Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt "Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt "Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia."— Zapis prezentacji:

1 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt "Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych Organ prowadzący: Gmina Miasto Płońsk Ul. Płocka 39 09-100 Płońsk Nr umowy o dofinansowanie: 263/ES/ZS/D- POKL/12 Szkoła: Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku ul. Płocka 60 09-100 Płońsk Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 W roku szkolnym 2012/13 uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych brali udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. W ramach tego projektu w naszej szkole zajęcia odbywały się w dwóch grupach projektowych : Skup się i pracuj oraz Wielka pasja z małej iskry.

3 3 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Uczniowie uczęszczali na zajęcia pozalekcyjne z zakresu: - języka angielskiego, - wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, - zajęć sportowo – wychowawczych, - zajęć przyrodniczo – matematycznych, - technologii informacyjno – komunikacyjnych. W czasie zajęć uczniowie rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Pracowali z wykorzystaniem innowacyjnych metod, najnowszych technologii komunikacyjnych oraz sprzętu multimedialnego.

4 4 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 W ramach zajęć sportowo – wychowawczych uczestnicy projektu zwiedzali Centrum Olimpijskie oraz Stadion Narodowy w Warszawie. Spotkali się także ze złotym medalistą olimpijskim z Barcelony w pięcioboju nowoczesnym, który barwnie opowiadał o szermierce.

5 5 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 W ramach zajęć z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych Uczniowie korzystali z takich źródeł informacji jak: Poczta elektroniczna

6 Uczyli się jak pisać list elektroniczny e-mail 6 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Zapoznali się z blogiem - rodzajem strony internetowej zawierającym odrębne, uporządkowane chronologicznie wpisy.strony internetowej

7 7 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Uczniowie poznali twitter – darmowy serwis społecznościowy udostępniający usługę mikroblogowania umożliwiającą użytkownikom wysyłanie oraz odczytywanie tak zwanych tweetów. Tweet to krótka, nieprzekraczająca 140 znaków wiadomość tekstowa wyświetlana na stronie użytkownika oraz dostarczana pozostałym użytkownikom, którzy obserwują dany profil.serwis społecznościowy mikroblogowania Ponadto poznali zasady i zalety e-learningu.

8 8 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Komunikator internetowy – program komputerowy pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów (komunikacja natychmiastowa – ang. Instant Messaging) pomiędzy dwoma lub większą ilością komputerów, poprzez sieć komputerową.program komputerowyang. Czat – rodzaj internetowej pogawędki i jedna z usług internetowych.internetowej internetowych

9 9 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Uczniowie poznali narzędzi TI i ich podział ze względu na zastosowanie SYSTEM OPERACYJNY PRORAMY UŻYTKOWE Edytor tekstu Edytor grafiki Edytory dźwięku, wideo Przeglądarki internetowe Gry komputerowe PROGRAMY NARZĘDZIWE Narzędzia systemowe Programy antywirusowe Menadżery plików i inne JĘZYKI PROGRAMOWANIA Pacal, Basik Delphi, Visual Basic, C++ Asemblery i inne

10 10 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Bardzo ciekawym elementem zajęć było tworzenie kart okolicznościowych oraz prezentacji multimedialnych Boże Narodzenie czas radości i nadziei SZCZĘŚLIWYCH WALENTYNEK !!!

11 11 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Istotnym elementem zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego było uczestnictwo w koncercie profilaktycznym Szanuj życie. Dzięki niemu uczniowie mogli pogłębić wiedzę na temat zgubnych skutków działania alkoholu, substancji odurzających i psychotropowych oraz dowiedzieć się jak prowadzić zdrowy styl życia. Program profilaktyczny w ciekawy i przystępny sposób przedstawił, jak zgubne mogą być skutki ulegania nałogom, kierując uwagę młodzieży na budowanie zaufania, miłości i wiary we własne siły

12 12 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Na zajęciach z zakresu języków obcych uczestnicy projektu zbierali i selekcjonowali informacje dotyczące Wielkiej Brytanii, Anglii, i Walii: kultury, tradycji, historii, zabytków i symboli. Następnie opracowywali zebrane informacje do gazetki i prezentacji.

13 13 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Symbole Anglii: godło flaga

14 14 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Symbole Walii flaga godło

15 15 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Symbole Szkocji godło flaga

16 16 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Uczniowie biorący udział w projekcie w ramach zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo- matematycznych uczestniczyli w kilku interesujących wycieczkach. Odwiedzili skansen w Sierpcu, Kampinoski Park Narodowy, zwiedzali szklarnie Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie poznawali zależności między klimatem tropikalnym a przystosowaniem roślin do środowiska.

17 17 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Włączyli się również w obchody Dnia Ziemi. Zajęcia prowadzone w ramach Cyfrowej szkoły. Uczniowie wyszukują informacje o potrzebie obchodów Dnia Ziemi.

18 18 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Dzięki współpracy z rodzicami wydrukowali najlepszy projekt wykonany na zajęciach

19 19 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Uczniowie przygotowywali tematyczne plakaty i gazetki ścienne.

20 20 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Przedstawiciele klas IV-VI reprezentowali szkołę w Ogólnopolskich Obchodach Dnia Ziemi w Warszawie na Polach Mokotowskich. Biorą udział w konkursach, wystawach.

21 21 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

22 22 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

23 23 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dzięki uczestnictwu w projekcie do naszej szkoły trafiły pomoce dydaktyczne w postaci atlasów przyrody, łyżew, mazaków, kredek, piłek do gry w piłkę nożną, koszulek, skakanek, szarf do ćwiczeń, woreczków gimnastycznych, gier edukacyjnych, chust animacyjnych wykorzystywanych do zajęć i zabaw integrujących grupę.

24 24 Prezentacja została wykonana w oparciu o materiały zgromadzone oraz prezentacje stworzone przez uczniów biorących udział w projekcie Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – zwanego dalej (PO KL), Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 25 Dziękuję za uwagę. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – zwanego dalej (PO KL), Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt "Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google