Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Gmina Lubomierz 59-623.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Gmina Lubomierz 59-623."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl STRATEGIA ROZWOJU GMINY LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

2 magda: Aktualizację Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Lubomierz z 2000r. oparto na następujących założeniach: Zachowanie ciągłości procesu planowania strategicznego Dostosowanie zapis ó w strategii do nowych uwarunkowań społeczno- gospodarczych Aktywizacja i kontynuacja wsp ó łpracy środowisk lokalnych gminy – zastosowanie zasady partnerstwa w procesie planowania rozwoju lokalnego

3 to współpraca pomiędzy trzema sektorami: publicznym, społecznym, gospodarczym, cel partnerstwa lokalnego: analiza problemów i potrzeb, poszukiwanie metod ich rozwiązania, wprowadzanie tych metod w życie wspólnymi siłami partnerów, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Strategia Rozwoju Gminy Lubomierz została opracowana w ramach projektu Razem dla Gminy Lubomierz realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeprowadzono następujące warsztaty: WARSZTAT A w dniu 20.08. 2010r. Diagnoza usług społecznych dla mieszkańców Gminy Lubomierz, WARSZTAT B w dniu 08.09.2010 r. Diagnoza obszarów gospodarczych dla mieszkańców Gminy Lubomierz, WARSZTAT C w dniu 16.09.2010r. Podsumowanie diagnozy i wypracowanie wizji i misji Gminy Lubomierz WARSZTAT D w dniu 5.10.2010 r. Opracowanie celów strategicznych i celów szczegółowych do realizacji w latach 2011- 2020.

5 Analiza SWOT Analiza zasobów gminy i otoczenia zewnętrznego W Strategii zamieszczono zapisy analizy SWOT dla Gminy Lubomierz, stworzone przez uczestnik ó w warsztat ó w strategicznych w podziale na dwa obszary: USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARY GOSPODARCZE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

6 MISJA GMINY LUBOMIERZ Zgodnie z opinią mieszkańców i władz misją Gminy Lubomierz jest: Inwestowanie w człowieka, w turystykę, w rozwój społeczno-gospodarczy w harmonii z naturą. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

7 W 2020roku malowniczo położona u podnóża Gór Izerskich Gmina Lubomierz silna potencjałem swoich mieszkańców z dobrze rozwiniętą turystyką i gospodarką, łączy tradycję, kulturę i nowoczesność, otwarta na gości, inwestorów i innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

8 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE REORGANIZACJA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH USŁUGI SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW KIERUNKI ROZWOJU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

9 I CEL STRATEGICZNY WZROST DZIAŁAŃ W ZAKRESIE INTEGRACJI I JAKOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH NA RZECZ ZWIĘSZENIA POTENCJAŁU MIESZKAŃCÓW \ USŁUGI SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW CELE OPERACYJNE: zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do wysokiej jakości usług społecznych wspieranie i rozwój aktywności społecznej mieszkańców gminy, w tym dzieci i młodzieży reorientacja i wzbogacenie systemu edukacji, wzrost poziomu bezpieczeństwa socjalnego, zdrowotnego i publicznego mieszkańców, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

10 podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez wszechstronny rozwój infrastruktury technicznej, promocja lokalnej przedsiębiorczości i kreowanie odpowiedniego klimatu do inwestowania na terenie Gminy Lubomierz, aktywizacja potencjalnych terenów inwestycyjnych na terenie gminy oraz stworzenie oferty terenów i obiektów przeznaczonych do zainwestowania INFRASTRUKTURA TECHNICZNA CEL STRATEGICZNY POPRAWA INFRASTRUKTURY I ZAPLECZA TECHNICZNEGO POD ROZW Ó J GOSPODARCZY CELE OPERACYJNE: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

11 TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE CEL STRATEGICZNY ROZW Ó J TURYSTYKI - GWARANTEM ROZWOJU GMINY LUBOMIERZ CELE OPERACYJNE: rozwój turystyki jako główny element ożywienia gospodarczego Gminy Lubomierz, promocja rozwoju turystyki, eko- i agroturystyki oraz produkcji zdrowej żywności kultura, sport i rekreacja jako oferty dla turystów promocja ofert turystycznych jako produktu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

12 CEL STRATEGICZNY WZROST DOBROBYTU I JAKOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY LUBOMIERZ, PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI W REGIONIE, KRAJU I ZA GRANICĄ CELE OPERACYJNE: REORGANIZACJA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH przepływ informacji i rozwój rynku szkoleń rolniczych i pozarolniczych, upowszechnianie rolnictwa ekologicznego w gospodarstwach o mniejszym areale i potencjale rolnym, tworzenie rynków zbytu, pobudzanie inicjatyw rozwoju i współpracy na terenie obszarów wiejskich, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

13 KOMITET MONITORUJĄCY CYKLICZNE SPOTKANIA DWA ELEMENTY: reprezentacja lokalnych środowisk społecznych i gospodarczych – Rada Miejska Gminy Lubomierz konfrontacja potrzeb i możliwości realizacji założeń strategii Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

14 Bogdan Ciereszko Ewa Furmanowicz Elżbieta Harhatów Agnieszka Kołodziejczak Anna Kozłowska Beata Kułaga Mirosław Laskowski Stefania Motylska Małgorzata Mrozik Bożena Mulik Agnieszka Mytych Izabela Piątek Wioletta Rotkiewicz Irena Siedlecka Jadwiga Sieniuć Joanna Sikora Sebastian Soczyński Ks. Ryszard Trzósło Agnieszka Wąsowicz Krystyna Wiczanowska Danuta Adamiszyn Danuta Adamowicz W warsztatach uczestniczyli: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

15 Barbara Bratek Bożena Ciereszko Lucyna Fabiszewska- Kozdęba Marek Kozak Mariusz Kozłowski Łukasz Laszczyński Marek Chrabąszcz Elżbieta Mazur Grażyna Rębisz Ewa Sadłucka Regina Stanicka- Wachowicz Teresa Śliwińska Renata Juncewicz Dariusz Dąbrowski Józef Hajdasz Krzysztof Nuckowski Zbigniew Koncki Czesław Krzyżanowski Anna Mielniczyn Bogusława Muszka- Sobiecka Małgorzata Pasierbska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

16 Bogdan Rudak Zbigniew Sadłucki Krzysztof Sikora Henryka Socha- Zawadzka Stanisław Tuszyński Mariusz Warowy Mieczysław Zatylny Andrzej Bojko Wiesław Gierus Andrzej Górski Violetta Laszkiewicz Bogdan Łużny Joanna Paśko- Sikora Emilia Pełka Anna Sienkiewicz Piotr Szymański Helena Środa Małgorzata Walczak Paweł Ziółkowski Anita Biniecka Magdalena Ciereszko Halina Kowaliszyn Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Beata Hołyszewska Jerzy Hulacki Maria Misiewicz Marina Malinowska

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Gmina Lubomierz 59-623."

Podobne prezentacje


Reklamy Google