Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Fundusze strukturalne oczyma doradcy Katowice, 2 czerwca 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Fundusze strukturalne oczyma doradcy Katowice, 2 czerwca 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Fundusze strukturalne oczyma doradcy Katowice, 2 czerwca 2010 r.

2 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Czy fundusze strukturalne pomogą Polsce dogonić kraje najbardziej rozwinięte?

3 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Perspektywa 2004-2006 to głównie inwestycje w tradycyjną infrastrukturę: drogi, kanalizacja, etc. Nie rozliczajmy się z wydanych kwot, lecz z osiąganych efektów.

4 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Perspektywa 2007-2013 to również wielkie projekty inwestycyjne w zaawansowanych dziedzinach: lotniska, laboratoria, sieci telekomunikacyjne Nie rozliczajmy się z wydanych kwot, lecz z osiąganych efektów.

5 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Na naszych oczach dokonuje się w Polsce przełom cywilizacyjny. Co możemy poprawić, aby jak najlepiej wykorzystać tę szansę? Pięć dobrych rad doradcy.

6 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Po pierwsze – orientacja na osiąganie efektów rzeczowych, a nie na wydawanie jak najwyższych kwot

7 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Kilometr drogi za 1 mln zł = porażka ??? Kilometr drogi za 10 mln zł = sukces ???

8 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. słabość wieloletniego zarządzania budżetem – wygrywają nie najlepsi, lecz najszybsi nierealizowanie publicznie ogłaszanych harmonogramów naboru wniosków jest normą, a nie wyjątkiem; to uniemożliwia projektodawcom racjonalne planowanie działań znacząca liczba działań nieprzemyślanych – z jednej strony rozdawnictwo, z drugiej strony utrzymywanie linii budżetowych, na które nie ma popytu po drugie: poprawmy planowanie działań

9 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Wyniki pewnego konkursu w jednym z r.p.o.: liczba wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania – 226 kwota dofinansowania wg. tych wniosków – 1.851 mln zł liczba wniosków dofinansowanych – 12 faktyczna kwota dofinansowania – 117 mln zł Ile wynosiły niepotrzebnie poniesione koszty przygotowania i oceny wniosków? po drugie: poprawmy planowanie działań

10 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Projekt, który mógł uczynić jedną z polskich uczelni medycznych światowym liderem w dziedzinie terapii genetycznej nowotworów odpadł, bo uczelnia o jeden dzień za poźno uzupełniła nieistotne uchybienia formalne we wniosku… po trzecie: przede wszystkim jakość projektu, a nie jego formalna poprawność

11 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Przebieg pewnego konkursu w jednym z r.p.o.: nabór wniosków – czerwiec 2008 r. ogłoszenie wyników – kwiecień 2009 r. podpisywanie umów – nadal nie ukończone… Czy dzieje się tak, bo mamy za mało urzędników zajmujących się funduszami??? W innym programie, w innej instytucji: budżet do roku 2015 został wyczerpany już w 2009 r. od tego czasu zespół odpowiedzialny za to działanie z braku lepszego zajęcia kontroluje beneficjentów… średnio raz na miesiąc po czwarte: poprawmy zdolność administracyjną

12 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków (…). Następnie drukuje go, podpisuje, a wersję elektroniczną wniosku, biznes planu oraz (jeśli dotyczy) zeskanowanej promesy leasingowej lub kredytowej bądź umowy kredytowej przesyła za pomocą Generatora Wniosków. (…) Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczyć osobiście (…) Brak wersji papierowej wniosku o dofinansowanie przygotowanego w Generatorze Wniosków uniemożliwia jego rejestrację i oznacza, że wniosek o dofinansowanie nie został złożony (…) po piąte: zacznijmy wykorzystywać dobrodziejstwa Internetu – za chwilę 2 dekada XXI w.

13 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Nie ma żadnych przeszkód, aby wprowadzić możliwość aplikowania wyłącznie przez Internet. Instytucje zarządzające/pośredniczące, zwłaszcza te, które odpowiadają za środki na tworzenie e-administracji, powinny zacząć od siebie po piąte: zacznijmy wykorzystywać dobrodziejstwa Internetu – za chwilę 2 dekada XXI w.

14 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Dziękuję za uwagę Siedziba Główna: Budynek DELTA ul. Towarowa 35 61-896 Poznań tel.: 0 (prefix) 61 859-59-00 fax: 0 (prefix) 61 859-59-01 e-mail: dgasa@dga.pldgasa@dga.pl Oddział w Warszawie: Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 28 p. IV 00-688 Warszawa tel. 0 (prefix) 22 630 35 30 fax: 0 (prefix) 22 630 35 31 e-mail: dgawawa@dga.pldgawawa@dga.pl Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu tel.: 696 476 800 e-mail: miroslaw.marek@dga.plmiroslaw.marek@dga.pl


Pobierz ppt "Copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Fundusze strukturalne oczyma doradcy Katowice, 2 czerwca 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google