Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tarnów, lipiec 2012 r. TFI PZU SA, Biuro Sprzedaży Symulacja przyrostu kapitału w PPE oraz na IKE po rozwiązaniu umowy o pracę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tarnów, lipiec 2012 r. TFI PZU SA, Biuro Sprzedaży Symulacja przyrostu kapitału w PPE oraz na IKE po rozwiązaniu umowy o pracę"— Zapis prezentacji:

1 Tarnów, lipiec 2012 r. TFI PZU SA, Biuro Sprzedaży Symulacja przyrostu kapitału w PPE oraz na IKE po rozwiązaniu umowy o pracę

2 Przykład I 2 Założenia: Wiek Pracownika: 43 lata Okres oszczędzania w PPE: 5 lat Składka Podstawowa:100 zł Składka Dodatkowa:0 zł Model Inwestycyjny: Indywidualny Założona średnioroczna stopa zwrotu:7% 1 rok2 lata3 lata4 lata5 lat Wpłacone składki1200,00 zł2400,00 zł3600,00 zł4800,00 zł6000,00 zł Zgromadzony kapitał1246,49 zł2583,08 zł4016,30 zł5553,13 zł7201,05 zł

3 I Filar 3 Po 5 latach Pracownik rozwiązuje umowę o pracę z Azotami Tarnów. Na jego rejestrze zgromadzone jest 7201,05 zł. Pracownik decyduje się przetransferować tę kwotę na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Na IKE wpływa dokładnie 7201,05 zł, ponieważ od wypłaty transferowej i za otwarcie IKE nie są pobierane żadne opłaty. Przykład I

4 I Filar 4 Pracownik decyduje się pozostawić środki na IKE do momentu uzyskania uprawnień do ich wypłaty czyli do 60 roku życia. Wiek Pracownika:48 lat Okres oszczędzania w IKE:12 lat Kapitał początkowy:7 201,05 zł Dodatkowe wpłaty do IKE:0 zł Model Inwestycyjny:Indywidualny Założona średnioroczna stopa zwrotu:5% Przykład I - Wariant I 3 lata6 lat8 lat10 lat12 lat Wpłacone składki7201,05 zł Zgromadzony kapitał8363,82 zł9714,34 zł10733,78 zł11860,20 zł13104,82 zł Po nabyciu praw do wypłaty emerytalnej z IKE były Pracownik Azotów Tarnów może dokonać wypłaty całości zgromadzonych środków w wysokości 13104,82 zł bez ponoszenia żadnych opłat.

5 I Filar 5 Pracownik decyduje się dokonać zwrotu środków z IKE na swój rachunek bankowy. Przypominamy, że na IKE z PPE wpłynęło 7201,05 zł, z czego: 6000,00 zł to składki podstawowe wpłacone przez Pracodawcę 1201,05 zł to wypracowany zysk. Przykład I - Wariant II W przypadku zwrotu środków z IKE tracimy wszystkie uprawnienia związane z oszczędzaniem w III filarze. Oznacza to, że środki zgromadzone na IKE zostaną pomniejszone o należne opłaty i podatki na rzecz Urzędu Skarbowego, ZUS oraz instytucji finansowej prowadzącej IKE.

6 I Filar 6 Symulacja opłat i podatków przy zwrocie z IKE: 30% wpłaconych przez Pracodawcę składek podstawowych zostanie przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na I filar oszczędzającego. 30% x 6000 zł = 1800 zł 19 % wypracowanego zysku zostanie przekazane do Urzędu Skarbowego 19% x 1201,05 zł =228,20 zł od całości zgromadzonych środków zostanie pobrana opłata likwidacyjna za zamknięcie IKE w ciągu pierwszego roku obowiązywania umowy. 10% x 7201,05 = 720,11 zł 7201,05 zł – 1800 zł – 228,20 zł - 720,11 zł= 4452,74 zł W efekcie na rachunek bankowy oszczędzającego przekazana zostanie kwota 4452,74 zł, a więc wycofanie środków z PPE za pośrednictwem IKE kosztuje prawie 40% zgromadzonego kapitału. Przykład I - Wariant II

7 Przykład II 7 Założenia: Wiek Pracownika: 43 lata Okres oszczędzania w PPE: 5 lat Składka Podstawowa:100 zł Składka Dodatkowa:30 zł Model Inwestycyjny: Indywidualny Założona średnioroczna stopa zwrotu:7% 1 rok2 lata3 lata4 lata5 lat Wpłacone składki podstawowe 1200,00 zł2400,00 zł3600,00 zł4800,00 zł6000,00 zł Wpłacone składki dodatkowe 360,00 zł720,00 zł1080,00 zł1440,00 zł1800,00 zł Zgromadzony kapitał1620,43 zł3358,01 zł5221,19 zł7219,07 zł9361,37 zł

8 I Filar 8 Po 5 latach Pracownik rozwiązuje umowę o pracę z Azotami Tarnów. Na jego rejestrze zgromadzone jest 9361,37 zł. Pracownik decyduje się przetransferować tę kwotę na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Na IKE wpływa dokładnie 9361,37 zł, ponieważ od wypłaty transferowej i za otwarcie IKE nie są pobierane żadne opłaty. Przykład II

9 I Filar 9 Pracownik decyduje się pozostawić środki na IKE do momentu uzyskania uprawnień do ich wypłaty czyli do 60 roku życia. Wiek Pracownika:48 lat Okres oszczędzania w IKE:12 lat Kapitał początkowy:9361,37 zł Dodatkowe wpłaty do IKE:0 zł Model Inwestycyjny:Indywidualny Założona średnioroczna stopa zwrotu:5% Przykład II - Wariant I 3 lata6 lat8 lat10 lat12 lat Wpłacone składki9361,37 zł Zgromadzony kapitał10872,97 zł12628,65 zł13953,92 zł15418,27 zł17036,28 zł Po nabyciu praw do wypłaty emerytalnej z IKE były Pracownik Azotów Tarnów może dokonać wypłaty całości zgromadzonych środków w wysokości 17 036,28 zł bez ponoszenia żadnych opłat.

10 I Filar 10 Pracownik decyduje się dokonać zwrotu środków z IKE na swój rachunek bankowy. Przypominamy, że na IKE z PPE wpłynęło 9 361,37 zł, z czego: 6000,00 zł to składki podstawowe wpłacone przez Pracodawcę 1800,00 zł to składki dodatkowe wpłacone przez Pracownika 1561,37 zł to wypracowany zysk. Przykład II - Wariant II W przypadku zwrotu środków z IKE tracimy wszystkie uprawnienia związane z oszczędzaniem w III filarze. Oznacza to, że środki zgromadzone na IKE zostaną pomniejszone o należne opłaty i podatki na rzecz Urzędu Skarbowego, ZUS oraz instytucji finansowej prowadzącej IKE.

11 I Filar 11 Symulacja opłat i podatków przy zwrocie z IKE: 30% wpłaconych przez Pracodawcę składek podstawowych zostanie przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na I filar oszczędzającego. 30% x 6000 zł = 1800 zł 19 % wypracowanego zysku zostanie przekazane do Urzędu Skarbowego 19% x 1561,37 zł =296,66 zł Od całości zgromadzonych środków zostanie pobrana opłata likwidacyjna za zamknięcie IKE w ciągu pierwszego roku obowiązywania umowy. 10% x 9361,37 zł = 936,14 zł 9361,37 zł – 1800 zł – 296,66 zł – 936,14 zł = 6328,57 zł W efekcie na rachunek bankowy oszczędzającego przekazana zostanie kwota 6328,57 zł co stanowi jedynie około 67% zgromadzonych na PPE środków. Przykład II - Wariant II

12 I Filar 12 Symulacja opłat i podatków przy zwrocie z IKE: 30% wpłaconych przez Pracodawcę składek podstawowych zostanie przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na I filar oszczędzającego. 30% x 6000 zł = 1800 zł 19 % wypracowanego zysku zostanie przekazane do Urzędu Skarbowego 19% x 1561,37 zł =296,66 zł Od całości zgromadzonych środków zostanie pobrana opłata likwidacyjna za zamknięcie IKE w ciągu pierwszego roku obowiązywania umowy. 10% x 9361,37 zł = 936,14 zł 9361,37 zł – 1800 zł – 296,66 zł – 936,14 zł = 6328,57 zł W efekcie na rachunek bankowy oszczędzającego przekazana zostanie kwota 6328,57 zł co stanowi jedynie około 67% zgromadzonych na PPE środków. Przykład II - Wariant II

13 Przykład III 13 Założenia: Wiek Pracownika: 43 lata Okres oszczędzania w PPE: 5 lat Składka Podstawowa:100 zł Składka Dodatkowa:30 zł Model Inwestycyjny: Indywidualny Założona średnioroczna stopa zwrotu:7% 1 rok2 lata3 lata4 lata5 lat Wpłacone składki podstawowe 1200,00 zł2400,00 zł3600,00 zł4800,00 zł6000,00 zł Wpłacone składki dodatkowe 360,00 zł720,00 zł1080,00 zł1440,00 zł1800,00 zł Zgromadzony kapitał1620,43 zł3358,01 zł5221,19 zł7219,07 zł9361,37 zł

14 I Filar 14 Po 5 latach w Azotach Tarnów następuje likwidacja Pracowniczego Programu Emerytalnego. Pracownik otrzymuje wezwanie do wskazania rachunku do wypłaty transferowej na IKE lub do innego PPE. Jeśli w określonym terminie Pracownik nie wskaże rachunku do wypłaty transferowej nastąpi zwrot środków z PPE. Przykład III – zwrot środków z PPE

15 I Filar 15 Przypominamy, że na rejestrze PPE Pracownika jest 9 361,37 zł, z czego: 6000,00 zł to składki podstawowe wpłacone przez Pracodawcę 1800,00 zł to składki dodatkowe wpłacone przez Pracownika 1561,37 zł to wypracowany zysk. Przy dokonaniu zwrotu z PPE zostaną potrącone: 30% wpłaconych przez Pracodawcę składek podstawowych zostanie przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na I filar oszczędzającego. 30% x 6000 zł = 1800 zł 19 % wypracowanego zysku zostanie przekazane do Urzędu Skarbowego 19% x 1561,37 zł =296,66 zł Na rachunek bankowy Pracownika po dokonaniu zwrotu z PPE trafi kwota 7 264,71 zł. Przykład III – zwrot środków z PPE

16 Podsumowanie 16 Należy pamiętać, iż przedstawiane dane stanowią tylko szacunki oraz przybliżone założenia przyrostu kapitału w ramach PPE i IKE. Ww. dane są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Otrzymane wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich wartości w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w skrócie prospektu informacyjnego funduszu dostępnym w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Wartość aktywów netto Subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wybrane Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne podmioty wskazane w statucie Funduszu.


Pobierz ppt "Tarnów, lipiec 2012 r. TFI PZU SA, Biuro Sprzedaży Symulacja przyrostu kapitału w PPE oraz na IKE po rozwiązaniu umowy o pracę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google