Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tarnów, lipiec 2012 r. TFI PZU SA, Biuro Sprzedaży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tarnów, lipiec 2012 r. TFI PZU SA, Biuro Sprzedaży"— Zapis prezentacji:

1 Tarnów, lipiec 2012 r. TFI PZU SA, Biuro Sprzedaży
Symulacja przyrostu kapitału w PPE oraz na IKE po rozwiązaniu umowy o pracę Tarnów, lipiec 2012 r. TFI PZU SA, Biuro Sprzedaży

2 Przykład I Założenia: Wiek Pracownika: 43 lata
Okres oszczędzania w PPE: 5 lat Składka Podstawowa: 100 zł Składka Dodatkowa: 0 zł Model Inwestycyjny: Indywidualny Założona średnioroczna stopa zwrotu: 7% 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Wpłacone składki 1200,00 zł 2400,00 zł 3600,00 zł 4800,00 zł 6000,00 zł Zgromadzony kapitał 1246,49 zł 2583,08 zł 4016,30 zł 5553,13 zł 7201,05 zł

3 Po 5 latach Pracownik rozwiązuje umowę o pracę z Azotami Tarnów.
Przykład I Po 5 latach Pracownik rozwiązuje umowę o pracę z Azotami Tarnów. Na jego rejestrze zgromadzone jest 7201,05 zł. Pracownik decyduje się przetransferować tę kwotę na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Na IKE wpływa dokładnie 7201,05 zł, ponieważ od wypłaty transferowej i za otwarcie IKE nie są pobierane żadne opłaty. I Filar

4 Przykład I - Wariant I I Filar
Pracownik decyduje się pozostawić środki na IKE do momentu uzyskania uprawnień do ich wypłaty czyli do 60 roku życia. Wiek Pracownika: 48 lat Okres oszczędzania w IKE: 12 lat Kapitał początkowy: ,05 zł Dodatkowe wpłaty do IKE: 0 zł Model Inwestycyjny: Indywidualny Założona średnioroczna stopa zwrotu: 5% 3 lata 6 lat 8 lat 10 lat 12 lat Wpłacone składki 7201,05 zł Zgromadzony kapitał 8363,82 zł 9714,34 zł 10733,78 zł 11860,20 zł 13104,82 zł I Filar Po nabyciu praw do wypłaty emerytalnej z IKE były Pracownik Azotów Tarnów może dokonać wypłaty całości zgromadzonych środków w wysokości 13104,82 zł bez ponoszenia żadnych opłat.

5 Przykład I - Wariant II I Filar
Pracownik decyduje się dokonać zwrotu środków z IKE na swój rachunek bankowy. Przypominamy, że na IKE z PPE wpłynęło 7201,05 zł, z czego: 6000,00 zł to składki podstawowe wpłacone przez Pracodawcę 1201,05 zł to wypracowany zysk. W przypadku zwrotu środków z IKE tracimy wszystkie uprawnienia związane z oszczędzaniem w III filarze. Oznacza to, że środki zgromadzone na IKE zostaną pomniejszone o należne opłaty i podatki na rzecz Urzędu Skarbowego, ZUS oraz instytucji finansowej prowadzącej IKE. I Filar

6 Przykład I - Wariant II I Filar
Symulacja opłat i podatków przy zwrocie z IKE: 30% wpłaconych przez Pracodawcę składek podstawowych zostanie przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na I filar oszczędzającego. 30% x 6000 zł = 1800 zł 19 % wypracowanego zysku zostanie przekazane do Urzędu Skarbowego 19% x 1201,05 zł =228,20 zł od całości zgromadzonych środków zostanie pobrana opłata likwidacyjna za zamknięcie IKE w ciągu pierwszego roku obowiązywania umowy. 10% x 7201,05 = 720,11 zł 7201,05 zł – 1800 zł – 228,20 zł - 720,11 zł= 4452,74 zł W efekcie na rachunek bankowy oszczędzającego przekazana zostanie kwota 4452,74 zł, a więc wycofanie środków z PPE za pośrednictwem IKE kosztuje prawie 40% zgromadzonego kapitału. I Filar

7 Przykład II Założenia: Wiek Pracownika: 43 lata
Okres oszczędzania w PPE: 5 lat Składka Podstawowa: 100 zł Składka Dodatkowa: 30 zł Model Inwestycyjny: Indywidualny Założona średnioroczna stopa zwrotu: 7% 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Wpłacone składki podstawowe 1200,00 zł 2400,00 zł 3600,00 zł 4800,00 zł 6000,00 zł Wpłacone składki dodatkowe 360,00 zł 720,00 zł 1080,00 zł 1440,00 zł 1800,00 zł Zgromadzony kapitał 1620,43 zł 3358,01 zł 5221,19 zł 7219,07 zł 9361,37 zł

8 Po 5 latach Pracownik rozwiązuje umowę o pracę z Azotami Tarnów.
Przykład II Po 5 latach Pracownik rozwiązuje umowę o pracę z Azotami Tarnów. Na jego rejestrze zgromadzone jest 9361,37 zł. Pracownik decyduje się przetransferować tę kwotę na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Na IKE wpływa dokładnie 9361,37 zł, ponieważ od wypłaty transferowej i za otwarcie IKE nie są pobierane żadne opłaty. I Filar

9 Przykład II - Wariant I I Filar
Pracownik decyduje się pozostawić środki na IKE do momentu uzyskania uprawnień do ich wypłaty czyli do 60 roku życia. Wiek Pracownika: 48 lat Okres oszczędzania w IKE: 12 lat Kapitał początkowy: ,37 zł Dodatkowe wpłaty do IKE: 0 zł Model Inwestycyjny: Indywidualny Założona średnioroczna stopa zwrotu: 5% 3 lata 6 lat 8 lat 10 lat 12 lat Wpłacone składki 9361,37 zł Zgromadzony kapitał 10872,97 zł 12628,65 zł 13953,92 zł 15418,27 zł 17036,28 zł I Filar Po nabyciu praw do wypłaty emerytalnej z IKE były Pracownik Azotów Tarnów może dokonać wypłaty całości zgromadzonych środków w wysokości ,28 zł bez ponoszenia żadnych opłat.

10 Przykład II - Wariant II
Pracownik decyduje się dokonać zwrotu środków z IKE na swój rachunek bankowy. Przypominamy, że na IKE z PPE wpłynęło 9 361,37 zł, z czego: 6000,00 zł to składki podstawowe wpłacone przez Pracodawcę 1800,00 zł to składki dodatkowe wpłacone przez Pracownika 1561,37 zł to wypracowany zysk. W przypadku zwrotu środków z IKE tracimy wszystkie uprawnienia związane z oszczędzaniem w III filarze. Oznacza to, że środki zgromadzone na IKE zostaną pomniejszone o należne opłaty i podatki na rzecz Urzędu Skarbowego, ZUS oraz instytucji finansowej prowadzącej IKE. I Filar

11 Przykład II - Wariant II
Symulacja opłat i podatków przy zwrocie z IKE: 30% wpłaconych przez Pracodawcę składek podstawowych zostanie przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na I filar oszczędzającego. 30% x 6000 zł = 1800 zł 19 % wypracowanego zysku zostanie przekazane do Urzędu Skarbowego 19% x 1561,37 zł =296,66 zł Od całości zgromadzonych środków zostanie pobrana opłata likwidacyjna za zamknięcie IKE w ciągu pierwszego roku obowiązywania umowy. 10% x 9361,37 zł = 936,14 zł 9361,37 zł – 1800 zł – 296,66 zł – 936,14 zł = 6328,57 zł W efekcie na rachunek bankowy oszczędzającego przekazana zostanie kwota 6328,57 zł co stanowi jedynie około 67% zgromadzonych na PPE środków. I Filar

12 Przykład II - Wariant II
Symulacja opłat i podatków przy zwrocie z IKE: 30% wpłaconych przez Pracodawcę składek podstawowych zostanie przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na I filar oszczędzającego. 30% x 6000 zł = 1800 zł 19 % wypracowanego zysku zostanie przekazane do Urzędu Skarbowego 19% x 1561,37 zł =296,66 zł Od całości zgromadzonych środków zostanie pobrana opłata likwidacyjna za zamknięcie IKE w ciągu pierwszego roku obowiązywania umowy. 10% x 9361,37 zł = 936,14 zł 9361,37 zł – 1800 zł – 296,66 zł – 936,14 zł = 6328,57 zł W efekcie na rachunek bankowy oszczędzającego przekazana zostanie kwota 6328,57 zł co stanowi jedynie około 67% zgromadzonych na PPE środków. I Filar

13 Przykład III Założenia: Wiek Pracownika: 43 lata
Okres oszczędzania w PPE: 5 lat Składka Podstawowa: 100 zł Składka Dodatkowa: 30 zł Model Inwestycyjny: Indywidualny Założona średnioroczna stopa zwrotu: 7% 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Wpłacone składki podstawowe 1200,00 zł 2400,00 zł 3600,00 zł 4800,00 zł 6000,00 zł Wpłacone składki dodatkowe 360,00 zł 720,00 zł 1080,00 zł 1440,00 zł 1800,00 zł Zgromadzony kapitał 1620,43 zł 3358,01 zł 5221,19 zł 7219,07 zł 9361,37 zł

14 Przykład III – zwrot środków z PPE
Po 5 latach w Azotach Tarnów następuje likwidacja Pracowniczego Programu Emerytalnego. Pracownik otrzymuje wezwanie do wskazania rachunku do wypłaty transferowej na IKE lub do innego PPE. Jeśli w określonym terminie Pracownik nie wskaże rachunku do wypłaty transferowej nastąpi zwrot środków z PPE. I Filar

15 Przykład III – zwrot środków z PPE
Przypominamy, że na rejestrze PPE Pracownika jest 9 361,37 zł, z czego: 6000,00 zł to składki podstawowe wpłacone przez Pracodawcę 1800,00 zł to składki dodatkowe wpłacone przez Pracownika 1561,37 zł to wypracowany zysk. Przy dokonaniu zwrotu z PPE zostaną potrącone: 30% wpłaconych przez Pracodawcę składek podstawowych zostanie przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na I filar oszczędzającego. 30% x 6000 zł = 1800 zł  19 % wypracowanego zysku zostanie przekazane do Urzędu Skarbowego 19% x 1561,37 zł =296,66 zł Na rachunek bankowy Pracownika po dokonaniu zwrotu z PPE trafi kwota 7 264,71 zł. I Filar

16 Podsumowanie Należy pamiętać, iż przedstawiane dane stanowią tylko szacunki oraz przybliżone założenia przyrostu kapitału w ramach PPE i IKE. Ww. dane są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Otrzymane wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich wartości w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w skrócie prospektu informacyjnego funduszu dostępnym w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Wartość aktywów netto Subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wybrane Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne podmioty wskazane w statucie Funduszu.


Pobierz ppt "Tarnów, lipiec 2012 r. TFI PZU SA, Biuro Sprzedaży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google