Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przepływy transgraniczne na pograniczu polsko-saksońskim Michał Ptak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przepływy transgraniczne na pograniczu polsko-saksońskim Michał Ptak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki."— Zapis prezentacji:

1 Przepływy transgraniczne na pograniczu polsko-saksońskim Michał Ptak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

2 Projekt Jakość życia w obszarze przygranicznym – wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania Cel projektu Okres realizacji Etapy badania

3 Przepływy fizyczne – przepływy osób i dóbr, mające punkt wyjścia lub punkt docelowy na obszarze przygranicznym Powiązania instytucjonalne Obszar badawczy: Powiat Goerlitz (Saksonia) Powiat zgorzelecki (województwo dolnośląskie)

4 1.Ankieta dotycząca jakości życia i przepływów transgranicznych 2.Poszukiwanie danych statystycznych o powiązaniach transgranicznych 3.Wywiady eksperckie

5 Identyfikacja danych i źródeł danych Nacisk na powiązania fizyczne (przepływy) Ocena jakości danych Dostępność Aktualność Periodyczność Wiarygodność Porównywalność Analiza danych liczbowych oraz informacji jakościowych Poszukiwanie przeszkód dla powiązań transgranicznych

6 MieszkalnictwoKomunikacja, mobilność Zakupy, usługiSpołeczeństwo Rynek pracy Zdrowie, bezpieczeństwo socjalne Gospodarka, handel i finanse Bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie kryzysom KulturaInfrastruktura ReligiaŚrodowisko Obszary badawcze (dziedziny)

7 Liczba noclegów udzielonych turystom niemieckim w województwie dolnośląskim oraz ich udział w ogólnej liczbie udzielonych noclegów

8 Gospodarka, handel, finanse Kapitał z Niemiec w województwie dolnośląskim Liczba podmiotów z udziałem kapitału z Niemiec w województwie dolnośląskim Liczba podmiotów z udziałem kapitału niemieckiego lub obywateli niemieckich prowadzących działalność gospodarczą w powiecie zgorzeleckim Liczba obywateli niemieckich wnoszących podatek od nieruchomości Liczba zatwierdzonych projektów w ramach dziedziny 1.1 Gospodarka i Nauka POWT PL- SN, w których partnerem wiodącym jest podmiot z powiatu Goerlitz lub zgorzeleckiego Liczba i rodzaje wspólnych inwestycji Napływ kapitału do Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich z Niemiec Liczba obywateli polskich, które po egzaminie czeladniczym mieszkają w Niemczech Liczba obywateli niemieckich zdających egzaminy w Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości Wyszczególnienie2003200520102011 Kapitał zagraniczny z Niemiec w województwie dolnośląskim (w mln zł) 1815,33501,15537,75744,5 Udział kapitału z Niemiec w województwie dolnośląskim w kapitale niemieckim w Polsce (w %) 11,919,419,019,9

9 Administracja Liczba (udział) interesantów z Niemiec w urzędach gmin (miast) powiatu zgorzeleckiego Liczba porozumień o współpracy między samorządami powiatu zgorzeleckiego i powiatu Goerlitz Liczba wspólnych sesji rad gmin (miast) powiatu zgorzeleckiego i powiatu Goerlitz Projekty realizowane wspólnie przez samorządy powiatu zgorzeleckiego i powiatu Goerlitz Udział (liczba) decyzji administracyjnych wydanych niemieckim osobom prawnym lub osobom z obywatelstwem niemieckim w ciągu roku Liczba polsko-niemieckich partnerstw samorządowych w powiecie zgorzeleckim i powiecie Goerlitz Powiat zgorzeleckiPowiat Goerlitz BogatyniaZittau Pieńsk Rothenburg/O.L., Neisseaue, Schleife SulikówHohendubrau WęgliniecHorka Zgorzelec (miasto)Görlitz Zgorzelec (gmina)Schönau Berzdorf

10 Środowisko (1) Liczba pozwoleń wodnoprawnych wydanych niemieckim osobom prawnym Udział (liczba) przedsięwzięć z powiatu zgorzeleckiego o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko Udział (liczba) dokumentów dotyczących powiatu zgorzeleckiego charakteryzujących się transgranicznym oddziaływaniem na środowisko Współpraca w zakresie ochrony przyrody Wspólne przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska w powiecie zgorzeleckim Liczba sąsiadujących ze sobą obszarów Natura 2000 Obszar Natura 2000 w Polsce Obszar Natura 2000 w Niemczech Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej (PLH 020066) Neißetal DE 4454451 Neißegebiet DE4454302 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej (PLH 020086) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Bory Dolnośląskie (PLB 020005) Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Uroczyska Borów Dolnośląskich (PLH 020072) Brak bezpośrednich połączeń z obszarami Natura 2000 po stronie niemieckiej Przygiełkowiska Koło Gozdnicy (PLH080055)–

11 Środowisko (2) Liczba (wartość) zatwierdzonych projektów w ramach dziedziny 1.4 Środowisko przyrodnicze POWT PL-SN 2007-2013, w których partnerem wiodącym jest podmiot z powiatu Goerlitz lub zgorzeleckiego Liczba spotkań grup roboczych powiatu zgorzeleckiego z partnerami z Niemiec dotyczących postępowań administracyjnych z zakresu ustawy Prawo wodne Liczba punktów pomiarowych na polsko-niemieckich rzekach granicznych Liczba decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska wydanych przez burmistrza lub wójta osobom z obywatelstwem niemieckim Konferencje naukowe o tematyce środowiskowej na pograniczu polsko-niemieckim

12 Przepływy transgraniczne na pograniczu polsko-saksońskim Michał Ptak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki


Pobierz ppt "Przepływy transgraniczne na pograniczu polsko-saksońskim Michał Ptak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google