Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA Teraźniejszość i historia 60 lat działalności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA Teraźniejszość i historia 60 lat działalności."— Zapis prezentacji:

1 1 BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA Teraźniejszość i historia 60 lat działalności

2 2 Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim jest jednostką budżetową Samorządu Województwa Łódzkiego działającą w zakresie oświaty. Nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty w Łodzi.

3 3 Podstawowe zadania biblioteki gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie oraz udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych; prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej dla użytkowników; inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej; wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką; wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia

4 4 DYREKTOR WYDZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYDZIAŁ FINANSOWO- - ADMINISTRACYJNY WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI MEDIALNA PRACOWNIA EDUKACYJNA FILIA W BEŁCHATOWIE FILIA W OPOCZNIE FILIA W RADOMSKU FILIA W TOMASZOWIE MAZ. SCHEMAT ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

5 5 Zasięg obecnego oddziaływania czytelniczego

6 6 Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 122 e

7 7 Filia w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96

8 8 Filia w Opocznie ul. Armii Krajowej 2

9 9 Filia w Radomsku ul. 11 listopada 2

10 10 Filia w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 47, bud. 2

11 rok Stan księgozbioru ogółem na dzień r. – , w tym w Piotrkowie Tryb., – Liczba czytelników – 6745, w tym w Piotrkowie Tryb. – 3295 Liczba odwiedzin – 70844, w tym w Piotrkowie Tryb., – Liczba wypożyczeń – , w tym w Piotrkowie Tryb., – Przeciętna dzienna odwiedzin – 125 (w Piotrkowie Tryb.) Przeciętna dzienna wypożyczeń – 288 (w Piotrkowie Tryb.)

12 12 ZATRUDNIENIE na dzień r. Ogółem z filiami 35,25 etatu, w tym 26,5 etatu pedagogicznego, 8,75 niepedagogicznego W Piotrkowie Tryb. –14,5 etatu pedagogicznego, 6,25 niepedagogicznego

13 13 Liczba nauczycieli dyplomowanych – ogółem – 17 osób na 28 wszystkich zatrudnionych nauczycieli, w tym w Piotrkowie Tryb. – 11 na 15 zatrudnionych

14 14 DYREKTORZY BIBLIOTEKI Pani Urszula Bykowska – kierownik, potem dyrektor biblioteki

15 15 DYREKTORZY BIBLIOTEKI Pani Anna Kelm

16 16 DYREKTORZY BIBLIOTEKI Pani Wiesława Olczykowska nadal

17 17 Ewa Bińkiewicz Pani Wiesława Olczykowska Dyrektor BPP Barbara Mateja Dorota Bańska Sylwia Brzeżańska Ewa Grabowska Dorota Filipczak

18 18 Dagmara RoszkowskaSylwia Kubicka Elżbieta Ałaszewska Joanna Bisaga Aneta Gnyp Renata Woźniakowska

19 19 Sylwia Madalińska Anetta Kacperczyk Katarzyna Krogulska Beata Adamus Anna Woźniak Maciej Wieczorek Ewa Dzimińska

20 20 Październik 2001 BPP wydała numer okazowy Warsztatów Bibliotekarskich- 500 egz. rozesłanych do bibliotek szkolnych

21 rok Nasz kwartalnik Warsztaty Bibliotekarskie – stał się pismem internetowym. Redaktorem naczelnym jest Dyrektor BPP – Pani Wiesława Olczykowska. Redaktorem technicznym jest Dagmara Roszkowska. Dla osób korzystających z pisma stworzyliśmy listę mailingową, dzięki której możemy informować o kolejnych numerach poradnika wszystkich subskrybentów.

22 22 WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE ex.html ex.html

23 23 EDUKACYJNE PROGRAMY WŁASNE Multimedialna Pracownia Ekologiczna Medialna podróż w krainę książki i informacji O słownikach (i nie tylko), które są dobre na wszystko Komputer i multimedia w nauczaniu przyrody w szkole podstawowej Program praktyk zawodowych

24 24 5 listopad 2002 Pracownia Multimedialna

25 25 EDUKACYJNE PROGRAMY WŁASNE Łączna liczba zajęć edukacyjnych w latach 2003/2010 – 1446 Liczba zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w latach 2003/2010 – 750 Liczba zajęć z edukacji ekologicznej w latach 2003/2010 – projekcji filmów przyrodniczo- -geograficznych We wszystkich zajęciach uczestniczyło uczniów.

26 BARWY PRZYRODY – konkurs plastyczny

27 27 czerwiec 2007 r. Finał konkursu fotograficznego Przyrodnicze wędrówki po Polsce

28 28 MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC DOBROCI DLA ZWIERZĄT

29 29

30 Przyłączyłyśmy się do akcji Cała Polska czyta dzieciom

31 31 TYDZIEŃ BIBLIOTEK

32 32 TYDZIEŃ BIBLIOTEK

33 33

34 34 Uczeń w świecie książki i mediów – konferencja dla nauczycieli

35 35 INFORMATYZACJA BIBLIOTEKI Tworzenie elektronicznej bazy zbiorów w programie SOWA: na dzień r. – wydawnictwa zwarte – 100 %, czasopisma – 60 %, zbiory specjalne – 20 % Elektroniczne udostępnianie zbiorów – r. Możliwość elektronicznego rezerwowania zbiorów.

36 36 INFORMATYZACJA BIBLIOTEKI Komunikacja z czytelnikami z wykorzystaniem poczty elektronicznej, GG Internet bezprzewodowy dla czytelników

37 37 INFORMATYZACJA BIBLIOTEKI Program CDS/ISIS Ma on na celu stworzenie baz bibliograficznych: artykułów z prac zbiorowych, artykułów z czasopism, publikacji pracowników, tematycznych zestawień bibliograficznych.

38 38 W 2007 roku został uruchomiony Punkt Informacji Bibliotecznej, w którym nauczyciele bibliotekarze zgodnie z ustalonym harmonogramem pełnią dyżury codziennie od poniedziałku do soboty, udzielając informacji o zbiorach również w oparciu o bazy online.

39 39 PROMOCJA BIBLIOTEKI serwis internetowy Liczba odwiedzin użytkowników na naszej stronie w roku 2010 – Liczba odwiedzin użytkowników od 2004 r. – ponad 110 tys.

40 40 PROMOCJA BIBLIOTEKI Redakcja Biblioteki w Szkole wyróżniła stronę BPP w konkursie dla bibliotek Pokaż swoją dobrą stronę listy mailingowe/e-ziny

41 41 PROMOCJA BIBLIOTEKI press room uczestnictwo w lokalnych i branżowych forach dyskusyjnych profil na portalu społecznościowym własne forum dyskusyjne

42 BPP zaistniała w Biuletynie Informacji Publicznej – urzędowym publikatorze teleinformatycznym, który został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej

43 43 HISTORIA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

44 44 Grudzień 1950 r. – powstanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

45 – rok powstania biblioteki Pierwszy zbiór książek liczył 875 vol. pochodzących z biblioteki szkolnej SP nr 8 Liczba czytelników na koniec 1950 r. wyniosła 90. Biblioteka czynna była 2 razy w tygodniu po 4 godziny. Mieściła się w lokalu Wydziału Oświaty przy ul. Dąbrowskiego 3.

46 46 HISTORIA BIBLIOTEKI 1957 – bibliotece przyznano etat, kierownictwo placówki obejmuje Pani Urszula Zarzycka ( późn. nazwisko Bykowska)

47 47 Lokalizacja biblioteki Biblioteka kilkakrotnie zmieniała lokalizację: ul. Słowackiego 5, ul. Słowackiego 9, ul. Bolesława Bieruta 14, ul. Słowackiego 114/116, ul. Wojska Polskiego 122 e.

48 48 Lokalizacja przy ul. Słowackiego 5

49 49 gabinet dyrektora magazyn czasopism Lokalizacja przy ul. Bolesława Bieruta 14

50 50 katalogi w wypożyczalni

51 51 Lata sześćdziesiąte Bogacenie księgozbioru - Stan księgozbioru – vol. - Liczba czytelników – 893 Biblioteka pracowała 8 godzin dziennie Rozszerzono działalność informacyjno- - bibliograficzną Wystawy propagujące księgozbiór Zaciśnięcie współpracy z bibliotekami szkolnymi, instruktaż

52 52 Lata siedemdziesiąte Bogacenie księgozbioru Liczba zbiorów PBW z filiami – vol., w tym w Piotrkowie vol. Łączna liczba czytelników – 3330, w tym nauczycieli – 2312, w tym Piotrkowie – 894, w tym 864 nauczycieli Wskaźnik zasięgu czytelniczego w stosunku do ogółu zatrudnionych nauczycieli – 50 %

53 53 Lata siedemdziesiąte Uczestnictwo w imprezach czytelniczych organizowanych w szkołach Duża liczba osób odwiedzających wystawy Szkolenia bibliotekarzy szkolnych Aktywna promocja biblioteki w lokalnej prasie i telewizji łódzkiej W centrum uwagi: - pomoc nauczycielom studiującym - rozbudowa warsztatu informacyjno-bibliograficznego - zajęcia z uczniami liceów nt. bibliografii

54 54 Lata siedemdziesiąte Organizacja wystaw polityczno-propagandowych Opracowywanie zestawień bibliograficznych Rozbudowa kartoteki zagadnieniowej Biblioteka wspomagała rejonowe konferencje metodyczne poprzez opracowywanie zestawień bibliograficznych; pracownicy aktywnie uczestniczyli w konferencjach

55 55 Lata siedemdziesiąte Udział pracowników w pracy zespołów samokształceniowych miejscowych placówek oświatowych: prelekcje, ekspozycje lektur Formy pracy z czytelnikiem: informacje bibliograficzne, eksponowanie zbiorów, prelekcje, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne z młodzieżą, udział w zebraniach ideowo-pedagogicznych oraz rad pedagogicznych, wyjazdy instruktażowe do bibliotek szkolnych, wykazy nowości przesyłane do szkół, dyskusje nad książką

56 Akt założycielski Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim

57 57 Zasięg oddziaływania czytelniczego PBW w Piotrkowie Tryb. i jej Filii

58 58 Lata osiemdziesiąte Stan księgozbioru biblioteki piotrkowskiej – vol. Liczba czytelników – 768, w tym 710 nauczycieli – Zmiany w strukturze organizacyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

59 59

60 60 Lata osiemdziesiąte Z dniem r. pracownicy biblioteki ODN przeszli do pracy w PBW: Kierownik biblioteki ODN: Maria Hanna Laszkiewicz Marianna Marusińska Jolanta Wachnik Maria Fattah Wiesława Olczykowska

61 61 Powołano Wydziały: Gromadzenia i Opracowania Zbiorów: Kierownik: Maria Tuchowska-Fattah Maria Marusińska Wiesława Olczykowska Katarzyna Badek

62 62 Wydział Udostępniania Zbiorów: Kierownik: Maria Hanna Laszkiewicz Hanna Dworak Jolanta Wachnik Gabriela Kral Anna Tuzikiewicz Eugenia Kruszewska Maria Fijałkowska Wydział Opieki nad Filiami Kierownik: Urszula Bykowska

63 63 Lata osiemdziesiąte Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Kierownik: Jolanta Wachnik Jadwiga Miecznikowska Janina Kraszewska-Nowak

64 64 Lata osiemdziesiąte Duże zakupy zbiorów Objęcie instruktażem i szkoleniem pracowników filii Duża ilość warsztatów dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych Uzupełnienie wykształcenia bibliotekarskiego przez zatrudnioną kadrę

65 65 Lata osiemdziesiąte Priorytetem było scalenie księgozbioru obu bibliotek poprzez przepisanie do wspólnego inwentarza i stworzenie jednego katalogu kartkowego Stan księgozbioru – 9991 vol. Liczba czytelników – 1198 Stan zatrudnienia – 15 pracowników, w tym 11 pedagogicznych

66 66 Lata dziewięćdziesiąte Stan księgozbioru vol. Liczba czytelników – 1457, w tym nauczycieli – 1291

67 67 Lata dziewięćdziesiąte Zmiana na stanowisku dyrektora r. – dyrektorem biblioteki została Pani Wiesława Olczykowska 1995 modernizacja placówki zajęcia z przysposobienia czytelniczego dla studentów Akademii Świętokrzyskiej współpraca z WOM w zakresie działalności dydaktycznej kurs dla bibliotekarzy szkolnych (przekształcony w kurs kwalifikacyjny) duża liczba warsztatów dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

68 – to czas przemian Organem prowadzącym biblioteki jest Samorząd Województwa Łódzkiego Nowy statut

69 – to czas przemian Przeprowadzka do nowego lokalu przy ul. Wojska Polskiego 122 e

70 – to czas przemian Utworzenie własnej księgowości: główna księgowa: Grażyna Tarnowska, Elżbieta Cichosz – referent Zmiana nazwy biblioteki na Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim

71 rok Stan kadry na osób, tj. 20,5 etatów, w tym 15 pedagogicznych Liczba księgozbioru – vol. Liczba czytelników – 2538 Rozwój działalności dydaktycznej biblioteki Szeroka współpraca z WODN w zakresie prowadzenia kursów bibliotekarskich dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych, współpracy z pismem WODN Organizacja warsztatów i szkoleń bibliotekarskich, instruktaże dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych, lekcje biblioteczne na życzenie nauczycieli, Organizacja praktyk studenckich na zasadzie współpracy z uczelnią wyższą Doradca ds. bibliotek szkolnych Rozpoczęcie działalności w formie pozyskiwania środków specjalnych

72 72 A OTO NASZ ZESPÓŁ


Pobierz ppt "1 BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA Teraźniejszość i historia 60 lat działalności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google