Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014,"— Zapis prezentacji:

1 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Miasto stołeczne Warszawa buduje dialog trójstronny

2 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Rola i znaczenie projektu CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej - Decent Work - Poland dla dialogu trójstronnego w Urzędzie m.st. Warszawy

3 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Norway Grants Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Innovation Norway Operator, koordynuje i monitoruje wdrażanie Funduszu we wszystkich 12 krajach-beneficjentach

4 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Czas realizacji projektu 1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2014

5 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Cel główny projektu Promocja godnej pracy i dialogu trójstronnego wśród pracowników Urzędu m.st. Warszawy przez wdrożenie 2 platform Rezultat 1 Poprawa struktury i praktyki w zakresie dialogu społecznego i trójstronnego w miejscu pracy Platforma współpracy Rezultat 2 Zwiększenie zdolności adaptacyjnej i możliwości kształcenia pracowników powracających po urlopach do pracy Platforma e-learningowa

6 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Platforma współpracy Narzędzie dające możliwość budowania porozumienia pomiędzy pracodawcą, związkami zawodowymi oraz partnerem społecznym. Odbiorcami platformy będą pracownicy Urzędu m.st. Warszawa(ok.7000 osób) Platforma e-learningowa Narzędzie informatyczne dające możliwość kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem nowoczesnych nośników wiedzy. Odbiorcami platformy będzie 50 osób (w tym 35K i 15 M - proporcjonalnie do zatrudnienia w UM)

7 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Komitet Sterujący oraz Zespół Projektowy ds. realizacji zobowiązań Miasta Stołecznego Warszawy wynikających z realizacji projektu PRZEWODNICZĄCY Marcin Wojdat Sekretarz m.st. Warszawy

8 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Promocja projektu Polityka informacyjna spotkania dot. m.in.: nawiązania dialogu trójstronnego przygotowania i tworzenia platformy współpracy ankiety określające potrzeby szkoleniowe mailing dedykowany Kampania zewnętrzna 500 plakatów 2000 ulotek i broszur informacja na Portum i newsletter strona www 2 konferencje upowszechniające projekt artykuły w prasie

9 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Wskaźniki i rezultaty projektu 1. Nawiązanie dialogu trójstronnego w miejscu pracy: podpisanie dokumentów potwierdzających trwałą strukturę trójstronnego dialogu społecznego, zmiana/dostosowanie przepisów wewnętrznych Urzędu m.st. Warszawy, spotkania z przedstawicielami dialogu trójstronnego. 2. Analiza możliwości i problemów związanych ze stworzeniem trwałej struktury dialogu społecznego i Społecznych Inspektorów Pracy: raport dotyczący analizy możliwości i problemów związanych z wdrożeniem nowych procedur w Urzędzie, przygotowanie dokumentów operacyjnych ułatwiających wdrożenie procedury, spotkania informacyjno – konsultacyjne.

10 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Wskaźniki i rezultaty projektu cd. 3. Opracowanie i wdrożenie platformy e-learningowej: ocena potrzeb szkoleniowych, opracowanie 20 programów szkoleniowych, zmiana/dostosowanie przepisów wewnętrznych Urzędu m.st. Warszawy, ukończenie przez co najmniej 36 osób szkoleń na platformie e-learningowej.

11 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Dziękuję za uwagę Tomasz Pactwa – Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych

12 Nowatorskie działania szkoleniowe dla osób powracających do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO

13 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO SZKOLENIA E-LEARNINGOWE Cel szkoleń: Ułatwienie zdolności adaptacyjnej związanej z przerwą w pracy zawodowej, jak również umożliwienie pracownikom kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem nowoczesnych nośników wiedzy. Grupa docelowa: Pracownicy wychowujący dzieci do 4-tego roku życia, w tym osoby przebywające na urlopach związanych z rodzicielstwem, o stażu pracy w Urzędzie m.st. Warszawy nie krótszym niż 2 lata. Wyłoniono grupę 911 pracowników spełniających kryteria projektowe, do której wysłano zaproszenia do udziału w projekcie. Przygotowano i rozesłano ankietę on-line do badania potrzeb szkoleniowych grupy docelowej. Opracowano Raport szczegółowy z oceny potrzeb szkoleniowych uczestników projektu, który jest podstawą do budowania treści merytorycznej programów e-learningowych.

14 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Projekt przewiduje stworzenie dwudziestu dedykowanych programów e-learningowych w ramach wskazanej tematyki w podziale na dwie grupy: Szkolenia zawodowe 1. Aspekty zmieniającego się prawa – hiperłącze do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy 2. Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem i niepełnosprawnością– Ustawa z dnia r. Kodeks pracy 3. Kodeks Postępowania Administracyjnego 4. Ustawa o pracownikach samorządowych – zmiany 5. Ustawa o ochronie danych osobowych 6. Ustawa o dostępie do informacji publiczne 7. Ustawa Prawo zamówień publicznych 8.Uprawnienia wynikające z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie m.st. Warszawy 9. Ustawa o związkach zawodowych

15 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Szkolenia zawodowe cd. 10. Kursy językowe – komunikacja z klientem w Urzędzie 11. Microsoft Office 12. Microsoft PowerPoint 13. Bezpieczeństwo i higiena pracy – ćwiczenia relaksacyjne 14. Równe traktowanie w zatrudnieniu – przeciwdziałanie dyskryminacji z uwzględnieniem różnych przesłanek dyskryminacji i polityka antymobbingowa

16 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Szkolenia ogólnorozwojowe 15. Zarządzenie sobą w czasie i organizacja pracy 16. Zarządzanie sobą w stresie 17. Savoir-vivre w Urzędzie 18. Techniki komunikacji – radzenie sobie z trudnym klientem 19. Odpowiedzialny rodzic 20. Jak dzielić obowiązki zawodowe i rodzicielskie z zachowaniem równowagi

17 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO OGÓLNA OCENA PROJEKTU W OPINII RESPONDENTÓW 80% respondentów wskazuje na odpowiednio trafny wybór formy projektu jak również potwierdza zasadność jego przeprowadzenia w Urzędzie m.st. Warszawy. Czy, Pani/Pana zdaniem, forma realizacji projektu Consensio - platforma współpracy trójstronnej – Decent Work - Poland w Urzędzie m.st. Warszawy jest odpowiednia czy też nie? Czy, Pani/Pana zdaniem, tego typu projekt jest potrzebny czy też nie w Urzędzie m.st. Warszawy?

18 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO RANKING TEMATÓW SZKOLENIOWYCH WG RESPONDENTÓW BADANIA; Kolejność tematów szkoleniowych została przedstawiona z zastosowaniem procentowego wskaźnika odpowiedzi, udzielonych przez uczestników badania i obrazuje zainteresowanie tematami od najniższego do najwyższego.

19 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Szkolenia e-learningowe teraz i w przyszłości Projekt programów e-learningowych zakłada dwa etapy: 1. Zaprojektowanie i wykonanie 20 programów e-learningowych Obecnie, wyłoniona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Firma WAY2, przygotowuje we współpracy z Biurem Kadr i Szkoleń dwadzieścia dedykowanych programów szkoleń w formie e-learningu, które docelowo będą implementowane na platformę e-learningową.

20 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Szkolenia e-learningowe teraz i w przyszłości cd. 2. Przeprowadzenie szkoleń wśród uczestników projektu Po 30 czerwca 2014 r. zapraszamy rodziców do udziału w e-szkoleniach. Kryterium efektywności projektu jest udział min. 50 pracowników w dwóch programach e-learningowych z dwóch pakietów szkoleniowych na platformie e-learningowej. Po zakończeniu projektu platforma e-learningowa oraz zamieszczone na niej dwadzieścia dedykowanych programów szkoleniowych przejdą na własność Urzędu m.st. Warszawy, dając tym samym możliwość korzystania z nich wszystkim pracownikom Urzędu. Od 2015 r. Biuro Kadr i Szkoleń planuje kompleksowo wykorzystywać nowoczesne nośniki wiedzy, jakimi są szkolenia na platformie e-learningowej w procesach rozwoju zawodowego pracowników Urzędu m.st.Warszawy.

21 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Spojrzenie w przyszłość e-learningu

22 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Dialog trójstronny przyszłością godnej pracy

23 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Dialog trójstronny przyszłością godnej pracy Karolina Malczyk – Zastępca Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej

24 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Godna praca praca zapewniająca godziwy dochód, bezpieczeństwo w miejscu pracy i ochrona socjalna dla rodzin pracowników, lepsze perspektywy rozwoju osobistego i integracji społecznej, wolność wyrażania swoich opinii i obaw, wolność organizowania się, możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na życie i równość szans i traktowania dla wszystkich kobiet i mężczyzn.

25 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Korzyści płynące ze współpracy związków zawodowych i pracodawcy

26 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Dialog trójstronny Urząd m.st. Warszawy - pracodawca Partner społeczny - ciało doradcze Związki zawodowe działające w UM - pracownicy

27 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Platforma Współpracy Płaszczyzna prowadzenia dialogu trójstronnego pomiędzy pracodawcą, związkami zawodowymi oraz partnerem społecznym. Cele: lepsze poznanie potrzeb pracowników, poprawa struktury dialogu w organizacji.

28 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Dialog trójstronny przyszłością godnej pracy

29 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO POLITYKA RÓWNOŚCI w instytucji samorządowej

30 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Zarządzanie Różnorodnością Zarządzanie różnorodnością eliminujemy dyskryminację polega na zidentyfikowaniu poszczególnych wymiarów różnorodności istotnych dla danej organizacji oraz stworzenia środowiska pracy, w którym pracownicy mają możliwość wykorzystania swoich różnorodnych umiejętności. Celem zarządzania różnorodnością jest świadome wykorzystanie zróżnicowanego potencjału wszystkich pracowników organizacji. Pracownicy z różnorodnym doświadczeniem zawodowym jak i życiowym, różnorodnymi umiejętnościami czy poglądami wnoszą do organizacji odmienny punkt widzenia, kreatywność i innowacyjność.

31 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO CEL POLITYKI RÓWNOŚCI Uświadomienie, iż wszelkie objawy dyskryminacji pracownic i pracowników w firmie zarówno na etapie rekrutacji, jak późniejszego rozwoju zawodowego, ze względu na rasę, religię, wyznanie, kolor skóry, pochodzenie etniczne, wiek, płeć, orientacje seksualną, stan cywilny, upośledzenie czy inne prawnie chronione cechy są sprzeczne z prawem i kulturą organizacyjną

32 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO POLITYKA OTWARTOŚCI Każdy pracownik posiada dostęp do wiedzy o swoich prawach, obowiązkach i wartościach przyświecających kulturze organizacyjnej firmy, co oznacza jasność, jawność i otwartość we wzajemnych oczekiwaniach i regułach postępowania

33 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO POLITYKA OTWARTOŚCI znamy swoje obowiązki prowadzimy otwarty i konstruktywny dialog możemy liczyć na pomoc w rozwoju zawodowym jesteśmy dostrzegani i nagradzani za osiągnięcia możemy zabierać głos i mamy wpływ na pracę całego zespołu jesteśmy traktowani uczciwie, z szacunkiem i godnością, nie dyskryminowani mamy poczucie wsparcia w zakresie realizacji osobistych priorytetów.

34 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Polityka rekrutacji w firmie Prowadzona jest w sposób gwarantujący równość szans wszystkich zainteresowanych w dostępie do stanowisk pracy

35 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO ZASADY REKRUTACJI odpowiednio długi termin naboru, umożliwiający zainteresowanym odpowiedz na ofertę pracy brak informacji o preferowanej płci osób zatrudnianych zadawanie tych samych pytań wszystkim kandydatom do pracy, niezależnie od płci czy innych prawnie chronionych cech brak pytań dotyczących stanu rodzinnego, planów związanych z zakładaniem czy powiększaniem rodziny oraz dyspozycyjności stałość wymagać i kryteriów oceny- wymagania w stosunku do osób kandydujących do pracy określane są przed rozpoczęciem naboru i nie mogą ulec zmianie w czasie procesu rekrutacji i selekcji.

36 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO ROZWÓJ PRACOWNIKÓW zapewniamy pracownicom i pracownikom takie same możliwości rozwoju zawodowego poprzez równy dostęp do szkoleń zawodowych, podnoszących kwalifikacje od których zależy poziom wynagrodzenia i możliwość awansu zawodowego

37 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO RÓWNOWAGA MIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM I OSOBISTYM Pozyskanie i utrzymanie dobrych pracowników wymaga nie tylko konkurencyjnego wynagrodzenia i stymulującego środowiska pracy ale również dbałości i wspierania godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi.

38 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO

39 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO

40 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO

41 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Dziękuję za uwagę Jolanta Lange – PRO HUMANUM

42 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Rola związków zawodowych w budowaniu dialogu trójstronnego w Urzędzie m.st. Warszawy

43 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Związki jako równorzędny partner w dialogu z pracodawcą. Poprawienie przepływu informacji pomiędzy pracodawcą a związkami. Równość traktowanie pracowników. Poprawa warunków pracy pracowników m.in. pod kątem BHP (Społeczny Inspektor Pracy). Finansowe wsparci dla najmniej zarabiających pracowników.

44 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Wzajemny szacunek między pracownikami a pracodawcą. Pracownik jako podmiot a nie przedmiot. Atmosfera w pracy. Rola związku jako reprezentanta interesów pracowniczych.

45 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Dziękuję za uwagę Sebastian Guliński V-ce przewodniczący KM NSZZ Solidarność przy Urzędzie m.st. Warszawy

46 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Integracja zawodowa możliwością równych szans w instytucjach samorządowych.

47 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Kaleka? Inwalida? Niepełnosprawny? Sprawny-inaczej?

48 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Spółdzielnie Inwalidów jako szansa na rehabilitację zawodową i społeczną? -Ustawa o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. - Ustawa o zatrudnianiu, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

49 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Art Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2–5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej róż-nicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. 2. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. [2a. Dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, wynosi 2%, 3% w 2005 r., 4% w 2006 r., 5% w 2007 r. i 6% w 2008 r. oraz w latach następnych.]

50 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Zwiększą się szanse osób niepełnosprawnych na zatrudnienie w samorządzie Osoby w samorządach Zasady obsadzania stanowisk w innych jednostkach Osoby niepełnosprawne będą miały pierwszeństwo przy naborze do służby cywilnej, na stanowiska urzędnicze w samorządach, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, oraz w procesie zatrudniania urzędników państwowych. Nowe zasady naboru w innych jednostkach

51 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Program STUDENT II Program HOMER Program PITAGORAS Zmarnowane szanse integracji?

52 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Dziękuję za uwagę Artur Juchniewicz KM WZZ Sierpień 80

53 CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego CONSENSIO Podsumowanie konferencji i dyskusja


Pobierz ppt "CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland. Wsparcie udzielone przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google