Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Religie Świata Buddyzm. Spis treści Rozdział I : Czas i miejsce powstania buddyzmu oraz jego twórca. Rozdział II : Główne prawdy wiary. Rozdział III :

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Religie Świata Buddyzm. Spis treści Rozdział I : Czas i miejsce powstania buddyzmu oraz jego twórca. Rozdział II : Główne prawdy wiary. Rozdział III :"— Zapis prezentacji:

1 Religie Świata Buddyzm

2 Spis treści Rozdział I : Czas i miejsce powstania buddyzmu oraz jego twórca. Rozdział II : Główne prawdy wiary. Rozdział III : Święte Księgi. Rozdział IV : Miejsca Święte. Rozdział V : Święta buddyjskie.

3 Czas i miejsce powstania buddyzmu oraz jego twórca. Buddyzm jeden z wielkich systemów filozoficzno-religijnych świata rozwinął się w VI wieku p.n.e., w północnych Indiach, niedaleko granicy z Nepalem. Słowo budda-oznacza przebudzony, oświecony. Takie imię obrał twórca tej religii, kiedy zaczął głosić swoje nauki. TWÓRCA BUDDYZMU. Założycielem i twórcą podstawowych założeń buddyzmu był żyjący od około 560r. Do 480r. p.n.e. Siddhartha Gautama, syn księcia z rodu Sakyów, władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach. Leżało ono u podnóży Himalajów, na granicy dzisiejszego Nepalu i Indii. Siddhartha Gautama urodził się w Lumbini. Wychowywał się w przepychu, w pałacu swego ojca. Zdawał sobie jednak sprawę z istnienia życia poza murami pałacu i był go ciekaw. Pewnego dnia postanowił je zobaczyć i wybrał się ze swoim służącym na przejażdżkę poza pałacowe mury. Podczas tej przejażdżki ujrzał kolejno: starca, chorego człowieka, ciało zmarłego i żebrzącego ascetę. Głęboko go to poruszyło. Porzucił więc bogactwo, aby stać się ascetą (człowiek, który dobrowolnie poddaje się umartwianiu, surowemu życiu i dyscyplinie wewnętrznej ograniczając swoje potrzeby np. sen, jedzenie do absolutnego minimum) i poszukiwać prawdy o tym, w jaki sposób wyzwolić ludzi z cierpienia ( choroby, nieszczęścia). Poszukiwania zajęły mu około 7 lat. Pobierał nauki u różnych mistrzów, jednak żaden z nich nie potrafił dać mu pełnej odpowiedzi na nurtujące go pytania.

4 Czas i miejsce powstania buddyzmu oraz jego twórca. – cd. Ostatecznie postanowił poddać się surowej ascezie. To jednak również nie przyniosło spodziewanego efektu. Porzucił zatem ascetyczny tryb życia i zdecydował się na medytację. Miała trwać tak długo, aż w końcu odnajdzie metodę wyzwolenia ludzkości od cierpienia. Usiadł pod drzewem w pobliżu wioski,w miejscu zwanym Bodh Gaya i tam pozostawał w głębokiej medytacji. Medytował przez 49 dni, w czasie których nawiedzały go wątpliwości. Mędrzec jednak pokonał je. Wreszcie, w dzień pełni księżyca miesiąca Visakha, osiągnął oświecenie. Po osiągnięciu tego stanu, pozostawał w lesie, medytując jeszcze przez 7 tygodni.

5 Czas i miejsce powstania buddyzmu oraz jego twórca. – cd. Następnie wyruszył na poszukiwanie swych pięciu byłych towarzyszy ascezy. Odnalazł ich w Parku Gazeli –SARMATH-zwane również jako Mrigadava czyli Park Jeleni, w północnych Indiach. Tam też po raz pierwszy wygłosił im swe nauki. Tradycja buddyjska zdarzenie to nazywa Wprawieniem w Ruch Koła Dharmy. Towarzysze początkowo uznali, że sprzeniewierzył się drodze ascezy. Jednak pod wpływem jego wykładu przyłączyli się do niego, porzucając jak ich nauczyciel, drogę skrajnego umartwiania. Resztę swego życia Budda Siakjamuni spędził, wędrując po północnych Indiach i nauczając DOBREGO PRAWA-DHARMY. Jego nauczanie zyskiwało wielu zwolenników, ale też wzbudzało w wielu kontrowersje. Budda Siakjamuni umarł w wieku 80 lat, w niewielkiej miejscowości KUSINAGAR.

6 Czas i miejsce powstania buddyzmu oraz jego twórca.- cd. Budda objaśnia swe nauki pięciu ascetom w Parku Gazeli. Ośmiostopniowe Koło Dharmy.

7 Główne prawdy wiary. BUDDYZM opiera się na Czerech Szlachetnych Prawdach głoszonych przez Siddharthę Gautamę, oraz na przedstawionej przez niego Ośmiorakiej Ścieżce, która prowadzić ma do ustania cierpienia, więc osiągnięcia pełnego szczęścia czyli stanu nirwany. 1.Wszelkie bytowanie to ból i cierpienie (narodziny, starość, śmierć ) 2.Źródłem cierpienia jest niewiedza, z której wyłania się przywiązanie do życia w dobrobycie, osiągnięcie władzy, bogactwa- to staje się powodem powtórnych narodzin czyli reinkarnacji. 3.Istnieje możliwość położenia kresu cierpieniu. 4.Kres cierpienia można osiągnąć tylko dzięki Ośmiorakiej Ścieżce : przekonaniu, życiu, dążeniu, pamiętaniu, zagłębianiu się, czynieniu, mówieniu i wierzeniu.

8 Święte Księgi. Jako, że buddyzm nie jest jednolity-ma wiele szkół i tradycji, posiada także wiele różnych świętych ksiąg. Zbiór świętych ksiąg buddyjskich określany jest mianem Tipitaka czyli Trójkosz lub Trzy Kosze: Vinaja Pitaka-zbiór klasztornej dyscypliny, Sutta Pitaka-zbiór sutt czyli tekstów- mów buddy, Abhidhamna Pitaka-zbiór tekstów filozoficznych i dodatkowe objaśnienia. Zbiór tych nauk spisany jest w języku palijskim. Tipitaka nazywana jest kanonem palijskim.

9 Święte Księgi.- cd. W tradycji tybetańskiej nauki Buddy -sutry- zostały spisane w księdze zwanej KANDZIUR- składającej się ze stu ośmiu tomów. Późniejsze komentarze, zwane TENDZIUR- obejmują dalsze dwieście pięćdziesiąt cztery księgi. Jednym z bardziej znanych tekstów stworzonych przez Tybetańczyków jest tzw. Tybetańska księga zmarłych- święta księga buddyzmu tybetańskiego- zbiór rytuałów, które sprawowane są nad umierającym.

10 Miejsca święte buddyzmu. 1.BODH GAJA i DRZEWO BODHI. Both Gaja- miejscowość w północno-wschodnich Indiach. Według tradycji buddyjskiej rosło tu drzewo figowe, pod którym Siddhartha Gautama dostąpił przebudzenia stając się Buddą-przebudzonym. Najstarszą budowlą sakralną w Badh Gaja była mała świątynia z czasów króla Aśoki (268-232r. p.n.e.). Jednak koło II w. n.e. za panowania dynastii Kuszanów zburzono ją i zastąpiono nową wielką świątynią Mahabodhi- Świątynią Wielkiego Przebudzenia. W XIX.w podczas renowacji kompleksu świątynnego odkryto pozostałości krużganku wbudowanego w miejscu medytacyjnych przechadzek Buddy. Ślady stóp Buddy odtworzono w jego posadzce w postaci szeregu kwiatów lotosu. Świątynia Mahabodhi stanowi obecnie symboliczne centrum indyjskiego i światowego buddyzmu i jest celem licznych pielgrzymek buddystów i hindusów.

11 Miejsca święte buddyzmu cd. Świątynia Bodhi w Bodh Gaja Drzewo Bodhi

12 Miejsca święte Buddyzmu Drzewo Bodhi – to figowiec, pod którym Budda Siakjamuni osiągnął oświecenie i od tamtej pory na pamiątkę jest nazywany drzewem oświecenia. Historia drzewa zapisana jest w księgach buddyjskich. Oto jeden z przekazów, z tych ksiąg: Za czasów króla Aśoki (III w. p.n.e.) drzewo było otoczone szczególną czcią przez samego władcę. Bardzo to gniewało królową-żonę, więc kazała je ściąć. Aśoka wtedy obsypał ziemią pień drzewa i podlał mlekiem jego korzenie. Drzewo w cudowny sposób odrosło na wysokość 37 metrów. Następnie kazał je otoczyć kamiennym murem, wysokim na 3 metry, aby chronić je przed podobnymi sytuacjami w przyszłości. Obecnie drzewo to rosnące po zachodniej stronie świątyni Mahabodhi w Bodh Gaja jest czwartym bezpośrednio potomkiem pierwotnego drzewa Bodhi. Drzewo Bodhi symbolizuje oświecenie i ochronę (chroniło również Buddę podczas medytacji). Obecnie pełni ono ważną rolę dla wszystkich buddyjskich tradycji, będąc przypomnieniem i inspiracją, symbolem pokoju, oświecenia i potencjalnych możliwości, które są ukryte w każdym człowieku.

13 Miejsca święte buddyzmu.-cd. 2Kushinagar lub Kusinigar- to miejsce buddyjskich pielgrzymek położone obok niewielkiej miejscowości Kasia, w okręgu Kushinagar w północnych Indiach. Było to jedno z dwóch głównych miast królestwa Malla w starożytnych Indiach. W późniejszych czasach było znane również jako Kushinara- jedno z czterech świętych dla buddystów miejsc. Tam właśnie według, tradycji, niedaleko rzeki Hiranyavati Budda osiągnął parinirwanę i został skremowany. Po V w. n.e. miejsce to zaczęło popadać w ruinę. Kiedy w XIX w. ponownie odkryto sławną świątynię Buddy, była ona przykryta 12 metrową górą cegieł otoczoną gęstym, ciernistym lasem. W 1862r. dowiedziono, że jest to miejsce śmierci Buddy. Pod koniec XIX w. rozpoczęły się pierwsze prace wykopaliskowe. Odkryto wiele pozostłości głównego ośrodka religijnego. Obecnie Kushingar jest miejscem pielgrzymek i wycieczek turystycznych. Posąg Buddy w Kushinagar.

14 Miejsca święte buddyzmu. –cd. 3Lumbini- jedno z czterech świętych miejsc buddyzmu. Według tradycji urodził się tu książe Siddhartha Gautama, który stał się potem Buddą Sakjamunim. Lumbini leży w południowym Nepalu. Nazwa Lumbini pochodzi od babki Buddy, matki królowej Mai (matki Buddy). Kiedy w III w. p.n.e. miejsce to odwiedził król Aśoka, polecił postawić tutaj kolumnę, która przetrwała do czasów współczesnych. Do ostatecznego upadku tego miejsca doprowadził najazd Mogołów w XV w. Pod koniec XIXw. Rozpoczęto tu liczne badania archeologiczne. Od 1997r. Miejsce to znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

15 Miejsca święte buddyzmu.- cd. 4SARNATH- znane również jako Marigadava czyli PARK JELENI –to miejscowość w północnych Indiach. Jedno z czterech świętych miejsc buddyzmu, w którytm według tradycji Budda wygłosił swoje pierwsze kazanie. Pięciu ascetów uczestniczących w tym układzie zainicjowało potem zgromadzenie Sangha ( dosłownie zgromadzenie- nazwa wspólnoty buddyjskich mnichów). W III w. p.n.e. staraniem nawróconego na buddyzm cesarza Aśoki wzniesiono w Sarnath kompleks klasztorny, figurującą we współczesnym godle Indii kolumnę oraz wysoką na 34 metry stupę Dhamekh. Kapitel kolumny Aśoki w godle Indii.

16 Miejsca święte buddyzmu.- cd. Stupa- najprostszy typ buddyjskiej budowli sakralnej, wywodzącej się z Indii, pełniącej rolę relikwiarza. Jest niezwykle odporna na trzęsienie ziemi. Dla buddystów stupa jest materialną prezentacją doskonałego oświecenia. Pierwszym etapem budowy stupy jest złożenie pod fundamentem skarbów i przedmiotów odpowiadających jej funkcji. Jeśli stupa ma pełnić np. rolę strażnika przed złymi siłami składa się tam oprócz złota i srebra także białą broń. We wnętrzu stupy umieszcza się relikwie Buddy. Stupa- Ladakh- Indie

17 Święta buddyjskie. Święta buddyjskie Są okazją do zebrań sanghi w szerszym gronie, okazją do przemyśleń nad naukami Buddy, do solidniejszej i dłuższej praktyki. Narodziny Buddy Siddharty Gautamy Pełnia księżyca w maju (Visakha czyli Wesak) lub czerwcu (rok przestępny) - Buddyzm Theravada i Tybetański. 8 kwietnia (Zen) Obchody rocznicy Oświecenia Buddy Pełnia księżyca w maju (Visakha) lub czerwcu (rok przestępny) - Buddyzm Theravada i Tybetański. lub 8 grudnia (Zen) Oświecenie Buddy jest ideałem do którego dążą wszyscy buddyści wobec tego każda Rocznica Oświecenia Buddy jest najważniejszym świętem buddyjskim.

18 Święta buddyjskie.- cd. Dzień Dharmy: uczczenie Nauki Buddy Pełnia księżyca w lipcu Wkrótce po osiągnięciu Oświecenia Budda powędrował do miejscowości o nazwie Sarnath w pobliżu miasta Benares w północnych Indiach, gdzie odnalazł swych dawnych towarzyszy ascezy. Tam też rozpoczął nauczanie czyli, jak się to mówi w buddyzmie "Poruszył Kołem Dharmy". Dzień Sanghi: oddanie czci Wspólnocie Duchowej Pełnia księżyca w listopadzie W Dzień Sangi buddyści oddają cześć zarówno tej idealnej wspólnocie duchowej, jak i tej istniejącej lub tworzonej przez nich samych. Dzień Sangi to czas dawania prezentów i choć na Wschodzie nie odgrywa większej roli, to wśród buddystów na Zachodzie cieszy się on dużym powodzeniem. Dzień Parinirwany: śmierć Buddy W tradycji Theravada Pełnia księżyca w maju lub czerwcu. Pełnia księżyca w lutym (zen)

19 Buddyzm Złota świątynia buddyjska w Kioto.

20 Bibliografia www.buddyzm.info.pl Www.wikipedia www.images.google.pl Buddyzm, Religie świata, Warszawa 2009


Pobierz ppt "Religie Świata Buddyzm. Spis treści Rozdział I : Czas i miejsce powstania buddyzmu oraz jego twórca. Rozdział II : Główne prawdy wiary. Rozdział III :"

Podobne prezentacje


Reklamy Google