Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA"— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
Teraźniejszość i historia 60 lat działalności

2 Nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty w Łodzi.
Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim jest jednostką budżetową Samorządu Województwa Łódzkiego działającą w zakresie oświaty. Nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty w Łodzi.

3 Podstawowe zadania biblioteki
gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie oraz udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych; prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej dla użytkowników; inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej; wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką; wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia

4 SCHEMAT ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
DYREKTOR WYDZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYDZIAŁ FINANSOWO- -ADMINISTRACYJNY WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI MEDIALNA PRACOWNIA EDUKACYJNA FILIA W BEŁCHATOWIE FILIA W OPOCZNIE FILIA W RADOMSKU FILIA W TOMASZOWIE MAZ. SCHEMAT ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

5 Zasięg obecnego oddziaływania czytelniczego

6 Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, ul
Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 122 e

7 Filia w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96

8 Filia w Opocznie ul. Armii Krajowej 2

9 Filia w Radomsku ul. 11 listopada 2

10 Filia w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 47, bud. 2

11 2010 rok Stan księgozbioru ogółem na dzień r. – , w tym w Piotrkowie Tryb., – 98819 Liczba czytelników – 6745, w tym w Piotrkowie Tryb. – 3295 Liczba odwiedzin – 70844, w tym w Piotrkowie Tryb., – 35549 Liczba wypożyczeń – , w tym w Piotrkowie Tryb., – 79795 Przeciętna dzienna odwiedzin – 125 (w Piotrkowie Tryb.) Przeciętna dzienna wypożyczeń – 288 (w Piotrkowie Tryb.)

12 ZATRUDNIENIE na dzień 01.01.2011 r.
Ogółem z filiami 35,25 etatu, w tym 26,5 etatu pedagogicznego, 8,75 niepedagogicznego W Piotrkowie Tryb. –14,5 etatu pedagogicznego, 6,25 niepedagogicznego

13 Liczba nauczycieli dyplomowanych – ogółem – 17 osób na 28 wszystkich zatrudnionych nauczycieli, w tym w Piotrkowie Tryb. – 11 na 15 zatrudnionych

14 DYREKTORZY BIBLIOTEKI
Pani Urszula Bykowska – kierownik, potem dyrektor biblioteki

15 DYREKTORZY BIBLIOTEKI
Pani Anna Kelm

16 DYREKTORZY BIBLIOTEKI
Pani Wiesława Olczykowska 1994- nadal

17 Pani Wiesława Olczykowska
Ewa Bińkiewicz Pani Wiesława Olczykowska Dyrektor BPP Dorota Bańska Barbara Mateja Sylwia Brzeżańska Ewa Grabowska Dorota Filipczak

18 Renata Woźniakowska Dagmara Roszkowska Sylwia Kubicka Joanna Bisaga Elżbieta Ałaszewska Aneta Gnyp

19 Anetta Kacperczyk Sylwia Madalińska Katarzyna Krogulska Maciej Wieczorek Anna Woźniak Ewa Dzimińska Beata Adamus

20 Październik 2001 BPP wydała numer okazowy „Warsztatów Bibliotekarskich”- 500 egz. rozesłanych do bibliotek szkolnych

21 2004 rok Nasz kwartalnik „Warsztaty Bibliotekarskie” – stał się pismem internetowym. Redaktorem naczelnym jest Dyrektor BPP – Pani Wiesława Olczykowska. Redaktorem technicznym jest Dagmara Roszkowska. Dla osób korzystających z pisma stworzyliśmy listę mailingową, dzięki której możemy informować o kolejnych numerach poradnika wszystkich subskrybentów.

22 WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

23 EDUKACYJNE PROGRAMY WŁASNE
Multimedialna Pracownia Ekologiczna Medialna podróż w krainę książki i informacji O słownikach (i nie tylko), które są dobre na wszystko Komputer i multimedia w nauczaniu przyrody w szkole podstawowej Program praktyk zawodowych

24 5 listopad 2002 Pracownia Multimedialna

25 EDUKACYJNE PROGRAMY WŁASNE
Łączna liczba zajęć edukacyjnych w latach 2003/2010 – 1446 Liczba zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w latach 2003/2010 – 750 Liczba zajęć z edukacji ekologicznej w latach 2003/2010 – 696 26 projekcji filmów przyrodniczo- -geograficznych We wszystkich zajęciach uczestniczyło uczniów.

26 2005 BARWY PRZYRODY – konkurs plastyczny

27 czerwiec 2007 r. Finał konkursu fotograficznego „Przyrodnicze wędrówki po Polsce”

28 MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC DOBROCI DLA ZWIERZĄT

29

30 2006 Przyłączyłyśmy się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

31 TYDZIEŃ BIBLIOTEK

32 TYDZIEŃ BIBLIOTEK

33

34 Uczeń w świecie książki i mediów – konferencja dla nauczycieli

35 INFORMATYZACJA BIBLIOTEKI
Tworzenie elektronicznej bazy zbiorów w programie „SOWA”: na dzień r. – wydawnictwa zwarte – 100 %, czasopisma – 60 %, zbiory specjalne – 20 % Elektroniczne udostępnianie zbiorów – r. Możliwość elektronicznego rezerwowania zbiorów.

36 INFORMATYZACJA BIBLIOTEKI
Komunikacja z czytelnikami z wykorzystaniem poczty elektronicznej, GG Internet bezprzewodowy dla czytelników

37 INFORMATYZACJA BIBLIOTEKI
Program CDS/ISIS Ma on na celu stworzenie baz bibliograficznych: artykułów z prac zbiorowych, artykułów z czasopism, publikacji pracowników, tematycznych zestawień bibliograficznych.

38 W 2007 roku został uruchomiony Punkt Informacji Bibliotecznej, w którym nauczyciele bibliotekarze zgodnie z ustalonym harmonogramem pełnią dyżury codziennie od poniedziałku do soboty, udzielając informacji o zbiorach również w oparciu o bazy online.

39 PROMOCJA BIBLIOTEKI serwis internetowy
Liczba odwiedzin użytkowników na naszej stronie w roku 2010 – 20740 Liczba odwiedzin użytkowników od 2004 r. – ponad 110 tys.

40 PROMOCJA BIBLIOTEKI Redakcja „Biblioteki w Szkole” wyróżniła stronę BPP w konkursie dla bibliotek „Pokaż swoją dobrą stronę” listy mailingowe/e-ziny

41 PROMOCJA BIBLIOTEKI press room
uczestnictwo w lokalnych i branżowych forach dyskusyjnych profil na portalu społecznościowym własne forum dyskusyjne

42 2004 BPP zaistniała w Biuletynie Informacji Publicznej – urzędowym publikatorze teleinformatycznym, który został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej

43 HISTORIA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

44 Grudzień 1950 r. – powstanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

45 1950 – rok powstania biblioteki
Pierwszy zbiór książek liczył 875 vol. pochodzących z biblioteki szkolnej SP nr 8 Liczba czytelników na koniec 1950 r. wyniosła 90. Biblioteka czynna była 2 razy w tygodniu po 4 godziny. Mieściła się w lokalu Wydziału Oświaty przy ul. Dąbrowskiego 3.

46 HISTORIA BIBLIOTEKI 1957 – bibliotece przyznano etat, kierownictwo placówki obejmuje Pani Urszula Zarzycka (późn. nazwisko Bykowska)

47 Lokalizacja biblioteki
Biblioteka kilkakrotnie zmieniała lokalizację: ul. Słowackiego 5, ul. Słowackiego 9, ul. Bolesława Bieruta 14, ul. Słowackiego 114/116, ul. Wojska Polskiego 122 e.

48 Lokalizacja przy ul. Słowackiego 5

49 gabinet dyrektora magazyn czasopism
Lokalizacja przy ul. Bolesława Bieruta 14 gabinet dyrektora magazyn czasopism

50 w wypożyczalni katalogi

51 Lata sześćdziesiąte Bogacenie księgozbioru
- Stan księgozbioru – vol. - Liczba czytelników – 893 Biblioteka pracowała 8 godzin dziennie Rozszerzono działalność informacyjno- - bibliograficzną Wystawy propagujące księgozbiór Zaciśnięcie współpracy z bibliotekami szkolnymi, instruktaż

52 Lata siedemdziesiąte Bogacenie księgozbioru
Liczba zbiorów PBW z filiami – vol., w tym w Piotrkowie vol. Łączna liczba czytelników – 3330, w tym nauczycieli – 2312, w tym Piotrkowie – 894, w tym 864 nauczycieli Wskaźnik zasięgu czytelniczego w stosunku do ogółu zatrudnionych nauczycieli – 50 %

53 Lata siedemdziesiąte Uczestnictwo w imprezach czytelniczych organizowanych w szkołach Duża liczba osób odwiedzających wystawy Szkolenia bibliotekarzy szkolnych Aktywna promocja biblioteki w lokalnej prasie i telewizji łódzkiej W centrum uwagi: - pomoc nauczycielom studiującym - rozbudowa warsztatu informacyjno-bibliograficznego - zajęcia z uczniami liceów nt. bibliografii

54 Lata siedemdziesiąte Organizacja wystaw polityczno-propagandowych
Opracowywanie zestawień bibliograficznych Rozbudowa kartoteki zagadnieniowej Biblioteka wspomagała rejonowe konferencje metodyczne poprzez opracowywanie zestawień bibliograficznych; pracownicy aktywnie uczestniczyli w konferencjach

55 Lata siedemdziesiąte Udział pracowników w pracy zespołów samokształceniowych miejscowych placówek oświatowych: prelekcje, ekspozycje lektur Formy pracy z czytelnikiem: informacje bibliograficzne, eksponowanie zbiorów, prelekcje, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne z młodzieżą, udział w zebraniach ideowo-pedagogicznych oraz rad pedagogicznych, wyjazdy instruktażowe do bibliotek szkolnych, wykazy nowości przesyłane do szkół, dyskusje nad książką

56 1976 Akt założycielski Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim

57 Zasięg oddziaływania czytelniczego PBW w Piotrkowie Tryb. i jej Filii

58 Lata osiemdziesiąte Stan księgozbioru biblioteki piotrkowskiej – vol. Liczba czytelników – 768, w tym 710 nauczycieli – Zmiany w strukturze organizacyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

59

60 Lata osiemdziesiąte Z dniem r. pracownicy biblioteki ODN przeszli do pracy w PBW: Kierownik biblioteki ODN: Maria Hanna Laszkiewicz Marianna Marusińska Jolanta Wachnik Maria Fattah Wiesława Olczykowska

61 Powołano Wydziały: Gromadzenia i Opracowania Zbiorów: Kierownik: Maria Tuchowska-Fattah Maria Marusińska Wiesława Olczykowska Katarzyna Badek

62 Wydział Udostępniania Zbiorów:
Kierownik: Maria Hanna Laszkiewicz Hanna Dworak Jolanta Wachnik Gabriela Kral Anna Tuzikiewicz Eugenia Kruszewska Maria Fijałkowska Wydział Opieki nad Filiami Kierownik: Urszula Bykowska

63 Lata osiemdziesiąte Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
Kierownik: Jolanta Wachnik Jadwiga Miecznikowska Janina Kraszewska-Nowak

64 Lata osiemdziesiąte Duże zakupy zbiorów
Objęcie instruktażem i szkoleniem pracowników filii Duża ilość warsztatów dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych Uzupełnienie wykształcenia bibliotekarskiego przez zatrudnioną kadrę

65 Lata osiemdziesiąte Priorytetem było scalenie księgozbioru obu bibliotek poprzez przepisanie do wspólnego inwentarza i stworzenie jednego katalogu kartkowego Stan księgozbioru – vol. Liczba czytelników – 1198 Stan zatrudnienia – 15 pracowników, w tym 11 pedagogicznych

66 Lata dziewięćdziesiąte
Stan księgozbioru vol. Liczba czytelników – 1457, w tym nauczycieli – 1291

67 Lata dziewięćdziesiąte
Zmiana na stanowisku dyrektora r. – dyrektorem biblioteki została Pani Wiesława Olczykowska 1995 modernizacja placówki zajęcia z przysposobienia czytelniczego dla studentów Akademii Świętokrzyskiej współpraca z WOM w zakresie działalności dydaktycznej kurs dla bibliotekarzy szkolnych (przekształcony w kurs kwalifikacyjny) duża liczba warsztatów dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

68 – to czas przemian Organem prowadzącym biblioteki jest Samorząd Województwa Łódzkiego Nowy statut

69 – to czas przemian Przeprowadzka do nowego lokalu przy ul. Wojska Polskiego 122 e

70 – to czas przemian Utworzenie własnej księgowości: główna księgowa: Grażyna Tarnowska, Elżbieta Cichosz – referent Zmiana nazwy biblioteki na Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim

71 2000 rok Stan kadry na osób, tj. 20,5 etatów, w tym 15 pedagogicznych Liczba księgozbioru – vol. Liczba czytelników – 2538 Rozwój działalności dydaktycznej biblioteki Szeroka współpraca z WODN w zakresie prowadzenia kursów bibliotekarskich dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych, współpracy z pismem WODN Organizacja warsztatów i szkoleń bibliotekarskich, instruktaże dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych, lekcje biblioteczne na życzenie nauczycieli, Organizacja praktyk studenckich na zasadzie współpracy z uczelnią wyższą Doradca ds. bibliotek szkolnych Rozpoczęcie działalności w formie pozyskiwania środków specjalnych

72 A OTO NASZ ZESPÓŁ


Pobierz ppt "BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google