Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© 2010 Quest Software, Inc. ALL RIGHTS RESERVED Kompleksowe monitorowanie środowisk kluczowych aplikacji Marcin Falkowski Product Manager Quest Dystrybucja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© 2010 Quest Software, Inc. ALL RIGHTS RESERVED Kompleksowe monitorowanie środowisk kluczowych aplikacji Marcin Falkowski Product Manager Quest Dystrybucja."— Zapis prezentacji:

1 © 2010 Quest Software, Inc. ALL RIGHTS RESERVED Kompleksowe monitorowanie środowisk kluczowych aplikacji Marcin Falkowski Product Manager Quest Dystrybucja

2 2 Przejście z poziomu taktycznego do strategicznego Foglight APM (Application Performance Monitoring) Foglight APM (Application Performance Monitoring) Foglight SLM (Service Level Management) Foglight SLM (Service Level Management) Foglight SPM (Special Purpose Monitor) Foglight SPM (Special Purpose Monitor)

3 3 IT Services Organizacja departamentowa blokuje skupienia się na usługach Personel IT Struktury organizacyjne i zespoły Infrastruktura Kluczowych usług Administratorzy WWW Administratorzy stacji roboczyAdministratorzy aplikacji Administratorzy baz danych Administratorzy OS Administratorzy serwerów Administratorzy sieci

4 4 Pełne spojrzenie na wydajność 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 Serwer WWW Serwer JEE Directory Baza Danych Sieć OS Dostępność 99% 99.99% 99% 99.999% 99.9% End User 75% Dostępne Niedostępne

5 5 Use Case #2: Java server code root issue with user experience alarm as correlated symptom End Users WAN Internet Serwery WWW Serwery aplikacji Serwery baz danych 2 Zarządzenie aplikacją i usługami End User-to-Database Zarządzanie poziomami alarmów Powiadomienia Przeglądanie w czasie rzeczywistym Zintegrowana diagnostyka systemu Głęboka diagnostyka Skorelowane metryki z warstw środowiska Dynamiczne zarządzenie poziomami alarmów Zarządzenie zdarzeniami i awariami Powiązanie użytkowników z usługą Raportowanie SLA i OLA Integracja procesów Mapowanie zależności między usługami Analiza wpływu na biznes Powiązanie IT i biznesu w czasie rzeczywistym Szybka reakcja na potrzeby IT i biznesu w zakresie monitorowania

6 6 Quest dostarcza kompleksowe rozwiązanie do Zarządzanie Wydajnością Aplikacji

7 7 QUEST LIDEREM wg Gartner dla Application Performance Monitoring

8 8 Rozwiązanie dla wyzwań technologicznych i biznesowych Konsolidacja narzędzi monitorujących Zwiększenie efektywność obsługi zdarzeń Widoki dla kadry zarządzającej IT Monitorowanie użytkowników końcowych Zwiększenie rentowności transkacji Wirtualizacja centrów przetwarzania Monitorowanie aplikacji webowych

9 © 2010 Quest Software, Inc. ALL RIGHTS RESERVED Monitorowanie użytkowników końcowych

10 10 Nie jesteśmy wstanie określić czy problem występuje po stronie klienta, w sieci, czy w naszej serwerowni Użytkownicy próbują opisać problem, ale to nie pomaga w jego rozwiązaniu Nie wiemy ilu i którzy użytkownicy doświadczają problemu. Nie mamy wystarczająco danych historycznych, aby proaktywnie wykrywać problemy z wydajnością O większości problemów dowiadujemy się gdy użytkownicy zadzwonią. Nasi użytkownicy mają problem z czasem odpowiedzi aplikacji, nawet gdy nasz system wydaje się pracować normalnie Monitorowanie użytkowników końcowych Wyzwania

11 11 Które strony, obiekty czy transakcje są źródłem problemów? Który zespół powinien zająć się rozwiązaniem problemu? W jakich centrach przetwarzania znajdują się te aplikacje? Którzy użytkownicy moich aplikacji mają problemy z wydajnością? Monitorowanie użytkowników końcowych

12 12 Problem występuje na stacji klienta, w sieci czy też w przetwarzaniu danych? Ilu rzeczywistych użytkowników doświadcza tego problemu? Monitorowanie użytkowników końcowych

13 13 Którzy użytkownicy końcowi mają te same problemy? Czy problem związany jest z określoną lokalizacją, przeglądarką, itp..? Monitorowanie użytkowników końcowych

14 14 Co zobaczył? Co użytkownik wykonywał, gdy wystąpił problem? Jakie strony przeglądał? Monitorowanie użytkowników końcowych

15 15 Jakie elementy strony wpłynęły na czas odpowiedzi? Monitorowanie użytkowników końcowych

16 16 Poziom usług Widoki oparte na rolach Definicja usług Zasady SLA / OLA Mapowanie zależność Wykrywanie składników Integracja z innymi rozwiązaniami Użytkownicy końcowi Nagrywanie i odtwarzanie syntetycznych transakcji Monitorowanie zachowań użytkowników Nagrywanie i odtwarzanie sesji użytkowników Analizy biznesowe Aplikacje Monitorowanie serwerów aplikacji Monitorowanie komponentów Śledzenie transakcji Monitorowanie serwerów webowych Monitorowanie kolejek wiadomości Bazy danych Monitorowanie baz danych Diagnostyka baz w czasie rzeczywistym Analiza obciążenia baz Strojenia baz danych Infrastruktura fizyczna Monitorowanie OS Monitorowanie sieci Infrastruktura wirtualna Monitorowanie serwerów wirtualnych Zarządzanie cyklem życia maszyn wirtualnych Monitorowanie użytkowników końcowych Rozwiązanie

17 © 2010 Quest Software, Inc. ALL RIGHTS RESERVED Monitorowanie aplikacji webowych

18 18 Po każdym uruchomieniu nowej aplikacji spędzamy tygodnie obwiniając się wzajemnie. Dowiadujemy się, że ludzie mają problemy gdy zadzwonią na nasz help desk. Nasza nowa aplikacja została uruchomiona na środowisku Vmware, ale to zwiększa komplikację systemu jak i ryzyko Jak może być pewni że wydajność aplikacji jest taka jak obiecali programiści? Zmodernizowaliśmy aplikacje i chcemy być pewni że spełni wymagania biznesowego od samego początku. Help Desk walczy z nowymi wersjami – nie wiedzą o co mają spytać użytkownika z problem. Monitorowanie aplikacji webowych Wyzwania

19 19 Czy aplikacja spełnia założone SLA? Ilu użytkowników korzysta z aplikacji w tym momencie i czy awaria ma na nich wpływ? Która warstwa aplikacji jest źródłem problemu? Monitorowanie aplikacji webowych

20 20 Czy problem leży po stronie serwera aplikacyjnego czy też infrastruktury wirtualnej? Monitorowanie aplikacji webowych

21 21 Czy wąskie gardło jest wewnątrz naszej serwerowni? Ilu użytkowników dotyka problem i od jakiego czasu? Czy problem jest lokalny? Monitorowanie aplikacji webowych

22 22 W jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej aplikacji? Co użytkownik widział i robił, kiedy pojawił się problem? Monitorowanie aplikacji webowych

23 23 Gdzie dana transakcja spędza najwięcej czasu? Które zapytanie do aplikacji odpowiada powoli lub zwraca błędy? Monitorowanie aplikacji webowych

24 24 Która metoda jest przyczyną opóźnień? Czy transakcje wykonują się tak jak je zaprojektowano? Monitorowanie aplikacji webowych

25 25 Java Requests

26 26 Java Servers

27 27 Poziom usług Widoki oparte na rolach Definicja usług Zasady SLA / OLA Mapowanie zależność Wykrywanie składników Integracja z innymi rozwiązaniami Użytkownicy końcowi Nagrywanie i odtwarzanie syntetycznych transakcji Monitorowanie zachowań użytkowników Nagrywanie i odtwarzanie sesji użytkowników Analizy biznesowe Aplikacje Monitorowanie serwerów aplikacji Monitorowanie komponentów Śledzenie transakcji Monitorowanie serwerów webowych Monitorowanie kolejek wiadomości Bazy danych Monitorowanie baz danych Diagnostyka baz w czasie rzeczywistym Analiza obciążenia baz Strojenia baz danych Infrastruktura fizyczna Monitorowanie OS Monitorowanie sieci Infrastruktura wirtualna Monitorowanie serwerów wirtualnych Zarządzanie cyklem życia maszyn wirtualnych Monitorowanie aplikacji webowych Rozwiązanie

28 © 2010 Quest Software, Inc. ALL RIGHTS RESERVED Zwiększenie rentowności transakcji

29 29 Zwiększenie rentowności Wyzwania Wiemy, że klienci opuszczają naszą stronę, ale nie wiemy dlaczego. Ile straciliśmy w wyniku tego problemu? Musimy zrozumieć niekorzystny trend rentowność inaczej ogłosimy upadłość Nie możemy zidentyfikować ilu i którzy użytkownicy powiązanych jest ze spadkiem rentowności Kiedy klienci opuszczają stronę, bardzo często dzwonią do działu wsparcia – co podnosi nasze koszty obsługi

30 30 Jaka jest wartość złożonych i straconych zamówień? Zwiększenie rentowności

31 31 Którzy użytkownicy mają problem z dostępnością lub zawartością strony? Czy problem jest związany z określoną przeglądarką, lokalizacją itp.? Zwiększenie rentowności

32 32 W jakich okresach mamy największą rentowność? Który rejon, województwo, przeglądarka jest dla nas najbardziej zyskowna? Zwiększenie rentowności

33 33 Poziom usług Widoki oparte na rolach Definicja usług Zasady SLA / OLA Mapowanie zależność Wykrywanie składników Integracja z innymi rozwiązaniami Użytkownicy końcowi Nagrywanie i odtwarzanie syntetycznych transakcji Monitorowanie zachowań użytkowników Nagrywanie i odtwarzanie sesji użytkowników Analizy biznesowe Aplikacje Monitorowanie serwerów aplikacji Monitorowanie komponentów Śledzenie transakcji Monitorowanie serwerów webowych Monitorowanie kolejek wiadomości Bazy danych Monitorowanie baz danych Diagnostyka baz w czasie rzeczywistym Analiza obciążenia baz Strojenia baz danych Infrastruktura fizyczna Monitorowanie OS Monitorowanie sieci Infrastruktura wirtualna Monitorowanie serwerów wirtualnych Zarządzanie cyklem życia maszyn wirtualnych Zwiększenie rentowności Rozwiązanie

34 © 2010 Quest Software, Inc. ALL RIGHTS RESERVED Zwiększenie efektywności obsługi zdarzeń

35 35 Zajmuje dużo czasu zdiagnozowanie i rozwiązania incydentów Jest za dużo wzajemnego obwiniania się, ponieważ nikt nie używa tych samych narzędzi. Nie możemy priorytetyzować zdarzeń, ponieważ nie wiemy które ma największy wpływ na rentowność. Obsługa zdarzeń Wyzwania

36 36 Obsługa zdarzeń Czy są użytkownicy lub usługi na który ten problem ma wpływ? Spełniamy SLA?

37 37 Które zdarzenie wpływa na jakie usługi? Obsługa zdarzeń

38 38 Która metoda powoduje to spowolnienie? Czy transakcje wykonują się tak jak je zaprojektowano? Obsługa zdarzeń

39 39 Czy możesz wskazać miejsce gdzie transakcja zwalnia? Obsługa zdarzeń

40 40 Które elementy SQL Server są przyczyną problemów? Obsługa zdarzeń

41 41 Czy SQL Server posiada wystarczająco dużo pamięci i jakie jest wykorzystanie buforów? Czy problemy są związane z plikami bazy danych? Czy usługi SQL Server-a działają poprawnie? Obsługa zdarzeń

42 42

43 43

44 44

45 45 Foglight for Active Directory

46 46 Foglight for Active Directory

47 47 Foglight for Exchange

48 48

49 49 Poziom usług Widoki oparte na rolach Definicja usług Zasady SLA / OLA Mapowanie zależność Wykrywanie składników Integracja z innymi rozwiązaniami Użytkownicy końcowi Nagrywanie i odtwarzanie syntetycznych transakcji Monitorowanie zachowań użytkowników Nagrywanie i odtwarzanie sesji użytkowników Analizy biznesowe Aplikacje Monitorowanie serwerów aplikacji Monitorowanie komponentów Śledzenie transakcji Monitorowanie serwerów webowych Monitorowanie kolejek wiadomości Bazy danych Monitorowanie baz danych Diagnostyka baz w czasie rzeczywistym Analiza obciążenia baz Strojenia baz danych Infrastruktura fizyczna Monitorowanie OS Monitorowanie sieci Infrastruktura wirtualna Monitorowanie serwerów wirtualnych Zarządzanie cyklem życia maszyn wirtualnych Obsługa zdarzeń Rozwiązanie

50 © 2010 Quest Software, Inc. ALL RIGHTS RESERVED Wirtualizacja centrów przetwarzania

51 51 Trudno planować przyrosty i zamiany Nie mogę określić kosztów używania wirtualnej infrastruktury Współdzielenie zasobów powoduje powstanie nowych wyzwań w zarządzaniu wydajnością Nie można połączyć wirtualnej infrastruktury i obciążenia aplikacji CPU Procesory wielo-korowe Wirtualne procesory Pamięć Współdzielenie Over-commit Sieć Współdzielenie łącza Load Balancing Redundancja Disk Współdzielone zasoby dyskowe Fiber, iSCSI, NAS Wirtualizacja centrów przetwarzania Wyzwania

52 52 Jak moja wirtualna infrastruktura wspiera krytyczne aplikacje i usługi? Kiedy pojawi się zdarzenie, jak będę wiedział gdzie zacząć szukać? Wirtualizacja centrów przetwarzania

53 53 Jak szybko sprawdzić wydajność mojego środowiska? Która VM wykorzystuje najwięcej zasobów? Wirtualizacja centrów przetwarzania

54 54 Jak będzie moje środowisko będzie działać jeżeli obciążenie zwiększy się o X%? Wirtualizacja centrów przetwarzania

55 55 Jak rozliczyć biznes za usługi dostarczane na środowisku wirtualnym? Wirtualizacja centrów przetwarzania

56 56 VMware

57 57 Hyper-V

58 58 Poziom usług Widoki oparte na rolach Definicja usług Zasady SLA / OLA Mapowanie zależność Wykrywanie składników Integracja z innymi rozwiązaniami Użytkownicy końcowi Nagrywanie i odtwarzanie syntetycznych transakcji Monitorowanie zachowań użytkowników Nagrywanie i odtwarzanie sesji użytkowników Analizy biznesowe Aplikacje Monitorowanie serwerów aplikacji Monitorowanie komponentów Śledzenie transakcji Monitorowanie serwerów webowych Monitorowanie kolejek wiadomości Bazy danych Monitorowanie baz danych Diagnostyka baz w czasie rzeczywistym Analiza obciążenia baz Strojenia baz danych Infrastruktura fizyczna Monitorowanie OS Monitorowanie sieci Infrastruktura wirtualna Monitorowanie serwerów wirtualnych Zarządzanie cyklem życia maszyn wirtualnych Wirtualizacja centrów przetwarzania Rozwiązanie

59 © 2010 Quest Software, Inc. ALL RIGHTS RESERVED Konsolidacja narzędzi monitorujących

60 60 Mamy dużo narzędzi, ale cały czas mamy problem z reklamacjami. Narzędzia open source maja niskie koszty nabycia, ale funkcjonalność i wsparcie nie odpowiada naszym wymaganiom Konsolidacja narzędzi monitorujących Wyzwania

61 61 Web Server Application Database Operating System Network Virtual Environment Narzędzia typu framework Monitorowanie dostępności zasobów Brak głębokiej diagnostyki User Experience Wąsko specjalizowane narzędza Wiele narzędzi podnosi koszty zarządzania i administracji Konsolidacja narzędzi monitorujących

62 62 Web Server Application Database Operating System Network Virtual Environment Skonsolidowane narzędzie aby zredukować przyszłe koszty utrzymania przy zachowania funkcjonalności Konsolidacja narzędzi monitorujących User Experience

63 63 Web Server Application Database Operating System Network Virtual Environment User Experience No specialized tool Pełne pokrycie potrzeb dzięki integracji na poziomie zdarzeń i incydentów Wypełnienie luk bez potrzeby wykorzystywania dodatkowych narzędzi Podniesienie wartości inwestycji po przez dopełnienie specjalistycznych narzędzi Konsolidacja narzędzi monitorujących

64 64 Poziom usług Widoki oparte na rolach Definicja usług Zasady SLA / OLA Mapowanie zależność Wykrywanie składników Integracja z innymi rozwiązaniami Użytkownicy końcowi Nagrywanie i odtwarzanie syntetycznych transakcji Monitorowanie zachowań użytkowników Nagrywanie i odtwarzanie sesji użytkowników Analizy biznesowe Aplikacje Monitorowanie serwerów aplikacji Monitorowanie komponentów Śledzenie transakcji Monitorowanie serwerów webowych Monitorowanie kolejek wiadomości Bazy danych Monitorowanie baz danych Diagnostyka baz w czasie rzeczywistym Analiza obciążenia baz Strojenia baz danych Infrastruktura fizyczna Monitorowanie OS Monitorowanie sieci Infrastruktura wirtualna Monitorowanie serwerów wirtualnych Zarządzanie cyklem życia maszyn wirtualnych Konsolidacja narzędzi monitorujących Rozwiązanie

65 © 2010 Quest Software, Inc. ALL RIGHTS RESERVED Widoki dla kadry zarządzającej IT

66 66 Techniczne metryki nie pomagają zrozumieć mi moich klientów i użytkowników końcowych Moi klienci dzwonią ze skargami zanim zdam sobie sprawę z problemów Muszę ufać, że mój zespół pracuje nad problemami kluczowymi dla bussinesu Muszę wiedzieć czy spełniamy SLA w określonym czasie Moje narzędzia nie dostarczają mi informacji, których potrzebuję Widoki kadry zarządzającej IT Wyzwania

67 67 Spełniamy SLA? Jaki jest trend dostępności usługi? Widoki kadry zarządzającej IT

68 68 Czy aplikacja spełnia założone SLA? Ilu użytkowników korzysta z aplikacji w tym momencie i czy awaria ma na nich wpływ? Która warstwa aplikacji jest źródłem problemu? Widoki kadry zarządzającej IT

69 69 Czy problem został szybko zauważony? Kto się nim zajmuje? Widoki kadry zarządzającej IT

70 70 Czy problem leży po stronie serwera aplikacyjnego czy też infrastruktury wirtualnej? Monitorowanie aplikacji webowych

71 71 Czy można stworzyć widok, który pokaże obecny i historyczny trend na jednej stronie? Widoki kadry zarządzającej IT

72 72

73 73

74 74 Page 74

75 75 Page 75

76 76 Page 76

77 77 Poziom usług Widoki oparte na rolach Definicja usług Zasady SLA / OLA Mapowanie zależność Wykrywanie składników Integracja z innymi rozwiązaniami Użytkownicy końcowi Nagrywanie i odtwarzanie syntetycznych transakcji Monitorowanie zachowań użytkowników Nagrywanie i odtwarzanie sesji użytkowników Analizy biznesowe Aplikacje Monitorowanie serwerów aplikacji Monitorowanie komponentów Śledzenie transakcji Monitorowanie serwerów webowych Monitorowanie kolejek wiadomości Bazy danych Monitorowanie baz danych Diagnostyka baz w czasie rzeczywistym Analiza obciążenia baz Strojenia baz danych Infrastruktura fizyczna Monitorowanie OS Monitorowanie sieci Infrastruktura wirtualna Monitorowanie serwerów wirtualnych Zarządzanie cyklem życia maszyn wirtualnych Widoki kadry zarządzającej IT Rozwiązanie

78 78 Quest dostarcza kompleksowe rozwiązanie do Zarządzanie Wydajnością Aplikacji

79 © 2010 Quest Software, Inc. ALL RIGHTS RESERVED Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "© 2010 Quest Software, Inc. ALL RIGHTS RESERVED Kompleksowe monitorowanie środowisk kluczowych aplikacji Marcin Falkowski Product Manager Quest Dystrybucja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google