Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przetwarzanie tekstu i strony WWW Copyright, 1999 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przetwarzanie tekstu i strony WWW Copyright, 1999 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie."— Zapis prezentacji:

1 Przetwarzanie tekstu i strony WWW Copyright, 1999 © Jerzy R. Nawrocki Jerzy.Nawrocki@put.poznan.plhttp://www.cs.put.poznan.pl/~nawrocki/ics/ Wprowadzenie do informatyki Wykład 7

2 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Plan wykładu Prosty formularzProsty formularz Język AWKJęzyk AWK Generowanie stron HTMLGenerowanie stron HTML PodsumowaniePodsumowanie

3 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Prosty formularz

4 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Prosty formularz Audiotele - Webtele (1) Audiotele - Webtele (1)5 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Prosty formularz Pytanie 1. Pytanie 1. Gdzie znajduje się Politechnika Poznańska? Gdzie znajduje się Politechnika Poznańska? W Poznaniu W Poznaniu W Poczdamie W Poczdamie W Portugalii W Portugalii

6 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Prosty formularz Pytanie 2. Pytanie 2. Kto jest głową państwa w Królestwie Szwecji? Kto jest głową państwa w Królestwie Szwecji? Prezydent Prezydent Król Król Zygmunt Stary Zygmunt Stary

7 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Prosty formularz


Dziękujemy za Twoje odpowiedzi.


8 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Prosty formularz Ogólnie: name=value&name=value&... &name=value pyt1=Pozn&pyt2=Krolpyt1=Pozn&pyt2=Krol Jak wygenerować stronę HTML zawierającą pytania i udzielone odpowiedzi?

9 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Prosty formularz

10 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Prosty formularz Audiotele - Webtele (1) Audiotele - Webtele (1) Twoje odpowiedzi Twoje odpowiedzi11 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Prosty formularz Pytanie 1. Pytanie 1. Gdzie znajduje się Politechnika Poznańska? Gdzie znajduje się Politechnika Poznańska? W Poznaniu W Poznaniu Pytanie 2. Pytanie 2. Kto jest głową państwa w Królestwie Szwecji? Kto jest głową państwa w Królestwie Szwecji? Król Król pyt1=Pozn&pyt2=Krolpyt1=Pozn&pyt2=Krol

12 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Plan wykładu Prosty formularzProsty formularz Język AWKJęzyk AWK Generowanie stron HTMLGenerowanie stron HTML PodsumowaniePodsumowanie

13 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Język AWK Jerzy Nawrocki 43089 I1 Jan Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1 Pole Wiersz Wejście: Pola: $1, $2, $3,...

14 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Język AWK Program w AWK: wzorzec { instrukcje }............

15 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Język AWK Jerzy Nawrocki 43089 I1 Jan Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1 Wejście: $4==I1 { print $2, $1; } Nawrocki Jerzy Malinowski Adam Wyjście:

16 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Język AWK - program bez instrukcji Jerzy Nawrocki 43089 I1 Jan Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1 Wejście: $4==I1Wyjście: Jerzy Nawrocki 43089 I1 Adam Malinowski 43990 I1

17 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Język AWK - program bez wzorca Jerzy Nawrocki 43089 I1 Jan Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1 Wejście: { print $2, $1; } { print $2, $1; } Nawrocki Jerzy Kowalski Jan Malinowski Adam Wyjście:

18 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Język AWK - początek tekstu Jerzy Nawrocki 43089 I1 Jan Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1 Wejście: BEGIN { print -----; } $4==I2 { print $2, $1; } END { print *****; } ----- Kowalski Jan *****Wyjście:

19 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Język AWK - znaki specjalne Jerzy Nawrocki 43089 I1 Jan Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1 Wejście: BEGIN { print -----; } $4==I2 { print \ $2, $1 \ ; } ----- Kowalski Jan" Wyjście:

20 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Język AWK - wzorce złożone Wzorce złożone wzorzec II wzorzec wzorzec && wzorzec ! wzorzec ORANDNOT

21 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Język AWK - wzorce złożone Jerzy Adam 43089 I1 Adam Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1 Wejście: $4==I1 && $1==Adam { print $2, $1; } Malinowski Adam Wyjście:

22 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Język AWK Wbudowane zmienne: FS - separator pól (Field Separator) standardowo: spacje i tabulatory standardowo: spacje i tabulatory RS - separator wierszy (Row Separator) standardowo: znaki nowej linii standardowo: znaki nowej linii...

23 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Język AWK Pozostałe mechanizmy języka AWK: wyrażenia regularnewyrażenia regularne tablice indeksowane ciągami znakówtablice indeksowane ciągami znaków zmienne bez deklaracjizmienne bez deklaracji funkcje standardowe (np. next, gsub)funkcje standardowe (np. next, gsub) instrukcje pętli i instrukcje warunkoweinstrukcje pętli i instrukcje warunkowe......

24 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Plan wykładu Prosty formularzProsty formularz Język AWKJęzyk AWK Generowanie stron HTMLGenerowanie stron HTML PodsumowaniePodsumowanie

25 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Generowanie stron HTML BEGIN {RS="&";} {print;} pyt1=Pozn&pyt2=Krolans.att pyt1=Poznpyt2=Krolans.txtpodziel.awk

26 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Generowanie stron HTML BEGIN {FS="="; print ; print ; print; print CONTENT=\"text/html; charset=windows-1250\">; print ; print ; print Audiotele - Webtele (1) ; print Audiotele - Webtele (1) ; print ; print ; print Twoje odpowiedzi ; print Twoje odpowiedzi ; print ; print ; print ; } print ; }

27 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Generowanie stron HTML $1==pyt1 { print Pytanie 1. ; printGdzie znajduje się Politechnika; printGdzie znajduje się Politechnika; printPoznańska? ; printPoznańska? ; print ;} print ;} Pytanie 1. Pytanie 1. Gdzie znajduje się Politechnika Poznańska?
W Poznaniu W Poznaniu $1==pyt1 && $2==Pozn { printW Poznaniu ; } $1==pyt1 && $2==Pocz { printW Poczdamie ; } $1==pyt1 && $2==Port { printW Portugalii ; } pyt1=Poznpyt2=Krol

28 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Generowanie stron HTML END { print ;}

29 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Podsumowanie Do realizacji formularzy w HTML-u służą znaczniki FORM i INPUT. AWK jest językiem przetwarzania tekstów. Za pomocą AWK można automatycznie przetwarzać formularze i generować strony HTML.

30 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Literatura uzupełniająca J. Nawrocki, W. Complak, Wprowadzenie do języka AWK, Pro Dialog, No. 2, 1994.

31 J.Nawrocki, Przetw. sterowane składnią Ocena wykładu 1. Wrażenie ogólne? (1 - 6) 2. Zbyt wolno czy zbyt szybko? 3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego? 4. Co poprawić i jak?


Pobierz ppt "Przetwarzanie tekstu i strony WWW Copyright, 1999 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google