Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka odpadami w Gminie Ornontowice 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka odpadami w Gminie Ornontowice 2013"— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka odpadami w Gminie Ornontowice 2013

2 SEGREGACJA ODPADÓW

3 PAPIER Kolor niebieski (worek w ilości 1 szt.) Wrzuca się: - papier;
- tekturę; - zeszyty; - książki; - gazety. Nie wrzuca się: - zabrudzonego papieru; - tekstyliów; - papieru foliowanego; - papieru parafinowego; - opakowań wielomateriałowych (kartony po napojach i mleku); - resztek tapet.

4 SZKŁO Kolor zielony (worek w ilości 1 szt.) Nie wrzuca się:
- luster, witraży; - żarówek itp.; - naczyń żaroodpornych; - kineskopów; - szkła płaskiego; - szklanych opakowań chemicznych i farmaceutycznych. Wrzuca się: - butelki szklane; - słoiki.

5 TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY WIELOMATERIAŁOWE ORAZ METAL
Kolor żółty (worki w ilości 3 szt.) Wrzuca się: - butelki plastikowe; - puszki metalowe i aluminiowe; - folie i torebki; - opakowania plastikowe; - opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach i mleku). Nie wrzuca się: - opakowań po środkach owadobójczych i chwastobójczych; - styropianu; - sprayów i opakowań pod ciśnieniem.

6 ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
Kolor brązowy (worki w ilości 3 szt.) Wrzuca się: resztki jedzenia pochodzenia roślinnego (np. obierki z warzyw, owoców); - fusy + papierowy filtr; trawę, liście ( w ilości nie przekraczającej 1 worka o poj. 120 l). Nie wrzuca się: - odchodów zwierzęcych; - pieluch jednorazowych; - płynów.

7 Odpady zmieszane, niesegregowane, pozostałe nie objęte segregacją
oraz resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego (np. kości).

8 UWAGA! Przeterminowane leki można przekazać w punkcie zbiórki zlokalizowanym w Gminnym Ośrodku Zdrowia, natomiast zużyte baterie należy przekazać do następujących punktów: - Gminny Ośrodek Zdrowia; - Gimnazjum im. Noblistów Polskich; - Zespół Szkolno-Przedszkolny; - Urząd Gminy Ornontowice. W przypadku większej ilości trawy i liści odpady te należy dostarczyć do punktów zbiórki masy zielonej.

9 UWAGA! Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZGZG (ul. Zwycięstwa 26a), lub na stronie internetowej

10 Zakład Gospodarki Zasobami Gminy


Pobierz ppt "Gospodarka odpadami w Gminie Ornontowice 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google