Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenia mieszkaniowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenia mieszkaniowe"— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenia mieszkaniowe
Warszawa, marzec 2013

2 Plan Wstęp Elementy składowe Zasady ogólne Zakończenie
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie murów Ubezpieczenie wyposażenia Zasady ogólne Początek i koniec odpowiedzialności LD Składka Zakończenie

3 Wstęp Źródła prawne umowy ubezpieczeń mieszkaniowych
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych w Liberty Direct Kodeks cywilny Ustawa o działalności ubezpieczeniowej 3

4 Polisa mieszkaniowa w LD
Polisy mieszkaniowe OC w życiu prywatnym Ochrona prawna NNW Bagaż podróżny Mury Pakiet torebka Wyposażenie Polisa mieszkaniowa w LD Assistance Szyby Rośliny ogrodowe 4

5 Co i gdzie ubezpieczamy? (miejsce i przedmiot ubezpieczenia)
Miejsce ubezpieczenia (posesja/mieszkanie) Przedmiot ubezpieczenia (wyposażenie) Przedmiot ubezpieczenia (mury) 5

6 Plan Wstęp Elementy składowe Zasady ogólne Zakończenie
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie murów Ubezpieczenie wyposażenia Zasady ogólne Początek i koniec odpowiedzialności LD Składka Zakończenie

7 Warianty ubezpieczenia
Możliwe konfiguracje: 1. Mury - najprostsze ubezpieczenie 2. Mury + Wyposażenie od zdarzeń losowych 3. Mury + Wyposażenie od zdarzeń losowych 4. Mury + Wyposażenie od zdarzeń losowych + Wyposażenie od kradzieży z włamaniem lub rabunku 5. Wyposażenie od zdarzeń losowych 6. Wyposażenie od zdarzeń losowych + Wyposażenie od kradzieży z włamaniem lub rabunku Dodatkowo do każdego z powyższych pakietów istnieje możliwość zakupu: - OC w życiu prywatnym - Assistance - Ryzyka powodzi - Ryzyka stłuczenia elementów szklanych ( jeżeli zostało zaznaczone wyposażenie)

8 Ubezpieczenie MURÓW – co ubezpieczamy?
MURY Dom jednorodzinny Dom jednorodzinny w stadium budowy Budynek niemieszkalny na posesji bez domu Mieszkanie Brak oferty u agenta jedna suma na całą posesję ! Budynek niemieszkalny na posesji bez domu 50 tys. 8

9 Czego nie ubezpieczamy ?
budynków o palnej konstrukcji domów wypoczynkowych, hoteli, moteli budynków wielorodzinnych np. całych kamienic gospodarstw rolnych domków letniskowych, obiektów sezonowych, nieruchomości, w których występują przerwy w zamieszkiwaniu dłuższe niż 3 m-ce, pustostanów, obiektów nieużytkowanych budynków w złym stanie technicznym, w trakcie remontu, przeznaczonych do rozbiórki domów jednorodzinnych, mieszkań w całości przeznaczonych na powierzchnie biurowe lub handlowe budynków, w odniesieniu do których występują przerwy w zamieszkaniu dłuższe niż 3 miesiące budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza typu: handel hurtowy, produkcja, handel chemikaliami lub paliwami, lakiernictwo, stolarstwo, sprzedaż lub naprawa samochodów obiektów, które nie posiadają własnego wyodrębnionego numeru porządkowego (adresu) części nieruchomości np. nie ubezpieczymy pół piętra w domu, czy wyposażenia tylko w części nieruchomości obiektów zagrożonych sezonowymi podtopieniami, powodzią (w których w ciągu 10 lat dwukrotnie wystąpiła powódź)

10 Budynków o palnej konstrukcji
Czego nie ubezpieczamy ? Budynków o palnej konstrukcji

11 Domków letniskowych, obiektów sezonowych
Czego nie ubezpieczamy ? Domków letniskowych, obiektów sezonowych

12 Domów wypoczynkowych, hoteli, moteli
Czego nie ubezpieczamy ? Domów wypoczynkowych, hoteli, moteli

13 Budynków wielorodzinnych
Czego nie ubezpieczamy ? Budynków wielorodzinnych

14 Czego nie ubezpieczamy ?
Gospodarstw rolnych Def.: Gospodarstwo rolne = budynek + grunty rolne (powyżej 1 ha)

15 Czego nie ubezpieczamy ?
Domów jednorodzinnych, mieszkań w całości przeznaczonych pod powierzchnie biurowe lub handlowe

16 Czego nie ubezpieczamy ?
Obiektów w trakcie remontu

17 Budynek o palnej konstrukcji:
Pokrycie dachu: drewniane gonty, strzecha, trzcina Budulec budynku: drewno, bale drewniane, płyty drewnopochodne (płyty wiórowe), również w przypadku gdy są pokryte elewacją z innego materiału Budynek o niepalnej konstrukcji: budynki, których ściany zewnętrzne wykonane są z materiałów trudnopalnych (takich jak: cegła, kamień, pustaki, beton, prefabrykaty żużlowe, żelazo, szkło) i dachy są pokryte: blachą, dachówką, eternitem, betonem, asfaltem, papą itp. materiałem niepalnym oraz elewacja zewnętrzna wykonana jest z materiału niepalnego Wyjątek! Papa na konstrukcji drewnianej dachu – obiekt palny

18 Budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza typu:
Czego nie ubezpieczamy ? Budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza typu: Handel hurtowy Produkcja Handel chemikaliami lub paliwami Lakiernictwo, stolarstwo Sprzedaż lub naprawa samochodów Działalność rolnicza

19 Działalność gospodarcza
Ważne! Pytanie w kalkulatorze „ W miejscu ubezpieczenia prowadzona jest działalność gospodarcza?” dotyczy całej posesji, nie tylko budynku mieszkalnego. Zgodnie z def. miejsca ubezpieczenia

20 Czego nie ubezpieczamy ?
Obiektów, które nie posiadają własnego wyodrębnionego numeru mieszkania Akt notarialny

21 Obiektów zagrożonych powodzią
Czego nie ubezpieczamy ? Obiektów zagrożonych powodzią

22 Budynków/obiektów tymczasowych
Czego nie ubezpieczamy ? Kiosków Garaży metalowych Domków holenderskich Obiektów kontenerowych Budynków/obiektów tymczasowych § 35 ust. 1. pkt 1

23 Ubezpieczenie MURÓW fundamenty ściany stropy dach drzwi i okna
wykończenie instalacje urządzenia 23

24 Ubezpieczenie MURÓW – co ubezpieczamy?
MURY Dom jednorodzinny Dom jednorodzinny w stadium budowy Budynek niemieszkalny na posesji bez domu Mieszkanie jedna suma na całą posesję ! 24

25 Ubezpieczenie MURÓW – co ubezpieczamy - definicje
Dom jednorodzinny = budynek mieszkalny + budynki niemieszkalne + budowle Budowle szopy, nawierzchnie placów i podjazdów, wyposażenie posesji; ogrodzenie posesji wraz z bramą, otwieraną ręcznie lub sterowaniem radiowym i jej wyposażeniem instalacyjnym, wyposażenie posesji: - obiekty małej architektury: posągi, murki ogrodowe, grille murowane, fontanny, baseny, pergole, altany, urządzenia sportowe służące do rekreacji, piaskownice, śmietniki i inne, - zamontowane na stałe instalacje: zraszająca, oświetleniowa i inne. 25

26 Ubezpieczenie MURÓW – od czego ubezpieczamy?
MURY Dom jednorodzinny Dom jednorodzinny w stadium budowy Budynek niemieszkalny Mieszkanie Zdarzenia losowe Przepięcia Dewastacja Akcja ratownicza Zdarzenia losowe Akcja ratownicza Zdarzenia losowe Przepięcia Dewastacja Akcja ratownicza Zdarzenia losowe Przepięcia Dewastacja Akcja ratownicza 26

27 Ubezpieczenie Murów – od czego ubezpieczamy – zdarzenia losowe
7 13 Śnieg Lawina 1 Ogień 2 8 14 Uderzenie pojazdu Grad Piorun 3 9 15 Huragan Trzęsienie ziemi Eksplozja 4 16 Huk ponaddźwiękowy Upadek statku powietrznego 10 Zalanie 11 Osuwanie się ziemi 17 Powódź nieobowiązkowo 5 Dym i sadza 6 12 Zapadanie się ziemi Deszcz nawalny 27

28 Zakres ochrony Mury Wyposażenie Zdarzenia losowe: Zdarzenia losowe:
ogień piorun eksplozje upadek statku powietrznego dym i sadza deszcz nawalny śnieg grad huragan zalanie osuwanie się ziemi zapadanie się ziemi lawina uderzenie pojazdu trzęsienie ziemi huk ponaddźwiękowy powódź – możliwość włączenia do zakresu ochrony Przepięcie Dewastacja Akcja ratownicza Zdarzenia losowe: ogień piorun eksplozje upadek statku powietrznego dym i sadza deszcz nawalny śnieg grad huragan zalanie osuwanie się ziemi zapadanie się ziemi lawina uderzenie pojazdu trzęsienie ziemi huk ponaddźwiękowy powódź – możliwość włączenia do zakresu ochrony Przepięcie Dewastacja Akcja ratownicza Kradzież z włamaniem Rabunek Stłuczenia przedmiotów

29 Czy jeśli upadnie gałąź na mój dom z drzewa rosnącego na mojej posesji, to czy otrzymam odszkodowanie? Odszkodowanie zostanie wypłacone tylko w przypadku jeśli gałąź spadnie z drzewa wskutek zdarzenia losowego np. huraganu. W przypadku jeśli gałąź spadnie w wyniku innego zdarzenia odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Nie odpowiadamy za szkody spowodowane przez upadek drzew i masztów w majątku ubezpieczonego wskutek innych zdarzeń niż losowe.

30 Czy przyjmujemy odpowiedzialność za szkody spowodowana przez dzikie zwierzęta z lasu ?
Szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta w większości będą dotyczyły dewastacji posesji ubezpieczonego. Ryzyko dewastacji znajduje się w zakresie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, natomiast dewastacja jest rozumiana jako umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.

31 Ubezpieczenie MURÓW – na ile ubezpieczamy?
jedna suma na całą posesję ! Suma ubezpieczenia ustala ubezpieczający minimalna suma ubezpieczenia ustalana indywidualnie; max. wartość nieruchomości > zł – akceptacja działu oceny ryzyka wyczerpywanie/uzupełnianie sumy po szkodzie w ubezpieczeniu murów jest zawarta franszyza integralna w wysokości 200 zł 31

32 Ubezpieczenie MURÓW – jak płacimy odszkodowanie?
MURY Dom jednorodzinny Dom jednorodzinny w stadium budowy Budynek niemieszkalny Mieszkanie Wartość nowa Wartość rzeczywista (>25 lat) Wartość nowa Wartość nowa Wartość rzeczywista (>25 lat) Wartość nowa (szkoda częściowa) Wartość rynkowa (szkoda całkowita) Wartość rynkowa - wartość odpowiadająca iloczynowi powierzchni użytkowej mieszkania i przeciętnej ceny rynkowej 1 m2 w danej miejscowości lub dzielnicy miasta w odniesieniu do mieszkania o podobnych parametrach, standardzie wykończenia i porównywalnym stanie technicznym; Budynki niemieszkalne – do zł Budowle – do zł 32

33 Stałe elementy Wykładziny: Instalacje oraz ich wyposażenie:
ścian podłóg schodów sufitów Instalacje oraz ich wyposażenie: umywalki wanny kotły CO Zamontowana na stałe: stolarka okienna, drzwiowa, oszklenia i zamknięcia kraty okienne rolety antywłamaniowe Kominki Tynki i powłoki malarskie Meble zamontowane na stałe: szafy wbudowane meble kuchenne wykonane na wymiar wraz ze sprzętem

34 (za kompleksowe ubezpieczenie)
Mury & Wyposażenie Wyposażenie (Ruchomości domowe + Stałe elementy) Mury i stałe elementy Ruchomości domowe Mury Stałe elementy zniżka 10 % (za kompleksowe ubezpieczenie) 34

35 (za kompleksowe ubezpieczenie)
Mury & Wyposażenie Możliwy zakres ochrony w wybranych wariantach zniżka 10 % (za kompleksowe ubezpieczenie) Mury – 500 tys. zł Wyposażenie – 50 tys. zł Mury – 500 tys. zł Wyposażenie – 100 tys. zł Co jest ubezpieczone? - Mury (dach, ściany zewnętrzne, wewnętrzne, ogrodzenie, nawierzchnia, okna, drzwi, obiekty małej architektury) od zdarzeń losowych - Stałe elementy (parkiet, tynki, farby, instalacje wodna, elektryczna, gazowa) od zdarzeń losowych Co nie jest ubezpieczone? - ruchomości domowe - stałe elementy od kradzieży Co jest ubezpieczone? - Mury (dach, ściany zewnętrzne, wewnętrzne, ogrodzenie, nawierzchnia, okna, drzwi, obiekty małej architektury) - Stałe elementy (parkiet, tynki, farby, instalacje wodna, elektryczna, gazowa) od zdarzeń losowych i kradzieży Co nie jest ubezpieczone? - mury Co jest ubezpieczone? - Mury (dach, ściany zewnętrzne, wewnętrzne, ogrodzenie, nawierzchnia, okna, drzwi, obiekty małej architektury) od zdarzeń losowych - Stałe elementy (parkiet, tynki, farby, instalacje wodna, elektryczna, gazowa) od zdarzeń losowych i kradzieży Co nie jest ubezpieczone? - brak 35

36 Dom w budowie Ubezpieczamy domy w budowie
Brak możliwości ubezpieczenia wyposażenia Brak możliwości zakupu OC w życiu prywatnym Inny zakres ochrony: zdarzenia losowe + akcje ratownicze (brak przepięć, dewastacji) Nie ubezpieczamy mieszkań w budowie Możliwość doubezpieczenia domu po zakończeniu budowy Nie jest wymagany odbiór końcowy domu Zakończenie budowy następuje w chwili pierwszego zamieszkania tj. zgromadzenia w domu jednorodzinnym i uruchomienia wyposażenia

37 Wyłączenia wspólne : 1) Wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego 2) Wyrządzone umyślnie przez osobę , z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym Ponadto ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem: 1) Działań wojennych, wszelkiego rodzaju zamieszek lub rozruchów, strajków 2) Aktów terroryzmu 3) Działania materiałów rozszczepialnych 4) Decyzji administracyjnej wydanej na podstawie odrębnych przepisów

38 Wyłączenia odpowiedzialności
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe: 1) wskutek błędów konstrukcyjnych w ubezpieczonym mieniu zaistniałych zarówno na etapie projektu jak i wykonawstwa; 2) wskutek systematycznego zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności instalacji wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, klimatyzacji lub niewłaściwej wentylacji pomieszczeń, w tym również kondensacji wilgoci zawartej w powietrzu na powierzchni rur lub ścian; 3) wskutek przenikania wód gruntowych; 4) wskutek pęknięcia rur i wyposażenia instalacyjnego z powodu zamarznięcia wody lub innej cieczy, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie dopełnił należytej staranności w utrzymaniu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach; 5) wskutek zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez niezabezpieczone albo niezamknięte okna, drzwi lub inne otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego; 6) wskutek zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, innych niż deszcz nawalny, poprzez dach, ściany, balkony, tarasy, okna wskutek ich wadliwej konserwacji, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego; 7) wskutek opadów atmosferycznych – w zakresie szkód w ruchomościach domowych znajdujących się na balkonach, tarasach i loggiach z wyłączeniem anten telewizyjnych i radiowych, zainstalowanych na zewnątrz budynku mieszkalnego lub mieszkania; 8) wskutek przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków lub budowli; 9) wskutek zapadania się ziemi powstałego w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi; 10) wskutek pokrycia elewacji ubezpieczonego budynku lub budowli graffiti;

39 Wyłączenia odpowiedzialności
11) wskutek wymiany lub wymontowania ubezpieczonego przedmiotu; 12) wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy; 13) wskutek eksplozji spowodowanej przez Ubezpieczonego niezależnie od celu jakim się kierował, jak również eksplozji w silnikach spalinowych będącej efektem ich normalnego funkcjonowania; 14) wskutek dewastacji spowodowanej przez osoby trzecie, które za przyzwoleniem Ubezpieczonego przebywały w miejscu ubezpieczenia; 15) wskutek zdarzeń zaistniałych przed okresem ubezpieczenia; 16) wskutek prowadzonej rozbudowy, przebudowy, montażu lub remontu wymagających ingerencji we wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje lub elementy nośne układu konstrukcyjnego lub dachu; 17) wskutek przepięcia w instalacjach podziemnych lub urządzeniach bądź instalacjach, których stopień zużycia w chwili wystąpienia szkody przekraczał 80%; 18) w stałych elementach zamontowanych w częściach wspólnych budynków oraz w ruchomościach domowych zgromadzonych w pomieszczeniach znajdujących się w częściach wspólnych nieruchomości

40 Plan Wstęp Elementy składowe Zasady ogólne Zakończenie
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie murów Ubezpieczenie wyposażenia Zasady ogólne Początek i koniec odpowiedzialności LD Składka Zakończenie

41 Ubezpieczenie WYPOSAŻENIA – na ile ubezpieczamy?
Sumy ubezpieczenia: Wyposażenie od zdarzeń losowych ustala ubezpieczający min ; maks zł Wyposażenie od kradzieży z włamaniem lub rabunku Ustala ubezpieczający Min ; maks zł > zł - dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe Suma ubezpieczenia wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku powyżej 50 tys. < dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe: Dom jednorodzinny lub mieszkanie na parterze - wymagany monitoring Mieszkania powyżej parteru - wymagane drzwi antywłamaniowe lub monitoring Uzupełnianie/wyczerpywanie sumy po szkodzie 41

42 Ubezpieczenie WYPOSAŻENIA – co ubezpieczamy?
Ruchomości domowe 1 1 2 3 1. Meble, sprzęt AGD, książki, ubrania 2. Sprzęt RTV, komputerowy, fotograficzny 3. Sprzęt turystyczny, sportowy, rośliny, zwierzęta 4. Definicja ruchomości domowych: §3 pkt.51 Wyposażenie= ruchomości domowe + stałe elementy

43 Ubezpieczenie WYPOSAŻENIA – co ubezpieczamy?
Stałe elementy 4 2 3 1 1. Parkiety, glazura, terakota, lustra 2. Tynki, powłoki malarskie, tapety 3. Okna drzwi 4. Podwieszane sufity 5. Definicja stałych elementów: §3 pkt.53 Wyposażenie= ruchomości domowe + stałe elementy

44 Ubezpieczenie wyposażenia – co ubezpieczamy
Mienie do działalności gospodarczej Warunek: zgłoszenie we wniosku Własność i posiadanie, np. mienie służbowe posiadanie umowy użyczenia mienia Dom/mieszkanie + pomieszczenia gospodarcze + pomieszczenia garażowe ( zapis w akcie notarialnym o przynależności pomieszczenia gospodarczego, pomieszczenia garażowego)

45 Suma ubezpieczenia wyposażenia – limity:
ruchomości domowe w pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem, w pomieszczeniach gospodarczych poza domem jednorodzinnym – 10 % sprzęt audiowizualny, komputerowy, sprzęt fotograficzny, instrumenty muzyczne – 70% stałe elementy – 70 % przedmioty ze srebra, złota, platyny, monety, biżuteria, dzieła sztuki, znaczki filatelistyczne – 10% mienie służące do działalności gospodarczej lub zawodowej – 10% 45

46 Suma ubezpieczenia wyposażenia – limity:
pieniądze, środki płatnicze inne niż karty płatnicze i kredytowe – 5% ruchomości domowe w czasowym posiadaniu – 10% z tytułu stłuczenia – 10% z tytułu szkód powstałych w następstwie przepięcia – 10%

47 Ubezpieczenie WYPOSAŻENIA – od czego ubezpieczamy?
Zdarzenia losowe Przepięcia Dewastacja Akcja ratownicza ! Możliwość włączenia do zakresu ochrony ryzyka: powodzi, kradzieży z włamaniem lub rabunku, stłuczenia 47

48 Ubezpieczenie wyposażenia – od czego ubezpieczamy?
Dewastacja Możliwość włączenia do zakresu ochrony: Kradzież z włamaniem i rabunek Przepięcia Stłuczenia Akcja ratownicza

49 Ubezpieczenie WYPOSAŻENIA – od czego ubezpieczamy?
Stłuczenie – niezależne od woli Ubezpieczającego lub osób bliskich, przypadkowe rozbicie lub pęknięcie następujących przedmiotów: Szyb okiennych i drzwiowych Oszklenia ścian i dachów Szklanych przegród ściennych(w tym zewnętrznych przegród z luksferów) Zamontowanych na stałe luster lub witraży Szyb kominkowych Szklanych elementów mebli Akwariów lub terrrariów

50 Jakich ruchomości domowych nie ubezpieczamy?
kart płatniczych i kredytowych, dzieł sztuki i przedmiotów wytworzonych przed 1945 rokiem (antyków), roślin i zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych lub handlowych, pojazdów silnikowych, przyczep, łodzi motorowych, skuterów wodnych, metale szlachetne w złomie i sztabach przedmiotów służących do prowadzenia działalności gospodarczej, o ile nie zgłoszono we wniosku Itd.. (§ 34) Wszystkie wyłączone z ochrony elementy ubezpieczenia są wyszczególnione w § 34 OWU.

51 Dzieła sztuki/Antyki Antyki
nie ubezpieczamy przedmiotów wytworzonych przed 1945 rokiem; możemy ubezpieczyć przedmiot, który klient uważa za antyk, ale odszkodowanie będzie wypłacone jak za przedmiot użytkowy bez uwzględnienia wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej i zabytkowej czy amatorskiej; w przypadku antyków limitów nie ma, gdyż wypłacamy jak za wyposażenie. Dzieła sztuki możemy ubezpieczyć, ale w przypadku szkody odszkodowanie będzie bez uwzględnienia wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej i zabytkowej czy amatorskiej. Przykład: obraz - wypłacimy za elementy składkowe, czyli za ramę, płótno i farby itd. I w tym przypadku jeśli klient pomimo powyższego, będzie chciał ubezpieczyć dzieła sztuki  w ramach ubezpieczenia nieruchomości to działa limit odpowiedzialności do 10%, czyli nie wypłacimy jeśli elementy składowe tego dzieła sztuki będą warte więcej niż 10% sumy ubezpieczenia wyposażenia. 51

52 Ubezpieczenie WYPOSAŻENIA – jak płacimy odszkodowanie?
Wartość nowa – koszty remontu, naprawy lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu takiego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu przeciętnych cen i kosztów montażu obowiązujących na danym terenie Wartość rzeczywista – wartość nowa pomniejszona o stopień zużycia technicznego wartość rzeczywista (>5 lat) Dokumenty/dowody posiadania utraconego/uszkodzonego mienia: rachunki, faktury, paragony oraz inne np.: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, certyfikaty, informacje o miejscach zakupu mienia tj. nazwa firmy, adres sklepu, data zakupu, fotografie z wnętrza mieszkania wykonane przed szkodą, gdzie uwidocznione będzie mienie, będące przedmiotem roszczenia bądź oświadczenia świadków – oryginały. 52

53 Ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku – wymogi w zakresie zabezpieczenia mienia 2 zamki w drzwiach zewnętrznych (lub 1 wielopunktowy lub 1 elektroniczno-mechaniczny) drzwi bez zamków, które można otworzyć bez użycia klucza przez otwór wybity w szybie wszystkie drzwi i okna zamknięte (nie dotyczy okien powyżej parteru – chyba, że jest dostęp z balkonów, przybudówek, schodów, itp.) Zniżki za dodatkowe zabezpieczenia drzwi atestowane (zwiększona odporność na włamanie) monitoring (umowa z agencją ochrony na przyjazd patrolu) zniżka na ubezpieczenie wyposażenia. Drzwi antywłamaniowe – 5% Monitoring – 20% Drzwi antywłamaniowe+monitoring - 22% 53

54 Zabezpieczenia antywłamaniowe
Oznaczenia atestowanych drzwi antywłamaniowych: Ważne! Zamek antywłamaniowy ≠ Drzwi antywłamaniowe 54

55 Formy własności a przedmiot ubezpieczenia
Własność / Spółdzielcze prawo własności Inna forma (umowa najmu, przydział lokalu, inne) Jeśli forma własności „Inna forma” - brak możliwości ubezpieczenia murów, dostępne tylko ubezpieczenie wyposażenia (ruchomości domowych bez elementów stałych) 55

56 Czy wypłacimy odszkodowanie za kradzież 101 dalmatyńczyków z zamkniętego budynku (domu jednorodzinnego)? Niestety w takim przypadku nie będziemy odpowiadać za skradzione zwierzęta, gdyż zgodnie z § 34 pkt 12 nie odpowiadamy za zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych lub handlowych.

57 Wyłączenia odpowiedzialności
W pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem, pomieszczeniach gospodarczych poza domem jednorodzinnym oraz w garażach wolnostojących ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące ruchomości domowe: 1) sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne; 2) przedmioty ze srebra, złota i platyny, monety, biżuteria, dzieła sztuki, znaczki filatelistyczne; 3) papiery wartościowe, pieniądze i środki płatnicze inne niż karty płatnicze i kredytowe,.

58 Plan Wstęp Elementy składowe Zasady ogólne Zakończenie
Ubezpieczenie mienia od ognia innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie wyposażenia Ubezpieczenie murów Zasady ogólne Początek i koniec odpowiedzialności LD Składka Zakończenie

59 Początek odpowiedzialności
Okres ubezpieczenia 1 Okres ubezpieczenia 2 Z T1 T2 T1 + 14 brak składki = polisa anulowana Data płatności T1 – 2 dni Data płatności T2-2 dni Z - data zawarcia umowy T – start polisy (początek okresu ubezpieczenia) SKŁADKA = ODPOWIEDZIALNOŚĆ !! 59

60 Za dzień zapłaty składki uznaje się:
w przypadku płatności składki przelewem – dzień wpływu kwoty składki na rachunek bankowy Ubezpieczyciela w przypadku płatności składki za pobraniem pocztowym – dzień dokonania płatności na rzecz podmiotu uprawnionego do pobrania kwoty składki w przypadku płatności składki kartą kredytową – dzień dokonania autoryzacji transakcji 60

61 Koniec odpowiedzialności
wyczerpanie sumy ubezpieczenia po szkodzie; brak płatności kolejnej raty składki w terminie utrata przez Ubezpieczonego tytułu prawnego do miejsca ubezpieczenia upływ okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia unicestwienia mieszkania odstąpienie przez Ubezpieczającego do 30 dni po zawarciu umowy wypowiedzenie przez Ubezpieczającego do 30 dni po wypłacie/odmowie odszkodowania wypowiedzenie przez LD z ważnych powodów wymienionych w OWU 61

62 Składka Forma płatności: przelew, za pobraniem, karta kredytowa
Raty: 1, 2 (składka min. 300 zł), Czynniki taryfikacyjne: przedmiot ubezpieczenia; sumy ubezpieczenia; zwyżki: prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu ubezpieczenia, wynajem miejsca ubezpieczenia osobom trzecim, obniżki: dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe, kompleksowa ochrona, inne ubezpieczenia w LD (samochód, mieszkanie), płatność kartą kredytową, no money = no cover! 62

63 Plan Wstęp Elementy składowe Zasady ogólne Zakończenie
Ubezpieczenie mienia od ognia innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie murów Ubezpieczenie wyposażenia Zasady ogólne Początek i koniec odpowiedzialności LD Składka Zakończenie

64 Zmiany w procesie inspekcji miejsca ubezpieczenia
Proces inspekcji miejsca ubezpieczenia Uzupełnienie danych; przeliczenie ceny Komunikat o koniecznej inspekcji miejsca ubezpieczenia Zawarcie umowy Automatyczne wygenerowanie zlecenia inspekcji do PZMOT Automatyczna wysyłka smsa/maila z informacją o wyniku inspekcji. W przypadku braku zgody klienta informacja tel. Pozytywna odbiór/ocena wyników inspekcji Automatyczna wysyłka smsa/maila z informacją o negatywnym wyniku inspekcji. W przypadku braku zgody informacja przekazywana drogą telefoniczną Negatywna

65 Blokada kodów pocztowych
65

66 Proces likwidacji szkód mieszkaniowych
Przyjęcie zgłoszenia szkody Okres zawiadomienia Liberty Direct zgodnie z OWU: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – 48 h ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 7 dni od zgłoszenia roszczenia przez poszkodowanego lub 7 dni od otrzymania pozwu od poszkodowanego Assistance – 48 h Kontakt inspektora w ciągu 24 h Oględziny miejsca ubezpieczenia Na miejscu zdarzenia sporządzana jest następująca dokumentacja: Zgłoszenie szkody Protokół szkody Dokumentacja fotograficzna Ponadto inspektor ma obowiązek pozostawić u poszkodowanego listę dokumentów wymaganych. Decyzja o wypłacie odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie; jeśli w tym terminie wyjaśnienie okoliczności nie jest możliwe, odszkodowanie wypłąca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe Na szybkość procesu likwidacji szkody ma wpływ czas dostarczenia potrzebnych dokumentów przez klienta. 66

67 Dziękuję za uwagę 67


Pobierz ppt "Ubezpieczenia mieszkaniowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google