Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat projektu: Jak poprawić wizerunek naszej okolicy? Projekt realizowany pod kierunkiem Pani Małgorzaty Cichoń Autorzy projektu: 1.Hodurek Kamil 2.Jasicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat projektu: Jak poprawić wizerunek naszej okolicy? Projekt realizowany pod kierunkiem Pani Małgorzaty Cichoń Autorzy projektu: 1.Hodurek Kamil 2.Jasicki."— Zapis prezentacji:

1 Temat projektu: Jak poprawić wizerunek naszej okolicy? Projekt realizowany pod kierunkiem Pani Małgorzaty Cichoń Autorzy projektu: 1.Hodurek Kamil 2.Jasicki Andrzej 3.Kosek Karol 4.Luberda Wojciech 5.Mleczek Sebastian 6.Radzik Andrzej 7.Sala Łukasz 8.Szarek Paulina 9.Woszczek Marcin

2 Spis treści: Termin realizacji projektu Uzasadnienie wyboru tematu Cele operacyjne Problemy szczegółowe Opis działań Wybór tematu Realizacja zadań Prezentacja Efekty Wnioski Podsumowanie

3 Składamy serdeczne podziękowania naszym rodzicom, którzy cały czas wspierali nasze działania.

4 Termin realizacji projektu: luty 2012 - kwiecień 2012

5 Uzasadnienie wyboru tematu: Wizerunek osoby, firmy, marki, a także regionu, w którym żyjemy odgrywa ogromną rolę we współczesnym świecie. Zdajemy sobie sprawę, że kształtowanie wizerunku to proces ciągły i wymaga wielu starań. Czujemy się silnie związani z miejscem, w którym mieszkamy, lubimy podejmować działania i chcemy zmieniać świat na lepsze – dlatego zdecydowaliśmy się wybrać ten temat.

6 Cele operacyjne: Uczeń: dostrzega potrzebę kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi, otaczającą ich przestrzenią, a obiektami architektonicznymi; dostrzega związki między teraźniejszością, a przyszłością dla rozwoju lokalnego; wykorzystuje własności figur płaskich i przestrzennych do wykonania modeli obiektów architektonicznych i makiety; tworzy projekt form użytkowych na płaszczyźnie i w przestrzeni służących poprawie wizerunku okolicy ( makieta) rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności figur, obiektów przyrodniczych, elementów środowiska

7 Problemy szczegółowe: 1.Jak kształtuje się wizerunek naszej okolicy obecnie, a co wymaga zmian? 2.W jaki sposób można zagospodarować miejsce szpecące okolicę?

8 Nasze działania: Po wyborze tematu, zastanawialiśmy się wspólnie co będziemy rozumieć pod hasłem nasza okolica. Po burzliwej dyskusji uzgodniliśmy, że przedmiotem naszych badań będzie Gmina Siepraw. Najważniejsze argumenty przemawiające ZA: Najwięcej osób naszego zespołu (4 chłopaków) mieszka w tej okolicy; Korzystne położenie – pomiędzy Krakowem a Myślenicami. W niedalekiej odległości od Dobczyc. Podzieleni na dwie grupy zatwierdziliśmy kontrakt (arkusz kontraktu) na realizację projektu.arkusz kontraktu

9 Przeszliśmy do realizacji zadań: GRUPA I: Naszym zadaniem było zebranie opinii na temat wizerunku Gminy Siepraw I. Przygotowaliśmy ankietę na temat wizerunku naszej okolicy. W tym celu wykonaliśmy kolejno poszczególne zadania. 1.Ułożyliśmy pytania do ankiety. 2.Zaprojektowaliśmy wzór ankiety i wydrukowaliśmy odpowiednią liczbę formularzy. 3.Przeprowadziliśmy ankietę. 4.Uporządkowaliśmy i opracowaliśmy wyniki badania. 5.Sporządziliśmy raport. Wykonanie: Radzik Andrzej, Sala Łukasz

10 Opracowywanie ankiet

11 II. Wykonaliśmy album mający na celu pokazać naszą okolicę (Gminę Siepraw), ale przede wszystkim zainteresować inwestorów. Nasze przygotowania polegały na: 1.Zebraniu informacji o gminie, selekcji materiałów. 1.Przygotowaliśmy spis treści. 2.Wykonaliśmy szereg zdjęć, wybraliśmy najlepsze, a następnie połączyliśmy odpowiednio z treścią. Wykonanie: Szarek Paulina, Jasicki Andrzej

12 GRUPA II: Naszym zadaniem było przedstawienie zmian wybranej części miejscowości inspirowanych sugestiami mieszkańców. I.Przygotowaliśmy prezentację multimedialną dotyczącą związków brył matematycznych z architekturą. W tym celu: 1.Odszukaliśmy w różnych dostępnych źródłach informacje na temat brył oraz perełek architektury na świecie itp. 2.Sporządziliśmy plan prezentacji multimedialnej. 3.Zrobiliśmy zdjęcia architektury na terenie Gminy Siepraw, które pokazywałyby bryły. Wybraliśmy najciekawsze z nich. Niektóre zmodyfikowaliśmy w programie komputerowym Microsoft Office Picture Manager oraz Paint. 4.Wykorzystaliśmy zebrane materiały i napisaliśmy krótkie teksty na poszczególne slajdy prezentacji. Wykonanie: Karol Kosek, Woszczek Marcin

13 II. Wykonaliśmy makietę – propozycję kompleksu rekreacyjno – intelektualnego, który poprawi wizerunek naszej okolicy (głęboko w to wierzymy ) Aby sprostać temu zadaniu przygotowaliśmy listę kroków na przygotowanie makiety: 1.Ustaliliśmy skalę. 2.Zastanowiliśmy się nad materiałami, z których wykonamy pracę. 3.Przygotowaliśmy wstępny opis makiety. 4.Podzieliliśmy się zadaniami. Wykonanie: Mleczek Sebastian, Hodurek Kamil, Luberda Wojciech

14 Praca nad makietą Początki nie były łatwe… Wszyscy chcieli pomóc. Nawet w czasie przerw w POWUZ

15 Jak widać było pierwsze efekty, pracowało się lżej.

16 Jeszcze przemyślenia nad ostatecznymi modyfikacjami

17 Prezentacja Ostatecznie podczas pracy nad projektem powstał: Raport z analizy ankiety Album Prezentacja multimedialna Makieta (trzy częściowa) Wszystkie prace przedstawiliśmy podczas kwietniowych zajęć w POWUZ.

18 Raport z analizy ankiety 1. Wymień miejsce w swojej okolicy, z którego jesteś najbardziej dumny/ dumna. 2. Jakie zmiany w naszej okolicy wpłynęłyby korzystnie na jej wizerunek?

19 Raport z analizy ankiety 3. Co, wg Ciebie w naszej okolicy niezwłocznie wymaga zmiany? Dla 9 (29%) osób niezwłocznie należy: Odnowić szkołę, dla 5 ankietowanych problem stanowi stan dróg, według 5 problem stanowią śmieci i bałagan. 4. Co mogłoby powstać w twojej gminie, abyś mógł ją określić jako miejsce moich marzeń?

20 Album

21 Makieta

22 Ostateczny wygląd

23 Efekty 1.Nabyliśmy nowe umiejętności na wskutek procesu badawczego, min. zbierania, przetwarzania i prezentowania danych; kształciliśmy umiejętność posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi; umiejętność dokładnego i estetycznego wykonywania pracy; doskonaliśmy umiejętność współpracy w grupie. 2.Wykonaliśmy projekt makiety służący poprawie wizerunku okolicy. Mamy nadzieję, że Kompleks rekreacyjno – intelektualny, który zaproponowaliśmy zostanie w niedalekiej przyszłości wybudowany na terenie Gminy Siepraw. Będzie ściągać mieszkańców nie tylko z pobliskiego Krakowa, Myślenic czy Dobczyc, ale również z całej Polski.

24 Wnioski płynące z pracy nad projektem Poszerzyliśmy wiedzę na temat najbliższej okolicy; Poszerzyliśmy wiedzę dotyczącą brył i architektury; Częściej dostrzegamy Matematykę w otaczającej nas rzeczywistości Nieco bliższy stał się nam zawód architekta; Udoskonaliliśmy umiejętność pracy zespołowej

25 Jakie elementy najbardziej zawodziły? Komunikacja między spotkaniami w POWUZ Zostawianie pracy na ostatnią chwilę

26 Podsumowanie naszej pracy Aby wyrazić to, jak nam się wspólnie pracowało ułożyliśmy wiersz. Autorzy tekstu: Wojciech Luberda, Karol Kosek, Kamil Hodurek A oto jego treść:

27 OKOLICA W naszej okolicy jak nigdzie na świecie, Radość wśród mieszkańców znajdziecie. Czasami bywało niemiło, lecz wszystko tu się zmieniło. Stare domy odnowiono, Nowe drzewa posadzono. Pomysłów na poprawę wizerunku było wiele, My chcieliśmy, żeby w okolicy było weselej. Diamentowy kompleks zbudowaliśmy, Wizerunek okolicy poprawialiśmy. Architekturę zmieniać lubimy I dobrze się przy tym bawimy. My diamenty, myśmy to zrobili, Plusy i minusy naszej okolicy odkryli. Bryły, budowle zaprojektowali, Z trudem zadanie wykonali.

28 Nasze propozycje poprawy wizerunku najbliższej okolicy dedykujemy władzom Gminy Siepraw. Dziękujemy za uwagę Zespół projektowy Grupa SP – M - gr.1 POWUZ nr III w Lubniu


Pobierz ppt "Temat projektu: Jak poprawić wizerunek naszej okolicy? Projekt realizowany pod kierunkiem Pani Małgorzaty Cichoń Autorzy projektu: 1.Hodurek Kamil 2.Jasicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google