Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy."— Zapis prezentacji:

1 Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego – założenia projektu Mogilno, 19 listopada 2009 r.

2 Geneza projektu 1 marca 2007 r. – interpelacja Radnej Rady Powiatu Inowrocławskiego Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Agnieszki Szeligi

3 W związku z tym proponuję przygotowanie projektu przez powiat inowrocławski wspólnie z samorządami gminnymi w zakresie promocji zdrowia i programów profilaktyki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Program szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), jako pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego, realizowany na terenie powiatu inowrocławskiego, z udziałem środków samorządów lokalnych oraz fui1duszy europejskich byłby pierwszym na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, a biorąc pod uwagę decyzje Komisji Europejskiej, wpisanym w strategię rozwiązywania najważniejszych problemów zdrowotnych zakresie zdrowia publicznego na terenie Unii Europejskiej.

4 14 marca 2007 r. – Spotkanie z samorządami
Eksperci: prof. Marek Grabiec, dr Ewa Smukalska Tematyka spotkania: Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), jako czynnik wywołujący raka szyjki macicy Wstępne założenia projektu Zaproszenie samorządów do współpracy

5 Zalecenia World Health Organization
wskazania do korzystania z międzynarodowych mechanizmów finansowych, współpraca we wdrażaniu szczepień między wieloma różnymi partnerami, włączenie informacji na temat szczepień do programów samorządowych w zakresie zdrowia publicznego.

6 Powiat otrzymał następujące rekomendacje:
Prof. Sławomira Majewskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV Prof. Marka Sikorskiego, Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Kujawsko – Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego

7 Promocja projektu 9-10 maja 2007 r. – prezentacja projektu na XVI Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie” – Poznań, 15 czerwca 2007 r. – prezentacja projektu na konferencji „Zdrowie kobiet i zdrowie prokreacyjne – rola skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce” w Warszawie.

8 Wizyta gości z Polkowic
Na nasze zaproszenie do Inowrocławia przyjechał burmistrz Polkowic Wiesław Wabik i dyrektor polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych Mariola Kośmider, przewodnicząca gminnej Komisji Opieki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, inicjatorka programu szczepień przeciwko HPV. Przedmiotem spotkania było wdrażanie programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który gmina Polkowice zrealizowała jako pierwsza w kraju

9 Tło projektu Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania nowotworem u kobiet do 45 roku życia na świecie nowych zachorowań na świecie każdego roku, z czego kobiet umiera, 4000 Polek każdego roku zapada na ten typ raka, z czego umiera ok kobiet – to 5 Polek każdego dnia, W okresie w Województwie Kujawsko-Pomorskim zarejestrowano 922 zachorowania na raka szyjki macicy, co stanowi 6,54% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet. W Powiecie Inowrocławskim odnotowano 90 zachorowań na raka szyjki macicy.

10 Filozofia projektu Projekt nie ma charakteru lokalnej inicjatywy poszukującej środków finansowych na szczepienia wybranej grupy dziewcząt, ale jest innowacyjnym i ponadregionalnym projektem wpisującym się w strategię kompleksowej profilaktyki raka szyjki macicy, obejmującej: Edukację zdrowotną, Szczepienia przeciwko wirusowi HPV, Wczesną diagnostykę (badanie cytologiczne).

11 Opis projektu Projekt składa się z dwóch głównych modułów:
Bezpłatne szczepienia na pilotażowej grupie, populacji 2317 dziewczynek w wieku 12 lat zamieszkujących Powiat Inowrocławski Kampania informacyjno-promocyjna w zakresie kompleksowej profilaktyki raka szyjki macicy obejmująca zasięgiem Województwo Kujawsko-Pomorskie

12 Szczepienia Szczepieniami zostaną objęte dziewczynki z roczników 1996, 1997 i 1998, które będą szczepione w trzech kolejnych latach realizacji projektu ( ) Każdy zabieg poprzedzony zostanie rozmową konsultacyjną na temat wirusa HPV oraz badaniem lekarskim

13 Populacja dziewczynek objętych szczepieniami
Rocznik Miasto Inowrocław Gmina Rojewo Dąbrowa Biskupia Złotniki Kujawskie Gniewkowo Janikowo Pakość RAZEM 1996 412 61 37 36 50 74 93 64 827 1997 357 71 46 33 49 766 1998 306 58 39 31 97 69 63 724

14 Kampania informacyjno-promocyjna
24 spotkania informacyjne organizowane w każdej gminie biorącej udział w projekcie 2 konferencje tematyczne skierowane do środowisk medycznych, Konferencja inaugurująca oraz konferencja na zakończenie projektu, Kampania medialna: Produkcja spotu telewizyjnego i jego 144 emisje audycja telewizyjna (10-krotnie wyemitowana) 1 audycja radiowa (wyemitowana 48 razy) 5 ogłoszeń płatnych w prasie z czego 2 ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej, a trzy w prasie o zasięgu regionalnym; 2 tablice informacyjne strona internetowa projektu. Materiały reklamowe: 3000 notatników, ulotek, 994 plakatów, 6 dużych plakatów o wymiarach mini bilbordów 3000 folderów informacyjnych.

15 Partnerstwo Projekt przygotowany został w partnerstwie z samorządami gminnymi z terenu powiatu, które wyraziły wolę przystąpienia do projektu w następujących terminach: r. – Gmina Dąbrowa Biskupia, r. – Gmina Janikowo, r. – Gmina Rojewo, r. – Gmina Pakość, r. – Gmina Gniewkowo, r. – Gmina Złotniki Kujawskie, r. – Gmina Inowrocław, r. – Miasto Inowrocław. 12 kwietnia 2007 r. – podpisanie listów intencyjnych pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a partnerami

16 Partnerstwo Samorządy gminne zapewniają wkład finansowy w wysokości 10% kosztów zakupu szczepionek oraz zabiegu szczepienia dla dziewczynek z terenu swojej gminy. Powiat Inowrocławski jako lider zapewnia wkład finansowy w wysokości 5% kosztów szczepień dla całej populacji dziewczynek a także koszty związane z przeprowadzeniem akcji informacyjno-promocyjnej oraz koszty zarządzania projektem. Partnerzy tworzą zespół zadaniowy ds.promocji projektu. Partnerzy są współodpowiedzialni za pomiar wskaźników realizacji projektu.

17 Przeszkody i trudności
Brak świadomości na temat wirusa HPV wywołującego raka szyjki macicy wśród społeczności lokalnej, Brak wiedzy na temat samej szczepionki przeciwko HPV, Niechęć społeczna, Ryzyko wynikające z realizacji projektu w partnerstwie (nieprzystąpienie Gminy Kruszwica do projektu).

18 Przeszkody i trudności
„Przeprowadzone badania wśród lekarzy pediatrów, ginekologów i położników oraz lekarzy rodzinnych wykazały, że 76% ginekologów ocenia swą wiedzę jako wystarczającą w zakresie rozumienia zagadnień związanych z zakażeniami HPV, ale tylko 26% lekarzy rodzinnych i 14% pediatrów”. Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące szczepienia przeciwko zakażeniom HPV.

19 Zarządzanie projektem
Koordynator projektu –Joanna Kuchta- Kierownik Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu wraz z Biurem Rozwoju i Inicjatyw Europejskich. Za promocję projektu odpowiedzialny jest Zespół Zadaniowy ds. Promocji kierowany przez Koordynatora ds. Promocji – Panią Marlenę Gronowska- Florek Rzecznika Prasowego- kierownika Biura Informacji Publicznej i Promocji Powiatu. Menadżera Finansowego pełni Skarbnik Powiatu Inowrocławskiego Pani Anna Berendt. Za kwestie związane z zamówieniami publicznymi odpowiedzialny jest specjalista ds. Zamówień Publicznych. Obsługa finansowo-księgowa projektu prowadzona jest przez osobę zatrudnioną na czas określony dla realizacji zadań w tym zakresie Nadzór merytoryczny – Wojewódzki Ośrodek Koordynujący dla Programów Profilaktycznych Raka Szyjki Macicy i Raka Piersi w Bydgoszczy

20 Wniosek nr 388 Wnioskodawca – Powiat Inowrocławski
Partnerzy: Miasto Inowrocław, Gmina Inowrocław, Gmina Dąbrowa Biskupia, Gmina Rojewo, Gmina Złotniki Kujawskie, Gmina Gniewkowo, Gmina Janikowo, Gmina Pakość 16 kwietnia 2007 r. wniosek aplikacyjny został złożony w Biurze ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w ramach priorytetu 2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wniosek Powiatu Inowrocławskiego został zarejestrowany pod numerem 388 i znalazł się w gronie 457 zgłoszonych projektów w ramach priorytetu 2.5.

21 Ocena formalna 15 stycznia 2008 r. – Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych – podjęła decyzję o spełnieniu przez projekt Powiatu Inowrocławskiego kryteriów formalnych. Projekt został przekazany do oceny merytorycznej

22 Ocena merytoryczna Projekt został oceniony pozytywnie pod względem merytorycznym przez Zespół Komitetu Sterującego. Projekt został rekomendowany do wsparcia przez Zespół Komitetu Sterującego

23 Ocena merytoryczna 31 października 2008 r. Powiat Inowrocławski przekazał do Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia wersję anglojęzyczną projektu. Następnie projekt został przekazany do oceny przez Państwa Darczyńców do Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli.

24 Ocena projektu przez BMF
Biuro Mechanizmów Finansowych wyznaczyło Swiss Centre for International Health w Bazylei do przygotowania szczegółowego raportu dotyczącego projektu. wizyta ekspertów SCIH: dr Christian Auer oraz dr Aleksandra Gawlikowska w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu

25 Ocena projektu przez BMF
12 lutego 2009 r. Powiat otrzymał Szczegółowy Raport z oceny projektu opracowany przez ekspertów SCIH Raport pozytywnie ocenia przedmiotowy projekt i udziela rekomendacji do wsparcia.

26 Grant Offer Letter 3 kwietnia 2009 r. Powiat Inowrocławski otrzymał pozytywną decyzję odnośnie przyznania dofinansowania (Grant Offer Letter) 14 kwietnia 2009 r. Powiat Inowrocławski przekazał akceptację warunków zawartych w GOL oraz Plan Wdrożenia Projektu będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie

27 Umowa finansowa 2 lipca 2009 roku w Warszawie podpisana została umowa finansowa pomiędzy Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” a Powiatem Inowrocławskim.

28 Montaż finansowy (w zł)
Całkowita wartość projektu ,00 Wartość dofinansowania EOG – 85% ,00 Kwota udziału własnego – 15% ,00 Powiat Inowrocławski ,00 Miasto Inowrocław 164 475,00 Gmina Inowrocław 29 070,00 Gmina Rojewo 18 666,00 Gmina Dąbrowa Biskupia 15 300,00 Gmina Złotniki Kujawskie 24 480,00 Gmina Gniewkowo 40 392,00 Gmina Janikowo 35 649,00 Gmina Pakość 26 469,00

29 Wyłonienie Wykonawcy W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej wybrana została firma Medical Communications z Warszawy. W każdej z gmin biorących udział w projekcie świadczeniodawcą będzie niepubliczny zakład opieki zdrowotnej z terenu powiatu inowrocławskiego pierwsze szczepienia rozpoczną się w listopadzie 2009r.

30 Dziękuję za uwagę Sławomir Szeliga Wicestarosta Inowrocławski
tel


Pobierz ppt "Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google