Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy informacyjne ewaluacji i interwencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy informacyjne ewaluacji i interwencji"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy informacyjne ewaluacji i interwencji
Józef Oleński Uniwersytet Warszawski Główny Urząd Statystyczny V Konferencja Ewaluacyjna Ewaluacja – narzędzie podnoszenia jakości wydatkowania środków publicznych Warszawa, 23 października 2009

2 Tematyka Atrybuty współczesnej gospodarki
Infrastruktura informacyjna państwa jako podstawa zarządzania środkami publicznymi Informacyjne aspekty zarządzania środkami publicznymi Rola statystyki publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego zarządzania środkami publicznymi

3 Współczesna gospodarka
Społeczeństwo informacyjne Gospodarka oparta na wiedzy Globalizacja Metropolizacja gospodarki Infrastrukturalizacja rozwoju Głęboki interwencjonizm instytucjonalny globalny, krajowy, lokalny Prawo międzynarodowe i krajowe – podstawowym instrumentem interwencjonizmu Informacja - instrumentem sterowania i determinantą rozwoju

4 Informacja, ewaluacja i interwencja we współczesnej gospodarce
Niepełna informacja = niepełna ewaluacja Konkatenacja interwencji lokalnych, narodowych, ponadnarodowych i globalnych Ograniczone oddziaływanie interwencjonizmu na szczeblu państwa „Dyfuzja” międzynarodowa interwencji państwowych Oddziaływanie regulacji międzynarodowych na formy i zakres interwencjonizmu państw

5 Wnioski dla instrumentalizacji interwencjonizmu
Potrzeba kompleksowej, jakościowo dobrej informacji odwzorowującej procesy realne i finansowe, kompleksowej, aktualnej, zgodnej z normami międzynarodowymi, dostępnej jako dobro publiczne, odwzorowanej w językach wszystkich uczestników procesów ekonomicznych Symetria informacyjna uczestników – warunkiem skutecznego interwencjonizmu Ewaluacja interwencji wymaga symetrii informacyjnej miedzy wszystkimi uczestnikami procesów

6 Fundamentalne prawo informacji
informacja gorsza wypiera informację lepszą Fundamentalne prawo informacji ma charakter uniwersalny i obiektywny

7 Informacja gorsza wypiera informację lepszą
Wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy Udział „informacji dobrej” jest coraz mniejszy, a „informacji złej” - coraz większy Rosną luki informacyjne, także nie identyfikowane Urynkowienie procesów informacyjnych powoduje przyspieszenie wypierania dobrej informacji przez gorszą informację Pogarsza się jakość produkowanej informacji Pogarsza się jakość użytkowania informacji SI + GOW + WOLNY RYNEK = zasypanie świata śmieciami informacyjnymi

8 Rektor Uniwersytetu Stefana Batorego
Złe prawo …..złe prawo gorsze niźli tyran najsroższy. Bo wżdy tyran albo odmienić się, albo namówić, albo umrzeć może i jego tyraństwo ustaje. A złe prawo zawżdy trwa, zawżdy zabija i szkodę czyni i na duszy, i na ciele. Jest jako lew i bestyja nierozumna, która namówić się nie da, aż ją zabić i umorzyć. Tak i złe prawo, które szkody ludziom czyni miasto pomocy, dla której wszystkie się prawa stawią. Rektor Uniwersytetu Stefana Batorego Ks. Piotr Skarga Kazania sejmowe

9 Zła informacja Zła informacja gorsza niźli tyran najsroższy. Bo wżdy tyran albo odmienić się, albo namówić, albo umrzeć może i jego tyraństwo ustaje. A zła informacja zawżdy trwa, zawżdy zabija i szkodę czyni i na duszy, i na ciele. Jest jako lew i bestyja nierozumna, która namówić się nie da, aż ją zabić i umorzyć. Tak i złe informacje, które szkody ludziom czyni miasto pomocy, dla której wszystkie się informacje stawią.

10 Infrastruktura informacyjna państwa – warunek dobrej informacji
Zadaniem państwa jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom fundamentalnego prawa informacji w rynkowej gospodarce opartej na wiedzy Infrastruktura informacyjna państwa to Normy informacyjne Zasoby informacyjne Systemy informacyjne Procesy informacyjne warunkujące sprawne funkcjonowanie społeczeństwa, gospodarki, państwa w skali lokalnej, regionalnej, kraju, globalnej

11 Model infrastruktury informacyjnej państwa
Wyspecjalizowane systemy informacyjne administracji i innych instytucji realizujących zadania publiczne Admi- nistra- cyjna infor- macja pro-cedu-ralna Ogólnokrajowe systemy administracji: podatkowe, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, usług społecznych Oficjalne systemy informacji publicznej Ogólnokrajowe rejestry i ewidencje wyspecjalizowane Bazowe systemy identyfikacji osób, podmiotów i terytorium Standardowe dane I komunikaty elementarne Metainformacje i parainformacje Normy generatywne

12 Model infrastruktury informacyjnej sektora publicznego w Polsce
PESEL KRS CEPIK EGIB IACS PL KSIZUS BUDŻET POLTAX STATYSTYKA Województwo - WOI POWIATY POWIATY POWIATY POWIATY GMINY Obywatele, przedsiębiorstwa GMINY Jednostki sektora publicznego GMINY GMINY

13 Unia Europejska IACS-PL
SIS II INSPIRE VIES IACS ESS PESEL CEPIK EGIB IACS-PL BUDŻET POLTAX STATYSTYKA Województwo - WOI POWIAT GMINA Jednostki sektora publicznego

14 Informacyjne aspekty zarządzania środkami publicznymi
Wspólne normy informacyjne dla wszystkich procesów ekonomicznych i społecznych w gospodarce Identyfikacja procesów realizowanych przy wykorzystaniu środków publicznych i ich środowiska instytucjonalnego, ekonomicznego, społecznego i ekologicznego Kompleksowe „zabezpieczenie informacyjne” zarządzania procesami przez systemy infrastrukturalne Bieżący monitoring realizacji procesów, w tym monitoring statystyczny

15 Statystyka publiczna jako segment infrastruktury informacyjnej
Podstawą społecznego bezpieczeństwa informacyjnego jest infrastruktura informacyjna państwa Statystyka publiczna jest jednym z podstawowych segmentów infrastruktury informacyjnej

16 Statystyka publiczna jako segment infrastruktury informacyjnej
Stanowi jeden z filarów ładu informacyjnego Opracowuje, upowszechnia i stosuje podstawowe normy informacyjne państwa i gospodarki Tworzy narzędzia integracji i koordynacji wszystkich systemów informacyjnych gospodarki, społeczeństwa i państwa Zapewnia bezpieczeństwo informacyjne przez upowszechnianie jakościowo weryfikowalnej informacji i metainformacji jako dobra publicznego

17 Statystyczne normy informacyjne
Pojęcia i definicje zjawisk, procesów, obiektów społecznych, ekonomicznych, technicznych Standardowe zasady identyfikacji obiektów, podmiotów, procesów społecznych i rejestry gospodarczych Statystyczne metody pomiaru Klasyfikacje, nomenklatury, typologie, kody Normy jakości informacji Normy zarządzania informacją Etyczne normy statystyczne jako podstawa dla etyki działalności informacyjnej Globalny charakter statystycznych norm informacyjnych

18 Statystyka publiczna - podstawą bezpieczeństwa i ładu informacyjnego
Dostarczanie jakościowo zweryfikowanych danych statystycznych jako dobra publicznego dla wszystkich podmiotów Tworzenie zasad zarządzania informacją w społeczeństwie informacyjnym i w gospodarce opartej na wiedzy Etyka statystyczna – wzorem etyki dla zawodów informacyjnych i badawczych Tworzenie globalnych metod, reguł i procedur integralności informacji społecznej i gospodarczej Kompletność Ciągłość Porównywalność

19 Narzędzia koordynacji systemów informacyjnych
Statystyczne pojecia, systemy identyfikacji i rejestry urzędowe Normy informacyjne dla administracyjnych systemów informacyjnych, w tym normy pomiaru zjawisk i procesów społecznych i gospodarczych Normy informacyjne dla podmiotów gospodarki narodowej Normy informacyjne dla badań naukowych: społecznych, ekonomicznych Etyka statystyczna

20 Dziękuję za uwagę

21

22 Rozum to rzecz najsprawiedliwiej między wszystkich rozdzielona
Rozum to rzecz najsprawiedliwiej między wszystkich rozdzielona. Bowiem im więcej kto go posiada, tym bardziej jest przekonany, że ma go niedość. A im mniej, tym bardziej jest przekonany, że ma go więcej niż inni. Gdy rozum śpi, budzą się upiory.


Pobierz ppt "Podstawy informacyjne ewaluacji i interwencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google