Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 KALKULACJA KOSZTÓW JAKO ELEMENT RACHUNKU KOSZTÓW Rachunek kosztów (systematyczny) ma za zadanie między innymi kontrolę kosztów (budżetowanie) i ustalenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 KALKULACJA KOSZTÓW JAKO ELEMENT RACHUNKU KOSZTÓW Rachunek kosztów (systematyczny) ma za zadanie między innymi kontrolę kosztów (budżetowanie) i ustalenie."— Zapis prezentacji:

1 1 KALKULACJA KOSZTÓW JAKO ELEMENT RACHUNKU KOSZTÓW Rachunek kosztów (systematyczny) ma za zadanie między innymi kontrolę kosztów (budżetowanie) i ustalenie kosztu jednostkowego (kalkulacja). Dlatego w ramach tego rachunku prowadzi się ewidencję w trzech płaszczyznach (układach): - dla kontroli i innych celów ewidencjonuje się koszty w układzie rodzajowym (amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, opłaty i niektóre podatki, wynagrodzenia, pozostałe koszty), - dla potrzeb kalkulacji: - według nośników (produktów) - rejestrowanie kosztów bezpośrednich, - według miejsc powstawania (dotyczy kosztów pośrednich). Ewidencja według tych dwóch ostatnich układów pozwala stworzyć układ kalkulacyjny.

2 2 Układy ewidencyjne kosztów rachunkowości finansowej wykorzystywane w rachunkowości zarządczej

3 3 KALKULACJA KOSZTÓW W wyniku rozliczeń kalkulacyjnych, do kosztów bezpośrednich poszczególnych produktów doliczane są uzasadnione koszty pośrednie wytwarzania, co w efekcie pozwala na ujęcie kosztów wytworzenia danego nośnika według pozycji kalkulacyjnych (wykazane w tabeli).

4 4 KOSZTY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE

5 5 ZNACZENIE KALKULACJI KOSZTÓW W rachunkowości zarządczej kalkulacja może służyć: ustalaniu ceny sprzedaży oraz rentowności produkcji poszczególnych wyrobów bądź usług, wspomaganiu decyzji dotyczących najbardziej racjonalnej alokacji produkcji w różnych komórkach organizacyjnych danego podmiotu gospodarczego, kontroli ponoszonych kosztów i ich obniżki.

6 6 METODY KALKULACJI Najczęściej spotykane metody kalkulacji to: - kalkulacja podziałowa prosta (dla jednego rodzaju wyrobów) i ze współczynnikami (dla podobnych wyrobów, produkowanych z tego samego surowca), - kalkulacja doliczeniowa (dla różnych asortymentów wyrobów), - kalkulacja przy produkcji łącznej.

7 7 KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA

8 8 Zadanie W ciągu okresu przyjęto do magazynu 1100 sztuk wyrobów gotowych. Stan produkcji w toku na koniec okresu wynosi 50 sztuk wykonanych w 60%. Wartość produkcji nie zakończonej 20.000 zł. Koszty bieżącego okresu wynoszą 763.000 zł. Ustal koszt jednostkowy produkowanych wyrobów według dwóch sposobów.

9 9 KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA

10 10 KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA Zadanie Stan produkcji w toku na początek okresu wynosi 100 sztuk wykonanych w 40% a koszt tego zapasu wynosi 27.000 zł. W ciągu okresu przyjęto do magazynu 1100 sztuk wyrobów gotowych. Stan produkcji w toku na koniec okresu wynosi 50 sztuk wykonanych w 60%. Koszty bieżącego okresu wynoszą 763.000 zł.

11 Kalkulacja współczynnikowa 11 Stosowana jest podobnie jak złożona dla produkcji masowej, wieloasortymentowej, gdy produkty są wykonywane z takich samych surowców podstawowych i za pomocą podobnych technologii. Jeśli koszty kształtują się proporcjonalnie do wagi wyrobów, współczynnikiem przeliczeniowym dla ilości różnych wyprodukowanych rodzajów wyrobów jest ich waga.

12 Kalkulacja współczynnikowa Asortyment wyrobów Współczynniki w kg Ilość wyrobów w szt. Liczba jednostek kalkulacyjnych w szt. Koszt wytworzenia jednostki kalkulacyjnej w zł Koszt jednostkowy wyrobu w zł Koszty wytworzenia wyrobów według asortymentów w zł 1234 (kol.: 2x3)56 (kol.: 2x5)7 (kol.: 3x6) ABCDABCD 3,0 4,5 5,0 5,5 4 000 2 000 8 000 6 000 12 000 9 000 40 000 33 000 30,- 90,- 135,- 150,- 165,- 360 000,- 270 000,- 1 200 000,- 990 000,- XXX94 000XX2 820 000,- Koszt wytworzenia jednostki kalkulacyjnej: 2 820 000zł : 94 000szt. = 30 zł/szt. 12

13 13 KALKULACJA DOLICZENIOWA

14 14 PRZYKŁAD: KALKULACJA DOLICZENIOWA Spółka - zespół restauracji w ramach działalności pomocniczej na potrzeby własne i odbiorcy zewnętrznego w badanym okresie wyprodukowała 1 000 szt. sukienek dla kelnerek i 2 000 szt. garniturów dla kelnerów, produkcja w toku to 400 szt. sukienek przerobionych w 50 %. Materiały wydawane są jednorazowo w momencie rozpoczęcia produkcji.

15 15 KALKULACJA DOLICZENIOWA


Pobierz ppt "1 KALKULACJA KOSZTÓW JAKO ELEMENT RACHUNKU KOSZTÓW Rachunek kosztów (systematyczny) ma za zadanie między innymi kontrolę kosztów (budżetowanie) i ustalenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google