Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 LAT WSPÓLNIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 LAT WSPÓLNIE."— Zapis prezentacji:

1 20 LAT WSPÓLNIE

2 Spis treści: Trochę historii Wstęp Kultura Szkolnictwo
Komunikacja i transport Specjalna Strefa Ekonomiczna Wydarzenia w skrócie

3 Doliną Wisłoki w czasach rzymskich wiódł szlak handlowy,
Mielec leży w północno-zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, nad rzeką Wisłoką. Tereny te stanowiły niegdyś część obszaru Puszczy Sandomierskiej i były zamieszkane już od czasów mezolitycznych tj. ok. 7000lat p.n.e. . Doliną Wisłoki w czasach rzymskich wiódł szlak handlowy, co potwierdzają liczne odkryte skarby monet rzymskich.

4 Przywilej podnoszący Mielec do godności miasta wydany został przez króla Kazimierza Jagiellończyka r.

5 od 1595r. siedzibą dekanatu Kościoła rzymsko-katolickiego
Przez całą swą historię Mielec był regionalnym ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym od 1595r. siedzibą dekanatu Kościoła rzymsko-katolickiego od 1853r. miastem powiatowym.

6 Wjazd Ossolińskiego do Mielca - obraz Jana Brożyny  ( źródło - "Mielec wczoraj i dziś")

7 Zasadniczy wpływ na dalsze losy miasta miały podjęte w 1936r
Zasadniczy wpływ na dalsze losy miasta miały podjęte w 1936r. decyzje władz państwowych o włączeniu regionu mieleckiego w granice Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz wybudowaniu obok Mielca zakładów lotniczych i rozbudowaniu miasta.

8 Już w 1939r. Wyprodukowano w mieleckiej fabryce pierwsze samoloty bombowe PZL P-37B „Łoś”

9 Wstęp Od wielu lat miasto posiada wysokie zdolności inwestycyjne Obok spójnej i realnej strategii miasta jest to mocny atut samorządu Ta komfortowa sytuacja pozwala mielczanom sięgać po środki Unii Europejskiej, która dotąd przyznała ponad 120mln złotych- kwota porównywana z dwoma rocznymi budżetami miasta.

10 Dzięki środkom pieniężnym z UE i wpływom finansowym z działalności podmiotów gospodarczych, poprzez modernizacje i budowę nowych inwestycji z roku na rok jest podwyższany standard obiektów miejskiej infrastruktury społecznej w zakresie edukacji, kultury i rekreacji oraz infrastruktury technicznej

11 Samorząd miasta PREZYDENT MIASTA od reformy administracji państwowej ( ) był organem administracji ogólnej w miastach liczących powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Status miasta prezydenckiego otrzymał Mielec z dniem 1 I 1985r.

12 W 1990r. Prezydentem został : Władysław Bieniek, a w 1994r. i w 1998r
W 1990r. Prezydentem został : Władysław Bieniek, a w 1994r. i w 1998r. Janusz Chodorowski. W 2002r i 2006r. prezydenta Janusza Chodorowskiego wyłoniły wybory powszechne i bezpośrednie na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Najważniejsze zadania prezydenta miasta to kierowanie bieżącymi sprawami gminy miejskiej i reprezentowanie jej na zewnątrz.

13 Kultura Samorządowe Centrum Kultury jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Mielec, utworzoną na mocy uchwały Rady Miejskiej z dnia 15 października 1997 r. Strukturę organizacyjną SCK tworzą następujące jednostki: Dom Kultury, Muzeum Regionalne Miejska Biblioteka Publiczna.

14 Siedzibą główną SCK jest budynek przy Alei Niepodległości 7
Siedzibą główną SCK jest budynek przy Alei Niepodległości 7. Od momentu powstania, dyrektorem tej instytucji jest Jacek Tejchma.

15 Dom Kultury Dom Kultury powstał w 1953, jako Zakładowy Dom Kultury WSK Mielec. Szybko stał się najważniejszym ośrodkiem kulturalnego życia miasta. W Domu Kultury mieszczą się m.in. kino "Galaktyka„ Centrum Wystawienniczo-Promocyjne oraz siedziba Zespołu Pieśni i Tańca "Rzeszowiacy".

16 Wykonana została modernizacja Sali widowiskowej (w tym instalacja klimatyzacji) oraz schodów Domu Kultury SCK (2006r.) Uruchomiono kino „Galaktyka”- dawny „Metalowiec” (2006r.) Od stycznia 2006r. w SCK funkcjonują dwie sale kinowe.

17 Miejska Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna w strukturze Samorządowego Centrum Kultury funkcjonuje od 1 stycznia 1998 roku. Od 1992 roku główną siedzibą MBP jest budynek przy ul. Kusocińskiego 2

18 Modernizacja Placu Armii Krajowej z fontanną (2002r.)

19 Pałacyk Oborskich Na mocy uchwały Zarządu Miasta z 1992 roku Pałacyk Oborskich , po dokonaniu w nim niezbędnych prac adaptacyjnych i remontowych miał zostać główną siedzibą Muzeum Regionalnego Wymagające dużych nakładów finansowych i czasochłonne prace w obiekcie prowadzone były przez całą dekadę lat 90- tych i zakończone zostały na wiosnę 2001 roku.

20 Wspaniale prezentuje się po ostatnim remoncie najcenniejszy mielecki zabytek- bazylika św. Mateusza.

21 Odnowiono też kaplicę gimnazjalną, stanowiącą część bursy zbudowanej w 1912r. z inspiracji katechety ks. Romana Sitki, którego w 1999r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił błogosławionym Dodać można, że na terenie Mielca działa obecnie 5 parafii rzymsko-katolickich.

22 Wykonano place zabaw przy ulicach:
J. Kilińskiego, Dąbrówki, Władysława Warneńczyka, Tytusa Chałubińskiego w Parku Oborskich na osiedlu Lotników (2006r.)

23 Oddano do użytku skatepark przy ul. Powstańców Warszawy (2006r.)

24 Urząd Miejski Przeprowadzono remont i zmodernizowano budynek główny Urzędu Miejskiego oraz przebudowano teren wokół tego budynku m.in. schody do wejścia głównego z podjazdem dla niepełnosprawnych (2003).

25 Przy wejściu głównym na parterze urządzono Biuro Obsługi Mieszkańca, co znacząco poprawiło dostępność i skuteczność kontaktów obywateli z Urzędem Miejskim (2003).

26 Lodowisko 7 listopada 2002 r. odbył się próbny rozruch mieleckiego lodowiska przy hali sportowej MOSiR. Wówczas obiekt był jeszcze bez zadaszenia. Przez niespełna miesiąc inwestycję dokończono stawiając konstrukcję pokrytą półprzezroczystym dachem z impregnowanej plandeki.

27 Oddanie nowo wybudowanego obiektu do użytku nastąpiło 6 grudnia
Oddanie nowo wybudowanego obiektu do użytku nastąpiło 6 grudnia. Sztuczne lodowisko w Mielcu ma wymiary tafli 20 m x 40 m, dysponuje wypożyczalnią łyżew i szatnią. Wejście znajduje się w budynku basenowym od strony ul. Kusocińskiego.

28 Baseny Przeprowadzono modernizację basenów (otwartego i krytego) ze stacją uzdatniania wody.

29 Wybudowano zjeżdżalnię rynnową, zmodernizowano trybuny basenu krytego oraz wymieniono instalacje centralnego ogrzewania i węzła cieplnego oraz zagospodarowano tereny wokół basenu otwartego ( ).

30 Przeprowadzono modernizację szatni basenowych i oświetlenia hali sportowej MOSiR (2005).

31 Kryta pływalnia Smoczka
Nowopowstała kryta pływalnia jest umieszczona na osiedlu Smoczka przy ulicy Powstańców Warszawy 2. Pływalnia oferuje basen pływacki o wymiarach 25x12,5 m, basen rekreacyjny oraz zjeżdżalnię rurową o długości 74 metrów.

32 Do dyspozycji użytkowników jest również: blok odnowy biologicznej:
z saunami suchymi, sauną mokrą, jacuzzi, solarium, siłownią, fitness prysznicami z aromaterapią.

33 Parafia Trójcy Przenajświętszej
Parafia Trójcy Przenajświętszej powstała 4 sierpnia 1987 roku. Działalnością duszpasterską obejmuje najmłodsze osiedla mieszkaniowe Dziubków i Smoczkę - położone we wschodniej części miasta.

34 Komenda Powiatowa Policji
W 2008r. odremontowana budynek Komendy Policji w Mielcu.

35 Szkolnictwo W edukacji i oświacie priorytetem było oddanie do użytku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11. Ponadto wyremontowano i zmodernizowano szereg budynków szkolnych, przedszkolnych i żłobków. Rozpoczęto realizację programu „Od przedszkola do matury”, dotyczącego rozbudowy i adaptacji bazy edukacyjno – sportowej do kształcenia integracyjnego.

36 Remont sali gimnastycznej w SP 6 i budowa boiska ze sztucznej trawy(2007r.)

37 Szkoła podstawowa nr 11 Na osiedlu Smoczka oddano najnowocześniejszą Szkołę Podstawową nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu. Placówka ta powstała na początku lat dwudziestych XX w.

38 30 IX 1997 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, a 4 I 1999 r. otwarto pierwszy segment szkolny. Powołano klasy integracyjne, do których przyjęto pierwszych uczniów niepełnosprawnych.

39 Poza siecią szkół miejskich i powiatowych dużą aktywność przejawiało Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” (nauka języków, kursy komputerowe). Rozpoczęło działalność Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych.

40 Komunikacja i transport
W 2005 r. zakończono budowę układu drogowego, służącemu rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw (w ramach programu Phare 2002)

41 Niektóre z wyremontowanych dróg:
ALEJE JANA PAWŁA II, ulica na osiedlu J. Kilińskiego, jedna z najważniejszych w tej części miasta. Jest częścią trasy tranzytowej przez Mielec od strony zachodniej. Biegnie od ronda na ul. Legionów do ronda na ul. Kilińskiego.

42 POWSTAŃCÓW WARSZAWY, jedna z głównych ulic na osiedlu Smoczka
POWSTAŃCÓW WARSZAWY, jedna z głównych ulic na osiedlu Smoczka. Jesienią 2006r. ukończono budowę jej przedłużenia (1100m), wzdłuż rowu Trześń Mała, w kierunku południowo-wschodnim do ul. Witosa.

43 SZAFERA WŁADYSŁAWA, główna ulica osiedla W. Szafera. Biegnie od ul
SZAFERA WŁADYSŁAWA, główna ulica osiedla W. Szafera Biegnie od ul. Wolności w kierunku północnym do al. Kwiatkowskiego Jej drugą część(do al. Kwiatkowskiego) oddano do użytku w 2006r Posiada asfaltową nawierzchnię i chodnik od strony wschodniej.

44 WITOSA WINCENTEGO, jedna z dłuższych i ważniejszych ulic w południowej części Mielca, na granicy osiedli Smoczka i Wojsław. Ul. Witosa została w 2004r. zmodernizowana i wybudowano chodnik od strony północnej.

45 Kard. WYSZYŃSKIEGO STEFANA, ulica na osiedlu Smoczka.
Nawierzchnię asfaltową i część chodników z płytek położono w latach , a resztę, czyli parkingi, dokończono w 2006r Biegnie od ul. Powstańców Warszawy do ul. Wolności.

46 ZYGMUNTOWSKA, ulica miejska na osiedlu Smoczka. Biegnie od ul
ZYGMUNTOWSKA, ulica miejska na osiedlu Smoczka Biegnie od ul. Powstańców Warszawy do ul. Kard. Wyszyńskiego W lata zbudowano nawierzchnię asfaltową oraz chodniki z kostki brukowej i płytek. Przy nowopowstałych ulicach zbudowano również ronda. Jest ich w Mielcu kilkanaście.

47 W Mielcu przy inwestycyjnym projektowaniu ulic oraz modernizacjach i remontach dróg miejskich zaczęły się pojawiać ścieżki rowerowe i ciągi piesze. Udaną próbą była budowa ciągu pieszo-jezdnego między rejonem przy ulicach Parkowej i E. Drużbackiej i ul. Szafera.

48 Nowy skrót komunikacyjny okazał się bardzo przydatny dla działkowiczów z POD „Metalowiec” oraz mieszkańców Mielca, którzy bez potrzeby wjeżdżania na ruchliwą ulicę Wolności mogli swobodniej przemieszczać się między osiedlami Szafera i Kazimierza Wielkiego a osiedlami położonymi w centrum miasta.

49 Podczas generalnej przebudowy układu komunikacyjnego Mielca realizowanej w latach zbudowano sieć ciągów komunikacyjnych dla rowerów i osób pieszych o długości 10 km.

50 Kładka Remont stwarzającej zagrożenie kładki (wygięło się przęsło nurtowe) wzięła na siebie gmina wiejska Mielec. Najważniejszą operacją było podniesienie przęsła nurtowego kładki i wzmocnienie dźwigarów - przyspawano do nich odpowiednie profile stalowe.

51 Już bez kłopotów można się przeprawiać się przez Wisłokę i szybko dotrzeć z Podleszan do Mielca. Kładka na rzece budowana była od września 2006 roku. W 2008r. została otwarta dla ruchu pieszego i rowerowego.

52 Specjalna Strefa Ekonomiczna
Głębokie przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce na początku lat 90. wyjątkowo niekorzystnie wpłynęły na funkcjonowanie takich ośrodków monokulturowych jak Mielec Wyraziło się to gwałtownym wzrostem bezrobocia, które przekroczyła 20%.

53 W 1995r. utworzono na terenach WSK „PZL-Mielec” pierwszą w Polsce Specjalną Strefę Ekonomiczną „Euro-Park Mielec”.

54 Niezwykle korzystne finansowo warunki inwestowanie i prowadzenia działalności, teren uzbrojony dla potrzeb przemysłu i przyjazny klimat samorządowych władz miasta wpłynęły w decydujący sposób na duże zainteresowanie inwestorów krajowych i zagranicznych mielecką SSE oraz spowodowały jej dynamiczny rozwój.

55 Budownictwo mieszkaniowe
W Mielcu powstały nowe budynki mieszkalne na osiedlu Smoczka przy ulicach: Dąbrówki i Zygmuntowskiej. Przy ulicy Drzewieckiego na osiedlu Lotników oddano do użytku nowe budynki wielorodzinne.

56 Oczyszczalnia ścieków
Dynamiczny rozwój sieci kanalizacyjnej, której długość w 2001 r. przekroczyła 140 km, spowodował, że stara oczyszczalnia ścieków z 1956 r. w coraz większym stopniu nie była w stanie wypełnić swojej funkcji. Nowa mielecka oczyszczalnia została zrealizowana w latach

57 Mielec bezkonkurencyjny w oszczędzaniu
Na uroczystej gali w Niepołomicach pod Krakowem ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu „Najtańszy Urząd” w roku Drugi raz z rzędu pierwsze miejsce zajął Urząd Miejski w Mielcu.

58 Godło „Teraz Polska” Mielec jako pierwsze miasto na Podkarpaciu otrzymało prestiżowe Godło Promocyjne „Teraz Polska”. Gala Konkursu odbyła się czerwca 2009r. w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wszystkie dane oraz opisy, zgodnie z regulaminem Konkursu „Teraz Polska”, dotyczyły lat

59 W kategorii gmin miejskich, w których startował Mielec, nominowanych zostało 11 miast Mieleckie stoisko prezentowało dokonania miasta zarówno w sferze gospodarki i inwestycji, jak innych sfer życia Spore zainteresowanie wzbudziły olbrzymie panoramy Mielca i Specjalnej Strefy Ekonomicznej

60 Wydarzenia w Mielcu w latach 1989r-2009 w skrócie
1990r. – powstała samorządowa Gmina Miejska Mielec 1993r. – w wyniku przemian ustrojowych i kryzysu społeczno-gospodarczego Mielec został wpisany na listę regionów zagrożonych strukturalnym bezrobociem (był na niej do 1996r.) 1995r. – rozpoczęła działalność Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC – pierwsza w Polsce

61 1998r. – utworzono powiat mielecki
1997r. – na mieleckim lotnisku odbyły się Centralne Uroczystości Święta Lotnictwa Polskiego – Air Show Mielec ‘97 1998r. – utworzono powiat mielecki 1999r. – ogłoszono upadłość WSK „PZL-Mielec”. Powstało Centrum Wystawienniczo-Promocyjne, jako inwestycja miejska dotowana przez Unię Europejską. Rozpoczęła funkcjonowanie Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania z siedzibą w Mielcu

62 2000r. – odbył się Światowy Zjazd Mielczan
2000r. – odbył się Światowy Zjazd Mielczan. Wydano rekordową w skali roku liczbę zezwoleń(aż 30!) na działalność w SSE EURO-PARK MIELEC 2001r. – Muzeum Regionalne otrzymało odrestaurowany pałacyk przy ul. Legionów 2002r. – „Dni Mielca 2002” odbyły się na gruntownie zmodernizowanym placu Armii Krajowej 2003r. – oddaniem do użytku hali sportowej, zakończono budowę zespołu obiektów szkolnych na osiedlu Smoczka

63 W konkursie ogólnopolskim Mielec otrzymał tytuł „Gmina Fair Play 2004”
2003r. – oddaniem do użytku hali sportowej, zakończono budowę zespołu obiektów szkolnych na osiedlu Smoczka 2004r. – rozpoczęto działalność Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych – druga stacjonarna uczelnia w Mielcu. W konkursie ogólnopolskim Mielec otrzymał tytuł „Gmina Fair Play 2004”

64 2005r. – samorząd miejski wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu i Agencją Rozwoju Regionalnego "MARR" utworzył Mielecki Park Przemysłowy dla ok. 30 nowych inwestycji przemysłowych. Zaczął funkcjonować nowy układ komunikacyjny, tzw. obwodnica wewnętrzna Mielca. W rankingach ogólnopolskich Mielec otrzymał certyfikat "Przejrzysta Polska„ i został laureatem konkursu "Najlepsza Gmina Miejska 2005"

65 2006r. – do rangi bazyliki mniejszej papież Benedykt XVI podniósł najstarszy w mieście kościół św. Mateusza 2007r. – największy światowy producent śmigłowców Sikorsky Aircraft Corporation zainwestował w Mielcu, kupując wszystkie udziały spółki Polskie Zakłady Lotnicze

66 2008r. – pokazy Air Show Mielec z okazji 70-lecia lotnictwa w Mielcu
2009r. – Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu Sp. z o.o. we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Mielcu realizują serię szkoleń zawodowych dla 100 osób bezrobotnych z powiatu mieleckiego. PKP Przewozy Regionalne wycofują kolejowe połączenia osobowe

67

68 Opracowały: Ciepiela Karlina Mucha Martyna Pasko Anita Siemek Agnieszka


Pobierz ppt "20 LAT WSPÓLNIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google