Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ŹRÓDŁA INFORMACJI O EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ŹRÓDŁA INFORMACJI O EKONOMII SPOŁECZNEJ."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ŹRÓDŁA INFORMACJI O EKONOMII SPOŁECZNEJ

2 1.Wybrane polskie portale ekonomii społecznej 2.Strony internetowe Partnerstw na rzecz Rozwoju Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (temat D: Gospodarka społeczna) 3.Europejskie i światowe portale ekonomii społecznej portale i wortale tematyczne strony internetowe projektów organizacji i instytucji raporty z badań, ekspertyzy poradniki, katalogi narzędzi podręczniki, skrypty, kwartalniki newslettery i ulotki filmy dokumentalne i reportaże kreowane

3 Polskie portale ekonomii społecznej:

4 portal wiedzy na temat sektora ekonomii społecznej. Zawiera informacje o aktualnych wydarzeniach, bazy danych, raporty z badań, artykuły na temat sektora, przegląd prasy, przegląd aktów prawnych, słowniczek pojęć i wiele innych materiałów poglądowych na temat ekonomii społecznej w Polsce i zagranicą.

5 ogólnopolski portal organizacji pozarządowych zajmujący się tematyką społeczeństwa obywatelskiego. Można w nim znaleźć m.in.: aktualne wiadomości, wyniki badań, informacje o grantach, serwisy tematyczne dotyczące m.in. księgowości, pomocy społecznej oraz serwisy regionalne oraz największą w Polsce bazę organizacji i instytucji sektora pozarządowego.

6 strona internetowa Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (SKES), powołanej w trakcie II Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. SKES ma stanowić miejsce spotkań i dyskusji, a także uzgadniania stanowisk w kwestiach istotnych dla całego środowiska ekonomii społecznej.

7 serwis informacyjny Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zawiera aktualności, publikacje, badania, przegląd aktów prawnych, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z działalnością pożytku publicznego i wolontariatem.

8 portal organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy. Jest to baza informacji o bezrobociu, rynku pracy (statystyki, definicje, badania, analizy i prawo); omawiane są tam ważne tematy związane z bezrobociem i rynkiem pracy, zamieszczane są informacje o aktualnych szkoleniach, konkursach grantowych.

9 portal rozwoju spółdzielczości; zawiera informacje o działaniach Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości, tj. szkolenia, doradztwo, inicjatywy podejmowane przez sektor spółdzielczy.

10 portal zawiera kolekcję filmów dokumentalnych (reportaży kreowanych) o działaniach wybranych organizacji pozarządowych z Polski i ze świata, przewodnik ze wskazówkami jak włączyć się w działania trzeciego sektora oraz interaktywną mapkę z przykładami przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej w Polsce.

11 portal prowadzony przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zawiera on m.in.: badania, analizy dot. ES, elektroniczne wersje publikacji poświęconych ES (skrypty, poradniki, kwartalnik pt. Ekonomia Społeczna, Syllabusy do szkoleń); informacje nt. działań w zakresie ES w Małopolsce (np. Małopolski Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej, Małopolski Fundusz Poręczeniowy Ekonomii Społecznej).

12 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strony internetowe Partnerstw na rzecz Rozwoju Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na Podnoszenie jakości miejsc pracy

13 Cele-zadania-produkty-rezultaty - W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, - Ekonomia Społeczna w praktyce – Cyber - Ręka lidera. Wspieranie liderów społecznych przemian w Polsce – Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia - Możemy więcej –Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych – W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków – Partnerstwo dla Rain Mana – Rain Man dla Partnerstwa – Tu jest praca

14 – Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku – Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO – Koalicja Łamania Oporów Społecznych KŁOS – Partnerstwo Muflon – W widłach trzech rzek - Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej z Europy Zachodniej do Polski – Na fali - Wirtualny inkubator gospodarki społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy

15 – Mazurski Feniks – Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora – Nowa Huta – Nowa Szansa. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Nowej Huty – Spółdzielnia socjalna – UL – Przedsiębiorstwo społeczne dla osób niewidomych - Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej – Fenix

16 strona internetowa projekt W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, którego administratorem była Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. W ramach projektu zdefiniowano sektor ekonomii społecznej w Polsce, określono jego rozmiary oraz aktualny i potencjalny wkład trzeciego sektora w rozwiązywanie istotnych problemów społecznych.

17 strona internetowa projektu Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO, którego administratorem był Dom Maklerski PENETRATOR. Celem projektu było wypracowanie i przetestowanie mechanizmu tworzenia oraz promocji przedsiębiorstw społecznych jako metody integracji społeczno- zawodowej stosowanej w ramach gospodarki społecznej.

18 strona internetowa projektu Tu jest praca, którego administratorem był Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Celem projektu było stworzenie i wdrożenie systemu wsparcia gospodarki społecznej, tj. stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni rozwijających nowe usługi i tworzących nowe miejsca pracy w Polsce, w tym, dla osób wykluczonych społecznie.

19 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejskie i światowe portale ekonomii społecznej

20 – strona internetowa Europejskiej Sieci Badawczej EMES (The Emergence of Social Enterprises in Europe), prowadzącej badania na temat trzeciego sektora. – strona internetowa Europejskiej Rady Organizacji Pozarządowych CEDAG. – strona internetowa Europejskiego Centrum Fundacji. – strona internetowa Europejskiej Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej. – strona internetowa Europejskiej Sieci Przedsiębiorstw Integracji Poprzez Pracę ENSIE.

21 – strona internetowa Sieci Badań nad Sektorem Woluntarystycznym VSSN. – strona internetowa Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. – strona internetowa Sieci Miast i Regionów na rzecz Ekonomii Społecznej. - strona internetowa Centrum Badań nad Innowacyjnymi Przedsięwzięciami Społecznymi. – strona internetowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Trzecim Sektorem. – strona internetowa Międzynarodowego Centrum Badań i Informacji na temat Gospodarki Publicznej, Społecznej i Spółdzielczej.

22 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ŹRÓDŁA INFORMACJI O EKONOMII SPOŁECZNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google