Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mariusz Łuszcz Instytut Energii Atomowej POLATOM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mariusz Łuszcz Instytut Energii Atomowej POLATOM"— Zapis prezentacji:

1 Mariusz Łuszcz Instytut Energii Atomowej POLATOM
Lokalizacja EJ Mariusz Łuszcz Instytut Energii Atomowej POLATOM

2 Plan prezentacji Wytyczne międzynarodowe Przepisy krajowe
Wytyczne którymi kierowało się ministerstwo Ranking lokalizacji

3 Wytyczne międzynarodowe
W skład zestawu dokumentów MAEA dotyczących lokalizacji elektrowni jądrowej wchodzi dokument podstawowy dotyczący wymagań bezpieczeństwa: Site Evaluation for Nuclear Installations. Safety Requirements. No. NS-R-3 (Ocena lokalizacji dla instalacji jądrowych) oraz zbiór wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

4 Przepisy krajowe Ustawa z r. Prawo atomowe, tekst jednolity (Dz.U Nr 42, poz. 276) Rozporządzenie Ministra Środowiska z r. ws. szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu (Dz. U. 2002, Nr 241, poz. 2094)

5 Kryteria oceny lokalizacji przyjęte przez Ministerstwo Gospodarki według zaleceń MAEA
Przeprowadzono ocenę 27 lokalizacji w oparciu o wytyczne międzynarodowe

6 OBSZARY OCENY LOKALIZACJI wg MAEA

7 Integracja z systemem elektroenergetycznym
Pożądana jest lokalizacja w pobliżu istniejących w perspektywie 2020 r. sieci przesyłowych oraz w obszarze deficytowym KSE (przewaga poboru mocy nad generacją).

8

9 Geologia i tektonika Pod uwagę brane są warunki hydrologiczne terenów, własności mechaniczne gruntów i zagrożenie ruchami masowymi. Uwzględniana jest również niestabilność zbocza, zapadanie, osiadanie lub wypiętrzanie się powierzchni terenu (uwarunkowania geomorfologiczne) oraz wpływ aktywnych uskoków tektonicznych w regionie lokalizacji

10

11 Sejsmologia i inżynieria sejsmiczna
Uwzględniane są warunki sejsmologiczne (trzęsienia ziemi oraz analiza sejsmiczności regionu), warunki geotektoniczne (ruchy górnych warstw Ziemi) i antropogeniczne (działalność gospodarcza człowieka).

12

13 Hydrologia Badane są możliwości wystąpienia powodzi spowodowanych opadami lub innymi przyczynami, możliwość wystąpienia fali wodnej wywołanej trzęsieniem ziemi oraz uszkodzeniami budowli hydrotechnicznych, a także wielkość średniorocznych opadów.

14

15 Dostępność wody chłodzącej (ujęcie i zrzut)
Brana jest pod uwagę odpowiednia ilość zasobów wodnych, które można pobrać do chłodzenia obiegu wtórnego, a po wykorzystaniu oddać do zbiornika wodnego.

16 Demografia i użytkowanie ziemi
Istotna jest również gęstość zaludnienia w branym pod uwagę obszarze oraz odległość proponowanej lokalizacji od centrów miast.

17

18 Meteorologia i warunki atmosferyczne
(włączając kierunki wiatru, tornada i huragany) Rozpatrywane są ekstremalne wartości zjawisk meteorologicznych, kierunki wiatru, możliwości wystąpienia tornad i huraganów oraz wyładowania atmosferyczne.

19 Studia flory i fauny Pod uwagę brane jest występowanie chronionych gatunków roślin i zwierząt uwzględniając pobliskie parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody oraz obszary „Natura 2000”.

20 Bezpieczeństwo jądrowe i aspekty ochrony radiologicznej
Preferowana jest możliwość szybkiego i swobodnego przemieszczania się ludzi i pojazdów w okolicy proponowanej lokalizacji. Uwzględniana jest również obecność ruchu turystycznego.

21 Ryzyko zdarzeń wywołanych działaniem człowieka.
Oceniane jest ryzyko zdarzeń spowodowanych przez człowieka. Do rozpatrywanych przypadków zalicza się upadek samolotu, wybuch chemiczny, przerwanie tamy wodnej oraz inne związane z przemysłem jak np.: uwolnienie substancji trujących, palnych, wybuchowych, możliwość zapchania wlotów powietrza lub ujęć wody. W tym celu uwzględniane są między innymi korytarze powietrzne, zakłady chemiczne w okolicy jak również tama zbiornika wodnego w górze rzeki.

22

23 Miejscowa infrastruktura
Sprawdzany jest stan dróg, linii kolejowych i lotnisk. Miejsca kulturowe i historyczne Brane są pod uwagę zasoby dziedzictwa kulturowego oraz prawdopodobieństwo wystąpienia odkryć archeologicznych w ocenianym rejonie. Dostępność i drogi ewakuacyjne Rozważane i sprawdzane są możliwe kierunki ewakuacji.

24 Charakterystyka transportu powietrznego, lądowego i morskiego
Analizowane są odległości od najbliższych stacji kolejowych, lotnisk, portów oraz dróg krajowych o pierwszej kategorii odśnieżania. Aspekty prawne Istotne dla ocenianej lokalizacji są plany zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz własność gruntów. Konsultacje społeczne Pozytywne znaczenie mają wcześniejsze decyzje lokalizacyjne i stosunek miejscowych władz do budowy elektrowni we wskazanej lokalizacji.

25 Liczba uzyskanych punktów
Lp. Lokalizacja Liczba uzyskanych punktów 1 Żarnowiec 65,6 2 Warta-Klempicz 59,9 3 Kopań 55,8 4 Nowe Miasto 55,3 5 Bełchatów 53,1 6 Nieszawa 52,0 7 Tczew 51,8 8 Choczewo 51,0 9 Połaniec 49,7 10 Chotcza 49,6 11 Małkina 49,1 12 Krzywiec 49,0 13 Krzymów 48,8 14 Kozienice 48,2 15 Wyszków 48,0 16 Pniewo 47,9

26 17 Pniewo-Krajnik 47,9 18 Lubiatowo-Kopalino 47,2 19 Dębogóra 46,2 20 Stepnica-1 45,3 21 Stepnica-2 22 Wiechowo 45,2 23 Karolewo 44,8 24 Lisowo 25 Gościeradów 43,6 26 Chełmno 42,2 27 Pątnów 39,6

27 Lokalizacje preferowane przez PGE
Żarnowiec, Klempicz, Kopań, Nowe Miasto koło Płońska.

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Mariusz Łuszcz Instytut Energii Atomowej POLATOM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google