko oprogramowanie wykorzystujące muzykę w profilaktyce i terapii logopedycznej ponad 100 ćwiczeń kształtujących umiejętności językowo-słuchowo-ruchowe dziecka możliwość pracy indywidualnej i grupowej Standard V, pkt 4

27 eduSensus Uczeń zdolny Program do prowadzenia zajęć dodatkowych z uczniami metodą projektu edukacyjnego – stymulowanie ciekawości poznawczej – rozwijanie kompetencji abstrahowania – wnioskowanie i dedukowanie – rozwijanie myślenia strategicznego Rok szkolny 2010/2011 – rokiem odkrywania talentów Katarzyna Hall, Ministerstwo Edukacji Narodowej Standard V, pkt 5 Oprogramowanie na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

28 eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna Seria programów kształtujących umiejętności matematyczne oraz wspomagających diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie eduROM Gry edukacyjne Matematyka Multimedialne oprogramowanie edukacyjne rozwijające umiejętności matematyczne Standard V, pkt 5 Oprogramowanie na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

29 EuroPlus+ Angielski dla dzieci Nicole and Tommy EuroPlus+ Angielski dla dzieci Nicole und Thomas EuroPlus+ Angielski dla dzieci Wow! eduROM Gra edukacyjna Czytam i Piszę Standard V, pkt 5 Oprogramowanie na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

30 Aplikacje terapeuty/logopedy/nauczyciela – profilowanie indywidualnych wyników uczniów/pacjentów (indywidualne ścieżki terapii, nauki) Kreator zajęć – przygotowywanie autorskich jednostek terapeutycznych/dydaktycznych Możliwość prowadzenia zajęć w formie pracy grupowej i indywidualnej Stopniowanie trudności ćwiczeń Istotne funkcjonalności programów YDP korespondujące z założeniami projektu Indywidualizacji procesu nauczania… 1234

31 Zgodność z zaleceniami Nowej Podstawy Programowej Przygotowanie dziecka do życia w cyfrowym świecie Praca z programami posiadającymi status wyrobów medycznych Praca z narzędziem bliskim zainteresowaniom dzieci Dlaczego multimedia? 1234

32 Doposażenie bazy dydaktycznej, przez co rozumiemy wszystkie elementy wyposażenia szkoły, które są wykorzystywane w procesie kształcenia uczniów może spełniać przesłanki cross-financingu określone w Zasadach finansowania PO KL. Przykład: Szkoła może w ramach projektu kupić: –sprzęt ICT, np. komputery, tablice multimedialne, rzutniki –wyposażenie sali lekcyjnej Maksymalnie do wysokości 10% budżetu projektu. Doposażenie bazy dydaktycznej

33 Dodatkowe informacje 12 Czy oprogramowanie można zakupić w ramach kosztów ogółem? Tak, wydatek na zakup oprogramowania (jako wartość niematerialna i prawna niebędąca środkiem trwałym), bez względu na jego wartość, nie stanowi wydatku w ramach crossfinancingu. Czy uczniowie klas I–III szkół podstawowych mogą być jednocześnie uczestnikami różnych programów finansowanych z funduszy unijnych? Tak, uczniowie mogą być jednocześnie uczestnikami programów rozwojowych szkół oraz programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, przy zachowaniu zasady braku możliwości podwójnego finansowania tych samych wydatków.

34 Dziękuję za uwagę. Zofia Domaradzka-Grochowalska Kontakt: tel. 600 382 313 zofia.domaradzka@ydp.com.pl


Pobierz ppt "Zofia Domaradzka-Grochowalska Katowice, 08.02.2011 r. Indywidualizacja procesu nauczania dzieci w klasach I–III z wykorzystaniem nowoczesnych technologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google