Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cytometria przepływowa. FACS – Fluorescence activated cell sorting.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cytometria przepływowa. FACS – Fluorescence activated cell sorting."— Zapis prezentacji:

1 Cytometria przepływowa

2 FACS – Fluorescence activated cell sorting

3 FacsCalibur Producent – Becton Dickinson Rok produkcji 2010 System akwizycji danych rejestruje komórki lub cząstki biologiczne przepływające z częstością > 3000 na sek.

4 FacsCalibur Model dwulaserowy: – laser argonowy – 488 nm – laser diodowy – 635 nm – Czterokolorowy czyli 4 fluorescencje: FL1, FL2, FL3 i F L 4

5 Budowa Układ ciśnieniowo-cieczowy (pompa, zbiorniki, filtry) – zapewnia przepływ próbki przez aparat Układ optyczny (laser, pryzmaty, soczewki, filtry) – wzbudzanie i detekcja sygnałów z fluorochromów Układ elektroniczny (detektory, wzmacniacze) – przetwarzanie i obrazowanie danych

6

7 Układ ciśnieniowo-cieczowy zawiesina komórek fluorescencja promień lasera ciecz osłaniająca wg Purdue University Cytometry Laboratories

8 Układ optyczny Zadania: –Wzbudzanie fluorochromów (barwników) –Detekcja sygnałów z fluorochromów na odpowiednich fotopowielaczach(detektorach)

9 Układ elektroniczny Zadania: - Przekazanie sygnału z detektorów do komputera. - Przetworzenie informacji na dane graficzne i statystyczne

10 Analiza cytometryczna określa : –Względną wielkość komórek oraz ich wewnętrzne zróżnicowanie –Badanie struktur komórkowych wyznakowanych odpowiednimi układami przeciwciało-barwnik

11 11 Rozproszenie na wprost FSC mierzone wzdłuż osi padającego światła lasera określa wielkość komórki Rozproszenie boczne SSC mierzona pod kątem 90° w stosunku do wiązki laserowej światło laserowe odbite i rozproszone określa gęstość i liczbę ziarnistości Detektor rozproszenia pod kątem 90 stopni Detektor rozproszenia na wprost Laser Właściwości FSC i SSC

12

13

14 Analiza wieloparametrowa Do analizy i obrazowania danych stosuje się kilka typów wykresów: – jednowymiarowe – dwuwymiarowe – perspektywiczne

15 Wykres jednowymiarowy – histogram - analizuje intensywność fluorescencji jednego parametru

16 Wykres dwuwymiarowy - kropkowy, gęstości ( każda kropka reprezentuje pojedynczą komórkę) - analizuje intensywność fluorescencji dwóch parametrów

17 Wykres perspektywiczny (trójwymiarowy)

18 Parametry mierzone cytometrem przepływowym Strukturalne – rozmiar – kształt – cytoplazmatyczne ziarnistości – zawartość barwnika np. hemoglobina, barwniki fotosyntetyczne, porfiryny – aminokwasy fluoryzujące w białkach np. tryptofan, tyrozyna – zawartość DNA, RNA, białek, lipidów, cukrów, powierzchniowych antygenów

19 Parametry mierzone cytometrem przepływowym Funkcjonalne – ładunek powierzchniowy – ekspresję receptorów powierzchniowych – integralność błony (żywotność - apoptoza ) – aktywność enzymów np. MPO

20 Kliniczne zastosowanie cytometrii przepływowej Diagnostyka immunologiczna – niedobory odporności – pierwotne i wtórne – diagnostyka alergii in vitro – diagnostyka schorzeń autoimmunologicznych – transplantologia narządowa i komórkowa – ocena subpopulacji limfocytów – ocena stanu funkcjonalnego komórek

21 Kliniczne zastosowanie cytometrii przepływowej Diagnostyka hematologiczna Diagnostyka onkohematologiczna – fenotypowanie komórek białaczkowych i chłoniakowych – analiza profilu DNA komórek nowotworowych – w trakcie chemioterapii – wykrywanie choroby resztkowej

22 Zalety Jednoczesny pomiar wielu elementów tzw. multiplexing pojedynczych komórek Analiza populacji na zasadzie cell-by-cell Badanie całych komórek, jąder, mikrofragmentów komórkowych Materiał badawczy – krew obwodowa, szpik kostny, węzeł chłonny, PMR, BAL, fragment tkanki Oszczędność materiału Analiza dużej populacji komórek (dane zbierane co najmniej dla komórek na próbkę) Krótki czas analizy Zastosowanie do analizy o różnym charakterze (diagnozowanie choroby, monitorowanie terapii)

23


Pobierz ppt "Cytometria przepływowa. FACS – Fluorescence activated cell sorting."

Podobne prezentacje


Reklamy Google