Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenia mieszkaniowe Warszawa, marzec 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenia mieszkaniowe Warszawa, marzec 2013."— Zapis prezentacji:

1 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenia mieszkaniowe Warszawa, marzec 2013

2 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Plan Wstęp Elementy składowe Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie murów Ubezpieczenie wyposażenia Zasady ogólne Początek i koniec odpowiedzialności LD Składka Zakończenie

3 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Wstęp Źródła prawne umowy ubezpieczeń mieszkaniowych –Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych w Liberty Direct –Kodeks cywilny –Ustawa o działalności ubezpieczeniowej

4 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Polisy mieszkaniowe NNW Rośliny ogrodowe Bagaż podróżny Wyposażenie Assistance Mury Polisa mieszkaniowa w LD Szyby Pakiet torebka Ochrona prawna OC w życiu prywatnym

5 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Co i gdzie ubezpieczamy? (miejsce i przedmiot ubezpieczenia) Miejsce ubezpieczenia (posesja/mieszkanie) Przedmiot ubezpieczenia (wyposa ż enie) Przedmiot ubezpieczenia (mury)

6 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Plan Wstęp Elementy składowe Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie murów Ubezpieczenie wyposażenia Zasady ogólne Początek i koniec odpowiedzialności LD Składka Zakończenie

7 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Warianty ubezpieczenia 1. Mury - najprostsze ubezpieczenie 2. Mury + Wyposażenie od zdarzeń losowych 3. Mury + Wyposażenie od zdarzeń losowych 4. Mury + Wyposażenie od zdarzeń losowych + Wyposażenie od kradzieży z włamaniem lub rabunku 5. Wyposażenie od zdarzeń losowych 6. Wyposażenie od zdarzeń losowych + Wyposażenie od kradzieży z włamaniem lub rabunku Dodatkowo do każdego z powyższych pakietów istnieje możliwość zakupu: - OC w życiu prywatnym - Assistance - Ryzyka powodzi - Ryzyka stłuczenia elementów szklanych ( jeżeli zostało zaznaczone wyposażenie) Możliwe konfiguracje:

8 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenie MURÓW – co ubezpieczamy? MURY Dom jednorodzinny Dom jednorodzinny w stadium budowy Budynek niemieszkalny na posesji bez domu Mieszkanie jedna suma na całą posesję ! 50 tys. Budynek niemieszkalny na posesji bez domu Brak oferty u agenta

9 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Czego nie ubezpieczamy ? Nie ubezpieczamy 1.budynków o palnej konstrukcji 2.domów wypoczynkowych, hoteli, moteli 3.budynków wielorodzinnych np. całych kamienic 4.gospodarstw rolnych 5.domków letniskowych, obiektów sezonowych, 6.nieruchomości, w których występują przerwy w zamieszkiwaniu dłuższe niż 3 m-ce, pustostanów, obiektów nieużytkowanych 7.budynków w złym stanie technicznym, w trakcie remontu, przeznaczonych do rozbiórki 8.budynków wielorodzinnych np. całych kamienic 9.gospodarstw rolnych 10.domów jednorodzinnych, mieszkań w całości przeznaczonych na powierzchnie biurowe lub handlowe 11.budynków, w odniesieniu do których występują przerwy w zamieszkaniu dłuższe niż 3 miesiące 12.budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza typu: handel hurtowy, produkcja, handel chemikaliami lub paliwami, lakiernictwo, stolarstwo, sprzedaż lub naprawa samochodów 13.obiektów, które nie posiadają własnego wyodrębnionego numeru porządkowego (adresu) 14.części nieruchomości np. nie ubezpieczymy pół piętra w domu, czy wyposażenia tylko w części nieruchomości 15.obiektów zagrożonych sezonowymi podtopieniami, powodzią (w których w ciągu 10 lat dwukrotnie wystąpiła powódź)

10 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Budynków o palnej konstrukcji Czego nie ubezpieczamy ?

11 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Domków letniskowych, obiektów sezonowych Czego nie ubezpieczamy ?

12 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Domów wypoczynkowych, hoteli, moteli Czego nie ubezpieczamy ?

13 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Budynków wielorodzinnych Czego nie ubezpieczamy ?

14 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Gospodarstw rolnych Def.: Gospodarstwo rolne = budynek + grunty rolne (powyżej 1 ha) Czego nie ubezpieczamy ?

15 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Domów jednorodzinnych, mieszkań w całości przeznaczonych pod powierzchnie biurowe lub handlowe Czego nie ubezpieczamy ?

16 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Obiektów w trakcie remontu Czego nie ubezpieczamy ?

17 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Budynek o palnej konstrukcji: Pokrycie dachu: drewniane gonty, strzecha, trzcina Budulec budynku: drewno, bale drewniane, płyty drewnopochodne (płyty wiórowe), również w przypadku gdy są pokryte elewacją z innego materiału Budynek o niepalnej konstrukcji: budynki, których ściany zewnętrzne wykonane są z materiałów trudnopalnych (takich jak: cegła, kamień, pustaki, beton, prefabrykaty żużlowe, żelazo, szkło) i dachy są pokryte: blachą, dachówką, eternitem, betonem, asfaltem, papą itp. materiałem niepalnym oraz elewacja zewnętrzna wykonana jest z materiału niepalnego Wyjątek! Papa na konstrukcji drewnianej dachu – obiekt palny

18 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza typu: Handel hurtowy Produkcja Handel chemikaliami lub paliwami Lakiernictwo, stolarstwo Sprzedaż lub naprawa samochodów Działalność rolnicza Czego nie ubezpieczamy ?

19 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Działalność gospodarcza Ważne! Pytanie w kalkulatorze W miejscu ubezpieczenia prowadzona jest działalność gospodarcza? dotyczy całej posesji, nie tylko budynku mieszkalnego. 19 Zgodnie z def. miejsca ubezpieczenia

20 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Obiektów, które nie posiadają własnego wyodrębnionego numeru mieszkania Akt notarialny Czego nie ubezpieczamy ?

21 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Obiektów zagrożonych powodzią Czego nie ubezpieczamy ?

22 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Budynków/obiektów tymczasowych Kiosków Garaży metalowych 22 Domków holenderskich Obiektów kontenerowych § 35 ust. 1. pkt 1 Czego nie ubezpieczamy ?

23 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl fundamenty ściany stropy dach drzwi i okna wykończenie instalacje urządzenia Ubezpieczenie MURÓW

24 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenie MURÓW – co ubezpieczamy? MURY Dom jednorodzinny Dom jednorodzinny w stadium budowy Budynek niemieszkalny na posesji bez domu Mieszkanie jedna suma na całą posesję !

25 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenie MURÓW – co ubezpieczamy - definicje Budowle szopy, nawierzchnie placów i podjazdów, wyposażenie posesji; ogrodzenie posesji wraz z bramą, otwieraną ręcznie lub sterowaniem radiowym i jej wyposażeniem instalacyjnym, wyposażenie posesji: - obiekty małej architektury: posągi, murki ogrodowe, grille murowane, fontanny, baseny, pergole, altany, urządzenia sportowe służące do rekreacji, piaskownice, śmietniki i inne, - zamontowane na stałe instalacje: zraszająca, oświetleniowa i inne. Dom jednorodzinny = budynek mieszkalny + budynki niemieszkalne + budowle

26 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenie MURÓW – od czego ubezpieczamy? MURY Dom jednorodzinny Dom jednorodzinny w stadium budowy Budynek niemieszkalny Mieszkanie Zdarzenia losowe Przepięcia Dewastacja Akcja ratownicza Zdarzenia losowe Akcja ratownicza Zdarzenia losowe Przepięcia Dewastacja Akcja ratownicza Zdarzenia losowe Przepięcia Dewastacja Akcja ratownicza

27 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenie Murów – od czego ubezpieczamy – zdarzenia losowe Zdarzenia losowe Ogień Piorun Eksplozja Dym i sadza Deszcz nawalny 1 2 3 Upadek statku powietrznego 4 5 Śnieg Grad Huragan Zalanie Osuwanie się ziemi Zapadanie się ziemi Lawina Uderzenie pojazdu 6 7 8 9 10 12 11 13 14 15 16 Trzęsienie ziemi 17 Huk ponaddźwię kowy Powódź nieobowiązkowo

28 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl 28 Zakres ochrony MuryWyposażenie Zdarzenia losowe: ogień piorun eksplozje upadek statku powietrznego dym i sadza deszcz nawalny śnieg grad huragan zalanie osuwanie się ziemi zapadanie się ziemi lawina uderzenie pojazdu trzęsienie ziemi huk ponaddźwiękowy powódź – możliwość włączenia do zakresu ochrony Przepięcie Dewastacja Akcja ratownicza Zdarzenia losowe: ogień piorun eksplozje upadek statku powietrznego dym i sadza deszcz nawalny śnieg grad huragan zalanie osuwanie się ziemi zapadanie się ziemi lawina uderzenie pojazdu trzęsienie ziemi huk ponaddźwiękowy powódź – możliwość włączenia do zakresu ochrony Przepięcie Dewastacja Akcja ratownicza Kradzież z włamaniem Rabunek Stłuczenia przedmiotów

29 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Czy jeśli upadnie gałąź na mój dom z drzewa rosnącego na mojej posesji, to czy otrzymam odszkodowanie? Odszkodowanie zostanie wypłacone tylko w przypadku jeśli gałąź spadnie z drzewa wskutek zdarzenia losowego np. huraganu. W przypadku jeśli gałąź spadnie w wyniku innego zdarzenia odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Nie odpowiadamy za szkody spowodowane przez upadek drzew i masztów w majątku ubezpieczonego wskutek innych zdarzeń niż losowe. 29

30 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Czy przyjmujemy odpowiedzialność za szkody spowodowana przez dzikie zwierzęta z lasu ? Szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta w większości będą dotyczyły dewastacji posesji ubezpieczonego. Ryzyko dewastacji znajduje się w zakresie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, natomiast dewastacja jest rozumiana jako umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. 30

31 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenie MURÓW – na ile ubezpieczamy? Suma ubezpieczenia ustala ubezpieczający minimalna suma ubezpieczenia ustalana indywidualnie; max. wartość nieruchomości > 800 000 zł – akceptacja działu oceny ryzyka wyczerpywanie/uzupełnianie sumy po szkodzie w ubezpieczeniu murów jest zawarta franszyza integralna w wysokości 200 zł jedna suma na całą posesję !

32 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenie MURÓW – jak płacimy odszkodowanie? MURY Dom jednorodzinny Dom jednorodzinny w stadium budowy Budynek niemieszkalny Mieszkanie Wartość nowa Wartość rzeczywista (>25 lat) Wartość nowa Wartość rzeczywista (>25 lat) Wartość nowa (szkoda częściowa) Wartość rynkowa (szkoda całkowita) Wartość rynkowa - wartość odpowiadająca iloczynowi powierzchni użytkowej mieszkania i przeciętnej ceny rynkowej 1 m 2 w danej miejscowości lub dzielnicy miasta w odniesieniu do mieszkania o podobnych parametrach, standardzie wykończenia i porównywalnym stanie technicznym; Budynki niemieszkalne – do 50 000 zł Budowle – do 50 000 zł

33 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Stałe elementy Meble zamontowane na stałe: szafy wbudowane meble kuchenne wykonane na wymiar wraz ze sprzętem Kominki Wykładziny: ścian podłóg schodów sufitów Zamontowana na stałe: stolarka okienna, drzwiowa, oszklenia i zamknięcia kraty okienne rolety antywłamaniowe umywalki wanny kotły CO Tynki i powłoki malarskie Instalacje oraz ich wyposażenie:

34 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Mury & Wyposażenie Mury i stałe elementy Stałe elementy zniżka 10 % (za kompleksowe ubezpieczenie) Ruchomości domowe Wyposażenie (Ruchomości domowe + Stałe elementy) Mury

35 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Mury & Wyposażenie zniżka 10 % (za kompleksowe ubezpieczenie) Możliwy zakres ochrony w wybranych wariantach Mury – 500 tys. zł Co jest ubezpieczone? - Mury (dach, ściany zewnętrzne, wewnętrzne, ogrodzenie, nawierzchnia, okna, drzwi, obiekty małej architektury) od zdarzeń losowych - Stałe elementy (parkiet, tynki, farby, instalacje wodna, elektryczna, gazowa) od zdarzeń losowych Co nie jest ubezpieczone? - ruchomości domowe - stałe elementy od kradzieży Wyposażenie – 100 tys. zł Co jest ubezpieczone? - Mury (dach, ściany zewnętrzne, wewnętrzne, ogrodzenie, nawierzchnia, okna, drzwi, obiekty małej architektury) - Stałe elementy (parkiet, tynki, farby, instalacje wodna, elektryczna, gazowa) od zdarzeń losowych i kradzieży Co nie jest ubezpieczone? - mury Mury – 500 tys. zł Wyposażenie – 50 tys. zł Co jest ubezpieczone? - Mury (dach, ściany zewnętrzne, wewnętrzne, ogrodzenie, nawierzchnia, okna, drzwi, obiekty małej architektury) od zdarzeń losowych - Stałe elementy (parkiet, tynki, farby, instalacje wodna, elektryczna, gazowa) od zdarzeń losowych i kradzieży Co nie jest ubezpieczone? - brak

36 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Dom w budowie Ubezpieczamy domy w budowie Nie ubezpieczamy mieszkań w budowie Brak możliwości ubezpieczenia wyposażenia Brak możliwości zakupu OC w życiu prywatnym Inny zakres ochrony: zdarzenia losowe + akcje ratownicze (brak przepięć, dewastacji) Możliwość doubezpieczenia domu po zakończeniu budowy Nie jest wymagany odbiór końcowy domu Zakończenie budowy następuje w chwili pierwszego zamieszkania tj. zgromadzenia w domu jednorodzinnym i uruchomienia wyposażenia

37 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Wyłączenia wspólne : 1) Wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego 2) Wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym Ponadto ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem: 1) Działań wojennych, wszelkiego rodzaju zamieszek lub rozruchów, strajków 2) Aktów terroryzmu 3) Działania materiałów rozszczepialnych 4) Decyzji administracyjnej wydanej na podstawie odrębnych przepisów

38 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe: 1) wskutek błędów konstrukcyjnych w ubezpieczonym mieniu zaistniałych zarówno na etapie projektu jak i wykonawstwa; 2) wskutek systematycznego zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności instalacji wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, klimatyzacji lub niewłaściwej wentylacji pomieszczeń, w tym również kondensacji wilgoci zawartej w powietrzu na powierzchni rur lub ścian; 3) wskutek przenikania wód gruntowych; 4) wskutek pęknięcia rur i wyposażenia instalacyjnego z powodu zamarznięcia wody lub innej cieczy, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie dopełnił należytej staranności w utrzymaniu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach; 5) wskutek zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez niezabezpieczone albo niezamknięte okna, drzwi lub inne otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego; 6) wskutek zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, innych niż deszcz nawalny, poprzez dach, ściany, balkony, tarasy, okna wskutek ich wadliwej konserwacji, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego; 7) wskutek opadów atmosferycznych – w zakresie szkód w ruchomościach domowych znajdujących się na balkonach, tarasach i loggiach z wyłączeniem anten telewizyjnych i radiowych, zainstalowanych na zewnątrz budynku mieszkalnego lub mieszkania; 8) wskutek przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków lub budowli; 9) wskutek zapadania się ziemi powstałego w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi; 10) wskutek pokrycia elewacji ubezpieczonego budynku lub budowli graffiti;

39 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl 11) wskutek wymiany lub wymontowania ubezpieczonego przedmiotu; 12) wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy; 13) wskutek eksplozji spowodowanej przez Ubezpieczonego niezależnie od celu jakim się kierował, jak również eksplozji w silnikach spalinowych będącej efektem ich normalnego funkcjonowania; 14) wskutek dewastacji spowodowanej przez osoby trzecie, które za przyzwoleniem Ubezpieczonego przebywały w miejscu ubezpieczenia; 15) wskutek zdarzeń zaistniałych przed okresem ubezpieczenia; 16) wskutek prowadzonej rozbudowy, przebudowy, montażu lub remontu wymagających ingerencji we wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje lub elementy nośne układu konstrukcyjnego lub dachu; 17) wskutek przepięcia w instalacjach podziemnych lub urządzeniach bądź instalacjach, których stopień zużycia w chwili wystąpienia szkody przekraczał 80%; 18) w stałych elementach zamontowanych w częściach wspólnych budynków oraz w ruchomościach domowych zgromadzonych w pomieszczeniach znajdujących się w częściach wspólnych nieruchomości Wyłączenia odpowiedzialności

40 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Plan Wstęp Elementy składowe Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie murów Ubezpieczenie wyposażenia Zasady ogólne Początek i koniec odpowiedzialności LD Składka Zakończenie

41 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenie WYPOSAŻENIA – na ile ubezpieczamy? Sumy ubezpieczenia: Wyposażenie od zdarzeń losowych ustala ubezpieczający min. 10 000; maks. 100 000 zł Wyposażenie od kradzieży z włamaniem lub rabunku Ustala ubezpieczający Min. 10 000; maks. 100 000 zł > 50 000 zł - dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe Suma ubezpieczenia wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku powyżej 50 tys. < dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe: Dom jednorodzinny lub mieszkanie na parterze - wymagany monitoring Mieszkania powyżej parteru - wymagane drzwi antywłamaniowe lub monitoring Uzupełnianie/wyczerpywanie sumy po szkodzie

42 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ruchomości domowe 1. Meble, sprzęt AGD, książki, ubrania 2. Sprzęt RTV, komputerowy, fotograficzny 3. Sprzęt turystyczny, sportowy, rośliny, zwierzęta 4. Definicja ruchomości domowych: §3 pkt.51 http://www.hit-meble.com.pl/images/stories/atb/terra_1.jpg 1 1 2 3 Ubezpieczenie WYPOSAŻENIA – co ubezpieczamy? Wyposażenie= ruchomości domowe + stałe elementy

43 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenie WYPOSAŻENIA – co ubezpieczamy? Stałe elementy 1 1. Parkiety, glazura, terakota, lustra 2. Tynki, powłoki malarskie, tapety 3. Okna drzwi 4. Podwieszane sufity 5. Definicja stałych elementów: §3 pkt.53 2 3 4 http://www.pytanieomieszkanie.pl Wyposażenie= ruchomości domowe + stałe elementy

44 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenie wyposażenia – co ubezpieczamy Mienie do działalności gospodarczej Warunek: zgłoszenie we wniosku Własność i posiadanie, np. mienie służbowe Warunek: posiadanie umowy użyczenia mienia Dom/mieszkanie + pomieszczenia gospodarcze + pomieszczenia garażowe Warunek: ( zapis w akcie notarialnym o przynależności pomieszczenia gospodarczego, pomieszczenia garażowego)

45 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Suma ubezpieczenia wyposażenia – limity: ruchomości domowe w pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem, w pomieszczeniach gospodarczych poza domem jednorodzinnym – 10 % sprzęt audiowizualny, komputerowy, sprzęt fotograficzny, instrumenty muzyczne – 70% stałe elementy – 70 % przedmioty ze srebra, złota, platyny, monety, biżuteria, dzieła sztuki, znaczki filatelistyczne – 10% mienie służące do działalności gospodarczej lub zawodowej – 10%

46 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Suma ubezpieczenia wyposażenia – limity: pieniądze, środki płatnicze inne niż karty płatnicze i kredytowe – 5% ruchomości domowe w czasowym posiadaniu – 10% z tytułu stłuczenia – 10% z tytułu szkód powstałych w następstwie przepięcia – 10%

47 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenie WYPOSAŻENIA – od czego ubezpieczamy? Zdarzenia losowe Przepięcia Dewastacja Akcja ratownicza ! Możliwość włączenia do zakresu ochrony ryzyka: powodzi, kradzieży z włamaniem lub rabunku, stłuczenia

48 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenie wyposażenia – od czego ubezpieczamy? Kradzież z włamaniem i rabunek Przepięcia Dewastacja Stłuczenia Akcja ratownicza Możliwość włączenia do zakresu ochrony:

49 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenie WYPOSAŻENIA – od czego ubezpieczamy? Stłuczenie – niezależne od woli Ubezpieczającego lub osób bliskich, przypadkowe rozbicie lub pęknięcie następujących przedmiotów: Szyb okiennych i drzwiowych Oszklenia ścian i dachów Szklanych przegród ściennych(w tym zewnętrznych przegród z luksferów) Zamontowanych na stałe luster lub witraży Szyb kominkowych Szklanych elementów mebli Akwariów lub terrrariów

50 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Jakich ruchomości domowych nie ubezpieczamy? kart płatniczych i kredytowych, dzieł sztuki i przedmiotów wytworzonych przed 1945 rokiem (antyków), roślin i zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych lub handlowych, pojazdów silnikowych, przyczep, łodzi motorowych, skuterów wodnych, metale szlachetne w złomie i sztabach przedmiotów służących do prowadzenia działalności gospodarczej, o ile nie zgłoszono we wniosku Itd.. (§ 34) 50 Wszystkie wyłączone z ochrony elementy ubezpieczenia są wyszczególnione w § 34 OWU.

51 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Dzieła sztuki/Antyki Antyki nie ubezpieczamy przedmiotów wytworzonych przed 1945 rokiem; możemy ubezpieczyć przedmiot, który klient uważa za antyk, ale odszkodowanie będzie wypłacone jak za przedmiot użytkowy bez uwzględnienia wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej i zabytkowej czy amatorskiej; w przypadku antyków limitów nie ma, gdyż wypłacamy jak za wyposażenie. Dzieła sztuki nie ubezpieczamy przedmiotów wytworzonych przed 1945 rokiem; możemy ubezpieczyć, ale w przypadku szkody odszkodowanie będzie bez uwzględnienia wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej i zabytkowej czy amatorskiej. Przykład: obraz - wypłacimy za elementy składkowe, czyli za ramę, płótno i farby itd. I w tym przypadku jeśli klient pomimo powyższego, będzie chciał ubezpieczyć dzieła sztuki w ramach ubezpieczenia nieruchomości to działa limit odpowiedzialności do 10%, czyli nie wypłacimy jeśli elementy składowe tego dzieła sztuki będą warte więcej niż 10% sumy ubezpieczenia wyposażenia.

52 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenie WYPOSAŻENIA – jak płacimy odszkodowanie? Wartość nowa – koszty remontu, naprawy lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu takiego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu przeciętnych cen i kosztów montażu obowiązujących na danym terenie Wartość rzeczywista – wartość nowa pomniejszona o stopień zużycia technicznego wartość rzeczywista (>5 lat) Dokumenty/dowody posiadania utraconego/uszkodzonego mienia: rachunki, faktury, paragony oraz inne np.: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, certyfikaty, informacje o miejscach zakupu mienia tj. nazwa firmy, adres sklepu, data zakupu, fotografie z wnętrza mieszkania wykonane przed szkodą, gdzie uwidocznione będzie mienie, będące przedmiotem roszczenia bądź oświadczenia świadków – oryginały.

53 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku – wymogi w zakresie zabezpieczenia mienia 2 zamki w drzwiach zewnętrznych (lub 1 wielopunktowy lub 1 elektroniczno-mechaniczny) drzwi bez zamków, które można otworzyć bez użycia klucza przez otwór wybity w szybie wszystkie drzwi i okna zamknięte (nie dotyczy okien powyżej parteru – chyba, że jest dostęp z balkonów, przybudówek, schodów, itp.) Zniżki za dodatkowe zabezpieczenia –drzwi atestowane (zwiększona odporność na włamanie) –monitoring (umowa z agencją ochrony na przyjazd patrolu) zniżka na ubezpieczenie wyposażenia. Drzwi antywłamaniowe – 5% Monitoring – 20% Drzwi antywłamaniowe+monitoring - 22%

54 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Zabezpieczenia antywłamaniowe Oznaczenia atestowanych drzwi antywłamaniowych: Ważne! Zamek antywłamaniowy Drzwi antywłamaniowe

55 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Formy własności a przedmiot ubezpieczenia Formy własności: Własność / Spółdzielcze prawo własności Inna forma (umowa najmu, przydział lokalu, inne) Jeśli forma własności Inna forma - brak możliwości ubezpieczenia murów, dostępne tylko ubezpieczenie wyposażenia (ruchomości domowych bez elementów stałych)

56 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Czy wypłacimy odszkodowanie za kradzież 101 dalmatyńczyków z zamkniętego budynku (domu jednorodzinnego)? Niestety w takim przypadku nie będziemy odpowiadać za skradzione zwierzęta, gdyż zgodnie z § 34 pkt 12 nie odpowiadamy za zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych lub handlowych. 56

57 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl W pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem, pomieszczeniach gospodarczych poza domem jednorodzinnym oraz w garażach wolnostojących ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące ruchomości domowe: 1) sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne; 2) przedmioty ze srebra, złota i platyny, monety, biżuteria, dzieła sztuki, znaczki filatelistyczne; 3) papiery wartościowe, pieniądze i środki płatnicze inne niż karty płatnicze i kredytowe,. Wyłączenia odpowiedzialności

58 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Plan Wstęp Elementy składowe Ubezpieczenie mienia od ognia innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie wyposażenia Ubezpieczenie murów Zasady ogólne Początek i koniec odpowiedzialności LD Składka Zakończenie

59 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Początek odpowiedzialności Z - data zawarcia umowy T – start polisy (początek okresu ubezpieczenia) T1 + 14 Data płatności T1 – 2 dni Data płatności T2-2 dni brak składki = polisa anulowana Z T1 Okres ubezpieczenia 1 Okres ubezpieczenia 2 T2 SKŁADKA = ODPOWIEDZIALNOŚĆ !!

60 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Za dzień zapłaty składki uznaje się: w przypadku płatności składki przelewem – dzień wpływu kwoty składki na rachunek bankowy Ubezpieczyciela w przypadku płatności składki za pobraniem pocztowym – dzień dokonania płatności na rzecz podmiotu uprawnionego do pobrania kwoty składki w przypadku płatności składki kartą kredytową – dzień dokonania autoryzacji transakcji

61 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Koniec odpowiedzialności wyczerpanie sumy ubezpieczenia po szkodzie; brak płatności kolejnej raty składki w terminie utrata przez Ubezpieczonego tytułu prawnego do miejsca ubezpieczenia upływ okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia unicestwienia mieszkania odstąpienie przez Ubezpieczającego do 30 dni po zawarciu umowy wypowiedzenie przez Ubezpieczającego do 30 dni po wypłacie/odmowie odszkodowania wypowiedzenie przez LD z ważnych powodów wymienionych w OWU

62 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Składka Forma płatności: przelew, za pobraniem, karta kredytowa Raty: 1, 2 (składka min. 300 zł), Czynniki taryfikacyjne: przedmiot ubezpieczenia; sumy ubezpieczenia; –zwyżki: prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu ubezpieczenia, wynajem miejsca ubezpieczenia osobom trzecim, –obniżki: dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe, kompleksowa ochrona, inne ubezpieczenia w LD (samochód, mieszkanie), płatność kartą kredytową, no money = no cover!

63 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Plan Wstęp Elementy składowe Ubezpieczenie mienia od ognia innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie murów Ubezpieczenie wyposażenia Zasady ogólne Początek i koniec odpowiedzialności LD Składka Zakończenie

64 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl 64 Zmiany w procesie inspekcji miejsca ubezpieczenia Proces inspekcji miejsca ubezpieczenia Automatyczne wygenerowanie zlecenia inspekcji do PZMOT odbiór/ocena wyników inspekcji Uzupełnienie danych; przeliczenie ceny Komunikat o koniecznej inspekcji miejsca ubezpieczenia Zawarcie umowy Pozytywna Negatywna Automatyczna wysyłka smsa/maila z informacją o wyniku inspekcji. W przypadku braku zgody klienta informacja tel. Automatyczna wysyłka smsa/maila z informacją o negatywnym wyniku inspekcji. W przypadku braku zgody informacja przekazywana drogą telefoniczną

65 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Blokada kodów pocztowych

66 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Proces likwidacji szkód mieszkaniowych Przyjęcie zgłoszenia szkody Okres zawiadomienia Liberty Direct zgodnie z OWU: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – 48 h ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 7 dni od zgłoszenia roszczenia przez poszkodowanego lub 7 dni od otrzymania pozwu od poszkodowanego Assistance – 48 h Kontakt inspektora w ciągu 24 h Oględziny miejsca ubezpieczenia Na miejscu zdarzenia sporządzana jest następująca dokumentacja: –Zgłoszenie szkody –Protokół szkody –Dokumentacja fotograficzna Ponadto inspektor ma obowiązek pozostawić u poszkodowanego listę dokumentów wymaganych. Decyzja o wypłacie odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie; jeśli w tym terminie wyjaśnienie okoliczności nie jest możliwe, odszkodowanie wypłąca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe Na szybkość procesu likwidacji szkody ma wpływ czas dostarczenia potrzebnych dokumentów przez klienta.

67 tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenia mieszkaniowe Warszawa, marzec 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google