Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ŹRÓDŁA INFORMACJI O EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ŹRÓDŁA INFORMACJI O EKONOMII SPOŁECZNEJ."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ŹRÓDŁA INFORMACJI O EKONOMII SPOŁECZNEJ

2 www.roEFS.pl 1.Wybrane polskie portale ekonomii społecznej 2.Strony internetowe Partnerstw na rzecz Rozwoju Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (temat D: Gospodarka społeczna) 3.Europejskie i światowe portale ekonomii społecznej portale i wortale tematyczne strony internetowe projektów organizacji i instytucji raporty z badań, ekspertyzy poradniki, katalogi narzędzi podręczniki, skrypty, kwartalniki newslettery i ulotki filmy dokumentalne i reportaże kreowane

3 www.roEFS.pl Polskie portale ekonomii społecznej: www.ekonomiaspoleczna.pl www.skes.pl www.ngo.pl www.pozytek.gov.pl www.bezrobocie.org.pl www.spoldzielnie.org.pl www.pracujw.org.pl www.ekonomiaspoleczna.msap.pl

4 www.roEFS.pl www.ekonomiaspoleczna.pl portal wiedzy na temat sektora ekonomii społecznej. Zawiera informacje o aktualnych wydarzeniach, bazy danych, raporty z badań, artykuły na temat sektora, przegląd prasy, przegląd aktów prawnych, słowniczek pojęć i wiele innych materiałów poglądowych na temat ekonomii społecznej w Polsce i zagranicą.

5 www.roEFS.pl www.ngo.pl ogólnopolski portal organizacji pozarządowych zajmujący się tematyką społeczeństwa obywatelskiego. Można w nim znaleźć m.in.: aktualne wiadomości, wyniki badań, informacje o grantach, serwisy tematyczne dotyczące m.in. księgowości, pomocy społecznej oraz serwisy regionalne oraz największą w Polsce bazę organizacji i instytucji sektora pozarządowego.

6 www.roEFS.pl www.skes.pl strona internetowa Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (SKES), powołanej w trakcie II Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. SKES ma stanowić miejsce spotkań i dyskusji, a także uzgadniania stanowisk w kwestiach istotnych dla całego środowiska ekonomii społecznej.

7 www.roEFS.pl www.pozytek.gov.pl serwis informacyjny Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zawiera aktualności, publikacje, badania, przegląd aktów prawnych, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z działalnością pożytku publicznego i wolontariatem.

8 www.roEFS.pl www.bezrobocie.org.pl portal organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy. Jest to baza informacji o bezrobociu, rynku pracy (statystyki, definicje, badania, analizy i prawo); omawiane są tam ważne tematy związane z bezrobociem i rynkiem pracy, zamieszczane są informacje o aktualnych szkoleniach, konkursach grantowych.

9 www.roEFS.pl www.spoldzielnie.org.pl portal rozwoju spółdzielczości; zawiera informacje o działaniach Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości, tj. szkolenia, doradztwo, inicjatywy podejmowane przez sektor spółdzielczy.

10 www.roEFS.pl www.pracujw.org portal zawiera kolekcję filmów dokumentalnych (reportaży kreowanych) o działaniach wybranych organizacji pozarządowych z Polski i ze świata, przewodnik ze wskazówkami jak włączyć się w działania trzeciego sektora oraz interaktywną mapkę z przykładami przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej w Polsce.

11 www.roEFS.pl www.ekonomiaspoleczna.msap.pl portal prowadzony przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zawiera on m.in.: badania, analizy dot. ES, elektroniczne wersje publikacji poświęconych ES (skrypty, poradniki, kwartalnik pt. Ekonomia Społeczna, Syllabusy do szkoleń); informacje nt. działań w zakresie ES w Małopolsce (np. Małopolski Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej, Małopolski Fundusz Poręczeniowy Ekonomii Społecznej).

12 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strony internetowe Partnerstw na rzecz Rozwoju Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na Podnoszenie jakości miejsc pracy

13 www.roEFS.pl Cele-zadania-produkty-rezultaty www.es.ekonomiaspoleczna.pl - W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, www.ces.net.pl - Ekonomia Społeczna w praktyce www.cyber-reka.tratwa.org – Cyber - Ręka lidera. Wspieranie liderów społecznych przemian w Polsce www.akademia-equal.pl – Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia www.mistia.org.pl/mozemywiecej - Możemy więcej –Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych www.liskow.org.pl – W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków www.partnerstwo-synapsis.pl – Partnerstwo dla Rain Mana – Rain Man dla Partnerstwa www.tujestpraca.pl/www.gospodarkaspoleczna.pl – Tu jest praca

14 www.roEFS.pl www.equal.szlakbursztynowy.pl – Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku www.cogito-equal.org – Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO www.klos.tpn.org.pl – Koalicja Łamania Oporów Społecznych KŁOS www.muflon.org.pl – Partnerstwo Muflon www.widlytrzechrzek.pl – W widłach trzech rzek www.cezr.org.pl/projtransfer.htm - Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej z Europy Zachodniej do Polski www.nafali.caritas.pl – Na fali www.fundacja.knurow.pl/owp/wsip/wsip.html - Wirtualny inkubator gospodarki społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy

15 www.roEFS.pl www.mazurskifeniks.4pl.pl – Mazurski Feniks www.trzecisektor.pl – Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora www.pin.nowa-huta.net – Nowa Huta – Nowa Szansa. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Nowej Huty www.partnerstwoul.org.pl – Spółdzielnia socjalna – UL www.antidotum.org.pl – Przedsiębiorstwo społeczne dla osób niewidomych www.cigg.pl/niepelnosprawnym - Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych www.spoldzielnieromskie.pl – Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej www.feniks-equal.pl – Fenix

16 www.roEFS.pl www.es.ekonomiaspoleczna.pl strona internetowa projekt W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, którego administratorem była Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. W ramach projektu zdefiniowano sektor ekonomii społecznej w Polsce, określono jego rozmiary oraz aktualny i potencjalny wkład trzeciego sektora w rozwiązywanie istotnych problemów społecznych.

17 www.roEFS.pl www.cogito-equal.org strona internetowa projektu Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO, którego administratorem był Dom Maklerski PENETRATOR. Celem projektu było wypracowanie i przetestowanie mechanizmu tworzenia oraz promocji przedsiębiorstw społecznych jako metody integracji społeczno- zawodowej stosowanej w ramach gospodarki społecznej.

18 www.roEFS.pl www.gospodarkaspoleczna.pl strona internetowa projektu Tu jest praca, którego administratorem był Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Celem projektu było stworzenie i wdrożenie systemu wsparcia gospodarki społecznej, tj. stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni rozwijających nowe usługi i tworzących nowe miejsca pracy w Polsce, w tym, dla osób wykluczonych społecznie.

19 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejskie i światowe portale ekonomii społecznej

20 www.roEFS.pl www.emes.net – strona internetowa Europejskiej Sieci Badawczej EMES (The Emergence of Social Enterprises in Europe), prowadzącej badania na temat trzeciego sektora. www.cedag-eu.org – strona internetowa Europejskiej Rady Organizacji Pozarządowych CEDAG. www.efc.be – strona internetowa Europejskiego Centrum Fundacji. www.cep-cmaf.org – strona internetowa Europejskiej Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej. www.ensie.org – strona internetowa Europejskiej Sieci Przedsiębiorstw Integracji Poprzez Pracę ENSIE.

21 www.roEFS.pl www.vssn.org.uk – strona internetowa Sieci Badań nad Sektorem Woluntarystycznym VSSN. www.ica.coop – strona internetowa Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. www.revesnetwork.net – strona internetowa Sieci Miast i Regionów na rzecz Ekonomii Społecznej. www.crises.uqam.ca - strona internetowa Centrum Badań nad Innowacyjnymi Przedsięwzięciami Społecznymi. www.istr.org – strona internetowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Trzecim Sektorem. www.ciriec.es – strona internetowa Międzynarodowego Centrum Badań i Informacji na temat Gospodarki Publicznej, Społecznej i Spółdzielczej.

22 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ŹRÓDŁA INFORMACJI O EKONOMII SPOŁECZNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google