Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REWOLUCJA W WYCHOWANIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REWOLUCJA W WYCHOWANIU"— Zapis prezentacji:

1 REWOLUCJA W WYCHOWANIU
Opracowanie : Miriam Bobrowska Hanna Nowak Alicja Stasiak

2 Rewolucja w wychowaniu
Prezentacja została przygotowana przez dwie uczennice klasy psychologicznej Ego I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie- Miriam Bobrowską i Alicję Stasiak oraz ich nauczycielkę Hannę Nowak. Zaprezentowano ją na radzie pedagogicznej i na wrześniowych zebraniach rodzicom.

3 Może nie ma rewolucji, ale są zmiany w ocenie metod wychowawczych.
Zmiany w wychowaniu ! Celem naszego b. krótkiego wystąpienia jest przegląd trendów wychowawczych. Może nie ma rewolucji, ale są zmiany w ocenie metod wychowawczych.

4 Nasza prezentacja odnosi się do 4 pozycji :
Amy Chua, Bojowa pieśń tygrysicy Po Bronson i Ashley Merryman, Rewolucja w wychowaniu Janusz Nagórny, Odpowiedzialni za przyszłość Benjamin Spock Dziecko – pielęgnacja i wychowanie

5 Style wychowania- dwie skrajności
autorytarny (bezwzględne posłuszeństwo, dominacja wychowawcy, kary, nagrody) partnerski/liberalny (swoboda, niezależność dziecka) Decyzje należą do dziecka (karmienie na życzenie)

6 Stare jak świat i nowsze metody wychowania
Metody wychowawcze (rozumiane jako sposoby realizacji celów ) i ich wady: system kar i nagród perswazja modelowanie ,naśladownictwo wyznaczanie zadań itd.

7 Kryzys wychowania czy poszukiwanie nowego podejścia?
Wiele strategii wychowawczych odnosi odwrotny od zamierzonego skutek. Współcześnie (ostatnie 50 lat) – mamy do czynienia z procesem subtelnienia metod wychowawczych - syndrom klapsa

8 Wychowanie permisywne (bezstresowe)
Istota wychowania permisywnego ( łac. permittere – wypuścić, pozwolić) to brak kar, brak oczekiwań, brak ograniczeń, duża swoboda dziecka, nieograniczona ekspresja itd. Wyrazem pełnej akceptacji dziecka jest (miedzy innymi ) pochwała działań, pełna akceptacja.

9 Zarzuty ze strony konserwatystów:
podważanie autorytetu rodziców wpajanie postaw egocentrycznych, aspołecznych, (mały terrorysta) „wychowywanie niestabilnych emocjonalnie egoistów” Problemy z dyscypliną w szkołach, agresja itd.

10 Ameryka jest ojczyzną wychowania bezstresowego!
W cieniu Ameryki Ameryka jest ojczyzną wychowania bezstresowego!

11 Spock – przełom w wychowywaniu

12 Benjamin Spock Propagator koncepcji amerykański pediatra Benjamin Spock r. Podręcznik (przełomowy) do wychowania (Dziecko – pielęgnacja i wychowanie) uznający podmiotowość dziecka. Pod koniec życia (zmarł 1994 roku) wydał książkę prezentującą konserwatywne poglądy na wychowanie Lepszy świat dla naszych dzieci.

13 Kult samooceny Celem podmiotowego wychowania jest ukształtowanie silnego, pewnego siebie , szczęśliwego człowieka (amerykańska kultura sukcesu). Pochwała to główna metoda podnoszenia samooceny Pochwała chwalenia - przekonanie, że pochwała wzmocni dziecko, które uwierzy w swoja genialność i niezwykłość, urodę.

14 „Niezasłużona pochwała” wychowanie bez porażek
Najnowsze badania 85% amerykańskich rodziców stosuje (świadomie?) chwalenie jako podstawową metodę wychowania (liściki, ekspozycja nagród, rysunki na lodówce) –komunikat .Jesteś wspaniały, wspaniale sobie radzisz... „Niezasłużona pochwała” wychowanie bez porażek

15 Skutki chwalenia – „odwrotna moc pochwały”
Najnowsze badania Skutki chwalenia – „odwrotna moc pochwały” Badania potwierdziły, ze dzieci z wysokim IQ, uznane za uzdolnione, chwalone – świadome swoich uzdolnień... nie wykorzystują swoich możliwości

16 wysiłek jest stygmatyzujący
Why? Bo nie doceniają wysiłku w osiąganiu sukcesów -dzieci uznane za bystre deprecjonują znaczenie wysiłku. Nie muszę się tak bardzo strać jak inni, mniej zdolni od nich wysiłek jest stygmatyzujący Dlatego też „przyjmują niższe standardy sukcesu” – wybierają łatwiejsze zadania

17 Wysoka samoocena i lęk przed porażką
Badania dr Carol Dweck (Columbia University) – dzieci zdolne , chwalone unikają trudności – boją się - dzieci chwalone za ogólną inteligencję „stchórzyły” – lęk przed porażką (mogłaby ucierpieć ich samoocena) Np. udział w olimpiadzie to ryzyko... z kolei - 90% dzieci chwalonych za włożony wysiłek wybrało trudniejszy test! efekt końcowy dzieci chwalone za wysiłek poprawiły wynik o 30 %

18 Chińska matka wychodzi z założenia, że:
Chińska matka - model wychowania zorientowanego na systematyczny wysiłek Chińska matka wychodzi z założenia, że: Naukę stawiamy na pierwszym miejscu Szóstka minus to zły stopień Dziecko ma wyprzedzać resztę klasy w matematyce o dwa lata Nie należy chwalić dziecka publicznie Dzieci mogą uczestniczyć jedynie w zajęciach, w których jest szansa na zdobycie medalu Złotego, oczywiście.

19 Nadmierne chwalenie wypacza motywację
Chwalący nauczyciel może sugerować uczniowi, ze osiągnął szczyt możliwości...

20 Z czego wynika kariera pochwały?
Dlaczego chwalimy? Chwalenie wiąże się z dumą rodziców, chwaląc swoje dzieci rodzice pośrednio chwalą siebie. „Pochwała to panaceum na lęki dzisiejszych rodziców „(autor Bronson)To dowód miłości zapracowanego rodzica.

21 Jak poprawić skuteczność nauczania matematyki?
Pochwała wysiłku Interwencja eksperymentalna (dr Lisa Blackwell - Harlem )-dodatkowe zajęcia o rozwijaniu inteligencji- mózg to mięsień, połączenia elektronowe) poprawa ocen z matematyki o 30%

22 Problemy z matematyką a mechanizmy obronne
Mechanizmy obronne (spuścizna po Freudzie) źródeł niepowodzeń szukamy na zewnątrz -atrybucja zewnętrzna-Pani mnie nie lubi, pani nie umie dobrze wytłumaczyć...... Przekonanie: Mam kłopoty z matematyką, bo jestem humanistą zwalnia ucznia z pracy, wysiłku. Akceptacja trudu włożonego w „zrozumienie matematyki” oznacza dla ucznia wzięcie odpowiedzialności za swoje wyniki.

23 Sukces jest efektem pracy a nie talentu.
Wnioski Przeciętnie zdolny uczeń (skutecznie motywowany) może osiągnąć wybitny sukces! Wybitnie uzdolniony uczeń łatwiej, pewniej spełni pokładane w nim oczekiwania, gdy nauczy się mozolnego wysiłku (podziwiamy przypisy, a nie celne wnioski samodzielne) Sukces jest efektem pracy a nie talentu.

24 Pochwała powinna być szczera.
Końcowe oczywistości Dobra (skuteczna !) pochwała musi być konkretna (Dobry wstęp do pracy, idealnie dobrane przykłady, piękne pismo, praca estetyczna). Precyzyjna pochwała uzmysławia uczniowi, co już robi dobrze, a nad czym musi jeszcze.. Pochwała powinna być szczera.

25

26 Bibliografia: Amu Chua, Bojowa pieśń tygrysicy
Janusz Nagórny, Odpowiedzialni za przyszłość Benjamin Spock, Dziecko – pielęgnacja i wychowanie Rewolucja w wychowaniu


Pobierz ppt "REWOLUCJA W WYCHOWANIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google