Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klastry jako element gospodarki sieciowej prof. dr hab. Zbigniew Olesiński Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klastry jako element gospodarki sieciowej prof. dr hab. Zbigniew Olesiński Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze."— Zapis prezentacji:

1 Klastry jako element gospodarki sieciowej prof. dr hab. Zbigniew Olesiński Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. KONFERENCJA KONKURENCI RAZEM PO SUKCES Kielce, 14 września 2007 r. Hotel Kongresowy Exbud Centrum Biznesu

2 Schemat 1. Przykładowa struktura wertykalna transnarodowej korporacji Ośrodki naukowo-badawcze zarząd radcy prawni, doradcy wyrób Iwyrób II wyrób III ProdukcjaFinanseMarketingProdukcjaFinanse Marketing ProdukcjaFinanse Marketing Dostawca I/ADostawca I/BDostawca I/CDostawca III/ADostawca III/BDostawca III/C Poddostawca I/B-1Poddostawca I/B-2 Poddostawca I/B-3 ProdukcjaFinanseMarketing Pod Poddostawca I/B-3-1 Odbiorca IOdbiorca IIOdbiorca III Źródło: opracowanie własne

3 Schemat 2. Przykład horyzontalnej sieci lokalnej Firma końcówka Lokalne firma usługowa Lokalny kooperant Lokalna Izba Przemysło wo- Handlowa Lokalna Firma Doradcza Jednostka Samorządu Terytorialn ego Kanały wymiany towarów i usług materialnych Kanały informacji i usług niematerialnych Źródło: opracowanie własne

4 Schemat 3. Przesłanki tworzenia sieci lokalnych Kanały cyrkulacji informacji, generacji wiedzy, akumulacji kapitału społecznego Źródło: J. Stachowicz, Materiały z konferencji w Santiago de Compostela, 19-20.04.2007

5 Schemat 4. Grona a polityka gospodarcza Zbieranie i rozpowszechnianie informacji ekonomicznej Grona Promocja eksportu Rozwój nowoczesnych i wyspecjalizowanych czynników produkcji Promocja eksportu Polityka naukowo- techniczna Przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych ekonomicznej Źródło: M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 320

6 Schemat 5. Kapitał społeczny klastra medycznego na Górnym Śląsku Źródło: J. Stachowicz, Materiały niepublikowane, 2007

7 Wykres 1. Kapitał społeczny zgrupowań przedsiębiorstw woj. śląskiego Źródło: J. Stachowicz, Materiały niepublikowane, 2007

8 Schemat 6. Zmiany w wartościach kapitału społecznego w badanych sektorach (w układzie radarowym) Źródło: J. Stachowicz, Materiały niepublikowane, 2007

9 Schemat 7. Przykładowy schemat międzyorganizacyjnej sieci lokalnej władze lokalne regulatorzy banki ośrodki naukowo-badawcze przedsiębiorstwa organizacje wsparcia biznesu Źródło: opracowanie własne

10 Wykres 2. Struktura aktywności mikroprzedsiębiorstw Źródło: opracowanie własne

11 Rysunek 1. Trójkąt ATI Źródło: opracowanie własne

12 Tabela 1. Relacje między instytucjami otoczenia okołobiznesowego-samorządami- mikroprzedsiębiorstwami Źródło: opracowanie własne Nazwa instytucjiLiczba samorządówLiczba mikroprzedsiębiorstw Agencja rozwoju lokalnego i regionalnego52 Instytucje naukowo-badawcze60 Działy w jednostkach samorządu terytorialnego65 Publiczne ośrodki szkoleniowo-doradcze77 Izby przemysłowo-handlowe212 Komercyjne firmy konsultingowe12

13 Schemat 8. Świętokrzyskie Grono Budowlane Źródło: Olesiński Z., Predygier A., Identyfikacja i analiza grona na przykładzie grona budowlanego w regionie świętokrzyskim, konferencja nt.: Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym Polski, WSE, 26 kwietnia, Warszawa 2002, s.94

14 Schemat 9. Grono odlewnicze Piotrków Trybunalski – Końskie – Kielce – Starachowice – Ostrowiec Świętokrzyski Źródło: Z. Olesiński, A. Predygier, A. Sabat, Identyfikacja grona płytek ceramicznych Końskie- Opoczno- Przysucha- Tomaszów Mazowiecki, Lublin 2006

15 Schemat 10. Grono producentów płytek ceramicznych Końskie – Opoczno – Przysuch - Tomaszów Mazowiecki Źródło: Z. Olesiński, A. Predygier, A. Sabat, Identyfikacja grona płytek ceramicznych Końskie- Opoczno- Przysucha- Tomaszów Mazowiecki, Lublin 2006

16 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.


Pobierz ppt "Klastry jako element gospodarki sieciowej prof. dr hab. Zbigniew Olesiński Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google