Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biogazownie – fakty i mity

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biogazownie – fakty i mity"— Zapis prezentacji:

1 Biogazownie – fakty i mity
Żaneta Domagalska UPEBI Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

2 Dlaczego boimy się biogazowni?
Biogazownie ciągle są w Polsce tematem nowym i słabo rozwiniętym. Postrzegane są jako ogromne obiekty przemysłowe, instalacje o wysokim ryzyku awarii i skrajnie niebezpieczne. Do tego narasta wokół nich otoczka, jakoby miały być tylko zakładami utylizacyjnymi, źle zaprojektowanymi i powodującymi tylko uciążliwości zapachowe, transportowe, środowiskowe itd… CZAS PRZEŁAMAC OPORY I ODFAŁSZOWAC OBRAZ BIOGAZOWNI!

3 Biogazownie to ogromne fabryki - MIT
W Polsce budowane są biogazownie od 0,5 do 2 MW. Instalacja o mocy 1 MW oparta w głównej mierze na kukurydzy, potrzebuje ok. 350 ha pod uprawy. Średnia gmina wiejska w Polsce posiada ok. 8 tysięcy ha użytków rolnych..

4 BIOGAZOWNIA ŚMIERDZI – MIT!
Biogazownia nie ma prawa śmierdzieć! -> układ produkcji biogazu – całość procesu prowadzona będzie w zamkniętych komorach fermentacyjnych, bez jakiejkolwiek możliwości emisji substancji zapachowych do powietrza; (produkcja biogazu odbywa się w warunkach beztlenowych, w atmosferze normalnego powietrza bakterie produkujące biogaz umierają) -> silosy z kiszonką roślinną, kiszonką ze zbóż, traw – magazynowany materiał roślinny będzie przykryty grubymi, szczelnymi membranami z tworzywa sztucznego i siatkami ochronnymi; -> silos na pozostałość stałą – magazynowany materiał będzie przykryty materiałem z tworzywa sztucznego; -> węzeł załadunku i dozowania substratów roślinnych - umieszczone będą w pomieszczeniach zamkniętych; -> zbiornik wstępny – zostanie zastosowany zbiornik zamknięty, eliminujący emisję zapachów z powierzchni cieczy podczas magazynowania; -> zbiorniki cieczy pofermentacyjnej – zbiorniki będą przykryte gazoszczelnymi, elastycznymi membranami eliminującymi wymianę gazową pomiędzy cieczą pofermentacyjną, a atmosferą.

5 Transport do biogazowni zniszczy lokalne drogi, do tego jest bardzo nasilony!!!– MIT!
Transport substratów i pofermentu dla biogazowni odbywa się tylko specjalistycznym wielkogabarytowym sprzętem, poruszającym się na szerokich oponach, które pomagają równomiernie rozłożyć ciężar ładunku i nie „rozjeżdżają dróg”. Intensyfikacja transportu przy obsłudze biogazowni nie jest większa niż normalnie – na co dzień pola przecież są uprawiane, nawozi się je i opryskuje, zbiera plony! Biogazownia nie powoduje „przybycia” dodatkowych hektarów pod uprawy np. kukurydzy – przecież te pola już są uprawiane!

6 Substraty (kukurydza, obornik) będą składowane na ziemi bez zabezpieczenia – MIT!
Co spowoduje wydzielanie się odorów i rozprzestrzenianie plagi gryzoni.. Kiszonka i inna biomasa składowane są w betonowych silosach magazynowych. Magazynowany w silosach materiał przykrywany jest membraną z elastycznego tworzywa sztucznego. Ma to na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla wytwarzania i magazynowania kiszonki, w szczególności wyeliminowanie dostępu tlenu i wód opadowych. Gnojowica i obornik tudzież inne substraty płynne przechowywane są w specjalnych, szczelnych i zamkniętych zbiornikach betonowych.

7 Biogazownie są głośne – MIT!
Hałas generowany przez instalacje nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie zlokalizowanych wokół zakładu – regulują to normy państwowe i unijne! Ograniczanie emisji hałasu następuje poprzez: Zastosowanie tłumików hałasu na układach wydechowych silników spalinowych kogeneratorów, Zainstalowanie kogeneratorów wewnątrz budynku wykonanego z materiałów o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, Tłumiące działanie pasów zieleni (często przewiduje się zadrzewienie obszaru wzdłuż ogrodzenia otaczającego biogazownię) Biogazownia składa się z obiektów kubaturowych, niebędących źródłem hałasu, ale ekranujących emisję hałasu do środowiska. Są to przede wszystkim zbiorniki fermentacyjne, ściany silosów na kiszonkę oraz zbiorniki na pozostałość fermentacyjną.

8 Do obsługi biogazowni potrzebni są ludzie!
Biogazownie są bezobsługowe – MIT Biogazownie wybuchają – MIT Biogazownia musi używac gnojowicy/obornika - MIT Do obsługi biogazowni potrzebni są ludzie! W biogazowni znajdują się strefy wybuchowości, na stacjach benzynowych też…współczesne biogazownie posiadają szereg zabezpieczeń przed wybuchem! Biogazownie nie muszą używać odpadów zwierzęcych! Mogą działać na samej biomasie.

9 Do biogazowni można „wrzucić wszystko…” - MIT
Należy rozróżniać biogazownie odpadowe od rolniczych. Biogazownia jest żywym organizmem – należy przestrzegać raz ustalonej „diety”. Zmiany dopuszczalne są na poziomie podobnych substratów i wymagają bardzo długiego czasu.

10 Procedury uzyskania pozwoleń na biogazownię są proste i szybkie – MIT!
Uzyskiwanie pozwoleń na budowę biogazowni jest bardzo długotrwałym procesem. Sama ocena w RDOŚ potrafi trwać nawet 3 lata. Wynika to z ciągle niskiej świadomości i niewiedzy niewiedzy na temat biogazowni oraz strachem przed tym, co nowe.

11 Biogazownie „muszą” kosztować
Wszystko kosztuje, ale czy koszty budowy na poziomie mln zł za 1 MW są w pełni uzasadnione?

12 Dziękuję!


Pobierz ppt "Biogazownie – fakty i mity"

Podobne prezentacje


Reklamy Google