Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klastry jako element gospodarki sieciowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klastry jako element gospodarki sieciowej"— Zapis prezentacji:

1 Klastry jako element gospodarki sieciowej
KONFERENCJA KONKURENCI RAZEM PO SUKCES Kielce, 14 września 2007 r. Hotel Kongresowy Exbud Centrum Biznesu prof. dr hab. Zbigniew Olesiński Klastry jako element gospodarki sieciowej Projekt pn. „Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6. „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”.

2 Schemat 1. Przykładowa struktura wertykalna transnarodowej korporacji
Ośrodki naukowo-badawcze zarząd radcy prawni, doradcy wyrób I wyrób II wyrób III Produkcja Finanse Marketing Dostawca I/A Dostawca I/B Dostawca I/C Dostawca III/A Dostawca III/B Dostawca III/C Poddostawca I/B-1 Poddostawca I/B-2 Poddostawca I/B-3 Pod Poddostawca I/B-3-1 Odbiorca I Odbiorca II Odbiorca III Źródło: opracowanie własne

3 Schemat 2. Przykład horyzontalnej sieci lokalnej
Firma „końcówka” Lokalne firma usługowa Lokalny kooperant Lokalna Izba Przemysłowo-Handlowa Lokalna Firma Doradcza Jednostka Samorządu Terytorialnego Kanały wymiany towarów i usług materialnych Kanały informacji i usług niematerialnych Źródło: opracowanie własne

4 Schemat 3. Przesłanki tworzenia sieci lokalnych
Kanały cyrkulacji informacji, generacji wiedzy, akumulacji kapitału społecznego Źródło: J. Stachowicz, Materiały z konferencji w Santiago de Compostela,

5 Schemat 4. Grona a polityka gospodarcza
Zbieranie i rozpowszechnianie informacji ekonomicznej Grona Promocja eksportu Rozwój nowoczesnych i wyspecjalizowanych czynników produkcji Polityka naukowo-techniczna Przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych ekonomicznej Źródło: M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 320

6 Schemat 5. Kapitał społeczny klastra medycznego na Górnym Śląsku
Źródło: J. Stachowicz, Materiały niepublikowane, 2007

7 Wykres 1. Kapitał społeczny zgrupowań przedsiębiorstw woj. śląskiego
Źródło: J. Stachowicz, Materiały niepublikowane, 2007

8 Schemat 6. Zmiany w wartościach kapitału społecznego w badanych sektorach (w układzie radarowym)
Źródło: J. Stachowicz, Materiały niepublikowane, 2007

9 Schemat 7. Przykładowy schemat międzyorganizacyjnej sieci lokalnej
władze lokalne regulatorzy banki ośrodki naukowo-badawcze przedsiębiorstwa organizacje wsparcia biznesu Źródło: opracowanie własne

10 Wykres 2. Struktura aktywności mikroprzedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne

11 Rysunek 1. Trójkąt ATI Źródło: opracowanie własne

12 Liczba mikroprzedsiębiorstw
Tabela 1. Relacje między instytucjami otoczenia okołobiznesowego-samorządami-mikroprzedsiębiorstwami Nazwa instytucji Liczba samorządów Liczba mikroprzedsiębiorstw Agencja rozwoju lokalnego i regionalnego 5 2 Instytucje naukowo-badawcze 6 Działy w jednostkach samorządu terytorialnego Publiczne ośrodki szkoleniowo-doradcze 7 Izby przemysłowo-handlowe 12 Komercyjne firmy konsultingowe 1 Źródło: opracowanie własne

13 Schemat 8. Świętokrzyskie Grono Budowlane
Źródło: Olesiński Z., Predygier A., Identyfikacja i analiza grona na przykładzie grona budowlanego w regionie świętokrzyskim, konferencja nt.: „Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym Polski”, WSE, 26 kwietnia, Warszawa 2002, s.94

14 Schemat 9. Grono odlewnicze Piotrków Trybunalski – Końskie – Kielce – Starachowice – Ostrowiec Świętokrzyski Źródło: Z. Olesiński, A. Predygier, A. Sabat, Identyfikacja grona płytek ceramicznych Końskie- Opoczno- Przysucha- Tomaszów Mazowiecki, Lublin 2006

15 Schemat 10. Grono producentów płytek ceramicznych Końskie – Opoczno – Przysuch - Tomaszów Mazowiecki
Źródło: Z. Olesiński, A. Predygier, A. Sabat, Identyfikacja grona płytek ceramicznych Końskie- Opoczno- Przysucha- Tomaszów Mazowiecki, Lublin 2006

16 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ
Projekt pn. „Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6. „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”.


Pobierz ppt "Klastry jako element gospodarki sieciowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google