Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przepływy transgraniczne na pograniczu polsko-saksońskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przepływy transgraniczne na pograniczu polsko-saksońskim"— Zapis prezentacji:

1 Przepływy transgraniczne na pograniczu polsko-saksońskim
Michał Ptak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

2 Projekt „Jakość życia w obszarze przygranicznym – wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania” Cel projektu Okres realizacji Etapy badania

3 Przepływy fizyczne – przepływy osób i dóbr, mające punkt wyjścia lub punkt docelowy na obszarze przygranicznym Powiązania instytucjonalne Obszar badawczy: Powiat Goerlitz (Saksonia) Powiat zgorzelecki (województwo dolnośląskie)

4 Ankieta dotycząca jakości życia i przepływów transgranicznych
Poszukiwanie danych statystycznych o powiązaniach transgranicznych Wywiady eksperckie

5 Identyfikacja danych i źródeł danych Ocena jakości danych
Nacisk na powiązania fizyczne (przepływy) Ocena jakości danych Dostępność Aktualność Periodyczność Wiarygodność Porównywalność Analiza danych liczbowych oraz informacji jakościowych Poszukiwanie przeszkód dla powiązań transgranicznych

6 Obszary badawcze (dziedziny)
Mieszkalnictwo Komunikacja, mobilność Zakupy, usługi Społeczeństwo Rynek pracy Zdrowie, bezpieczeństwo socjalne Gospodarka, handel i finanse Bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie kryzysom Kultura Infrastruktura Religia Środowisko

7 Liczba noclegów udzielonych turystom niemieckim w województwie dolnośląskim oraz ich udział w ogólnej liczbie udzielonych noclegów

8 Gospodarka, handel, finanse
Kapitał z Niemiec w województwie dolnośląskim Liczba podmiotów z udziałem kapitału z Niemiec w województwie dolnośląskim Liczba podmiotów z udziałem kapitału niemieckiego lub obywateli niemieckich prowadzących działalność gospodarczą w powiecie zgorzeleckim Liczba obywateli niemieckich wnoszących podatek od nieruchomości Liczba zatwierdzonych projektów w ramach dziedziny 1.1 „Gospodarka i Nauka” POWT PL- SN, w których partnerem wiodącym jest podmiot z powiatu Goerlitz lub zgorzeleckiego Liczba i rodzaje wspólnych inwestycji Napływ kapitału do Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich z Niemiec Liczba obywateli polskich, które po egzaminie czeladniczym mieszkają w Niemczech Liczba obywateli niemieckich zdających egzaminy w Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości Wyszczególnienie 2003 2005 2010 2011 Kapitał zagraniczny z Niemiec w województwie dolnośląskim (w mln zł) 1815,3 3501,1 5537,7 5744,5 Udział kapitału z Niemiec w województwie dolnośląskim w kapitale niemieckim w Polsce (w %) 11,9 19,4 19,0 19,9

9 Rothenburg/O.L., Neisseaue, Schleife
Administracja Liczba (udział) interesantów z Niemiec w urzędach gmin (miast) powiatu zgorzeleckiego Liczba porozumień o współpracy między samorządami powiatu zgorzeleckiego i powiatu Goerlitz Liczba wspólnych sesji rad gmin (miast) powiatu zgorzeleckiego i powiatu Goerlitz Projekty realizowane wspólnie przez samorządy powiatu zgorzeleckiego i powiatu Goerlitz Udział (liczba) decyzji administracyjnych wydanych niemieckim osobom prawnym lub osobom z obywatelstwem niemieckim w ciągu roku Liczba polsko-niemieckich partnerstw samorządowych w powiecie zgorzeleckim i powiecie Goerlitz Powiat zgorzelecki Powiat Goerlitz Bogatynia Zittau Pieńsk Rothenburg/O.L., Neisseaue, Schleife Sulików Hohendubrau Węgliniec Horka Zgorzelec (miasto) Görlitz Zgorzelec (gmina) Schönau Berzdorf

10 Obszar Natura 2000 w Niemczech
Środowisko (1) Liczba pozwoleń wodnoprawnych wydanych niemieckim osobom prawnym Udział (liczba) przedsięwzięć z powiatu zgorzeleckiego o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko Udział (liczba) dokumentów dotyczących powiatu zgorzeleckiego charakteryzujących się transgranicznym oddziaływaniem na środowisko Współpraca w zakresie ochrony przyrody Wspólne przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska w powiecie zgorzeleckim Liczba sąsiadujących ze sobą obszarów Natura 2000 Obszar Natura 2000 w Polsce Obszar Natura w Niemczech Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej (PLH ) Neißetal DE Neißegebiet DE Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej (PLH ) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Bory Dolnośląskie (PLB ) Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Uroczyska Borów Dolnośląskich (PLH ) Brak bezpośrednich połączeń z obszarami Natura 2000 po stronie niemieckiej Przygiełkowiska Koło Gozdnicy (PLH080055)

11 Środowisko (2) Liczba (wartość) zatwierdzonych projektów w ramach dziedziny „Środowisko przyrodnicze” POWT PL-SN , w których partnerem wiodącym jest podmiot z powiatu Goerlitz lub zgorzeleckiego Liczba spotkań grup roboczych powiatu zgorzeleckiego z partnerami z Niemiec dotyczących postępowań administracyjnych z zakresu ustawy Prawo wodne Liczba punktów pomiarowych na polsko-niemieckich rzekach granicznych Liczba decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska wydanych przez burmistrza lub wójta osobom z obywatelstwem niemieckim Konferencje naukowe o tematyce środowiskowej na pograniczu polsko-niemieckim

12 Przepływy transgraniczne na pograniczu polsko-saksońskim
Michał Ptak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki


Pobierz ppt "Przepływy transgraniczne na pograniczu polsko-saksońskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google