Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Historia ma być dla (...)(cystersów) mistrzynią życia, ale nie panią,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Historia ma być dla (...)(cystersów) mistrzynią życia, ale nie panią,"— Zapis prezentacji:

1

2 "Historia ma być dla (...)(cystersów) mistrzynią życia, ale nie panią,
winna napominać i inspirować, ale nigdy nie przeszkadzać. (...) Tradycji nie należy bowiem pojmować w pierwszym rzędzie jako rzeczy przeszłej, lecz jako rzecz żywą i aktualną, która dynamicznie dąży ku przyszłości i domaga się nowego urzeczywistnienia odpowiadającego nowym warunkom„

3

4 Pierwsze klasztory na ziemiach polskich powstawały w 1153 roku.
Zakon cystersów wywodzi się bezpośrednio z zakonu benedyktynów i zrodził się z potrzeby odnowy życia zakonnego w kościele. Był jednym z ważniejszych łączników między Polską a Europą Zachodnią, jednym z czynników europeizacji naszego społeczeństwa i państwa. Swój największy rozwój zakon zawdzięcza św. Bernardowi późniejszemu opatowi Clairvaux ( ), uważanego za głównego duchownego, twórcę zakonu cystersów. Do końca XIII wieku założono w Polsce około dwudziestu pięciu opactw, które fundowali przeważnie książęta, możnowładcy, świeccy oraz biskupi i kanonicy.

5 Bernard z Clairvaux (1090-1153), święty, od 1115 roku
opat klasztoru Clairvaux, filozof, uczony, wpływowy teolog XII wieku, propagator II krucjaty. Odegrał dużą rolę nie tylko w dziejach Francji ale także całej Europy.

6 Szlak Cysterski to szlak turystyczny w Polsce, wiodący przez
klasztory Zakonu Cystersów

7 Budowa klasztoru cysterskiego w Obrze nastąpiła w latach 1231-1238.
Jego fundatorem był Sędziwój, kantor gnieźnieński, który w 1231 roku na ten cel przekazał część swoich dóbr. Obecnie w klasztorze tym przebywają Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. W klasztorze mieści się seminarium duchowne, Jak również działa muzeum misyjne. W kościele św. Jakuba Apostoła zobaczyć można XVIII wieczny obraz "Wniebowzięcie", piękne freski, stalle i ołtarze.

8

9

10

11 Ze szlakiem cysterskim związana jest wieś Kaszczor, siedziba
klasztoru Cystersów przeniesionego później do Wielenia. Warty obejrzenia jest tu późnobarokowy kościół pw. św. Wojciecha, który został zbudowany w latach Przy kościele znajduje się figura św. Jana Nepomucena.

12

13

14 Pierwsza wzmianka o Wieleniu pochodzi z 1252 roku.
Pod koniec XIII wieku sprowadzeni do pobliskiego Kaszczoru cystersi wybudowali w Wieleniu, w miejscu gdzie (jak głosi legenda) znajdowała się kiedyś pogańska świątynia , kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i przenieśli się do niego w 1300 roku. Z ich przybyciem wiąże się również rozwój kultu maryjnego w tej okolicy. Obecnie jest to kościół w stylu późnego baroku pod wezwaniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem - Ucieczki Grzeszników.

15

16

17

18 W 1408 roku Władysław Jagiełło nadał cystersom miasto Przemęt
W 1408 roku Władysław Jagiełło nadał cystersom miasto Przemęt . Była to osada przedhistoryczna , zbudowana na wyspie, nad jeziorem Przemęckim. Gród wzmiankowany jest już w XIII wieku. Był siedzibą cystersów od 1418 do 1805 roku. Inicjatorem sprowadzenia mnichów był ówczesny wojewoda poznański, Beniamin z rodu Zaręmbów. W wyniku zaborów nastąpiła kasata cystersów Przemęckich. Pamiątką po ich pobycie na ziemi przemęckiej jest barokowy kościół św. Jana Chrzciciela. Jest on budową trójnawową typu bazylikowego z dwiema strzelistymi wieżami.

19 Należy on do rzędu najwspanialszych zabytków na ziemi Wielkopolskiej
Należy on do rzędu najwspanialszych zabytków na ziemi Wielkopolskiej. Z roku na rok wzrasta liczba turystów odwiedzających tą sakralną budowlę. Przemęt dawniej nazywano Świętopietrze jest jedną z najstarszych miejscowości na ziemi Wielkopolskiej. Obecnie zajmuje obszar ha, który zamieszkuje około osób. Znaczną część powierzchni gminy (35%) zajmują lasy i jeziora, które są największym jej kapitałem. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż prawie połowa obszaru gminy leży na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Wśród pięknych lasów i malowniczych jezior każdy, kto zdecyduje się tu zatrzymać, odnajdzie atrakcyjną atmosferę.

20

21

22

23 T. Bartkowski – Wielkopolska i Środkowe Nadodrze,
Warszawa 1970 2. H. Chłapowski – Historia, kultura Cystersów w dawnej Polsce, Poznań 1987 3. K. Zimniewicz – Przemęt zarys dziejów, Poznań 1991 4. K. Wawrzynowicz – Obra zarys dziejów, Wolsztyn 2007 4.

24 Uczniowie: Marlena Kowalewicz Izabela Koziczyńska Anna Świętkowiak Radzisław Rachmajda Nauczyciele koordynujący: Joanna Kalitka Waldemar Kalitka


Pobierz ppt ""Historia ma być dla (...)(cystersów) mistrzynią życia, ale nie panią,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google