Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 „Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Nowy Kłopoczyn i okolicznych”

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Instytucja pośrednicząca 2 stopnia - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Beneficjent (Projektodawca) - Gmina Sadkowice Odbiorcy (Grupa docelowa) - Mieszkańcy wsi Nowy Kłopoczyn i okolicznych, z Gminy Sadkowice (70 osób)

4 Wartość projektu – ,00 zł Okres realizacji – 01.I-31.XII.2010 r. Cel główny projektu – zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców wsi Nowy Kłopoczyn i okolicznych

5 Cele szczegółowe projektu:
Stworzenie miejsca spotkań Zwiększenie ilości działań na rzecz aktywizacji i integracji społecznej Wzrost zadowolenia uczestników projektu

6 Dla osiągnięcia wyznaczonych celów przewidziane zostały następujące zadania:
Zadanie 1. Działania promocyjno – informacyjne Zadanie 2. Działalność świetlicy Zadanie 3. Zarządzanie projektem

7 Działania promocyjno – informacyjne
Zadanie 1. Działania promocyjno – informacyjne

8 Promocja projektu odbywa się poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie (Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy), informacje w gazetce gminnej „Wieści z Gminy Sadkowice” oraz na stronie internetowej Gminy pod adresem

9

10 O realizowanym projekcie informują plakaty, ulotki oraz kalendarzyki kieszonkowe. Pomieszczenia w których realizowany jest projekt, zakupiony sprzęt, oznaczony jest logo EFS i UE oraz informacją słowną o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE.

11 Działalność świetlicy
Zadanie 2. Działalność świetlicy

12 Działanie 1. Zajęcia fitness.
Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1 godz., przez 7 miesięcy (III-VI i IX-XI). Zakupione zostały maty, sztan-gielki, taśmy, piłki. Ćwiczenia miały charakter relaksujący, odprężający, zwiększający wydolność organizmu. Zajęcia były okazją do spotkania, wymiany doświadczeń i integracji kobiet.

13

14

15 Działanie 2. Zajęcia w siłowni.
Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1 godz., przez 7 miesięcy (III-VI i IX-XI). Zakupiony został sprzęt do siłowni. Ćwiczenia miały charakter zwiększa-jący wydolność organizmu, odpręża-jący i poprawiający samopoczucie. Zajęcia były okazją do spotkania, wymiany doświadczeń i integracji mężczyzn.

16

17

18 Działanie 3. Spotkanie z kosmetyczką.
Zajęcia odbyły się 2 razy – 25.IV i 9.V. Na ćwiczeniach zostały przedstawione proste sposoby zadbania o swoją urodę, uczestniczki same mogły wykonać makijaż i manikiur korzystając z fachowej pomocy.

19

20

21 Działanie 4. Piknik integracyjny.
Piknik integracyjny odbył się w dniu 6 czerwca 2010 r. na którym zorganizowane zostały konkursy z nagrodami oraz poczęstunek. Wspólna zabawa zwiększyła integrację i aktywność społeczną mieszkańców

22

23

24

25 Działanie 5. Gra zespołowa paintball.
Gra została zorganizowana na wyjeździe – w Spale, w dniu 27 czerwca 2010 r. Była doskonałą formą zabawy i integracji uczestników.

26

27

28 Działanie 6. Spływ kajakowy rz. Pilicą.
W dniu 11 lipca 2010 r. odbył się jednodniowy spływ kajakowy rzeką Pilicą, na trasie Domaniewice – Tomczyce. Wyjazd był alternatywną formą aktywnego i zdrowego spędzania czasu.

29

30

31 Działanie 7. Turniej tenisa stołowego.
26 września 2010 r. w Świetlicy wiejskiej odbył się Turniej tenisa stołowego, na którym uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności. Turniej był formą rywalizacji i zarazem integracji uczestników. Zwycięzcy otrzymali nagrody.

32

33 Działanie 8. Turniej bilardowy.
Turniej bilardowy został rozegrany 24 października 2010 r. w Świetlicy wiejskiej. W ramach projektu zakupiony został stół bilardowy. Turniej był sprawdzeniem umiejętno-ści gry, a także dobrą zabawą i integracją uczestników. Zwycięzcy turnieju otrzymali nagrody.

34

35 Działanie 9. Impreza okolicznościowa
12.XII.2010 r. Impreza podsumowująca projekt i roczną działalność świetlicy. Uroczystość stanowi formę spotkania towarzyskiego. Przygotowana część artystyczna i poczęstunek.

36 Zarządzanie projektem
Zadanie 3. Zarządzanie projektem

37 Za realizację projektu odpowiedzialni są: koordynator projektu, asystent finansowy i lider świetlicy. Zarządzanie projektem obejmuje zakupy w ramach cross-financingu, sprawozdawczość, prowadzenie biura, obsługę finansową projektu, monitoring i ewaluację.

38 Rezultaty i produkty projektu

39 Część rezultatów została już w pełni osiągnięta, pozostałe będą zbadane po zakończeniu wszystkich działań (w tym imprezy okolicznościowej).

40 Rezultaty twarde: 1. Wzrost ilości działań na rzecz integracji społecznej poprzez zorganizowanie zajęć sportowych: fitness dla 15 kobiet, siłowni dla 10 mężczyzn – 100% 2. Wzrost ilości działań na rzecz integracji społecznej poprzez zorganizowanie 2 wyjazdów dla co najmniej 15 osób (spływ kajakowy, gra paintball) – 100%. 3. 30 mężczyzn biorących udział w projekcie zwiększy swoją aktywność społeczną, poprzez udział w co najmniej 2 działaniach – 30%

41 4. 25 kobiet biorących udział w projekcie zwiększy swoją aktywność społeczną, poprzez udział w co najmniej 2 działaniach – 48% 5. Wzrost ilości działań na rzecz integracji społecznej poprzez zorganizowanie 1 spotkania z kosmetyczką dla 15 kobiet – 107% 6. Wzrost ilości działań na rzecz integracji społecznej poprzez zorganizowanie 4 imprez integracyjnych dla 70 osób – 50%

42 Rezultaty miękkie (w trakcie oceny):
1. Zwiększenie samooceny i pewności siebie u 15 kobiet, które wezmą udział w zajęciach fitness i z kosmetyczką - ankiety 2. Zwiększenie samooceny i pewności siebie u 8 mężczyzn, którzy wzięli udział w zajęciach w siłowni - ankiety 3. Zwiększenie zadowolenia u 50 osób, w tym 22 kobiet, biorących udział w projekcie – ankieta, wywiad.

43 Produkty projektu: 1. Świetlica wiejska, jako miejsce spotkań.
2. Dostęp do wyposażenia świetlicy: np. sprzętu do ćwiczeń, stołu bilardowego. 3. 55 godz. zajęć fitness dla 15 kobiet. 4. 86 godz. zajęć w siłowni dla 10 mężczyzn. 5. Oferta aktywizująca mieszkańców, będąca efektem dalszej działalności świetlicy.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google