Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2012 A.D. - 12 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2012 A.D. - 12 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1 2012 A.D kwietnia

2 Walnego Zebrania Sprawozdawczego:
Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego: Otwarcie. Wybór przewodniczącego i protokolantów, Powołanie Komisji skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, Stwierdzenie prawomocności zebrania, Zatwierdzenie regulaminu obrad, Przyjęcie porządku obrad, Podjęcie uchwały w sprawie nadania godności Członka Honorowego UTW prof. dr hab. Jerzemu Karg i prof. dr hab. Edmundowi Waszyńskiemu za całokształt działalności na rzecz Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie przedstawienie laudacji, Sprawozdania z działalności Zarządu UTW za 2011 rok, Dyskusja nad sprawozdaniem, Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Podjęcie uchwały o zatwierdzenie sprawozdania finansowego UTW za 2011r. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi UTW za 2011r, Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego, Omówienie planu działalności UTW za 2012r a) planu pracy na 2012r b) planu budżetu na 2012r, 15. Podjęcie uchwały w sprawie pracy i budżetu na 2012r,

3 Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego:
16. Podjęcie kolejnych uchwał: a) Przedstawienie propozycji zmian do Statutu. - dyskusja nad propozycjami zmian w Statucie. - Podjęcie uchwały zmian w Statucie. b) Przedstawienie propozycji podwyższenia składki członkowskiej, - Dyskusja nad propozycją podniesienia składki członkowskiej - Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia składki członkowskiej 17. Wolne głosy i wnioski. 18. Przedstawienie propozycji Komisji Uchwał i Wniosków 19. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków UTW

4 Stan członków na koniec 2010r Stan członków na koniec 2011r
Sprawozdanie za rok 2011 1 Stan członków na koniec 2010r 312 osób 2 Przyjęcia nowych członków w 2011r 59 osób 3 Skreślenia i rezygnacje, zgony w 2011r 27 osób 4 Stan członków na koniec 2011r 344 osoby 5 Honorowi członkowie 2 osoby 6 Osoby zwolnione z opłat z uwagi na prowadzenie zajęć I półrocze 2011 II półrocze 2011 9 osób 8 osób 7 Osoby zwolnione z opłat 50% z uwagi na wiek (80lat) I półrocze 2011 7 osób

5 Przybywa nam studentów:

6 Nasze roczniki urodzenia

7 Kobiet jak zwykle więcej
Nasze wykształcenie Kobiet jak zwykle więcej

8 Sprawozdawczo – Wyborczym
Praca Zarządu w 2011r Zarząd w r. pracował do dnia r. w składzie 15 osobowym. Od r. po wyborach na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w składzie 9 osobowym . W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Zarządu, na których podjętych zostało 13 uchwał.

9 Prezydium Zarządu składa się z 5 członków
Prezydium Zarządu odbyło 8 posiedzeń Funkcję pracownika biurowego pełniła Halina Rodzka. Obsługę księgową prowadziło Biuro Rachunkowe.

10 Ważniejsze uchwały Zarządu
przyjmowanie i skreślanie z ewidencji członków UTW, zasady opłacania składek członkowskich, zasady wpłacania przedpłat od członków na organizowane wyjazdy – wycieczki, przyjęcie zasad polityki rachunkowości, zakup sprzętu potrzebnego do działalności statutowej UTW.

11 W 2011 roku dokonano zakupu sprzętu:
odkurzacz „Zelmer”, telefon Nokia, komputer PC + monitor, drukarka Epson, - dysk zewnętrzny.

12 Wykłady wygłosiło 31 wykładowców
Wykłady w 2011 roku. W 2011 roku odbyło się 52 wykładów 10 cyklach: Medycyna i psychologia dorosłego człowieka 2. Żywienie człowieka i dietetyka 3. Historia kultury 4. Historia sztuki Muzykologia Leszczyńscy literaci 7. Las i jego mieszkańcy 8. Mam komputer i co dalej 9. Wykłady i spotkania w Archiwum Państwowym 10. Kosmetologia 11. Podstawy ekonomii Wykłady wygłosiło 31 wykładowców

13 Wykłady otwarte w 2011r: dr Jacek Dubisz „Akcjonariat obywatelski”
dr hab. Jacek Gajek „Żylne choroby zakrzepowo-zatorowe” Lek. wet Piotr Wojtecki „Moi przyjaciele - pies i kot”

14 Wykładowcy w 2011 roku: prof. zw. dr hab. Heliodor Muszyński
dr Jacek Dubisz prof. dr hab. Tadeusz Mendel dr nauk med. Hanna Dałkowska. prof. dr hab. Grażyna Białek- Bylka mgr Barbara Ratajewska prof. dr hab. Edmund Waszyński mgr Mirosława Maćkowiak prof. dr hab. Dzierżymir Jankowski lek. wet. Piotr Wojtecki prof. Leszek Bajon mgr Jarosław Jankowski dr Miron Urbaniak lek. med. Tomasz Gryczka dr Jacek Gajek lek. med. Roman Pioterek dr K. Szymańska lek. med. Rafał Wawrzyniak

15 Wykładowcy w 2011 roku: mgr inż. A. Świgoń lek. med. Joanna Motwicka
mgr M. Halec mgr Marian Langner mgr M. Gniazdowska Poseł RP Wojciech Ziemniak sędzia Jan Futro Poseł RP Łukasz Borowiak lek. med. Tomasz Gryczka mgr Piotr Kaczmarek mgr Zofia Dragan mgr Barbara Kaczmarek mgr Karol Mulczyński

16 Jesteśmy członkiem Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą
w Nowym Sączu, 11 i 12 marca 2011 roku odbyło się w Lesznie I Forum Wielkopolskich UTW podpisano Porozumienia o współpracy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Wielkopolsce.

17 Uczymy się języków obcych

18 W UTW działało 10 sekcji zainteresowań:
- komputerowa - fotograficzna, - poetycko teatralna, - malarska, - zespół śpiewaczy - zespół kabaretowy, - plastyczna, - taneczna, - komputerowa – cyfrowa obróbka zdjęć klub podróżnika brydża sportowego Wykłady odbywały się w:   - Wyższej Szkole Humanistycznej, - Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, - Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania, - Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego, - Miejskiej Bibliotece Publicznej - Nadleśnictwie Karczma Borowa

19 Aktywnie działają zespoły:
Internetowy, d/s. projektów d/s. publikacji, w Klubie Obok odbywają się spotkania przy kawie W 2011 roku rozpoczął się z cykl spotkań: spacerkiem po wystawach

20

21 Zajęcia rehabilitacyjno- sportowe odbywały się w 8 sekcjach:
 - rehabilitacja ruchowa - zajęcia sprawnościowe w wodzie - aerobik - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w wodzie - bowling - joga - marsz z kijkami - tanecznej Zajęcia sekcji odbywały się w: - Wyższej Szkole Humanistycznej - Zespole Szkół Ekonomicznych - Miejskiej Bibliotece Publicznej - MOK-u - Centrum Kultury i Sztuki - biurze UTW - Nadleśnictwie Karczma Borowa - Szkole Podstawowej nr 1 Zajęcia rehab. - sportowe odbywały się w: - Centrum Leczenia i Rehabilitacji „Akwawit” - Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej - MOK-u - Szkole Podstawowej nr 13 - Bowling Club-ie - Centrum Kultury

22 Tak działamy w sekcjach rehabilitacyjno-sportowych

23 Ważniejsze wydarzenia z 2011r
1 I Forum wielkopolskich UTW 2 Pokaz mody 3 Wielkopolskie spotkania artystyczne – Międzychód 4 Wernisaż malarski 5 Wernisaż fotograficzny Współpraca zagraniczna. Montlucon – Leszno Turniej brydżowy z okazji Święta Niepodległości Wydanie biuletynu nr 2 Galeria internetowa dla sekcji artystycznych Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie „Zysk z dojrzałości” Otrzymaliśmy dyplom samoakredytacji

24 Zadania z zakresu kultury i sztuki Plener malarski Popowo
Zrealizowaliśmy projekty Organ zlecający Rodzaj zadania Nazwa zadania Miasto Leszno Zadania z zakresu kultury i sztuki Plener malarski Popowo Plener fotograficzny Kotlina Kłodzka (MOPR) Działania świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych Edukacja i rehabilitacja słuchaczy UTW Zadania z zakresu integracji europejskiej Wizyta seniorów w Montlucon Powiat Leszczyński W zakresie wspierania osób starszych W jesieni życia poznajemy najbliższe gminy - Święciechowa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Spotkanie wigilijne

25 Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym Archiwum Państwowym w Lesznie
Podpisaliśmy porozumienia o współpracy z: Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym  Archiwum Państwowym w Lesznie

26 Konkurs "Zysk z dojrzałości 2011"
W III edycji konkursu na Praktyki Przyjazne Osobom 50+ organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce otrzymaliśmy ...

27 Otrzymaliśmy Certyfikat Samoakredytacji

28 Seminarium wyjazdowe z cyklu „poznajemy gminy powiatu leszczyńskiego”
Święciechowa

29 Współpraca międzypokoleniowa
2011 z Przedszkolem nr 18: Czytanie bajek, Wykład otwarty „Moi przyjaciele – pies i kot”, Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka

30 Media o UTW w Lesznie w roku akademickim 2010/2011
1. 14 marca w Obserwatorze ukazał się materiał filmowy o I Forum Uniwersytetów III Wieku z Wielkopolski i towarzyszącym temu wydarzeniu pokazie mody projektantki Renaty Potrzeby, w którym modelkami były nasze koleżanki. I Forum i pokaz mody Na stronie   I Forum Wielkopolskich UTW  I Forum  Artykuły o tym wydarzeniu w Fakcie, Panoramie i ABC artykuły w ABC, Panoramie i Fakcie o pokazie mody

31 Media o UTW w Lesznie w roku akademickim 2011/2012
7. W Panoramie w dniu r. ukazał się artykuł "Babcie do wynajęcia" o współpracy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Przedszkolami nr 18 i 11. artykuł w Panoramie Leszczyńskiej "Babcie do wynajęcia" 6. Zasłużeni i wyróżnieni z okazji 11 listopada. Wśród nagrodzonych w 2011 są aż trzy nasze Koleżanki z UTW: była wicprezes Grażyna Fil, przewodnicząca d/s projektów Elżbieta Duda oraz Aleksandra Kowalewska Zasłużeni i wyróżnieni  Niepodległość to sukces zwykłych Polaków  Uroczyste spotkanie w Ratuszu 5.W Panoramie w dniu r. ukazał się artykuł "Czas na Seniora" o działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku w najbliższej okolicy. artykuł w Panoramie Leszczyńskiej "Czas na Seniora" 4. W ABC w dniu r. ukazał się artykuł "Seniorzy z Leszna śpiewali we Francji „ 3. Na stronie ukazał się artykuł o wyjeździe naszych Słuchaczy do Montlucon we Francji Dojrzala wspołpraca z Montlucon 2.Materiał filmowy Telewizji Leszno wyemitowany w Obserwatorze 30 września 2011r XIV Inuauguracja roku akademickigo UTW w Lesznie w Radio Elka wywiad Krystyny Świgoń - seniorzy się uczą Nie nastawiamy się roszczeniowo, chcemy służyć lokalnej społeczności - mówiła w Rozmowach Elki Krystyna Świgoń z leszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku . Stowarzyszenie rozpoczyna właśnie nowy rok akademicki, w którym realizowane będą różnego rodzaju zajęcia dla seniorów.  Wywiad Krystyny Świgoń w radiu Elka

32 Wyjazdy edukacyjne, turystyczno – krajoznawcze, wypoczynkowo-warsztatowe 2011
Lp. Miesiąc Temat wyjazdu Miejscowość i trasa 1 Styczeń Wycieczka w Nieznane Jaszkowo, Czempiń 2 Warsztaty Zdrowia Zubrzyca Górna 3 Luty Opera - „Trawiata " Teatr Wielki Poznań 4 Marzec Wyjazd turystyczno - edukacyjny Mielno 5 Opera – „Halka” 6 Kwiecień Wycieczka turystyczno - edukacyjna Wschowa 7 Wycieczka rowerowa do gospodarstwa agroturystycznego Krzycko 8 IV Wielkopolski Turniej Brydża Sportowego - Międzychód 10 Maj Wycieczka rowerowa do firmy Kenkel 11 Warsztaty brydżowe Borowice 12 Warsztaty wokalne - Osieczna Osieczna 13 Turniej Par Brydżowych o puchar Burmistrza Wolsztyna Wolsztyn 14 II Wielkopolskie Spotkania Sportowo-Integracyjne w Sierakowie Sieraków 15 Majówka u posła Ziemniaka Racot 16 Wycieczka turystyczno - edukacyjna Kalisz, Rusów, Opatówek

33 Wyjazdy edukacyjne, turystyczno – krajoznawcze, wypoczynkowo-warsztatowe 2011
17 Czerwiec Wyjazd Szkoleniowy Popowo Stare 18 Zakończenie roku Drzeczkowo 19 Warsztaty fotograficzne Kotlina Kłodzka 20 Lipiec Letni Uniwersytet - wycieczka do Spreewaldu 21 Wycieczka: Zwiedzamy stolice Europy Ryga, Tallin, Petersburg 22 Październik Współpraca zagraniczna Montlucon Francja. 23 Zamki Dolnego Śląska Legnica 24 Listopad Zwiedzamy region. Góra, Siciny. 25 Plener malarski. Pałac Popowo 26 Turniej brydżowy. 27 „Służąca panią” Opera Kieszonkowa. Teatr Wielki Poznań 28 Grudzień Seminarium wyjazdowe z cyklu: „Poznajemy gminy powiatu leszczyńskiego” Święciechowa 29 Teatr Muzyczny w Poznaniu -„Biesiada wigilijna w świątecznej gospodzie”

34 Działalność wydawnicza Opracowujemy prezentacje multimedialne
i multimediana Wydaliśmy: folder informacyjny biuletyn nr 2 opisujące naszą roczną działalność Prowadzimy witrynę internetową Prowadzimy galerię sekcji artystycznych Opracowujemy prezentacje multimedialne o naszej działalności.

35 Statystyka odwiedzin witryny
zarejestrowanych użytkowników: 244 fotografii w galerii : fotografii w galerii prac sekcji artystycznych: 254 średnia ilość wizyt w miesiącu: 6909 dziennie: 223 Do dnia 1 kwietnia było   wizyt

36 Bierzemy udział w: Konferencjach krajowych i międzynarodowych UTW,
Szkoleniach specjalistycznych, Jubileuszach zaprzyjaźnionych UTW, Inauguracjach roku akademickiego ościennych UTW i uczelni leszczyńskich, Konferencjach i wystawach organizowanych na terenie Leszna Akademickich konferencjach naukowych

37 Władze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie
ZARZĄD PREZYDIUM Maria Zielony - Prezes Barbara Szarszewska - Wiceprezes Stanisław Woźniczak - Wiceprezes Stanisław Bojak - Sekretarz Janina Piotrowiak - Skarbnik Barbara Kaczmarek Henryk Kasprzyk Teresa Majorek, Wanda Witosławska

38 Janina Piotrowiak - przewodnicząca Maria Bożyk
ZESPÓŁ ds. PROJEKTÓW Janina Piotrowiak - przewodnicząca Maria Bożyk Stanisław Bojak Elżbieta Raczkowska Halina Rodzka Barbara Szarszewska Ewa Szymańska Maria Zielony RADA SŁUCHACZY Elżbieta Dyzert – przewodnicząca Kaczmarek Zofia Werner Doliwa Ewa Włodarska Teresa Matecka Krystyna Świgoń Topczewska Ewa Maria Wróż KOMISJA REWIZYJNA Halina Orzechowska - przewodnicząca Halina Szczepaniak Halina Trzeciakowska SĄD KOLEŻEŃSKI Wanda Mruk -przewodnicząca Zbigniew Jagiełka Marian Zajkowski

39 Prof. dr hab. Tadeusz Mendel
Przewodniczący: Członkowie: Rada Programowa Prof. dr hab. Tadeusz Mendel - Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania Grzegorz Rusiecki Krystian Maćkowiak Prof. zw. dr hab. A . Zandecki Ryszard Karmoliński Lucyna Sołtysiak Prof. zw. dr hab. inż. Cz.Królikowski Zbigniew Mocek Prof. Jerzy Karg Kazimierz Cadler Jerzy Jurga Wiceprezydent Miasta Leszna Starostwo Powiatowe Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania20 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa PAN Turew IV Liceum Ogólnokształcące ZSEkonomicznych

40 Prof. dr hab. Tadeusz Mendel
Przewodniczący: Członkowie: Rada Programowa cd. - Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania Prof. dr hab. Tadeusz Mendel Małgorzata Halec Maciej Mizgalski Witold Omieczyński Tomasz Stroiński Aleksander Świgoń Błażej Baraniak Stanisław Woźniczak Maria Zielony Krystyna Świgoń Barbara Szarszewska Miejska Biblioteka Publiczna Miejski Ośrodek Kultury Muzeum Okręgowe w Lesznie Wojewódzki Szpital Zespolony Nadleśnictwo Karczma Borowa Centrum Kultury i Sztuki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie

41 Miejski Ośrodek Kultury
Przyjaciele UTW: Urząd Miasta Leszna Starostwo Powiatowe Wyższa Szkoła Zawodowa Wyższa Szkoła Humanistyczna Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania Miejski Ośrodek Kultury Muzeum Okręgowe Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Sztuki Archiwum Państwowe Nadleśnictwo Karczma Borowa Wojewódzki Szpital Zespolony Zespół Szkół Ekonomicznych i IV LO Szkoła Podstawowa nr 1 Leszczyńska Fabryka Pomp HASIM Konopa Zbigniew Drukarnia Leszno Firma Sobota Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

42 co wydarzyło się w 2011roku w leszczyńskim UTW
I to już wszystko co wydarzyło się w 2011roku w leszczyńskim UTW Serdecznie Państwu dziękujemy za poświęcony nam czas


Pobierz ppt "2012 A.D. - 12 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google