Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy informacyjne ewaluacji i interwencji Józef Oleński Uniwersytet Warszawski Główny Urząd Statystyczny V Konferencja Ewaluacyjna Ewaluacja – narzędzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy informacyjne ewaluacji i interwencji Józef Oleński Uniwersytet Warszawski Główny Urząd Statystyczny V Konferencja Ewaluacyjna Ewaluacja – narzędzie."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy informacyjne ewaluacji i interwencji Józef Oleński Uniwersytet Warszawski Główny Urząd Statystyczny V Konferencja Ewaluacyjna Ewaluacja – narzędzie podnoszenia jakości wydatkowania środków publicznych Warszawa, 23 października 2009

2 Tematyka Atrybuty współczesnej gospodarkiAtrybuty współczesnej gospodarki Infrastruktura informacyjna państwa jako podstawa zarządzania środkami publicznymiInfrastruktura informacyjna państwa jako podstawa zarządzania środkami publicznymi Informacyjne aspekty zarządzania środkami publicznymiInformacyjne aspekty zarządzania środkami publicznymi Rola statystyki publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego zarządzania środkami publicznymiRola statystyki publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego zarządzania środkami publicznymi

3 Współczesna gospodarka Społeczeństwo informacyjneSpołeczeństwo informacyjne Gospodarka oparta na wiedzyGospodarka oparta na wiedzy GlobalizacjaGlobalizacja Metropolizacja gospodarkiMetropolizacja gospodarki Infrastrukturalizacja rozwojuInfrastrukturalizacja rozwoju Głęboki interwencjonizm instytucjonalny Głęboki interwencjonizm instytucjonalny globalny, krajowy, lokalny globalny, krajowy, lokalny Prawo międzynarodowe i krajowe – podstawowym instrumentem interwencjonizmu Prawo międzynarodowe i krajowe – podstawowym instrumentem interwencjonizmu Informacja - instrumentem sterowania i determinantą rozwoju Informacja - instrumentem sterowania i determinantą rozwoju

4 Informacja, ewaluacja i interwencja we współczesnej gospodarce Niepełna informacja = niepełna ewaluacjaNiepełna informacja = niepełna ewaluacja Konkatenacja interwencji lokalnych, narodowych, ponadnarodowych i globalnychKonkatenacja interwencji lokalnych, narodowych, ponadnarodowych i globalnych Ograniczone oddziaływanie interwencjonizmu na szczeblu państwaOgraniczone oddziaływanie interwencjonizmu na szczeblu państwa Dyfuzja międzynarodowa interwencji państwowychDyfuzja międzynarodowa interwencji państwowych Oddziaływanie regulacji międzynarodowych na formy i zakres interwencjonizmu państwOddziaływanie regulacji międzynarodowych na formy i zakres interwencjonizmu państw

5 Wnioski dla instrumentalizacji interwencjonizmu Potrzeba kompleksowej, jakościowo dobrej informacjiPotrzeba kompleksowej, jakościowo dobrej informacji –odwzorowującej procesy realne i finansowe, –kompleksowej, aktualnej, –zgodnej z normami międzynarodowymi, –dostępnej jako dobro publiczne, –odwzorowanej w językach wszystkich uczestników procesów ekonomicznych Symetria informacyjna uczestników – warunkiem skutecznego interwencjonizmuSymetria informacyjna uczestników – warunkiem skutecznego interwencjonizmu Ewaluacja interwencji wymaga symetrii informacyjnej miedzy wszystkimi uczestnikami procesówEwaluacja interwencji wymaga symetrii informacyjnej miedzy wszystkimi uczestnikami procesów

6 Fundamentalne prawo informacji informacja gorsza wypiera informacja gorsza wypiera informację lepszą Fundamentalne prawo informacji ma charakter uniwersalny i obiektywny Fundamentalne prawo informacji ma charakter uniwersalny i obiektywny

7 Informacja gorsza wypiera informację lepszą Wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzyWraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy –Udział informacji dobrej jest coraz mniejszy, a informacji złej - coraz większy –Rosną luki informacyjne, także nie identyfikowane Urynkowienie procesów informacyjnych powoduje przyspieszenie wypierania dobrej informacji przez gorszą informacjęUrynkowienie procesów informacyjnych powoduje przyspieszenie wypierania dobrej informacji przez gorszą informację –Pogarsza się jakość produkowanej informacji –Pogarsza się jakość użytkowania informacji SI + GOW + WOLNY RYNEK = zasypanie świata śmieciami informacyjnymi SI + GOW + WOLNY RYNEK = zasypanie świata śmieciami informacyjnymi

8 Złe prawo ….. złe prawo gorsze niźli tyran najsroższy. Bo wżdy tyran albo odmienić się, albo namówić, albo umrzeć może i jego tyraństwo ustaje. A złe prawo zawżdy trwa, zawżdy zabija i szkodę czyni i na duszy, i na ciele. Jest jako lew i bestyja nierozumna, która namówić się nie da, aż ją zabić i umorzyć. Tak i złe prawo, które szkody ludziom czyni miasto pomocy, dla której wszystkie się prawa stawią. Rektor Uniwersytetu Stefana Batorego Ks. Piotr Skarga Kazania sejmowe

9 Zła informacja Zła informacja gorsza niźli tyran najsroższy. Bo wżdy tyran albo odmienić się, albo namówić, albo umrzeć może i jego tyraństwo ustaje. A zła informacja zawżdy trwa, zawżdy zabija i szkodę czyni i na duszy, i na ciele. Jest jako lew i bestyja nierozumna, która namówić się nie da, aż ją zabić i umorzyć. Tak i złe informacje, które szkody ludziom czyni miasto pomocy, dla której wszystkie się informacje stawią. A zła informacja zawżdy trwa, zawżdy zabija i szkodę czyni i na duszy, i na ciele. Jest jako lew i bestyja nierozumna, która namówić się nie da, aż ją zabić i umorzyć. Tak i złe informacje, które szkody ludziom czyni miasto pomocy, dla której wszystkie się informacje stawią.

10 Infrastruktura informacyjna państwa – warunek dobrej informacji Zadaniem państwa jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom fundamentalnego prawa informacji w rynkowej gospodarce opartej na wiedzyZadaniem państwa jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom fundamentalnego prawa informacji w rynkowej gospodarce opartej na wiedzy Infrastruktura informacyjna państwa toInfrastruktura informacyjna państwa to Normy informacyjne Normy informacyjne Zasoby informacyjne Zasoby informacyjne Systemy informacyjne Systemy informacyjne Procesy informacyjne Procesy informacyjne –warunkujące sprawne funkcjonowanie społeczeństwa, gospodarki, państwa w skali lokalnej, regionalnej, kraju, globalnej

11 Model infrastruktury informacyjnej państwa Bazowe systemy identyfikacji osób, podmiotów i terytorium Ogólnokrajowe systemy administracji: podatkowe, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, usług społecznych Wyspecjalizowane systemy informacyjne administracji i innych instytucji realizujących zadania publiczne Normygeneratywne Oficjalne systemy informacji publicznej Admi- nistra- cyjna infor- macja pro- cedu- ralna Ogólnokrajowe rejestry i ewidencje wyspecjalizowane Standardowe dane I komunikaty elementarne Metainformacje i parainformacje

12 Model infrastruktury informacyjnej sektora publicznego w Polsce CEPIKPESELEGIB POWIATY BUDŻET POLTAX GMINY STATYSTYKA Województwo - WOI Jednostki sektora publicznego IACS PL KRS Obywatele, przedsiębiorstwa KSIZUS GMINY POWIATY

13 Unia Europejska CEPIKPESELEGIB POWIAT BUDŻET POLTAX GMINA STATYSTYKA Województwo - WOI Jednostki sektora publicznego IACS-PL SIS IIIACSVIES ESS INSPIRE

14 Informacyjne aspekty zarządzania środkami publicznymi Wspólne normy informacyjne dla wszystkich procesów ekonomicznych i społecznych w gospodarceWspólne normy informacyjne dla wszystkich procesów ekonomicznych i społecznych w gospodarce Identyfikacja procesów realizowanych przy wykorzystaniu środków publicznych i ich środowiska instytucjonalnego, ekonomicznego, społecznego i ekologicznegoIdentyfikacja procesów realizowanych przy wykorzystaniu środków publicznych i ich środowiska instytucjonalnego, ekonomicznego, społecznego i ekologicznego Kompleksowe zabezpieczenie informacyjne zarządzania procesami przez systemy infrastrukturalneKompleksowe zabezpieczenie informacyjne zarządzania procesami przez systemy infrastrukturalne Bieżący monitoring realizacji procesów, w tym monitoring statystycznyBieżący monitoring realizacji procesów, w tym monitoring statystyczny

15 Statystyka publiczna jako segment infrastruktury informacyjnej Podstawą społecznego bezpieczeństwa informacyjnego jest infrastruktura informacyjna państwaPodstawą społecznego bezpieczeństwa informacyjnego jest infrastruktura informacyjna państwa Statystyka publiczna jest jednym z podstawowych segmentów infrastruktury informacyjnejStatystyka publiczna jest jednym z podstawowych segmentów infrastruktury informacyjnej

16 Statystyka publiczna jako segment infrastruktury informacyjnej Stanowi jeden z filarów ładu informacyjnegoStanowi jeden z filarów ładu informacyjnego Opracowuje, upowszechnia i stosuje podstawowe normy informacyjne państwa i gospodarkiOpracowuje, upowszechnia i stosuje podstawowe normy informacyjne państwa i gospodarki Tworzy narzędzia integracji i koordynacji wszystkich systemów informacyjnych gospodarki, społeczeństwa i państwaTworzy narzędzia integracji i koordynacji wszystkich systemów informacyjnych gospodarki, społeczeństwa i państwa Zapewnia bezpieczeństwo informacyjne przez upowszechnianie jakościowo weryfikowalnej informacji i metainformacji jako dobra publicznegoZapewnia bezpieczeństwo informacyjne przez upowszechnianie jakościowo weryfikowalnej informacji i metainformacji jako dobra publicznego

17 Statystyczne normy informacyjne Pojęcia i definicje zjawisk, procesów, obiektów społecznych, ekonomicznych, technicznychPojęcia i definicje zjawisk, procesów, obiektów społecznych, ekonomicznych, technicznych Standardowe zasady identyfikacji obiektów, podmiotów, procesów społecznych i rejestry gospodarczychStandardowe zasady identyfikacji obiektów, podmiotów, procesów społecznych i rejestry gospodarczych Statystyczne metody pomiaruStatystyczne metody pomiaru Klasyfikacje, nomenklatury, typologie, kodyKlasyfikacje, nomenklatury, typologie, kody Normy jakości informacjiNormy jakości informacji Normy zarządzania informacjąNormy zarządzania informacją Etyczne normy statystyczne jako podstawa dla etyki działalności informacyjnejEtyczne normy statystyczne jako podstawa dla etyki działalności informacyjnej Globalny charakter statystycznych norm informacyjnychGlobalny charakter statystycznych norm informacyjnych

18 Statystyka publiczna - podstawą bezpieczeństwa i ładu informacyjnego Dostarczanie jakościowo zweryfikowanych danych statystycznych jako dobra publicznego dla wszystkich podmiotówDostarczanie jakościowo zweryfikowanych danych statystycznych jako dobra publicznego dla wszystkich podmiotów Tworzenie zasad zarządzania informacją w społeczeństwie informacyjnym i w gospodarce opartej na wiedzyTworzenie zasad zarządzania informacją w społeczeństwie informacyjnym i w gospodarce opartej na wiedzy Etyka statystyczna – wzorem etyki dla zawodów informacyjnych i badawczychEtyka statystyczna – wzorem etyki dla zawodów informacyjnych i badawczych Tworzenie globalnych metod, reguł i procedur integralności informacji społecznej i gospodarczejTworzenie globalnych metod, reguł i procedur integralności informacji społecznej i gospodarczej –Kompletność –Ciągłość –Porównywalność

19 Narzędzia koordynacji systemów informacyjnych Statystyczne pojecia, systemy identyfikacji i rejestry urzędoweStatystyczne pojecia, systemy identyfikacji i rejestry urzędowe Normy informacyjne dla administracyjnych systemów informacyjnych, w tym normy pomiaru zjawisk i procesów społecznych i gospodarczychNormy informacyjne dla administracyjnych systemów informacyjnych, w tym normy pomiaru zjawisk i procesów społecznych i gospodarczych Normy informacyjne dla podmiotów gospodarki narodowejNormy informacyjne dla podmiotów gospodarki narodowej Normy informacyjne dla badań naukowych: społecznych, ekonomicznychNormy informacyjne dla badań naukowych: społecznych, ekonomicznych Etyka statystycznaEtyka statystyczna

20 Dziękuję za uwagę

21

22 Rozum to rzecz najsprawiedliwiej między wszystkich rozdzielona. Bowiem im więcej kto go posiada, tym bardziej jest przekonany, że ma go niedość. A im mniej, tym bardziej jest przekonany, że ma go więcej niż inni.Rozum to rzecz najsprawiedliwiej między wszystkich rozdzielona. Bowiem im więcej kto go posiada, tym bardziej jest przekonany, że ma go niedość. A im mniej, tym bardziej jest przekonany, że ma go więcej niż inni. Gdy rozum śpi, budzą się upiory.Gdy rozum śpi, budzą się upiory.


Pobierz ppt "Podstawy informacyjne ewaluacji i interwencji Józef Oleński Uniwersytet Warszawski Główny Urząd Statystyczny V Konferencja Ewaluacyjna Ewaluacja – narzędzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google