Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenia mieszkaniowe Warszawa, marzec 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenia mieszkaniowe Warszawa, marzec 2013."— Zapis prezentacji:

1 tel www.libertydirect.pl Ubezpieczenia mieszkaniowe Warszawa, marzec 2013

2 tel www.libertydirect.pl Plan Wstęp Elementy składowe Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie murów Ubezpieczenie wyposażenia Zasady ogólne Początek i koniec odpowiedzialności LD Składka Zakończenie

3 tel www.libertydirect.pl Wstęp Źródła prawne umowy ubezpieczeń mieszkaniowych –Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych w Liberty Direct –Kodeks cywilny –Ustawa o działalności ubezpieczeniowej

4 tel www.libertydirect.pl Polisy mieszkaniowe NNW Rośliny ogrodowe Bagaż podróżny Wyposażenie Assistance Mury Polisa mieszkaniowa w LD Szyby Pakiet torebka Ochrona prawna OC w życiu prywatnym

5 tel www.libertydirect.pl Co i gdzie ubezpieczamy? (miejsce i przedmiot ubezpieczenia) Miejsce ubezpieczenia (posesja/mieszkanie) Przedmiot ubezpieczenia (wyposa ż enie) Przedmiot ubezpieczenia (mury)

6 tel www.libertydirect.pl Plan Wstęp Elementy składowe Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie murów Ubezpieczenie wyposażenia Zasady ogólne Początek i koniec odpowiedzialności LD Składka Zakończenie

7 tel www.libertydirect.pl Warianty ubezpieczenia 1. Mury - najprostsze ubezpieczenie 2. Mury + Wyposażenie od zdarzeń losowych 3. Mury + Wyposażenie od zdarzeń losowych 4. Mury + Wyposażenie od zdarzeń losowych + Wyposażenie od kradzieży z włamaniem lub rabunku 5. Wyposażenie od zdarzeń losowych 6. Wyposażenie od zdarzeń losowych + Wyposażenie od kradzieży z włamaniem lub rabunku Dodatkowo do każdego z powyższych pakietów istnieje możliwość zakupu: - OC w życiu prywatnym - Assistance - Ryzyka powodzi - Ryzyka stłuczenia elementów szklanych ( jeżeli zostało zaznaczone wyposażenie) Możliwe konfiguracje:

8 tel www.libertydirect.pl Ubezpieczenie MURÓW – co ubezpieczamy? MURY Dom jednorodzinny Dom jednorodzinny w stadium budowy Budynek niemieszkalny na posesji bez domu Mieszkanie jedna suma na całą posesję ! 50 tys. Budynek niemieszkalny na posesji bez domu Brak oferty u agenta

9 tel www.libertydirect.pl Czego nie ubezpieczamy ? Nie ubezpieczamy 1.budynków o palnej konstrukcji 2.domów wypoczynkowych, hoteli, moteli 3.budynków wielorodzinnych np. całych kamienic 4.gospodarstw rolnych 5.domków letniskowych, obiektów sezonowych, 6.nieruchomości, w których występują przerwy w zamieszkiwaniu dłuższe niż 3 m-ce, pustostanów, obiektów nieużytkowanych 7.budynków w złym stanie technicznym, w trakcie remontu, przeznaczonych do rozbiórki 8.budynków wielorodzinnych np. całych kamienic 9.gospodarstw rolnych 10.domów jednorodzinnych, mieszkań w całości przeznaczonych na powierzchnie biurowe lub handlowe 11.budynków, w odniesieniu do których występują przerwy w zamieszkaniu dłuższe niż 3 miesiące 12.budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza typu: handel hurtowy, produkcja, handel chemikaliami lub paliwami, lakiernictwo, stolarstwo, sprzedaż lub naprawa samochodów 13.obiektów, które nie posiadają własnego wyodrębnionego numeru porządkowego (adresu) 14.części nieruchomości np. nie ubezpieczymy pół piętra w domu, czy wyposażenia tylko w części nieruchomości 15.obiektów zagrożonych sezonowymi podtopieniami, powodzią (w których w ciągu 10 lat dwukrotnie wystąpiła powódź)

10 tel www.libertydirect.pl Budynków o palnej konstrukcji Czego nie ubezpieczamy ?

11 tel www.libertydirect.pl Domków letniskowych, obiektów sezonowych Czego nie ubezpieczamy ?

12 tel www.libertydirect.pl Domów wypoczynkowych, hoteli, moteli Czego nie ubezpieczamy ?

13 tel www.libertydirect.pl Budynków wielorodzinnych Czego nie ubezpieczamy ?

14 tel www.libertydirect.pl Gospodarstw rolnych Def.: Gospodarstwo rolne = budynek + grunty rolne (powyżej 1 ha) Czego nie ubezpieczamy ?

15 tel www.libertydirect.pl Domów jednorodzinnych, mieszkań w całości przeznaczonych pod powierzchnie biurowe lub handlowe Czego nie ubezpieczamy ?

16 tel www.libertydirect.pl Obiektów w trakcie remontu Czego nie ubezpieczamy ?

17 tel www.libertydirect.pl Budynek o palnej konstrukcji: Pokrycie dachu: drewniane gonty, strzecha, trzcina Budulec budynku: drewno, bale drewniane, płyty drewnopochodne (płyty wiórowe), również w przypadku gdy są pokryte elewacją z innego materiału Budynek o niepalnej konstrukcji: budynki, których ściany zewnętrzne wykonane są z materiałów trudnopalnych (takich jak: cegła, kamień, pustaki, beton, prefabrykaty żużlowe, żelazo, szkło) i dachy są pokryte: blachą, dachówką, eternitem, betonem, asfaltem, papą itp. materiałem niepalnym oraz elewacja zewnętrzna wykonana jest z materiału niepalnego Wyjątek! Papa na konstrukcji drewnianej dachu – obiekt palny

18 tel www.libertydirect.pl Budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza typu: Handel hurtowy Produkcja Handel chemikaliami lub paliwami Lakiernictwo, stolarstwo Sprzedaż lub naprawa samochodów Działalność rolnicza Czego nie ubezpieczamy ?

19 tel www.libertydirect.pl Działalność gospodarcza Ważne! Pytanie w kalkulatorze W miejscu ubezpieczenia prowadzona jest działalność gospodarcza? dotyczy całej posesji, nie tylko budynku mieszkalnego. 19 Zgodnie z def. miejsca ubezpieczenia

20 tel www.libertydirect.pl Obiektów, które nie posiadają własnego wyodrębnionego numeru mieszkania Akt notarialny Czego nie ubezpieczamy ?

21 tel www.libertydirect.pl Obiektów zagrożonych powodzią Czego nie ubezpieczamy ?

22 tel www.libertydirect.pl Budynków/obiektów tymczasowych Kiosków Garaży metalowych 22 Domków holenderskich Obiektów kontenerowych § 35 ust. 1. pkt 1 Czego nie ubezpieczamy ?

23 tel www.libertydirect.pl fundamenty ściany stropy dach drzwi i okna wykończenie instalacje urządzenia Ubezpieczenie MURÓW

24 tel www.libertydirect.pl Ubezpieczenie MURÓW – co ubezpieczamy? MURY Dom jednorodzinny Dom jednorodzinny w stadium budowy Budynek niemieszkalny na posesji bez domu Mieszkanie jedna suma na całą posesję !

25 tel www.libertydirect.pl Ubezpieczenie MURÓW – co ubezpieczamy - definicje Budowle szopy, nawierzchnie placów i podjazdów, wyposażenie posesji; ogrodzenie posesji wraz z bramą, otwieraną ręcznie lub sterowaniem radiowym i jej wyposażeniem instalacyjnym, wyposażenie posesji: - obiekty małej architektury: posągi, murki ogrodowe, grille murowane, fontanny, baseny, pergole, altany, urządzenia sportowe służące do rekreacji, piaskownice, śmietniki i inne, - zamontowane na stałe instalacje: zraszająca, oświetleniowa i inne. Dom jednorodzinny = budynek mieszkalny + budynki niemieszkalne + budowle

26 tel www.libertydirect.pl Ubezpieczenie MURÓW – od czego ubezpieczamy? MURY Dom jednorodzinny Dom jednorodzinny w stadium budowy Budynek niemieszkalny Mieszkanie Zdarzenia losowe Przepięcia Dewastacja Akcja ratownicza Zdarzenia losowe Akcja ratownicza Zdarzenia losowe Przepięcia Dewastacja Akcja ratownicza Zdarzenia losowe Przepięcia Dewastacja Akcja ratownicza

27 tel www.libertydirect.pl Ubezpieczenie Murów – od czego ubezpieczamy – zdarzenia losowe Zdarzenia losowe Ogień Piorun Eksplozja Dym i sadza Deszcz nawalny Upadek statku powietrznego 4 5 Śnieg Grad Huragan Zalanie Osuwanie się ziemi Zapadanie się ziemi Lawina Uderzenie pojazdu Trzęsienie ziemi 17 Huk ponaddźwię kowy Powódź nieobowiązkowo

28 tel www.libertydirect.pl 28 Zakres ochrony MuryWyposażenie Zdarzenia losowe: ogień piorun eksplozje upadek statku powietrznego dym i sadza deszcz nawalny śnieg grad huragan zalanie osuwanie się ziemi zapadanie się ziemi lawina uderzenie pojazdu trzęsienie ziemi huk ponaddźwiękowy powódź – możliwość włączenia do zakresu ochrony Przepięcie Dewastacja Akcja ratownicza Zdarzenia losowe: ogień piorun eksplozje upadek statku powietrznego dym i sadza deszcz nawalny śnieg grad huragan zalanie osuwanie się ziemi zapadanie się ziemi lawina uderzenie pojazdu trzęsienie ziemi huk ponaddźwiękowy powódź – możliwość włączenia do zakresu ochrony Przepięcie Dewastacja Akcja ratownicza Kradzież z włamaniem Rabunek Stłuczenia przedmiotów

29 tel www.libertydirect.pl Czy jeśli upadnie gałąź na mój dom z drzewa rosnącego na mojej posesji, to czy otrzymam odszkodowanie? Odszkodowanie zostanie wypłacone tylko w przypadku jeśli gałąź spadnie z drzewa wskutek zdarzenia losowego np. huraganu. W przypadku jeśli gałąź spadnie w wyniku innego zdarzenia odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Nie odpowiadamy za szkody spowodowane przez upadek drzew i masztów w majątku ubezpieczonego wskutek innych zdarzeń niż losowe. 29

30 tel www.libertydirect.pl Czy przyjmujemy odpowiedzialność za szkody spowodowana przez dzikie zwierzęta z lasu ? Szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta w większości będą dotyczyły dewastacji posesji ubezpieczonego. Ryzyko dewastacji znajduje się w zakresie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, natomiast dewastacja jest rozumiana jako umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. 30

31 tel www.libertydirect.pl Ubezpieczenie MURÓW – na ile ubezpieczamy? Suma ubezpieczenia ustala ubezpieczający minimalna suma ubezpieczenia ustalana indywidualnie; max. wartość nieruchomości > zł – akceptacja działu oceny ryzyka wyczerpywanie/uzupełnianie sumy po szkodzie w ubezpieczeniu murów jest zawarta franszyza integralna w wysokości 200 zł jedna suma na całą posesję !

32 tel www.libertydirect.pl Ubezpieczenie MURÓW – jak płacimy odszkodowanie? MURY Dom jednorodzinny Dom jednorodzinny w stadium budowy Budynek niemieszkalny Mieszkanie Wartość nowa Wartość rzeczywista (>25 lat) Wartość nowa Wartość rzeczywista (>25 lat) Wartość nowa (szkoda częściowa) Wartość rynkowa (szkoda całkowita) Wartość rynkowa - wartość odpowiadająca iloczynowi powierzchni użytkowej mieszkania i przeciętnej ceny rynkowej 1 m 2 w danej miejscowości lub dzielnicy miasta w odniesieniu do mieszkania o podobnych parametrach, standardzie wykończenia i porównywalnym stanie technicznym; Budynki niemieszkalne – do zł Budowle – do zł

33 tel www.libertydirect.pl Stałe elementy Meble zamontowane na stałe: szafy wbudowane meble kuchenne wykonane na wymiar wraz ze sprzętem Kominki Wykładziny: ścian podłóg schodów sufitów Zamontowana na stałe: stolarka okienna, drzwiowa, oszklenia i zamknięcia kraty okienne rolety antywłamaniowe umywalki wanny kotły CO Tynki i powłoki malarskie Instalacje oraz ich wyposażenie:

34 tel www.libertydirect.pl Mury & Wyposażenie Mury i stałe elementy Stałe elementy zniżka 10 % (za kompleksowe ubezpieczenie) Ruchomości domowe Wyposażenie (Ruchomości domowe + Stałe elementy) Mury

35 tel www.libertydirect.pl Mury & Wyposażenie zniżka 10 % (za kompleksowe ubezpieczenie) Możliwy zakres ochrony w wybranych wariantach Mury – 500 tys. zł Co jest ubezpieczone? - Mury (dach, ściany zewnętrzne, wewnętrzne, ogrodzenie, nawierzchnia, okna, drzwi, obiekty małej architektury) od zdarzeń losowych - Stałe elementy (parkiet, tynki, farby, instalacje wodna, elektryczna, gazowa) od zdarzeń losowych Co nie jest ubezpieczone? - ruchomości domowe - stałe elementy od kradzieży Wyposażenie – 100 tys. zł Co jest ubezpieczone? - Mury (dach, ściany zewnętrzne, wewnętrzne, ogrodzenie, nawierzchnia, okna, drzwi, obiekty małej architektury) - Stałe elementy (parkiet, tynki, farby, instalacje wodna, elektryczna, gazowa) od zdarzeń losowych i kradzieży Co nie jest ubezpieczone? - mury Mury – 500 tys. zł Wyposażenie – 50 tys. zł Co jest ubezpieczone? - Mury (dach, ściany zewnętrzne, wewnętrzne, ogrodzenie, nawierzchnia, okna, drzwi, obiekty małej architektury) od zdarzeń losowych - Stałe elementy (parkiet, tynki, farby, instalacje wodna, elektryczna, gazowa) od zdarzeń losowych i kradzieży Co nie jest ubezpieczone? - brak

36 tel www.libertydirect.pl Dom w budowie Ubezpieczamy domy w budowie Nie ubezpieczamy mieszkań w budowie Brak możliwości ubezpieczenia wyposażenia Brak możliwości zakupu OC w życiu prywatnym Inny zakres ochrony: zdarzenia losowe + akcje ratownicze (brak przepięć, dewastacji) Możliwość doubezpieczenia domu po zakończeniu budowy Nie jest wymagany odbiór końcowy domu Zakończenie budowy następuje w chwili pierwszego zamieszkania tj. zgromadzenia w domu jednorodzinnym i uruchomienia wyposażenia

37 tel www.libertydirect.pl Wyłączenia wspólne : 1) Wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego 2) Wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym Ponadto ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem: 1) Działań wojennych, wszelkiego rodzaju zamieszek lub rozruchów, strajków 2) Aktów terroryzmu 3) Działania materiałów rozszczepialnych 4) Decyzji administracyjnej wydanej na podstawie odrębnych przepisów

38 tel www.libertydirect.pl Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe: 1) wskutek błędów konstrukcyjnych w ubezpieczonym mieniu zaistniałych zarówno na etapie projektu jak i wykonawstwa; 2) wskutek systematycznego zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności instalacji wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, klimatyzacji lub niewłaściwej wentylacji pomieszczeń, w tym również kondensacji wilgoci zawartej w powietrzu na powierzchni rur lub ścian; 3) wskutek przenikania wód gruntowych; 4) wskutek pęknięcia rur i wyposażenia instalacyjnego z powodu zamarznięcia wody lub innej cieczy, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie dopełnił należytej staranności w utrzymaniu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach; 5) wskutek zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez niezabezpieczone albo niezamknięte okna, drzwi lub inne otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego; 6) wskutek zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, innych niż deszcz nawalny, poprzez dach, ściany, balkony, tarasy, okna wskutek ich wadliwej konserwacji, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego; 7) wskutek opadów atmosferycznych – w zakresie szkód w ruchomościach domowych znajdujących się na balkonach, tarasach i loggiach z wyłączeniem anten telewizyjnych i radiowych, zainstalowanych na zewnątrz budynku mieszkalnego lub mieszkania; 8) wskutek przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków lub budowli; 9) wskutek zapadania się ziemi powstałego w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi; 10) wskutek pokrycia elewacji ubezpieczonego budynku lub budowli graffiti;

39 tel www.libertydirect.pl 11) wskutek wymiany lub wymontowania ubezpieczonego przedmiotu; 12) wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy; 13) wskutek eksplozji spowodowanej przez Ubezpieczonego niezależnie od celu jakim się kierował, jak również eksplozji w silnikach spalinowych będącej efektem ich normalnego funkcjonowania; 14) wskutek dewastacji spowodowanej przez osoby trzecie, które za przyzwoleniem Ubezpieczonego przebywały w miejscu ubezpieczenia; 15) wskutek zdarzeń zaistniałych przed okresem ubezpieczenia; 16) wskutek prowadzonej rozbudowy, przebudowy, montażu lub remontu wymagających ingerencji we wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje lub elementy nośne układu konstrukcyjnego lub dachu; 17) wskutek przepięcia w instalacjach podziemnych lub urządzeniach bądź instalacjach, których stopień zużycia w chwili wystąpienia szkody przekraczał 80%; 18) w stałych elementach zamontowanych w częściach wspólnych budynków oraz w ruchomościach domowych zgromadzonych w pomieszczeniach znajdujących się w częściach wspólnych nieruchomości Wyłączenia odpowiedzialności

40 tel www.libertydirect.pl Plan Wstęp Elementy składowe Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie murów Ubezpieczenie wyposażenia Zasady ogólne Początek i koniec odpowiedzialności LD Składka Zakończenie

41 tel www.libertydirect.pl Ubezpieczenie WYPOSAŻENIA – na ile ubezpieczamy? Sumy ubezpieczenia: Wyposażenie od zdarzeń losowych ustala ubezpieczający min ; maks zł Wyposażenie od kradzieży z włamaniem lub rabunku Ustala ubezpieczający Min ; maks zł > zł - dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe Suma ubezpieczenia wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku powyżej 50 tys. < dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe: Dom jednorodzinny lub mieszkanie na parterze - wymagany monitoring Mieszkania powyżej parteru - wymagane drzwi antywłamaniowe lub monitoring Uzupełnianie/wyczerpywanie sumy po szkodzie

42 tel www.libertydirect.pl Ruchomości domowe 1. Meble, sprzęt AGD, książki, ubrania 2. Sprzęt RTV, komputerowy, fotograficzny 3. Sprzęt turystyczny, sportowy, rośliny, zwierzęta 4. Definicja ruchomości domowych: §3 pkt Ubezpieczenie WYPOSAŻENIA – co ubezpieczamy? Wyposażenie= ruchomości domowe + stałe elementy

43 tel www.libertydirect.pl Ubezpieczenie WYPOSAŻENIA – co ubezpieczamy? Stałe elementy 1 1. Parkiety, glazura, terakota, lustra 2. Tynki, powłoki malarskie, tapety 3. Okna drzwi 4. Podwieszane sufity 5. Definicja stałych elementów: §3 pkt Wyposażenie= ruchomości domowe + stałe elementy

44 tel www.libertydirect.pl Ubezpieczenie wyposażenia – co ubezpieczamy Mienie do działalności gospodarczej Warunek: zgłoszenie we wniosku Własność i posiadanie, np. mienie służbowe Warunek: posiadanie umowy użyczenia mienia Dom/mieszkanie + pomieszczenia gospodarcze + pomieszczenia garażowe Warunek: ( zapis w akcie notarialnym o przynależności pomieszczenia gospodarczego, pomieszczenia garażowego)

45 tel www.libertydirect.pl Suma ubezpieczenia wyposażenia – limity: ruchomości domowe w pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem, w pomieszczeniach gospodarczych poza domem jednorodzinnym – 10 % sprzęt audiowizualny, komputerowy, sprzęt fotograficzny, instrumenty muzyczne – 70% stałe elementy – 70 % przedmioty ze srebra, złota, platyny, monety, biżuteria, dzieła sztuki, znaczki filatelistyczne – 10% mienie służące do działalności gospodarczej lub zawodowej – 10%

46 tel www.libertydirect.pl Suma ubezpieczenia wyposażenia – limity: pieniądze, środki płatnicze inne niż karty płatnicze i kredytowe – 5% ruchomości domowe w czasowym posiadaniu – 10% z tytułu stłuczenia – 10% z tytułu szkód powstałych w następstwie przepięcia – 10%

47 tel www.libertydirect.pl Ubezpieczenie WYPOSAŻENIA – od czego ubezpieczamy? Zdarzenia losowe Przepięcia Dewastacja Akcja ratownicza ! Możliwość włączenia do zakresu ochrony ryzyka: powodzi, kradzieży z włamaniem lub rabunku, stłuczenia

48 tel www.libertydirect.pl Ubezpieczenie wyposażenia – od czego ubezpieczamy? Kradzież z włamaniem i rabunek Przepięcia Dewastacja Stłuczenia Akcja ratownicza Możliwość włączenia do zakresu ochrony:

49 tel www.libertydirect.pl Ubezpieczenie WYPOSAŻENIA – od czego ubezpieczamy? Stłuczenie – niezależne od woli Ubezpieczającego lub osób bliskich, przypadkowe rozbicie lub pęknięcie następujących przedmiotów: Szyb okiennych i drzwiowych Oszklenia ścian i dachów Szklanych przegród ściennych(w tym zewnętrznych przegród z luksferów) Zamontowanych na stałe luster lub witraży Szyb kominkowych Szklanych elementów mebli Akwariów lub terrrariów

50 tel www.libertydirect.pl Jakich ruchomości domowych nie ubezpieczamy? kart płatniczych i kredytowych, dzieł sztuki i przedmiotów wytworzonych przed 1945 rokiem (antyków), roślin i zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych lub handlowych, pojazdów silnikowych, przyczep, łodzi motorowych, skuterów wodnych, metale szlachetne w złomie i sztabach przedmiotów służących do prowadzenia działalności gospodarczej, o ile nie zgłoszono we wniosku Itd.. (§ 34) 50 Wszystkie wyłączone z ochrony elementy ubezpieczenia są wyszczególnione w § 34 OWU.

51 tel www.libertydirect.pl Dzieła sztuki/Antyki Antyki nie ubezpieczamy przedmiotów wytworzonych przed 1945 rokiem; możemy ubezpieczyć przedmiot, który klient uważa za antyk, ale odszkodowanie będzie wypłacone jak za przedmiot użytkowy bez uwzględnienia wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej i zabytkowej czy amatorskiej; w przypadku antyków limitów nie ma, gdyż wypłacamy jak za wyposażenie. Dzieła sztuki nie ubezpieczamy przedmiotów wytworzonych przed 1945 rokiem; możemy ubezpieczyć, ale w przypadku szkody odszkodowanie będzie bez uwzględnienia wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej i zabytkowej czy amatorskiej. Przykład: obraz - wypłacimy za elementy składkowe, czyli za ramę, płótno i farby itd. I w tym przypadku jeśli klient pomimo powyższego, będzie chciał ubezpieczyć dzieła sztuki w ramach ubezpieczenia nieruchomości to działa limit odpowiedzialności do 10%, czyli nie wypłacimy jeśli elementy składowe tego dzieła sztuki będą warte więcej niż 10% sumy ubezpieczenia wyposażenia.

52 tel www.libertydirect.pl Ubezpieczenie WYPOSAŻENIA – jak płacimy odszkodowanie? Wartość nowa – koszty remontu, naprawy lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu takiego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu przeciętnych cen i kosztów montażu obowiązujących na danym terenie Wartość rzeczywista – wartość nowa pomniejszona o stopień zużycia technicznego wartość rzeczywista (>5 lat) Dokumenty/dowody posiadania utraconego/uszkodzonego mienia: rachunki, faktury, paragony oraz inne np.: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, certyfikaty, informacje o miejscach zakupu mienia tj. nazwa firmy, adres sklepu, data zakupu, fotografie z wnętrza mieszkania wykonane przed szkodą, gdzie uwidocznione będzie mienie, będące przedmiotem roszczenia bądź oświadczenia świadków – oryginały.

53 tel www.libertydirect.pl Ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku – wymogi w zakresie zabezpieczenia mienia 2 zamki w drzwiach zewnętrznych (lub 1 wielopunktowy lub 1 elektroniczno-mechaniczny) drzwi bez zamków, które można otworzyć bez użycia klucza przez otwór wybity w szybie wszystkie drzwi i okna zamknięte (nie dotyczy okien powyżej parteru – chyba, że jest dostęp z balkonów, przybudówek, schodów, itp.) Zniżki za dodatkowe zabezpieczenia –drzwi atestowane (zwiększona odporność na włamanie) –monitoring (umowa z agencją ochrony na przyjazd patrolu) zniżka na ubezpieczenie wyposażenia. Drzwi antywłamaniowe – 5% Monitoring – 20% Drzwi antywłamaniowe+monitoring - 22%

54 tel www.libertydirect.pl Zabezpieczenia antywłamaniowe Oznaczenia atestowanych drzwi antywłamaniowych: Ważne! Zamek antywłamaniowy Drzwi antywłamaniowe

55 tel www.libertydirect.pl Formy własności a przedmiot ubezpieczenia Formy własności: Własność / Spółdzielcze prawo własności Inna forma (umowa najmu, przydział lokalu, inne) Jeśli forma własności Inna forma - brak możliwości ubezpieczenia murów, dostępne tylko ubezpieczenie wyposażenia (ruchomości domowych bez elementów stałych)

56 tel www.libertydirect.pl Czy wypłacimy odszkodowanie za kradzież 101 dalmatyńczyków z zamkniętego budynku (domu jednorodzinnego)? Niestety w takim przypadku nie będziemy odpowiadać za skradzione zwierzęta, gdyż zgodnie z § 34 pkt 12 nie odpowiadamy za zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych lub handlowych. 56

57 tel www.libertydirect.pl W pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem, pomieszczeniach gospodarczych poza domem jednorodzinnym oraz w garażach wolnostojących ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące ruchomości domowe: 1) sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne; 2) przedmioty ze srebra, złota i platyny, monety, biżuteria, dzieła sztuki, znaczki filatelistyczne; 3) papiery wartościowe, pieniądze i środki płatnicze inne niż karty płatnicze i kredytowe,. Wyłączenia odpowiedzialności

58 tel www.libertydirect.pl Plan Wstęp Elementy składowe Ubezpieczenie mienia od ognia innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie wyposażenia Ubezpieczenie murów Zasady ogólne Początek i koniec odpowiedzialności LD Składka Zakończenie

59 tel www.libertydirect.pl Początek odpowiedzialności Z - data zawarcia umowy T – start polisy (początek okresu ubezpieczenia) T Data płatności T1 – 2 dni Data płatności T2-2 dni brak składki = polisa anulowana Z T1 Okres ubezpieczenia 1 Okres ubezpieczenia 2 T2 SKŁADKA = ODPOWIEDZIALNOŚĆ !!

60 tel www.libertydirect.pl Za dzień zapłaty składki uznaje się: w przypadku płatności składki przelewem – dzień wpływu kwoty składki na rachunek bankowy Ubezpieczyciela w przypadku płatności składki za pobraniem pocztowym – dzień dokonania płatności na rzecz podmiotu uprawnionego do pobrania kwoty składki w przypadku płatności składki kartą kredytową – dzień dokonania autoryzacji transakcji

61 tel www.libertydirect.pl Koniec odpowiedzialności wyczerpanie sumy ubezpieczenia po szkodzie; brak płatności kolejnej raty składki w terminie utrata przez Ubezpieczonego tytułu prawnego do miejsca ubezpieczenia upływ okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia unicestwienia mieszkania odstąpienie przez Ubezpieczającego do 30 dni po zawarciu umowy wypowiedzenie przez Ubezpieczającego do 30 dni po wypłacie/odmowie odszkodowania wypowiedzenie przez LD z ważnych powodów wymienionych w OWU

62 tel www.libertydirect.pl Składka Forma płatności: przelew, za pobraniem, karta kredytowa Raty: 1, 2 (składka min. 300 zł), Czynniki taryfikacyjne: przedmiot ubezpieczenia; sumy ubezpieczenia; –zwyżki: prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu ubezpieczenia, wynajem miejsca ubezpieczenia osobom trzecim, –obniżki: dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe, kompleksowa ochrona, inne ubezpieczenia w LD (samochód, mieszkanie), płatność kartą kredytową, no money = no cover!

63 tel www.libertydirect.pl Plan Wstęp Elementy składowe Ubezpieczenie mienia od ognia innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie murów Ubezpieczenie wyposażenia Zasady ogólne Początek i koniec odpowiedzialności LD Składka Zakończenie

64 tel www.libertydirect.pl 64 Zmiany w procesie inspekcji miejsca ubezpieczenia Proces inspekcji miejsca ubezpieczenia Automatyczne wygenerowanie zlecenia inspekcji do PZMOT odbiór/ocena wyników inspekcji Uzupełnienie danych; przeliczenie ceny Komunikat o koniecznej inspekcji miejsca ubezpieczenia Zawarcie umowy Pozytywna Negatywna Automatyczna wysyłka smsa/maila z informacją o wyniku inspekcji. W przypadku braku zgody klienta informacja tel. Automatyczna wysyłka smsa/maila z informacją o negatywnym wyniku inspekcji. W przypadku braku zgody informacja przekazywana drogą telefoniczną

65 tel www.libertydirect.pl Blokada kodów pocztowych

66 tel www.libertydirect.pl Proces likwidacji szkód mieszkaniowych Przyjęcie zgłoszenia szkody Okres zawiadomienia Liberty Direct zgodnie z OWU: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – 48 h ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 7 dni od zgłoszenia roszczenia przez poszkodowanego lub 7 dni od otrzymania pozwu od poszkodowanego Assistance – 48 h Kontakt inspektora w ciągu 24 h Oględziny miejsca ubezpieczenia Na miejscu zdarzenia sporządzana jest następująca dokumentacja: –Zgłoszenie szkody –Protokół szkody –Dokumentacja fotograficzna Ponadto inspektor ma obowiązek pozostawić u poszkodowanego listę dokumentów wymaganych. Decyzja o wypłacie odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie; jeśli w tym terminie wyjaśnienie okoliczności nie jest możliwe, odszkodowanie wypłąca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe Na szybkość procesu likwidacji szkody ma wpływ czas dostarczenia potrzebnych dokumentów przez klienta.

67 tel www.libertydirect.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Tel. 1 95 21www.libertydirect.pl Ubezpieczenia mieszkaniowe Warszawa, marzec 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google