Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z ewaluacji końcowej Uczestników Projektu Równi i zintegrowani.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z ewaluacji końcowej Uczestników Projektu Równi i zintegrowani."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z ewaluacji końcowej Uczestników Projektu Równi i zintegrowani realizowane przez Miasto Orzesze w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach edu-Valuator Usługi Edukacyjno - Ewaluacyjne

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WPROWADZENIE

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Metryczka projektu Projektodawca Gmina Orzesze Realizator projektu Miejski Zespół Oświaty w orzeszu Tytuł projektu Równi i Zintegrowani Źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,, Działanie Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Okres realizacji 01.08.2009 r. – 30.06.2011 r. Wartość całkowita projektu 830.833,20 zł Wartość dofinansowania 818.870,70 zł Procent dofinansowania 98,5% Cel realizacji Celem ogólnym projektu jest wsparcie istniejących przedszkoli w wyrównywaniu szans edukacyjnych poprzez wydłużenie czasu pracy oddziałów dla dzieci 3-5 lat oraz stworzenie całodniowego oddziału integracyjnego. Efektywność pracy w tych oddziałach, ukierunkowana będzie na rozwijanie kompetencji kluczowych, głównie matematycznych, w programy i narzędzia. Zagwarantuje to równy dostęp do nowatorskiej edukacji dzieciom rodziców niepracujących i społeczno – edukacyjną. Zasięg geograficzny Gmina Orzesze

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel ewaluacji Głównym celem ewaluacji końcowej było zbadanie stopnia rozwoju kompetencji kluczowych dzieci uczestniczących w projekcie oraz poznanie opinii pozostałych uczestników projektu: nauczycieli i rodziców dotyczącej różnych aspektów działań projektowych ze szczególnym uwzględnieniem trafności i użyteczności zastosowanych form wsparcia i programów kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym oraz efektywności i skuteczności podejmowanych w projekcie działań mających na celu upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Orzesze.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Harmonogram ewaluacji

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupy docelowe – uczestnicy projektu i badania W badaniu wzięło w sumie 195 uczestników projektu, w tym 67 rodziców, 108 dzieci oraz 20 nauczycieli. Uczestnicy projektu biorący udział w badaniu Ogólna liczba P nr 1P nr 2P nr 3P nr 6P nr 7 1. Rodzice: 67 1.1 Matki 51 1.2 Ojcowie 16 2. Dzieci: 10820 23 22 2.1 Trzylatki 160265 3 2.2 Czterolatki 3649108 5 2.3 Pięciolatki 56169710 14 3. Nauczyciele 205534 3

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sytuacja materialna rodzin Wykres nr 1. Sytuacja materialna rodzin dzieci z oddziału integracyjnego Wykres nr 2. Sytuacja materialna rodzin dzieci z grup z wydłużonym czasem pracy

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykształcenie rodziców Wykres nr 3. Wykształcenie rodziców dzieci z grupy integracyjnej

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykres nr 4. Wykształcenie rodziców dzieci z grup z wydłużonym czasem pracy Wykształcenie rodziców

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nauczyciele Wykres nr 5. Wiek nauczycieli Wykres nr 6. Staż pracy nauczycieli Wykres nr 7. Poziom wykształcenia nauczycieliWykres nr 8. Stopień awansu nauczycieli

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Akcja informacyjno-promocyjna Rys. nr 1 Strona internetowa projektuRys. nr 2. Strona forum dyskusyjnego

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dzień Otwarty Fot. nr 1 Dzień Otwarty – wystąpienie Kierownika projektu: Róża Bryłka Fot. nr 2 Dzień Otwarty – oficjalne otwarcie projektu: Burmistrz Miasta Andrzej Szafraniec Fot. nr 3 Dzień Otwarty – catering

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ePortfolia dzieci

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYNIKI EWALUACJI

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródła informacji o projekcie Wykres nr 9. Źródła informacji o projekcie 9.1 Grupa integracyjna 9.2 Grupy z wydłużonym czasem zajęć

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Motywy udziału rodziców i ich dzieci w projekcie 10.1 Grupa integracyjna

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Motywy udziału rodziców i ich dzieci w projekcie 10.2 Grupy z wydłużonym czasem zajęć

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie dzieci przed rozpoczęciem udziału w projekcie Grupa integracyjna Wykres nr 11. Czas poświęcany dzieciom przed rozpoczęciem udziału w projekcie na edukację Wykres nr 12. Osoby poświęcające najwięcej czasu dziecku

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie dzieci przed rozpoczęciem udziału w projekcie Grupy z wydłużonym czasem pracy Wykres nr 11. Czas poświęcany dzieciom przed rozpoczęciem udziału w projekcie na edukację Wykres nr 12. Osoby poświęcające najwięcej czasu dziecku

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poziom przygotowania rodziców do wspierania rozwoju własnego dziecka Wykres nr 13. Poziom przygotowania rodziców do wspierania rozwoju własnego dziecka 13.1 Grupa integracyjna 13.2 Grupy z wydłużonym czasem zajęć

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Efekty/rezultaty projektu w opinii rodziców po pierwszym roku realizacji Wykres nr 18. Wzrost przygotowania rodziców do wspierania rozwoju własnego dziecka 18.1 Grupa integracyjna 18.2 Grupy z wydłużonym czasem zajęć

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa integracyjna: pozytywny wpływ na rozwój dzieci niepełnosprawnych i rozwój kompetencji kluczowych poprzez udział w pełnej ofercie edukacyjnej i kontakt z dziećmi zdrowymi (57% ankietowanych); Umożliwienie nawiązywania kontaktów społecznych dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami (84%). Grupy z wydłużonym czasem pracy: rozwój kompetencji kluczowych dzieci poprzez udział w zajęciach z Klucza do uczenia się (76%); możliwość korzystania z pełnej oferty edukacyjnej przedszkola (81%). Efekty/rezultaty projektu w opinii rodziców po drugim roku realizacji

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Główne efekty/rezultaty wdrożenia projektu w opinii rodziców Grupa integracyjna

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Główne efekty/rezultaty wdrożenia projektu w opinii rodziców Grupy z wydłużonym czasem pracy

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programy wychowania przedszkolnego stosowane przez nauczycieli przed rozpoczęciem udziału w projekcie Wykres nr 20. Programy stosowane w orzeskich przedszkolach

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przydatność Klucza w kształceniu różnych sfer rozwoju dziecka Wykres nr 22. Opinie na temat przydatności Klucza w kształceniu różnych sfer rozwoju dziecka przed jego wdrożeniem

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przydatność Klucza w kształceniu różnych sfer rozwoju dziecka Wykres nr 23. Opinie na temat przydatności Klucza w kształceniu różnych sfer rozwoju dziecka po jego wdrożeniu 23.1 Grupa integracyjna23.2 Grupy z wydłużonym czasem zajęć

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Motywy nauczycieli do podjęcia pracy z Kluczem do uczenia się wzbogacenie swojego doświadczenia poprzez pracę z nowym innym niż dotychczas programem; program ten pomaga rozwijać wiedzę i umiejętności, zajęcia z KDU są ciekawa i atrakcyjną formą pracy z dziećmi i daje wiele możliwości wszechstronnego rozwoju uczestniczących w projekcie dzieci; program daje dzieciom ogromne korzyści związane z przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole; Klucz to program trafny, ponieważ rozwija wszystkie sfery uczących się; zajęcia będą realizowane w małych zespołach, przy wykorzystaniu nowatorskich metod pracy; program zapewnia możliwość rozwijania umiejętności pracy z dziećmi i pozwala na poznanie nowych metod kształcenia;

29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wymagania jakie stawia nauczycielom program Klucz do uczenia się Wykres nr 27. Wymagania jakie stawia nauczycielom program Klucz do uczenia się

30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Znaczenie działań projektowych dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym Wykres nr 32. Znaczenie działań projektowych dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Korzyści wynikających z aktywnego uczestnictwa rodziców w realizacji projektu Wykres nr 33. Ocena korzyści wynikających z aktywnego uczestnictwa rodziców w realizacji projektu

32 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Efekty/rezultaty projekty w opinii ankietowanych nauczycieli po drugim roku realizacji projektu WNIOSEK 1 Jak wykazują wyniki badań ankietowych wśród nauczycieli, zdecydowana większość z nich stwierdziła, że projekt spełnił ich oczekiwania. W pięciostopniowej skali (od 0 do 5 punktów) w grupie nauczycieli z oddziału integracyjnego wynik ten wyniósł 4,60 punktu przy odchyleniu standardowym ~ 0,54, natomiast w wśród nauczycieli z oddziałów z wydłużonym czasem pracy 4,87 punktu, odchylenie standardowe ~ 0,64. WNIOSEK 2 Klucz do uczenia się przyczynił się do wykształtowania kompetencji kluczowych u dzieci uczestniczących w projekcie. Nauczyciele z oddziału integracyjnego: Lepszy rozwój dziecka w kolejnych latach kształcenia4,40 ~ 0,54 Samorealizacja4,00 ~ 1,00 Pełna integracja społecznej 4,80 ~ 0,45 Nauczyciele z oddziałów z wydłużonym czasem pracy: Lepszy rozwój dziecka w kolejnych latach kształcenia4,47 ~ 0,74 Samorealizacja4,20 ~ 0,68 Pełna integracja społecznej 4,00 ~ 0,76

33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WNIOSEK 3 Klucz do uczenia się ma bardzo istotne znaczenie w przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole przede wszystkim w takich obszarach jak: Nauczyciele z oddziału integracyjnego: Rozwój mowy i myślenia4,60 ~ 0,89 Kształtowania pojęć matematycznych5,00 ~ 0,00 Rozwój artystyczno – techniczny4,00 ~ 1,00 Przygotowanie do pisania4,00 ~ 1,22 Umuzykalnienie3,40 ~ 0,54 Rozwój fizyczny3,60 ~ 0,54 Udział w życiu społeczności szkolnej4,00 ~ 1,00 Efekty/rezultaty projekty w opinii ankietowanych nauczycieli po pierwszym roku realizacji projektu Nauczyciele z oddziałów z wydłużonym czasem pracy: Rozwój mowy i myślenia4,40 ~ 0,51 Kształtowania pojęć matematycznych4,40 ~ 0,51 Rozwój artystyczno – techniczny4,07 ~ 0,70 Przygotowanie do pisania3,93 ~ 0,80 Umuzykalnienie3,80 ~ 0,94 Rozwój fizyczny4,13 ~ 0,35 Udział w życiu społeczności szkolnej4,33 ~ 0,90

34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena efektów utworzenia oddziału integracyjnego w ramach projektu Wykres nr 34. Ocena efektów utworzenia oddziału integracyjnego w ramach projektu

35 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena efektów utworzenia wydłużenia czasu pracy oddziałów w ramach projektu Wykres nr 35. Ocena efektów utworzenia wydłużenia czasu pracy oddziałów w ramach projektu

36 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogólna ocena projektu i działań projektowych Nauczyciele z obu grup bardzo wysoko ocenili organizację działań w projekcie i sam projekt, co obrazuje zamieszczone niżej zestawienie: Nauczyciele z oddziału integracyjnego: współpraca w Projektodawcą6,00 ~ 0,00 organizacja zajęć5,80 ~ 0,45 wyposażenie grup projektowych w materiały dydaktyczne 5,80 ~ 0,45 ogólna ocena projektu5,60 ~ 0,55 Nauczyciele z oddziałów z wydłużonym czasem pracy: współpraca z projektodawcą4,47 ~ 1,06 organizacja zajęć4,87 ~ 0,83 wyposażenie grup projektowych w materiały dydaktyczne3,67 ~ 1,50 ogólna ocena projektu4,67 ~ 0,72

37 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki obserwacji: Rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków w rezultacie wdrożenia programu Klucz do uczenia się Tabela nr 6. Wyniki obserwacji Legenda: OP – obserwacja początkowa OK – obserwacja końcowa BU – brak uczestników w danym przedziale wiekowy Nazwa przedszkola/grupa wiekowa Nazwa kompetencji kluczowej/wynik procentowy obserwacji - procent dzieci posiadających daną kompetencję kluczową na poziomie rozwoju właściwym dla swojego wieku w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie i po jego zakończeniu Kompetencje językoweKompetencje matematyczneRozwój społeczno emocjonalny P nr 1OPOKOPOKOPOK TrzylatkiBU Czterolatki45%100%0% Pięciolatki21%66%51%73%40%78% P nr 2OPOKOPOKOPOK Trzylatki100% 80%100% Czterolatki87%98%70%85%78%90% Pięciolatki89%98%88%99%80%82% P nr 3OPOKOPOKOPOK Trzylatki67%93%50%100%50%80% Czterolatki42%78%29%80%56%84% Pięciolatki14%37%46%74%40%57% P nr 6OPOKOPOKOPOK Trzylatki92% 74%97%80%92% Czterolatki48%80%28%71%58%83% Pięciolatki42%80%62%97%56%96% P nr 7OPOKOPOKOPOK Trzylatki67%20%76%100%87%80% Czterolatki68%85%67%100%76%90% Pięciolatki69%91%66%99%76%86%

38 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę! edu-Valuator Usługi Edukacyjno - Ewaluacyjne


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z ewaluacji końcowej Uczestników Projektu Równi i zintegrowani."

Podobne prezentacje


Reklamy Google