Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 21.02.2008.. Przegląd sytuacji sektora rolnego ocena zagrożeń w sferze instytucjonalnej obsługi rolnictwa Z uwagi na zapóźnienia: wprowadzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 21.02.2008.. Przegląd sytuacji sektora rolnego ocena zagrożeń w sferze instytucjonalnej obsługi rolnictwa Z uwagi na zapóźnienia: wprowadzenie."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 21.02.2008.

2 Przegląd sytuacji sektora rolnego ocena zagrożeń w sferze instytucjonalnej obsługi rolnictwa Z uwagi na zapóźnienia: wprowadzenie zmian w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyśpieszenie tempa wdrożenia wszystkich działań PROW na lata 2007 – 2013 zobowiązanie kierownictwa ARiMR do przedłożenia szczegółowego harmonogramu działań naprawczych objęcie działalności ARiMR szczególnym nadzorem Ministra; tygodniowy monitoring realizacji harmonogramu działań naprawczych

3 Harmonogram wdrażania wybranych działań PROW 2007 - 2013 z marca 2007 Nazwa działania Modernizacja gospodarstw rolnych Ułatwienie startu młodym rolnikom Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Pełna gotowość włącznie z systemem informatycznym wrzesień 2007

4 Harmonogram wdrażania wybranych działań PROW 2007 - 2013 z października 2007 Nazwa działania Modernizacja gospodarstw rolnych Ułatwienie startu młodym rolnikom Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy, wydanej decyzji kwiecień 2008 maj 2008 kwiecień 2008 Rozpatrywanie wniosków o płatność wrzesień 2008

5 Harmonogram wdrażania wybranych działań PROW 2007 - 2013 z lutego 2008 Nazwa działania Modernizacja gospodarstw rolnych Ułatwienie startu młodym rolnikom Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy, wydanej decyzji maj 2008 Rozpatrywanie wniosków o płatność lipiec 2008 lipiec2008

6 Zniesienie po dwóch latach embarga na eksport artykułów rolno- spożywczych do Rosji

7 Rozszerzenie rynków eksportowych rynek rosyjski rynek rosyjski świeże mięso rynek rosyjski rynek rosyjski produkty roślinne przemysłowe i paszowe rynek amerykański rynek amerykański świeże mięso wieprzowe rynek marokański rynek marokański produkty pochodzenia wieprzowego rynek Hong Kongu rynek Hong Kongu świeże mięso wieprzowe i produkty mięsne rynek tajski i Bangladeszu rynek tajski i Bangladeszu mączka mięsno- kostna rynek chorwacki rynek chorwacki produkty pochodzenia zwierzęcego oraz nowe warunki eksportu produktów rybnych rynek ukraiński rynek ukraiński nowe warunki eksportu produktów rybnych

8 Postęp w zakresie prac legislacyjnych zaawansowane prace nad ponad 80 rozporządzeniami, w większości zaległymi przyjęcie przez Sejm i skierowanie do Senatu dwóch ustaw prace legislacyjne nad 17 projektami ustaw, które będą przekazywane pod obrady rządu przyjęcie przez Radę Ministrów 7 rozporządzeń inicjowanych przez Ministra Rolnictwa skierowanie do publikacji 47 rozporządzeń Ministra Rolnictwa

9 Postęp w zakresie prac legislacyjnych o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, która została uchwalona przez Sejm RP w dniu 11 stycznia 2008 r. i przekazana do Senatu RP o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która w dniu 10 stycznia 2008 r. została uchwalona przez Sejm RP i przekazana do Senatu RP USTAWY

10 Reforma systemu ubezpieczeń społecznych utrzymanie odrębnego systemu ubezpieczeń rolniczych uszczelnienie systemu możliwość dobrowolnego doubezpieczania się z jednoczesnym zapewnieniem wyższych świadczeń.

11 Dialog i współpraca z organizacjami branżowymi i społeczno zawodowymi rolnictwa spotkania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze wszystkimi organizacjami funkcjonującymi w obszarze rolnictwa współdziałanie na rzecz stabilizacji poszczególnych rynków rolnych wspieranie organizacji branżowych w ich dążeniu do współpracy ze strukturami Unii Europejskiej

12 Warszawa, 21.02.2008.


Pobierz ppt "Warszawa, 21.02.2008.. Przegląd sytuacji sektora rolnego ocena zagrożeń w sferze instytucjonalnej obsługi rolnictwa Z uwagi na zapóźnienia: wprowadzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google