Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane aspekty komunikacji społecznej w bibliotece akademickiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane aspekty komunikacji społecznej w bibliotece akademickiej"— Zapis prezentacji:

1 Wybrane aspekty komunikacji społecznej w bibliotece akademickiej
Renata Tomaszewska, Mariusz Polarczyk Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu ;

2 Gospodarka oparta na wiedzy oraz społeczeństwo wiedzy
Tworzenie wiedzy (osiągnięć naukowych) Przekazywanie wiedzy (systemy kształcenia i szkolenia) Popularyzacja wiedzy Zastosowanie wiedzy dla postępu technicznego

3 Komunikacja społeczna - definicja
Komunikacja społeczna – proces tworzenia, przekazywania i przekształcania informacji miedzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi. Celem komunikacji jest kształtowanie, modyfikacja lub zmiana wiedzy, postaw i zachowań zgodnie z interesami i wartościami oddziałującymi na siebie nadawców i odbiorców.

4 Model komunikacji społecznej w bibliotece (wg. Kisilowskiej M.)
Informacja zwrotna użytkownik biblioteka Kanał komunikacyjny komunikat Szum informacyjny

5 Proces komunikacji realizowany w bibliotece lub przez bibliotekę:
Komunikacja personalna: Bibliotekarz - użytkownik Komunikacja wewnętrzna między pracownikami Komunikacja instytucjonalna: Biblioteka a instytucje nadrzędne merytorycznie, finansowo Biblioteka a sponsorzy Biblioteka a instytucje o podobnym charakterze działania Komunikacja masowa

6 Bibliotekarz - użytkownik
Komunikacja werbalna (mowa, prelekcje, dyskusje) Komunikacja pisemna (powiadomienia, instrukcje) Komunikacja wizualna (pokazy, ekspozycje) Komunikacja elektroniczna

7 Biblioteka akademicka jako instytucja wielosemiotyczna, pośredniczy w różnych formach komunikacji, gromadzi zasoby na różnych nośnikach informacji, w tym gwarantuje dostęp do sieci on-line.

8 Informacja elektroniczna
Dostęp w wielu postaciach Nieograniczony czas dostępu Możliwość czytania w różnych platformach przy użyciu różnego oprogramowania Możliwość przetwarzania informacji do dowolnie wybranego formatu Łatwość transmisji informacji

9 Wyznaczniki jakości usług biblioteki elektronicznej
Aktualność Precyzja i rewelentność informacji Rzetelność Kompletność Szybkość Elastyczność

10 Biblioteka hybrydowa „ W bibliotece hybrydowej, oprócz użytkowników rzeczywistych, obsługą zostaje objęta cała społeczność rozproszonych, wirtualnych użytkowników, zgłaszających się do niej zdalnie z globalnego środowiska sieciowego. Kontakt z tą grupą klientów biblioteki hybrydowej odbywa się poprzez „bramę” prowadzącą do informacyjnej przestrzeni cyfrowej biblioteki, którą najczęściej stanowi witryna internetowa biblioteki” (Piotrowicz G., 2005)

11 Współpraca międzybiblioteczna
Wymiana informacji o informacji Synchronizacja opracowania i gromadzenia zbiorów Kompleksowa obsługa użytkowników Planowe zarządzanie informacją Redukcja kosztów związanych z opracowaniem zbiorów i dostępem do źródeł informacji

12 Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych - struktura działania
Uzyskanie pełnej dostępności przez Internet do metadanych dotyczących źródeł informacji zawartych w poszczególnych bibliotekach Zapewnienie dostępu do światowego zasobu czasopism w postaci elektronicznej Umożliwienie dostępu przez Internet do podręczników, monografii, zbiorów regionalnych i ogólnokrajowych w postaci cyfrowej Obniżenie kosztów eksploatacji platformy

13 Zasoby Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie wydawane lokalnie) Zasób dziedzictwa kulturowego (najcenniejsze zabytki piśmiennictwa bibliotek poznańskich) Regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski) Muzykalia (nuty ze zbiorów Biblioteki Akademii Muzycznej w Poznaniu) Liczba publikacji w WBC wynosi 5828 pozycji, łączna liczba czytelników (od dnia ) [stan na dzień ]

14 Interfejs czytelnika WBC

15 Komunikacja marketingowa
Zespół informacji emitowanych przez bibliotekę do swoich użytkowników, dostawców, pośredników, konkurentów Informacje pozyskiwane przez bibliotekę z rynku (potrzeby i preferencje czytelników, tendencje rozwojowe w technologiach informacyjnych, oferty dostawców, autorów)

16 Komunikacja marketingowa

17 Strategie marketingowe realizowane w Bibliotece Głównej AR w Poznaniu

18 „Chaos informacyjny zwiększył wymagania użytkowników w zakresie znajomości różnorodnych źródeł i formatów informacji naukowej. Zwiększył także odpowiedzialność bibliotek akademickich za efektywne kształcenie użytkowników w zakresie obsługi i wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych”. (Jankowska M.A, 2005)

19 Edukacja informacyjno- komunikacyjna
Zespół umiejętności niezbędnych do rozpoznania i efektywnego wykorzystania potrzebnej informacji. Ludzie wykształceni w tym zakresie wiedzą jak się uczyć, jak znaleźć informację, jak ją wykorzystać, są ludźmi kształcącymi się przez całe życie.

20 Działania Biblioteki Głównej AR Poznań w zakresie kształcenia umiejętności informacyjnych czytelników Przygotowanie programu multimedialnego dla studentów, pracowników naukowych Powołanie zespołu pracowników odpowiedzialnych za proces dydaktyki Zróżnicowanie oferty szkoleń dla różnych grup użytkowników Opracowanie nowej strony www biblioteki jako źródła wyselekcjonowanej informacji Informatory drukowane o zasobach i ofertach biblioteki

21 Umiejętności informacyjne nabyte przez czytelników w ramach information literacy
Umiejętności sprecyzowania potrzeby informacyjnej Opracowanie metody poszukiwań Identyfikacja i lokalizacja potrzebnych źródeł informacji Selekcja źródeł informacji Przekazywanie informacji w sposób odpowiedni w danej sytuacji Umiejętność przekształcenia informacji w wiedzę

22 Zadania bibliotek akademickich w społeczeństwie wiedzy
Zwiększanie dostępności do informacji i jej selekcja Pośrednictwo pomiędzy treścią przekazów zgromadzonych w bibliotece, zasobach internetowych a czytelnikami Tworzenie własnych baz danych, katalogów Edukacja informacyjno-komunikacyjna czytelników Digitalizacja zbiorów, informacja cyfrowa Zapewnienie asymilacji wszystkich form komunikacji społecznej w bibliotece (biblioteki hybrydowe) Kooperacja z innymi bibliotekami Komunikacja marketingowa

23 „Specjalne znamię XXI wieku stanowi świat elektroniczny, w którym przekłady cyfrowe tekstu, obrazu, dźwięku i ruchu składają się na nową, atrakcyjną jakość procesu komunikowania w społeczeństwie. Biblioteki w tym zakresie otrzymały nowe zadania rozszerzające i przeistaczające ich dotychczasowe funkcje, pomagające bibliotekarzom i użytkownikom pokonać bariery czasu i przestrzeni” [Kocójowa M., 2002]


Pobierz ppt "Wybrane aspekty komunikacji społecznej w bibliotece akademickiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google