Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OJCOSTWO DZIŚ – KRYZYS I NADZIEJA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OJCOSTWO DZIŚ – KRYZYS I NADZIEJA"— Zapis prezentacji:

1 OJCOSTWO DZIŚ – KRYZYS I NADZIEJA
Ojcze mój, ja walczę o ciebie. Bądź ty we mnie, jak ja chcę być w tobie Karol Wojtyła

2 Motto „Gdy Bóg znika, ludzie szukają innych źródeł ciepła. Lecz gdzie je znaleźć? Ojca już nie ma i wszyscy jesteśmy sierotami. Gdy ojciec znika, dzieci trzęsą się z zimna. Cała nasza cywilizacja jakby oziębła, miłość także” Kard. G. Danneels

3 Kryzys ojcostwa Kard. Tarcisio Bertone: „Brak ojcostwa jest jedną z głównych przyczyn utraty tożsamości i tak bardzo rozpowszechnionej neurozy trapiącej nasze czasy” Psycholog Samuel Osherson po wielu badaniach: „Psychiczna lub fizyczna nieobecność ojców w rodzinach jest jedną z największych i niedostrzeganych tragedii naszych czasów”, Od ponad 30 lat mówi się o kryzysie ojcostwa. Ojcostwo, kiedyś główna podstawa spójności więzów rodzinnych, stało się słabym ogniwem,

4 Kryzys ojcostwa Literatura, kino, komiksy pokazują nam wyobrażenia ojców słabych, nieobecnych, znikających bez śladu, infantylnych, alkoholików, brutali, Terapeuci w Ameryce potwierdzają, że coraz liczniej ojcowie przychodzą do nich na konsultacje dotyczące ich dzieci: ojcostwo potrzebuje wsparcia, Kryzys ojcostwa jest związany z kryzysem więzi małżeńskich, ale także więzi społecznych, i religijnych, z upadkiem autorytetów i znaczenia przynależności do wspólnoty, Mamy dziś zsekularyzowane społeczeństwo łatwych rozwodów i aborcji praktykowanej bez pytania o zgodę ojca: nie pozwala się, by mógł się wypowiedzieć,

5 Nieobecność ojca Sytuacja w Polsce: wielu ojców zginęło w II wojnie światowej (kobiety same wychowywały dzieci), 79 % Amerykanów uważa, że największym problemem społecznym Ameryki jest fizyczna nieobecność ojca w domu Wtajemniczanie dzieci odbywa się przez świat kobiecy (w Europie Zachodniej 94 % nauczycieli w szkołach podstawowych, a 70% w gimnazjach to kobiety), Ojcowie przegrywają sprawy rozwodowe, jeśli chodzi o wychowanie dzieci ( w Anglii tylko 7% ojców otrzymuje prawo do opieki nad dziećmi), wzrasta odsetek samobójstw wśród ojców po tragedii rozwodu,

6 Nieobecność ojca Zdarza się, że ojcowie są oskarżani o molestowanie seksualne swoich dzieci: zanika więź cielesna, lęk przed dotykiem, Przeciętne dziecko w Ameryce rozmawia z ojcem dziennie 15 minut, a 3-4 godziny spędza przed telewizorem lub komputerem, Plany niektórych kobiet: „Chcę dziecka ale bez męża” Wielu ojców woli pełnić rolę kolegi niż ojca dla swoich dzieci (pozwalają sobie mówić po imieniu).

7 Dezintegracja ojcostwa
Główną przyczyną nieobecności ojców jest fakt, że dzieci pochodzą ze związków pozamałżeńskich, dopiero na drugim miejscu są rozwody, Ryzyko stresu, słabych wyników w nauce, nadużywania środków uzależniających spada o połowę u dzieci, które regularnie jadają obiady ze swoimi rodzicami, Dzieci bez ojców dwukrotnie częściej: uciekają z domu, nadużywają alkoholu, dziewczyny zachodzą w ciążę, Chłopcy bez obecności ojców zatracają umiejętność kontrolowania poziomu agresji i jej ukierunkowania,

8 Dezintegracja ojcostwa
24 miliony dzieci w Stanach Zjednoczonych żyje bez swoich biologicznych ojców, 40-50% małżeństw kończy się rozwodem – dotyka to miliona dzieci rocznie (wypowiedź dziecka do rodziców: „Przecięliście mnie na pół”), 50% ze 1600 dorosłych mężczyzn powiedziało, że ojcowie w wieku ich dorastania byli emocjonalnie nieobecni, 90% ludzi bezdomnych, 70% młodocianych przestępców, 85% ludzi w więzieniach, 70% samobójców wychowywało się w domu bez ojca ( badania w USA),

9 Znak ojca Znakiem ojca jest zranienie. Ojciec zaświadcza, że życie nie jest tylko zaspokojeniem, ale również utratą, brakiem. Uczy żyć z brakami, Pierwszym zranieniem ojca jest oddzielenie go od symbiozy z matką - jeśli ono nie nastąpi, dziecko będzie cały czas osobą szukającą bezpieczeństwa, zaspokojenia własnych potrzeb, egoistą, Rytuały wtajemniczenia: ojcowie oddzielają dzieci od matek i wprowadzają ich w inny świat (wiek 7-8 lat, zwłaszcza dotyczy synów). Ojciec podnosi dziecko do góry, do świata ducha, do świata Boga, odłącza od świata matki,

10 Znak ojca Społeczeństwo zachodnie zrezygnowało z wtajemniczenia: dziecko pozostaje na ziemi wydane na łup jedynie materialnych potrzeb. Mamy społeczeństwo Wielkiej Matki: zaspokajanie potrzeb, konsumpcja, nastawienie na użycie, egoistyczne szukanie siebie Dziecko wchodzące w relację z ojcem doświadcza, że nie jest wszechmocne, że są pewne normy, zakazy. Bezczelność i arogancja dzieci są wołaniem o to, by ich powstrzymano, narzucono normy: „Tego nie wolno ci robić” Ojciec reprezentuje autorytet, który bazuje na prawdzie, a prawda przekreśla wszelką samowolę – to boli dziecko i może nawet odsunąć się od ojca,

11 Ojciec a potrzeby dziecka
Ojciec zakreśla jasne granice, tworzy dystans do świata potrzeb, gwarantuje bezpieczeństwo, musi umieć dziecku powiedzieć: NIE (dziecku, które nigdy nie słyszało od ojca: „Zabraniam ci” , zawsze będzie coś brakowało), Ojciec uczy zaakceptować własne ciało (branie na ręce, mocowanie się), płciowość (najważniejsza przyczyna homoseksualizmu to brak prawidłowej relacji z ojcem), Ojciec uznaje dziecko słowami pełnymi miłości szacunku: „Jestem z ciebie dumny”, „Kocham cię”, „Cieszę się, że jesteś moim dzieckiem”. Jest to forma błogosławieństwa (w Izraelu ojciec błogosławi swe dzieci),

12 Ojciec a potrzeby dziecka
Ojciec potrafi spojrzeć dziecku w oczy z akceptacją: dziecko widzi w tych oczach pragnienie ojca by być dla niego darem bezwarunkowym, Ojciec nakreśla normy, do których dziecko musi się odnieść, zaakceptować (nadmierne przyznawanie racji dzieciom prowadzi do zbytniego uwolnienia agresji i samowoli), Niepokój dziecka spowodowany niezaspokojoną potrzebą norm może być jedną z przyczyn powstawania ADHD,

13 Ojciec jest odpowiedzialny:
za przygotowanie siebie do pełnienie ojcostwa (trud samowychowania), za skutki swego działania (lub braku działania) i ponoszenie ich konsekwencji, za to, jaką kobietę wybiera na matkę swoich dzieci, za relację z żoną, za przekazane życie i wychowanie dziecka, za pełnienie władzy jako służby, za atmosferę w domu, za hierarchię wartości w domu, za zabezpieczenie bytu materialnego rodziny, za religijność w domu,

14 Zadania ojca Nadaje dzieciom kierunek i sens życia, daje stabilność pośród zmian, Uczy prawdziwej wolności: „Chcę tego, co mi się nie chce. Nie chcę tego, co mi się chce”, Ukazuje i popycha do świata wartości, do zaangażowania, Jest przewodnikiem w podróży do dorosłego życia, Jest stróżem rodziny i dzieci: zapewnia bezpieczeństwo chroni przed zewnętrznymi wrogami (demoralizacja, iluzje świata),

15 Zadania ojca Jest przekazicielem tradycji: zwornikiem między przeszłością a przyszłością, Wdraża do pracy, trudnej, sumiennej: uczy dziecko szacunku dla pracy (współczesny problem: dzieci nie widzą pracy swoich ojców), Wychowuje przez karcenie: uwalnia dziecko od „chcę tego, to muszę to mieć”, uwalnia od egoizmu, realizacji tylko własnych potrzeb, Przekazuje dziecku swoją siłę, pewność siebie, umiejętność radzenia sobie z problemami, Uczy dzieci, że życie jest walką a nie sielanką,

16 Cechy ojca Zaangażowanie: spędzać więcej czasu z dziećmi, mieć wolny czas dla dzieci, robić z dzieckiem wiele rzeczy, być zawsze dostępnym, być odpowiedzialnym za dom, Stałość: być przewidywalnym w zachowaniach, być obecnym w domu, być stabilnym emocjonalnie, spełniać obietnice, być stałym w zachowaniach moralnych, Wiedza o dziecku: wzbudzać zaufania u dziecka, interesować się światem dziecka, znać potrzeby dziecka, poznawać dziecko zgodnie z jego rozwojem, znać mocne i słabe strony dziecka, być realistycznym w oczekiwaniach wobec dzieci, minimalizować obawy dziecka, Opiekuńczość: wyrażać miłość gestami, słowami (doceniać, chwalić), bawić się z dziećmi, słuchać dzieci, mówić o swoich uczuciach, myślach, potrzebach,

17 Syn bez ojca Czuje się niepewny swojej męskości, swojej siły, swojej wojowniczości (każdy mężczyzna ma być wojownikiem: być gotów oddać życie w dobrej sprawie), Jest niepewny swoich zadań w świecie, w środowisku, w rodzinie, Potrzebuje potwierdzenia siebie przez działanie, cierpi na kompleks niższości, Staje się albo bierny, wycofany (np. hobby, telewizor, praca) albo gwałtowny, okrutny Poddaje się albo pod dominację kobiet albo staje się ich oprawcą,

18 Syn bez ojca Ucieka od przyznania się do swojej słabości, nie jest ich świadom (ucieka od problemów w używki, seks), Bardziej pociąga go agresja, nie potrafi jej kontrolować, Wychowany tylko przez matkę czuje się ograniczany, tłamszony, Tworzy fałszywą tożsamość mężczyzny: Piotruś Pan, maczo, podrywacz, lekkoduch, karierowicz, Szuka męskości w świecie kobiet, ulega namiętności, kieruje się w stronę kobiety z pytaniem o swą wartość, żeni się szukając bezpieczeństwa, zamiast dawać swą moc,

19 Córka bez ojca Czuje się źle jako kobieta,
Ma kłopoty z akceptacją siebie, swego ciała, Ma więcej kompleksów i lęków przed związkami z mężczyznami, Łatwiej wpada w depresję, Skupiona jest bardziej na swoich potrzebach bycia kochaną, Szuka zaspokojenia miłości w związkach z innymi mężczyznami, Chce dominować nad mężczyznami albo staje się zbyt uległa,

20 Ojciec Bóg i ojciec ziemski
Osłabienie znaczenia boskiego Ojca powoduje: utratę znaczenia ojca ziemskiego, zagubienie, zanik dążenia do wartości duchowych, religijnych, Carl Gustaw Jung: „Natychmiastową konsekwencją usunięcia obrazu Boga Ojca jest zniszczenie ludzkiej osobowości”, Decydującym czynnikiem powodującym przekazywanie wiary w rodzinach jest praktykowanie wiary przez ojca (badania w Szwajcarii: jeśli ojciec nie chodzi do kościoła, tylko 1 na 50 dzieci będzie chodzić do kościoła w dorosłym życiu),

21 Ojciec Bóg i ojciec ziemski
Jezus zawsze odwoływał się do relacji z Ojcem. Był dumny z Ojca. Mówił o Nim z wielką miłością. Przebywał z Nim. Do swoich rodziców mówi mając 12 lat: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w domu mego Ojca” Jezus miał też ziemskiego ojca - św. Józefa: odpowiedzialny, kochający, nie zdezerterował ale wziął w opiekę Maryję i Jej dziecko, Przeszkodą w życiu duchowym bywa trudność w nazywaniu Boga Ojcem ze względu na poważne słabości ludzkiego ojca, Badania w USA pokazują, że najlepsi ojcowie to ci, którzy mają serdeczną relację z Bogiem Ojcem,

22 Uzdrowienie ojcostwa W Ameryce powstało Narodowe Centrum Ojcostwa, ruchy na rzecz uzdrowienia ojcostwa, są ośrodki oferujące terapię męskości, W Polsce rozwija się inicjatywa pomagania ojcom (portal „Tato.net”) – sympozja, konferencje, wakacje dla ojców z dziećmi, rekolekcje, Początkiem uzdrowienia jest przyznanie się, że coś nie jest ze mną tak jak powinno, konieczny jest wysiłek poznania siebie, swoich ograniczeń, przyznanie się do bezradności i niemocy (mężczyznom trudno się do tego przyznać),

23 Uzdrowienie ojcostwa Potrzebna jest osobista refleksja, zastanowienie, medytacja, Trzeba wrócić do wzorca ojcostwa! Pomaga w tym literatura, filmy (np. Patriota, Braveheart, Gladiator), Trzeba wrócić do Boga Ojca: odkryć, że jest się Jego synem! (np. przez lekturę Biblii), Dobrze jest poszukać prawdziwego mężczyznę przyjaciela, który będzie wzorem ojcostwa,

24 Rozwiązanie problemów z ojcem
Poznanie i akceptacja zranienia przez ojca, Zrozumienie i współczucie dla ojca, że nie był idealny, że sam został zraniony przez własnego ojca, Wymiana myśli (dialog z ojcem o przeszłości), Wyrażenie uczuć z przeszłości, Wyznanie swoich win, Przebaczenie swojemu ojcu, Pojednanie z ojcem, Decyzja podjęcia nowej relacji (dzielenie się swoimi doświadczeniami, przeżyciami),

25 Ja i mój ojciec W czym jestem podobny do mego ojca (5 podobieństw),
Czym różnię się od mego ojca (5 różnic), Czy ojciec był zaangażowany w moje życie od dzieciństwa? Czy ojciec był stały? Czy znał moje myśli i uczucia? Na ile troszczył się o mnie? W jaki sposób wyrażał swoje uczucia do mnie? W jaki sposób mnie karał? Jakie przekazywał mi wartości i zasady? W jaki sposób? Na jakie tematy ze mną rozmawiał, a na jakie unikał rozmowy?

26 Nadzieja…. (warto być ojcem)
Opracował ks. Marcin Kozyra


Pobierz ppt "OJCOSTWO DZIŚ – KRYZYS I NADZIEJA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google