Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU GMINY LUBOMIERZ NA LATA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU GMINY LUBOMIERZ NA LATA"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja STRATEGIA ROZWOJU GMINY LUBOMIERZ NA LATA Gmina Lubomierz Lubomierz  Plac Wolności 1 tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167

2 magda: Aktualizację Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Lubomierz z 2000r. oparto na następujących założeniach: Zachowanie ciągłości procesu planowania strategicznego Dostosowanie zapisów strategii do nowych uwarunkowań społeczno- gospodarczych Aktywizacja i kontynuacja współpracy środowisk lokalnych gminy – zastosowanie zasady partnerstwa w procesie planowania rozwoju lokalnego

3 Partnerstwo lokalne publicznym, społecznym, gospodarczym,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Partnerstwo lokalne to współpraca pomiędzy trzema sektorami: publicznym, społecznym, gospodarczym, cel partnerstwa lokalnego: analiza problemów i potrzeb, poszukiwanie metod ich rozwiązania, wprowadzanie tych metod w życie wspólnymi siłami partnerów,

4 Przeprowadzono następujące warsztaty: WARSZTAT A w dniu 20.08. 2010r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Strategia Rozwoju Gminy Lubomierz została opracowana w ramach projektu „Razem dla Gminy Lubomierz” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeprowadzono następujące warsztaty: WARSZTAT A w dniu r. „Diagnoza usług społecznych dla mieszkańców Gminy Lubomierz”, WARSZTAT B w dniu r. „Diagnoza obszarów gospodarczych dla mieszkańców Gminy Lubomierz”, WARSZTAT C w dniu r. „Podsumowanie diagnozy i wypracowanie wizji i misji Gminy Lubomierz” WARSZTAT D w dniu r. „Opracowanie celów strategicznych i celów szczegółowych do realizacji w latach ”. 4

5 Analiza SWOT Analiza zasobów gminy i otoczenia zewnętrznego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Analiza SWOT Analiza zasobów gminy i otoczenia zewnętrznego W Strategii zamieszczono zapisy analizy SWOT dla Gminy Lubomierz, stworzone przez uczestników warsztatów strategicznych w podziale na dwa obszary: USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARY GOSPODARCZE Celem projektu jest dostosowanie poziomu jakości usług opieki zdrowotnej do wymogów określonych przez Ministra Zdrowia a tym samym poprawa jakości usług medycznych mieszkańcom Gminy Lubomierz. Zgodnie z założeniami pomieszczenia ośrodka zdrowia zostały dostosowane do określonych wymogów poprzez usunięcie barier architektonicznych, umożliwiających korzystanie z usług medycznych również osobom niepełnosprawnym

6 Zgodnie z opinią mieszkańców i władz misją Gminy Lubomierz jest:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja MISJA GMINY LUBOMIERZ Zgodnie z opinią mieszkańców i władz misją Gminy Lubomierz jest: Inwestowanie w człowieka , w turystykę , w rozwój społeczno-gospodarczy w harmonii z naturą.

7 malowniczo położona u podnóża Gór Izerskich Gmina Lubomierz
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja WIZJA GMINY LUBOMIERZ W 2020roku malowniczo położona u podnóża Gór Izerskich Gmina Lubomierz silna potencjałem swoich mieszkańców z dobrze rozwiniętą turystyką i gospodarką, łączy tradycję, kulturę i nowoczesność, otwarta na gości, inwestorów i innowacje.

8 I DZIEDZICTWO KULTUROWE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURA TECHNICZNA USŁUGI SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW REORGANIZACJA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

9 reorientacja i wzbogacenie systemu edukacji,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja USŁUGI SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW I CEL STRATEGICZNY WZROST DZIAŁAŃ W ZAKRESIE INTEGRACJI I JAKOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH NA RZECZ ZWIĘSZENIA POTENCJAŁU MIESZKAŃCÓW \ CELE OPERACYJNE: zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do wysokiej jakości usług społecznych wspieranie i rozwój aktywności społecznej mieszkańców gminy, w tym dzieci i młodzieży reorientacja i wzbogacenie systemu edukacji, wzrost poziomu bezpieczeństwa socjalnego, zdrowotnego i publicznego mieszkańców,

10 i obiektów przeznaczonych do zainwestowania
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja INFRASTRUKTURA TECHNICZNA CEL STRATEGICZNY POPRAWA INFRASTRUKTURY I ZAPLECZA TECHNICZNEGO POD ROZWÓJ GOSPODARCZY CELE OPERACYJNE: podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez wszechstronny rozwój infrastruktury technicznej , promocja lokalnej przedsiębiorczości i kreowanie odpowiedniego klimatu do inwestowania na terenie Gminy Lubomierz, aktywizacja potencjalnych terenów inwestycyjnych na terenie gminy oraz stworzenie oferty terenów i obiektów przeznaczonych do zainwestowania

11 kultura, sport i rekreacja jako oferty dla turystów
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE CEL STRATEGICZNY ROZWÓJ TURYSTYKI - GWARANTEM ROZWOJU GMINY LUBOMIERZ CELE OPERACYJNE: rozwój turystyki jako główny element ożywienia gospodarczego Gminy Lubomierz, promocja rozwoju turystyki, eko- i agroturystyki oraz produkcji zdrowej żywności kultura, sport i rekreacja jako oferty dla turystów promocja ofert turystycznych jako produktu lokalnego

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja REORGANIZACJA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH CEL STRATEGICZNY WZROST DOBROBYTU I JAKOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY LUBOMIERZ, PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI W REGIONIE, KRAJU I ZA GRANICĄ CELE OPERACYJNE: przepływ informacji i rozwój rynku szkoleń rolniczych i pozarolniczych, upowszechnianie rolnictwa ekologicznego w gospodarstwach o mniejszym areale i potencjale rolnym, tworzenie rynków zbytu, pobudzanie inicjatyw rozwoju i współpracy na terenie obszarów wiejskich,

13 WDROŻENIE STRATEGII ROZWOJU GMINY LUBOMIERZ
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja WDROŻENIE STRATEGII ROZWOJU GMINY LUBOMIERZ DWA ELEMENTY: reprezentacja lokalnych środowisk społecznych i gospodarczych – Rada Miejska Gminy Lubomierz KOMITET MONITORUJĄCY CYKLICZNE SPOTKANIA konfrontacja potrzeb i możliwości realizacji założeń strategii

14 W warsztatach uczestniczyli: Agnieszka Mytych Izabela Piątek
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja W warsztatach uczestniczyli: Agnieszka Mytych Izabela Piątek Wioletta Rotkiewicz Irena Siedlecka Jadwiga Sieniuć Joanna Sikora Sebastian Soczyński Ks. Ryszard Trzósło Agnieszka Wąsowicz Krystyna Wiczanowska Danuta Adamiszyn Danuta Adamowicz Bogdan Ciereszko Ewa Furmanowicz Elżbieta Harhatów Agnieszka Kołodziejczak Anna Kozłowska Beata Kułaga Mirosław Laskowski Stefania Motylska Małgorzata Mrozik Bożena Mulik

15 Regina Stanicka- Wachowicz Teresa Śliwińska Renata Juncewicz
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Regina Stanicka- Wachowicz Teresa Śliwińska Renata Juncewicz Dariusz Dąbrowski Józef Hajdasz Krzysztof Nuckowski Zbigniew Koncki Czesław Krzyżanowski Anna Mielniczyn Bogusława Muszka- Sobiecka Małgorzata Pasierbska Barbara Bratek Bożena Ciereszko Lucyna Fabiszewska- Kozdęba Marek Kozak Mariusz Kozłowski Łukasz Laszczyński Marek Chrabąszcz Elżbieta Mazur Grażyna Rębisz Ewa Sadłucka

16 Henryka Socha- Zawadzka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Bogdan Rudak Zbigniew Sadłucki Krzysztof Sikora Henryka Socha- Zawadzka Stanisław Tuszyński Mariusz Warowy Mieczysław Zatylny Andrzej Bojko Wiesław Gierus Andrzej Górski Violetta Laszkiewicz Bogdan Łużny Joanna Paśko- Sikora Emilia Pełka Anna Sienkiewicz Piotr Szymański Helena Środa Małgorzata Walczak Paweł Ziółkowski Anita Biniecka Magdalena Ciereszko Halina Kowaliszyn Beata Hołyszewska Jerzy Hulacki Maria Misiewicz Marina Malinowska

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU GMINY LUBOMIERZ NA LATA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google