Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Stanisław Pawłowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Stanisław Pawłowski"— Zapis prezentacji:

1 Prof. Stanisław Pawłowski
( ) ODKRYWCA ZŁÓŻ SIARKI W TARNOBRZEGU

2 Stanisław Pawłowski geolog i geofizyk pracownik Polskiej Akademii Nauk
profesor zwyczajny doktor nauk technicznych poseł na Sejm PRL

3 ojciec polskiej siarki
ale przede wszystkim ojciec polskiej siarki „polskie złoto” „żółta księżniczka”

4 Życiorys urodził się 11 maja 1910 w Łodzi, gdzie spędził
dzieciństwo i młodość w latach studiował na wydziale geodezyjnym Politechniki Warszawskiej po II wojnie światowej pracował w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie jako kierownik zespołów geologiczno – poszukiwawczych Stanisław Pawłowski dokonujący pomiarów geodezyjnych

5 w 1953 kierował wierceniami w okolicy Tarnobrzega,
podczas których odkryto złoża siarki Przy wjeździe do kopalni w Jeziórku Małżeństwo Pawłowskich z pierwszą bryłką siarki Stanisław Pawłowski w terenie

6 był współodkrywcą złóż gazu ziemnego koło Lubaczowa,
złóż węgla brunatnego i wysadu solnego w Rogoźnie koło Łodzi, fosforytów na Lubelszczyźnie, biłgorajskiej anomalii grawimetrycznej od 1976 był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk był posłem na Sejm PRL w latach 1965–1972 opublikował 80 prac naukowych zmarł 2 czerwca 1992 w Warszawie Pawłowscy w kopalni odkrywkowej w Machowie

7 Wybrane prace naukowe prof. Pawłowskiego
Anomalie magnetyczne w Polsce (1947) Kilka zagadnień geofizycznych w Polsce (1952) Kredowy i jurajski rów lubelski (1961) Zarys budowy geologicznej okolic Chmielnika-Tarnobrzega (1965) Budowa geologiczna tarnobrzeskiego złoża siarki rodzimej (1985) Fragment książki

8 Stanisław Pawłowski w czasie pracy

9 prof. Stanisława Pawłowskiego w Tarnobrzegu 04.09.2010r.
Odsłonięcie pomnika prof. Stanisława Pawłowskiego w Tarnobrzegu r. Pomnik jest symbolem wyrażenia wdzięczności mieszkańców Tarnobrzega za odkrycie złóż siarki w okolicach miasta

10 Obelisk został wykonany wg projektu artysty rzeźbiarza Józefa Opali
Pomnik to trzymetrowej wysokości stojąca postać Profesora Pawłowskiego, trzymającego w ręku bryłę siarki, odlana z brązu i ustawiona na granitowym postumencie z napisem: PROF. STANISŁAW PAWŁOWSKI ODKRYWCA POLSKIEJ SIARKI

11 Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe
Rejon wydobycia i eksploatacji siarki utworzony w 1957 roku w wyniku odkrycia bogatych złóż siarki

12 Wydobyciem i przetwórstwem siarki zajmowały się Kopalnie
i Zakłady Przetwórstwa Siarki „Siarkopol” obejmujące: kopalnię odkrywkową Machów (likwidowana od duże koszty wydobycia i degradacja środowiska) kopalnię otworową Jeziórko (zlikwidowana w 2001 roku - nie efektywność wydobycia siarki) zakłady przetwórcze w Machowie kopalnię otworową w Grzybowie (likwidowana od 1993 roku - wyczerpanie się złoża)

13 O Stanisławie Pawłowskim
Artykuły Błońska Cecylia: Nazywają go ojcem polskiej siarki „Profile" 1975, nr 6,s.9-ll Jaremczak Stanisław: Wielkie nakłuwanie. „Widnokrąg" 1984, nr 37 ,s.3 Kaszuba Krystyna: Poszukiwacze skarbów. „Zwierciadło" 1981, nr 1, s.4-5 Kolano Elżbieta: Pierwszy zapach siarki. „Nowiny" 1979, nr 111, s.5 Łabędzki Zdzisław: Zielona skrzynka z siarką. „Express Wieczorny" 1977, s.3

14 Kozioł Dorota: Nie wszystek umrę...
„Siarka" 1992, nr 29, s. l Kozioł Dorota: Wspomnienie o odkrywcy polskiej siarki. „Afisz" 2003, nr 16, s.11-12

15 Książki Kozioł Dorota, Wspomnienie o odkrywcy polskiej siarki profesorze Stanisławie Pawłowskim, W: Pół wieku polskiego złota, Tarnobrzeg 2003, S.16-19 Pomnik prof. Stanisława Pawłowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2010 Turbak Mieczysław, Struzik Stefan, Kronika budowy pomnika prof. Stanisława Pawłowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2012 Zych Tadeusz., Tarnobrzeski Słownik Biograficzny T.2, Tarnobrzeg 2002

16 „Najważniejsza był siarka”
Książka „Najważniejsza był siarka” przypomina postać Prof. S. Pawłowskiego Zawiera: rozmowę z żoną odkrywcy artykuły i wywiady z prasy lokalnej i ogólnopolskiej prezentujące postać Profesora jako naukowca i człowieka

17 Literatura o siarce w bibliotece ZSP nr 3
Bata A., Lawera H.: Tarnobrzeg i okolice. Krosno: „Roksana” 1998 Bogaczyk A.: Tarnobrzeg. Krosno: „Roksana” 2007 Gutman E., Kwiecień K.: Przemysł siarkowy w Polsce. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1975 Myśliwiec B.: Tarnobrzeg. Kraków: „Ardea” 2008 Tarnobrzeg: dzieje miasta Red. Feliks Kiryk i Adam Wójcik – Łużycki. Tarnobrzeg: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega 2010 Tarnobrzeskie zaprasza. Red. Adam Czartoryski. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1987 Wójcik - Łużycki A.: Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe. Tarnobrzeg: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega 2006 Zioło Z.: Tarnobrzeski Ośrodek Siarkowy. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1975 Kozioł D.: Najważniejsza była siarka. Tarnobrzeg: Tarnobrzeski Dom Kultury 2013

18 POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY ODKRYCIE ZŁÓŻ SIARKI (osiedle Mokrzyszów)
Pomnik odsłonięto w 1983 roku w 30-tą rocznicę odkrycia złóż siarki przez prof. Stanisława Pawłowskiego. Pomnik znajduje się w miejscu wykonania pierwszego odwiertu siarki. Na pamiątkowej tablicy znajduje się napis: W TYM MIEJSCU 23.IX.1953r. PROF. DR STANISŁAW PAWŁOWSKI Z INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO DOKONAŁ ODKRYCIA ZŁÓŻ SIARKI RODZIMEJ O PRZEŁOMOWYM ZNACZENIU DLA GÓRNICTWA POLSKIEGO W XXX ROCZNICĘ GÓRNICY „SIARKOPOLU" CZYN TEN POTOMNYM UPAMIĘTNIAJĄ 1953 TARNOBRZEG 1983

19 Za zasługi dla rozwoju Tarnobrzega radni miasta ogłosili
rok 2013 w Tarnobrzegu „Rokiem Profesora Stanisława Pawłowskiego” przypadający w 60 rocznicę odkrycia złóż siarki Opracowanie: Ewa Majer - Bobruś Jolanta Raźniewska – Burczak nauczyciele bibliotekarze ZSP nr 3 w Tarnobrzegu


Pobierz ppt "Prof. Stanisław Pawłowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google