Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie i monitorowanie wydajności rozwiązania workflow

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie i monitorowanie wydajności rozwiązania workflow"— Zapis prezentacji:

1 Planowanie i monitorowanie wydajności rozwiązania workflow

2 Agenda O nas Planowanie rozwiązań opartych na przepływach SharePoint
Monitorowanie wydajności i identyfikacja problemów Q&A

3 Integrator zaawansowanych rozwiązań
Elastyczna, indywidualnie tworzona oferta Kompetencje i doświadczenie Blisko 100 pracowników - inżynierów i specjalistów 20 lat na rynkach IT i telekomunikacyjnym NetMasters – blog technologiczny Passus Stabilny partner dla wymagających Klientów Passus jest integratorem specjalizującym się w rozwiązaniach sieciowych oraz systemach pracy grupowej i aplikacjach do zarządzania procesami biznesowymi. Skupiamy się na konkretnych potrzebach Klienta dlatego obok rozwiązań Cisco lub Microsoft nasza oferta obejmuje szereg specjalistycznych narzędzi innych producentów. Bazując zarówno na własnych produktach, jaki i uznanych światowych producentów tworzymy rozwiązania dopasowane idealnie do specyfiki działania klienta. Zespół tworzy blisko 100 pracowników – inżynierów, programistów i specjalistów. Wielu z nas posiada certyfikaty gwarantujące najwyższe kwalifikacje w takich technologiach jak Cisco, Microsoft, Fluke Networks. Działamy na polskim rynku od 1992 roku. W ciągu 20 lat dobrze poznaliśmy specyfikę pracy różnych organizacji i procesy decyzyjne zachodzące firmach i instytucjach. Naszą wiarygodność i stabilność potwierdzają tytuły Przejrzysta Firma, Przedsiębiorstwo Fair Play, Gazela Biznesu.

4 Elastyczna, indywidualnie tworzona oferta
Monitoring oraz poprawa wydajności sieci i aplikacji. Systemy pracy grupowej (ujednolicona komunikacja, zarządzanie procesami, środowisko SharePoint). Bezpieczeństwo sieci i aplikacji. Projektowanie, wdrożenie oraz utrzymywanie infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej. Dedykowane rozwiązania IT dla administracji publicznej. Specjalizujemy się w obsłudze organizacji o rozbudowanej strukturze, korzystających z sieci rozproszonej lub bezprzewodowej. Nasza oferta w zakresie projektowania i wdrożenia sieci IT obejmuje zarówno rozwiązania sprzętowe jak i softwarowe – mamy własne autorskie rozwiązania – wielofunkcyjne urządzenia sieciowe Embedos. Oferujemy także urządzenia i oprogramowanie wiodących światowych dostawców m.in. firm Cisco, Microsoft, IBM, HP. W zakresie bezpieczeństwa proponujemy rozwiązania do ochrony brzegu sieci, serwerów i końcówek. Są to zarówno aplikacje działające w technologii cloud, rozwiązania sprzętowe, jak i tradycyjne systemy security. Prowadzimy testy penetracyjne za pomocą narzędzi światowego lidera w tej dziedzinie – firmy Core Impact. Dostarczamy szereg narzędzi do monitoringu i poprawy wydajności sieci korzystamy m.in. z rozwiązań firmy Fluke Networks, Visual Network Systems, Opnet. Ważnym elementem naszej oferty są rozwiązania do pracy grupowej, wspierające zarządzanie procesami, obiegiem dokumentów oraz usprawniające komunikację wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji. Oferujemy systemy ujednoliconej komunikacji oparte na rozwiązaniach firmy Microsoft, które integrujemy z istniejącymi w firmie rozwiązaniami m.in. Active Directory, MS Exchange, SharePoint, MS Office). Naszym klientom oferujemy też autorskie rozwiązanie Datapolis Workbox do zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów i informacji w środowisku SharePoint. Oddzielną grupę kompetencji stanowią rozwiązania dla administracji publicznej uwzględniające specyfikę i potrzeby zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak i szczebla centralnego. W tym system e-urząd (obieg dokumentów, skrzynka podawcza, system formularzy elektronicznych), rozwiązania wspierające promocję i komunikację (ekrany z systemem zarządzania, skrzynki pocztowe dla mieszkańców), e-szkoła.

5 Planowanie rozwiązań opartych na przepływach SharePoint
Paweł Wróbel

6 Cele sesji Zwrócenie uwagi na specyfikę rozwiązań opartych o przepływy SharePoint Dostarczenie „checklisty” do planowania przepływów Ucywilizowanie wdrożeń z użyciem narzędzi graficznych

7 Główne wyzwania Funkcjonalność i UX Implementacja procesu Uprawnienia
Interfejs i zachowanie „pudełkowego” SharePointa Formularze Implementacja procesu Dojrzałość procesu Silnik przepływu Ograniczenia narzędzi do przepływów Uprawnienia Dostęp do danych SharePointa Dostęp do danych przepływu Podejmowanie decyzji w przepływie Struktura danych Relacyjność Dane zewnętrzne Wydajność Ilość startujących/pracujących przepływów Ilość elementów/dokumentów

8 Ogólne rady Obowiązują zasady tworzenia oprogramowania
Pracuj z biznesem Modeluj proces z biznesem Znajdź i zadbaj o zaawansowanych użytkowników biznesowych Dziel się procesem Spodziewaj się zmiany i przygotuj się na nią Zawsze pamiętaj o wydajności Optymalizuj proces po zmianie Nie zapominaj o testach i fazie wdrożenia

9 Funkcjonalność i UX Nie zakładaj, że standardowy UX SharePointa wystarczy Pomyśl o tym w jaki sposób użytkownicy będą: Uruchamiali przepływy Podejmowali decyzje w przepływie Dowiedzą się co mają robić (centralne zadania, filtrowane widoki, połączenie z Outlookiem, lista maili, gadżet na pulpicie) Formularze Upewnij się, czy nie będą potrzebne zaawansowane formularze Wybierz właściwe narzędzie (SPD, InfoPath, firmy trzeciej, własne) Znaj ograniczenia narzędzia i customizacji Sprawdź jak się integrują z interfejsem rozwiązania firm trzecich i własne

10 Implementacja procesu
Dojrzałość procesu Zdobądź analityka Zrozum proces – cel biznesowy Pomóż użytkownikom zrozumieć proces Staraj się nie dostosowywać procesu do narzędzia Narzędzia Workflow Znaj swoje narzędzia i ich ograniczenia Testuj wpływ obejść na wydajność i implementację procesu Pomyśl o kodowaniu własnych aktywności/funkcjonalności Silnik przepływów Nie używaj przepływów do wszystkiego Pamiętaj, że debugowanie przepływów jest czasochłonne Pamiętaj, że poprawa już działających przepływów jest niemożliwa Znaj konsekwencje korzystania z zewnętrznego silnika

11 Uprawnienia Zdobądź wymagania jak najszybciej
Planuj pod uprawnienia – uwzględnij w architekturze Znaj ograniczenia SharePointa: Granulacja uprawnień do poziomu elementu (!) Uprawnienia do kolumn Uprawnienia do uruchamiania i anulowania przepływów Uprawnienia do zadań i podejmowania decyzji w przepływie Kontekst przepływu Pamiętaj o zastępstwach i administratorach Korzystaj z grup

12 Struktura danych Zidentyfikuj wszystkie obiekty i ich atrybuty jak najwcześniej Znaj ograniczenia SharePointa: Relacyjność Wybór odnośników Łączenie widoków list Wyświetlanie powiązanych elementów Przenoszenie elementów Pamiętaj o wpływie uprawnień i archiwizacji na architekturę

13 Wydajność Znaj spodziewane obciążenie
Elementy – główne i powiązane, wersje, archiwizacja Użytkownicy – ilu, jak bardzo aktywni, szczyty Procesy – ilość uruchamianych, długość przechowywania historii Znaj rekomendowane limity (Technet, MSDN) Planuj, testuj, optymalizuj Pamiętaj – przepływy są ciężkimi użytkownikami Optymalizuj farmę WFE, Baza danych, lokalizacja timera Odnawianie puli IIS i timera SP

14 Wydajność Uważaj na Zadbaj o archiwizację elementów i historii
Kwerendy Pętle Kaskadowe przepływy Zadbaj o archiwizację elementów i historii

15 Narzędzia do tworzenia przepływów
Przepływy z pudełka Gotowe do użycia SharePoint Designer Darmowy Zintegrowany z Visio i InfoPathem Pozwala na automatyzację najczęstszych zadań Może modyfikować przepływy z pudełka Ograniczone Proste scenariusze Bez możliwości dostosowania Pracuje tylko w obrębie witryny Ograniczone aktywności i możliwości modyfikacji danych Bez pętli Bardzo niewygodny w większych przepływach

16 Narzędzia do tworzenia przepływów
Wymaga deweloperów Wymaga licencji Długi czas wdrożenia Wymagają licencji Mogą mieć niespodziewane ograniczenia Wymagają uwagi i dostosowania w większych rozwiązaniach Visual Studio „Wszystko jest możliwe” Może korzystać z danych z całego SharePointa i zewnętrznych źródeł Pełna kontrola nad procesem Narzędzia firm trzecich Graficzne definiowanie procesu Dużo potężnych aktywności Duże możliwości dostosowania Mogą korzystać z danych z innych witryn i kolekcji witryn Łączą się z zewnętrznymi źródłami

17 Czynniki wpływające na wybór
Optymalne Koszty tworzenia Funkcjonalność Wsparcie Koszty licencji

18 Czynniki wpływające na wybór
Prawdziwe życie Koszty licencji Funkcjonalność Koszty tworzenia Wsparcie

19 Optymalne narzędzie Nie istnieje
W 80% przypadków narzędzia firm trzecich Jednorazowa inwestycja w licencje Krótszy czas wdrożenia i mniejsza czasochłonność niż SPD i VS Znacznie potężniejsze niż przepływy z pudełka i SPD Gotowe interfejsy użytkownika Łatwiejszy proces modyfikacji i dostosowania niż OOB, SPD oraz VS Łatwiejsze do pracy z biznesem Kiedy nie używać Proste procesy – z pudełka i SPD są tańsze (chyba że już mamy jakieś rozwiązanie) Bardzo wydajne lub specyficzne przepływy workflows – VS daje większą kontrolę (ale firm trzecie pozwalają rozszerzać własnymi funkcjonalnościami)

20 Workbox może pomóc Co to jest Workbox? Unikalne funkcje: Dla kogo:
Graficzne narzędzie to definiowania przepływów w SharePoincie Unikalne funkcje: 2 warstwy designera – biznesowa i techniczna Dodatkowa warstwa uprawnień Zaawansowane odnośniki Odnośniki i aktywności pracujące pomiędzy kolekcjami witryn Dla kogo: IT Pro Deweloperów Zaawansowanych użytkowników biznesowych

21 Graficzny designer w przeglądarce
Łatwy do użycia, bez programowania Graficzne tworzenie przepływów Wyklikiwanie odnośników

22 Warstwa techniczna i biznesowa
Wspólna platforma dla biznesu i IT Diagram Workbox … Warstwa biznesowa – stany, przejścia, role i uprawnienia Warstwa techniczna – co się ma stać przy zmianie stanu … vs przepływ sekwencyjny

23 A teraz idź i zrób porządny przepływ!

24 Tomasz Głogosz Bartosz Dzirba
Analiza i monitorowanie środowiska SharePoint pod kątem wydajności i stabilności przepływów Tomasz Głogosz Bartosz Dzirba

25 Agenda Wprowadzenie Narzędzia Wybrane przypadki

26 Wprowadzenie

27 Wprowadzenie Wydajność Stabilność Badanie
Czas odpowiedzi aplikacji na żądanie użytkownika Stabilność Aplikacja działa zgodnie z oczekiwaniami Badanie Przebieg Wyniki Naprawa

28 Narzędzia

29 Narzędzia Windows Performance Monitor ClearSight Analizer APMXpert
SQL Server Profiler SP Developer Dashboard

30 Windows Performance Monitor
Analizowanie wpływu uruchamianych programów na wydajność komputera Czas rzeczywisty Zbieranie danych dziennika Zbierane dane Liczniki wydajności Dane śledzenia zdarzeń Informacje o konfiguracji

31 Windows Performance Monitor

32 ClearSight Analyzer Analizator sieciowy
Analiza i monitorowanie wybranych Protokołów Interfejsów Aplikacji Zaawansowana analiza warstwy aplikacji

33 ClearSight Analyzer

34 APMXpert Zestaw narzędzi do monitorowania i diagnostyki wydajności aplikacji Kompleksowa diagnostyka oparta na: Śledzeniu kodu aplikacji na serwerach Monitorowaniu ruchu sieciowego Monitorowaniu parametrów sprzętu

35 APMXpert

36 APMXpert

37 APMXpert

38 SQL Server Profiler Śledzenie i analiza instrukcji Treść Czas Przebieg

39 SQL Server Profiler

40 SP Developer Dashboard
Renderowanie stron Zdarzenia Zapytania Czasy wykonywania

41 SP Developer Dashboard
Zdarzenia Zapytania SQL

42 Wybrane problemy

43 WebPart XSTL

44 WebPart XSTL

45 WebPart XSTL

46 AD

47 AD

48 Kompleksowe podejście
Wdrożenie Sharepoint oraz Datapolis Workbox w Grupie Passus – intranet Kompass Analiza częstych zapytań, część operacji trwa zbyt długo Efekt skali i wydajność sprzętowa Optymalizacja zapytań i procesu biznesowego

49 Kompleksowe podejście
Wdrożenie systemu obiegu dokumentów u klienta Analiza warstwy sieciowej Ogniwo pośrednie – Microsoft NLB Wykryty problem niezwiązany ale wpływający na wdrażane rozwiązanie

50 Pytania?


Pobierz ppt "Planowanie i monitorowanie wydajności rozwiązania workflow"

Podobne prezentacje


Reklamy Google