Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model energetyki polskiej, a światowe i europejskie wzorce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model energetyki polskiej, a światowe i europejskie wzorce"— Zapis prezentacji:

1

2 Model energetyki polskiej, a światowe i europejskie wzorce
Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski Dr inż. Andrzej Wędzik Politechnika Łódzka I Kongres NOWEGO PRZEMYSŁU Warszawa, 31 maja 2004r.

3 Główne cele Unia Europejska i inne kraje, podejmujące reformy, stawiają przed sobą dwa główne cele: Wprowadzenie konkurencji Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego

4 Wprowadzenie konkurencji
Liberalizacja elektroenergetyki w krajach Unii Europejskiej skutkowała koncentracją firm energetycznych. Rynek europejski jest zdominowany przez Siedmiu Braci (EdF, E.ON, RWE, ENEL, Vattenfall, Endesa i Electrabel) Konkurencja może odbywać się tylko pomiędzy wielkimi firmami Źródło: International Energy Agency, Power Generation Investment in Electricity Markets, 2003

5 Siła europejskich firm energetycznych
Siła firm energetycznych polega na organizacji zbudowanej wzdłuż łańcucha wartości: Pozyskiwanie paliw Produkcja energii elektrycznej Przesył i dystrybucja Sprzedaż odbiorcom końcowym Działalność w dziedzinach pokrewnych: woda, gaz i utylizacja

6 Struktura firmy RWE

7 Zasady działania firm zintegrowanych

8 Sytuacja w Polsce Obecnie rozproszony sektor elektroenergetyczny będzie poddany konsolidacji: zarówno poziomej (co obecnie ma miejsce) jak i pionowej Konsolidacja pionowa spowoduje wzrost wartości firm i ten kto jej dokona otrzyma odpowiednie zyski

9 Prywatyzacja Prywatyzacja jest konieczna, ale przy obecnej strukturze ceny są zbyt niskie Prywatyzacja dystrybucji bez elektrowni to sprzedaż rynku i olbrzymie koszty na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego z budżetu

10 Zainteresowanie inwestorów
Inwestorzy są zainteresowani zakupem ( w różnej formie) firm energetycznych, ale obecnie ryzyko jest bardzo duże, szczególnie przy inwestycjach w wytwórców Niepewność dotyczy szczególnie propozycji rozwiązania KDT

11 Próby rozwiązania KDT KDT są w obecnej formie złe, ale próby ich rozwiązania spowodowałyby znacznie więcej szkody, niż gdyby te kontrakty zostawić do wygaśnięcia Brak konsultacji z Komisją Europejską Brak analizy rozwiązań księgowych kompensat Sytuacja patowa z KDT, która potrwa bardzo długo, hamując procesy prywatyzacji Polska jest postrzegana jako kraj wysokiego ryzyka

12 Udziały MIE (energia z KDT) w zakupach dystrybucji
Źródło: S. Doleżych i M. Frystacki – „ALTERNATIVE PROPOSAL OF MODIFICATION THE EXISTING PAY OFF SYSTEMOF LONG –TERM CONTRACTS” – Studia Podyplomowe „The European Electricity Supply Industry” , 2003/2004

13 Przykład KDT z Australii
Po 10 latach działania rynku, ponad 47% energii jest w KDT (przymusowo wprowadzonych) pomiędzy dystrybucją i wytwórcami.

14 Udział MIE (energia z KDT) w zakupach dystrybucji
Źródło: S. Doleżych i M. Frystacki – „ALTERNATIVE PROPOSAL OF MODIFICATION THE EXISTING PAY OFF SYSTEMOF LONG –TERM CONTRACTS” – Studia Podyplomowe „The European Electricity Supply Industry” , 2003/2004

15 Koszt KDT w poszczególnych latach 2005 – 2015 (18,4 mld)
Źródło: S. Doleżych i M. Frystacki – „ALTERNATIVE PROPOSAL OF MODIFICATION THE EXISTING PAY OFF SYSTEMOF LONG –TERM CONTRACTS” – Studia Podyplomowe „The European Electricity Supply Industry” , 2003/2004

16 Zakres wolnego rynku energii elektrycznej

17 Bezpieczeństwo energetyczne
Bezpieczeństwo energetyczne kraju to istnienie odpowiednich zasobów oraz możliwość dysponowania tymi zasobami: Zasobami są paliwa i moce wytwórcze Możliwość dysponowanie zasobami produkcyjnymi energii elektrycznej zależy od sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej

18 Bezpieczeństwo energetyczne kosztuje
Rozwój sieci przesyłowej jest finansowany poprzez opłaty przesyłowe (taryfy) Rozwój mocy wytwórczych może być stymulowany przez: Taryfy (feed-in tariffs) Kontrakty Sygnały rynkowe – wysokie ceny lub brak rezerw mocy Inwestycje własne przedsiębiorstw energetycznych

19 Brak sygnałów rynkowych do inwestycji

20 Wielkość generacji wymuszonej w KSE

21 Liczba jednostek wytwórczych spełniających ograniczenia sieciowe

22 Podsumowanie Długotrwałe próby rozwiązywania KDT przynoszą elektroenergetyce szkody Kontrakty trzeba widzieć jako jeden z elementów funkcjonowania sektora Brak jest obecnie sygnałów rynkowych do podejmowania nowych inwestycji Prawdopodobne jest wystąpienie w elektroenergetyce cykli cenowych o dużych wahaniach Konieczność tworzenie silnych firm energetycznych zdolnych do podejmowania inwestycji


Pobierz ppt "Model energetyki polskiej, a światowe i europejskie wzorce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google