Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aby dobrze pisać, trzeba dużo pisać

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aby dobrze pisać, trzeba dużo pisać"— Zapis prezentacji:

1 Aby dobrze pisać, trzeba dużo pisać

2 Wyniki standardu „pisanie” moich uczniów

3 Osiągnięcie sukcesu na poziomie klasy VI rozpoczyna się już na etapie klas I – III

4 Klasa I * wypowiedzi ustne / swobodne i na temat tekstu / zawsze przedstawiane pełnym zdaniem * zbiorowe redagowanie notatki na podstawie pytań nauczyciela * ustne próby opowiadania czytanki, lektury, tekstu

5 Klasa II. zbiorowe układanie notatki
Klasa II * zbiorowe układanie notatki * opis – układany na podstawie przygotowanego słownictwa oraz na podstawie pytań kluczowych

6 Klasa III. pisanie opowiadania poprzedzone pisaniem planu wydarzeń
Klasa III * pisanie opowiadania poprzedzone pisaniem planu wydarzeń * budowa opowiadania składająca się z III części: wstęp, rozwinięcie i zakończenie * układanie zbiorowe opowiadania, zapisywanie wspólnie na tablicy * próby indywidualnych opowiadań

7 Klasa IV. wypowiedzi pisemne na początek układane wspólnie
Klasa IV * wypowiedzi pisemne na początek układane wspólnie * każda „nowa myśl” zaczyna się akapitem * w każdej pracy są III części: wstęp, rozwinięcie i zakończenie / zaczynane od akapitu / * wprowadzanie pytań kluczowych do poszczególnych części * zbieranie słownictwa

8 Przykład lekcji: Opis kasztanowca 1
Przykład lekcji: Opis kasztanowca 1. Wstęp – zdania informujące, co będziesz opisywał w pracy, 2. Rozwinięcie – zdania o wyglądzie kasztanowca: * pień – gruby, wąski, ogromny, potężny, ciemny, *kora – szara, szorstka, chropowata, * korona – duża, olbrzymia, * liście – żółte, zielonożółte, brązowe, złociste, wydłużone, * gałęzie – rozłożyste, * owoce – brązowe, okrągłe, kuliste, kolczaste czasowniki: rośnie, okrywa, poruszają się, znajduje się, ma, jest, szeleszczą, wirują, 3. Zakończenie – refleksje osobiste o pięknie drzewa Wspólne redagowanie przykładowego opisu, jako zadanie do domu własny opis, może być przedmiotu, liścia, kwiatu, zabawki

9 Klasa V przykład lekcji do tekstu „Zwyczaje smoków” 1
Klasa V przykład lekcji do tekstu „Zwyczaje smoków” 1.Odczytanie tekstu 2. Zapisanie pytań kluczowych * Gdzie żyją smoki? * Czym charakteryzuje się smok zachodni? * Czym wyróżnia się smok wschodni? * Jak należy się zachować, gdy spotkamy smoka? *Co jest najniebezpieczniejsze w smoku? *Wskazówki dla spotykających smoki. Uczniowie odpowiadają na pytania, szukając odpowiedzi w tekście. Po zajęciach zbieramy prace i oceniamy.

10 Klasy V – VI Przykład charakterystyki postaci Każda charakterystyka układana wg planu: 1. Przedstawienie postaci 2. Wygląd postaci 3. Cechy charakteru – wady i zalety 4. Umiejętności 5. Moja ocena postaci

11 Modyfikacja zajęć:. dzielimy punkty charakterystyki pomiędzy 4 grupy
Modyfikacja zajęć: * dzielimy punkty charakterystyki pomiędzy 4 grupy * każda opracowuje swój punkt * przedstawienie tekstu * zapisanie poszczególnych punktów * indywidualne opracowanie oceny postaci * przestawienie całej charakterystyki postaci w formie ustnej

12 Opis zjawisk „ nie z tego świata” na przykładzie „Opowieści wigilijnej” I grupa: Spotkanie Scrooge’a z duchem Jakuba Marleye’a II grupa: Odwiedziny I ducha III grupa: Przybycie II ducha IV grupa: Wizyta III ducha Uczniowie odszukują fragmenty opowieści związane ze spotkaniem Scrooge’a z duchami, wyszukują elementy ich opisów / wygląd duchów, szczegółowy opis stroju, rekwizyty, przeżycia Scrooge’a, nastrój wywołany zjawiskiem/

13 Oceny prac pisemnych mogą odbywać się w formie analizy zbiorowej
Oceny prac pisemnych mogą odbywać się w formie analizy zbiorowej. Uczniowie odczytują prace, a pozostałe osoby słuchają i je oceniają. Ocenie podlega: - czy praca napisana jest na temat, - słownictwo – analiza błędów językowych, - forma wypowiedzi Uczniowie po wysłuchaniu wszystkich prac podsumowują ich poziom, które były najlepsze, w których pojawiły się błędy i jakie.

14 Kryteria oceny prac pisemnych z j. polskiego 1. Temat / 2 pkt
Kryteria oceny prac pisemnych z j. polskiego 1. Temat / 2 pkt. / - 1 pkt temat częściowo rozwinięty, - 2 pkt tekst zgodny z tematem, bark zgodności z tematem mimo poprawności innych jej elementów – ocena ndst. 2. Treść / 2 pkt / - 1 pkt – powierzchowne zrozumienie problemu, - 2 pkt – pełne zrozumienie tematu 3. Forma wypowiedzi / 1 pkt /

15 4. Kompozycja / 2 pkt / - 1 pkt – zachowanie ciągu przyczynowo – skutkowego bez graficznego wyróżnienia, - 2 pkt – trójdzielne uporządkowanie z zachowaniem właściwych proporcji i akapitów, 5. Język / 2 pkt / - 1 pkt – dopuszczalne 3 błędy językowe, - 2 pkt. – dopuszczalne 2 błędy językowe,

16 6. Pisownia / 2 pkt / - 1 pkt dopuszczalne 2 błędy ort. i 5 błędów int
6. Pisownia / 2 pkt / - 1 pkt dopuszczalne 2 błędy ort. i 5 błędów int. - 2 pkt. dopuszczalny 1 błąd ort. i 3 int. Dla uczniów z orzeczeniem o dysleksji – przyznajemy 2 pkt awansem

17 Punktacja: 11 pkt – bogate słownictwo, brak błędów, formułowanie własnych sądów, brak słownictwa potocznego – celujący 11 pkt – 10 pkt – bardzo dobry 9 pkt – 7 pkt – dobry 6 pkt – 5 pkt – dostateczny 4 pkt – dopuszczający 3 pkt – 0 pkt - niedostateczny

18 W klasie VI w grudniu przedstawiamy uczniom 10 tematów prac pisemnych tematycznie związanych z wypowiedziami pisemnymi pojawiającymi się na sprawdzianie po klasie VI. Uczniowie wybierają 8 tematów i opracowują je na koniec lutego. Prace przynoszą w teczkach.


Pobierz ppt "Aby dobrze pisać, trzeba dużo pisać"

Podobne prezentacje


Reklamy Google