Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTYWNOŚĆ SAMORZĄDÓW W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTYWNOŚĆ SAMORZĄDÓW W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ."— Zapis prezentacji:

1

2 AKTYWNOŚĆ SAMORZĄDÓW W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

3 Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej w latach 2004-2006 oraz 2007-2013 przez powiaty: Miasto Gorzów, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, gorzowski – na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina Dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Liczba projektów

4 Dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Przez prawie 10 lat, na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina udało się uzyskać 5,4 mld zł z UE

5 Największe projekty centralne realizowane także na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina

6 Projekt: Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp. Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wartość projektu: 2 307 mln PLN Dofinansowanie z UE: 1 490 mln PLN Największe projekty centralne realizowane na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina

7 Projekt: Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wlkp. - Nowa Sól, na odcinku Gorzów Wlkp. – Sulechów Beneficjent Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wartość projektu: 2 089 mln PLN Dofinansowanie z UE: 1 617 mln PLN Największe projekty centralne realizowane na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina

8 Projekt: Gazociąg Szczecin – Lwówek Beneficjent: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wartość projektu: 750 mln PLN Dofinansowanie z UE: 221 mln PLN Największe projekty centralne realizowane na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina

9 Projekt: Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Przemyśl - Szczecin - Etap II Beneficjent: PKP Intercity Spółka Akcyjna Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wartość projektu: 401 mln PLN Dofinansowanie z UE: 163 mln PLN Największe projekty centralne realizowane na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina

10 Największe projekty przedsiębiorców

11 Projekt: Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji biokomponentów do wytwarzania biopaliw Beneficjent: Green Source Poland Sp. z o.o. Obszar : Powiat gorzowski Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wartość projektu: 900 mln PLN Dofinansowanie z UE: 121 mln PLN Największe projekty przedsiębiorców

12 Projekt: Budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Golice. Beneficjent: Golice Wind Farm Sp z o.o. Obszar: Golice - Powiat słubicki Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wartość projektu: 223 mln PLN Dofinansowanie z UE: 40 mln PLN Największe projekty przedsiębiorców

13 Największe projekty jednostek samorządu terytorialnego z terenu Euroregionu Pro Europa Viadrina

14 Projekt: Ujście Warty - zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracji Witnica Beneficjent: Gmina Witnica Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wartość projektu: 27 mln PLN Dofinansowanie z UE: 13 mln PLN Największe projekty jednostek samorządu terytorialnego z terenu Euroregionu Pro Europa Viadrina

15 Projekt: Budowa krytej pływalni w Międzyrzeczu Beneficjent: Gmina Międzyrzecz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego Wartość projektu: 22 mln PLN Dofinansowanie z UE: 11 mln PLN Największe projekty jednostek samorządu terytorialnego z terenu Euroregionu Pro Europa Viadrina

16 Projekt: Modernizacja SPZOZ w Sulęcinie w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Onkologicznym i Poradni Specjalistycznych Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego Wartość projektu: 21,3 mln zł Dofinansowanie z UE: 16,8 mln zł Największe projekty jednostek samorządu terytorialnego z terenu Euroregionu Pro Europa Viadrina

17 Projekt: Edukacja bez granic – stworzenie polsko-niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą Beneficjent: Gmina Słubice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Wartość projektu: 9,7 mln PLN Dofinansowanie z UE: 8,2 mln PLN Największe projekty jednostek samorządu terytorialnego z terenu Euroregionu Pro Europa Viadrina

18 Projekt: Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku Beneficjent: Powiat Strzelecko - Drezdenecki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego Wartość projektu: 11,7 mln PLN Dofinansowanie z UE: 5,4 mln PLN Największe projekty jednostek samorządu terytorialnego z terenu Euroregionu Pro Europa Viadrina

19 Projekty dofinansowane ze środków Euroregionu Pro Europa Viadrina OBSZAR

20 Strona polska - powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko – drezdenecki, sulęciński, miasto Gorzów Wlkp. Strona niemiecka - powiaty: Märkisch – Oderland, Oder – Spree, miasto Frankfurt/O Projekty dofinansowane ze środków Euroregionu Pro Europa Viadrina

21 DZIAŁALNOŚĆ Euroregionalna Fundusz Małych Projektów Phare CBC Fundusz Projektów Infrastrukturalnych i Małej Infrastruktury Phare CBC Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Europejska Współpraca Terytorialna Projekty dofinansowane ze środków Euroregionu Pro Europa Viadrina

22 EFEKTY FUNDUSZU (lata 1995 – 2013) Phare CBC, Interreg III A, EWT – ok. 1400 projektów w ramach Funduszu Małych Projektów, na ponad 9 mln EUR Jednostka Centralna Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży – Jugendwerk – 700 projektów na kwotę ok. 1,9 mln PLN Projekty dofinansowane ze środków Euroregionu Pro Europa Viadrina

23 Projekty z obszaru Aglomeracji Gorzowskiej (teren województwa zachodniopomorskiego):

24 Projekty z obszaru Aglomeracji Gorzowskiej (teren województwa zachodniopomorskiego): Gmina Pełczyce

25 Projekty z obszaru Aglomeracji Gorzowskiej (teren województwa zachodniopomorskiego): Gmina Pełczyce Wartość projektów: 8,50 mln PLN Dofinansowanie z UE: 6,96 mln PLN

26 Projekty z obszaru Aglomeracji Gorzowskiej (teren województwa zachodniopomorskiego): Gmina Barlinek

27 Projekty z obszaru Aglomeracji Gorzowskiej (teren województwa zachodniopomorskiego): Miasto i Gmina Barlinek Wartość projektów jst: 19 mln PLN Dofinansowanie projektów jst z UE: 9,5 mln PLN

28 Projekty z obszaru Aglomeracji Gorzowskiej (teren województwa zachodniopomorskiego): Miasto i Gmina Barlinek Projekty przedsiębiorców: - wartość projektów: 1,6 mln PLN - dofinansowanie z UE: 0,69 mln PLN

29 Projekty z obszaru Aglomeracji Gorzowskiej (teren województwa zachodniopomorskiego): Gmina Nowogródek Pomorski

30 Projekty z obszaru Aglomeracji Gorzowskiej (teren województwa zachodniopomorskiego): Nowogródek Pomorski Wartość projektów: 0,33 mln PLN Dofinansowanie z UE: 0,25 mln PLN

31 Projekty z obszaru Aglomeracji Gorzowskiej (teren województwa zachodniopomorskiego): Gmina Dębno

32 Projekty z obszaru Aglomeracji Gorzowskiej (teren województwa zachodniopomorskiego): Dębno Wartość projektów jst: 38 mln PLN Dofinansowanie projektów jst z UE: 27 mln PLN

33 Projekty z obszaru Aglomeracji Gorzowskiej (teren województwa zachodniopomorskiego): Dębno Projekty przedsiębiorców: - wartość projektów: 0,75 mln PLN - dofinansowanie z UE: 0,16 mln PLN

34 Największe projekty Miasta Gorzowa Wlkp.

35 Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wartość projektu: 361 mln PLN Dofinansowanie z UE: 181 mln PLN Największe projekty Miasta Gorzowa Wlkp.

36 Projekt: Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska Beneficjent: Miasto Gorzów Wlkp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego Wartość projektu: 137 mln PLN Dofinansowanie z UE: 33 mln PLN Największe projekty Miasta Gorzowa Wlkp.

37 Projekt: Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. - ul. Grobla - Most Staromiejski Beneficjent: Miasto Gorzów Wlkp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Transport Wartość projektu: 43 mln PLN Dofinansowanie z UE: 28 mln PLN Największe projekty Miasta Gorzowa Wlkp.

38 Projekt: Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp. Beneficjent: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wartość projektu: 25 mln PLN Dofinansowanie z UE: 11 mln PLN Największe projekty Miasta Gorzowa Wlkp.

39 Udział środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektów na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.

40 Środki przedakcesyjne Phare Wartość całkowita projektów: 80 mln zł oraz 9 mln euro Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 35,8 mln zł oraz 8,7 mln euro

41 Udział środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektów na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Projekty współfinansowane w perspektywie Unii Europejskiej 2004 – 2006 Wartość całkowita projektów: 58 mln PLN Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 31 mln PLN Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa i innych źródeł: 1,3 mln PLN

42 Udział środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektów na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Projekty współfinansowane w perspektywie Unii Europejskiej 2007 – 2013 Wartość całkowita projektów: 615 mln PLN Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 283 mln PLN

43 Udział środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektów na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Projekty współfinansowane z innych źródeł - międzynarodowych i krajowych (m.in.: MFEOG, PFRON, programy krajowe) Wartość całkowita projektów: 36 mln PLN Dofinansowanie: 16 mln PLN

44 Wyniki badania ewaluacyjnego, które zostało zrealizowane przy użyciu systemu makroekonomicznych modeli HERMIN wskazują jednoznacznie na pozytywne oddziaływanie polityki spójności na rozwój gospodarczy regionu. wyższe są poziomy PKB w cenach bieżących względem scenariuszy rozwoju nie uwzględniających wsparcia unijnego mniejszy jest dystans dzielący województwo od przeciętnej wartości PKB per capita dla UE środki europejskie służą także rozwojowi współpracy transgranicznej i międzynarodowej Jakie są korzyści ?

45 Środki z polityki spójności (fundusze UE i wkład krajowy) w okresie 2004-2015 w województwie lubuskim spowodują: Wzrost PKB w cenach bieżących o 3,3 mld zł. Zmniejszenie stopy bezrobocia o 3,1 punktów procentowych - przyrost liczby pracujących – 12,7 tys. Zwiększenie wydajność pracy w odniesieniu do średniej unijnej o 1,3 punktu procentowego, w odniesieniu do średniej krajowej o 0,3 p.p. Wzrost nakładów brutto na środki trwałe o 1,4 mld zł. Integracja z UE = modernizacja państwa, jego prawa i otoczenia, w którym żyjemy. Jakie są korzyści ?

46 Konieczność implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) otworzyła możliwości dla dużego projektu poprawiającego komfort życia mieszkańców śródmieścia Gorzowa. Program KAWKA, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii KAWKA

47 W ramach programu realizowany będzie projekt: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza we wpisanej do rejestru zabytków dzielnicy Nowe Miasto w Gorzowie Wlkp. Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2017 Projekt realizowany będzie w partnerstwie – na podstawie porozumienia Miasta Gorzowa Wlkp. i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów Liderem i koordynatorem zadania jest Miasto Gorzów. Wartość projektu: Całkowita wartość projektu to 65 mln PLN; z czego 90% kosztów kwalifikowanych możliwych jest do dofinansowania z Programu NFOŚiGW (45% w formie dotacji i 45% w formie pożyczki). KAWKA

48 Obszar przedsięwzięcia Historyczny układ urbanistyczny tzw. Nowe Miasto w Gorzowie Wlkp., wpisany do Rejestru Zabytków (ograniczony ulicami Łokietka, Kosynierów Gdyńskich, Roosevelta, Wyszyńskiego, Drzymały, Jagiełły). Planowany rezultat - zmniejszenie zanieczyszczeń - w szczególności: pyłów PM 2,5 PM 10 emisji CO2. Zakres inwestycji: 359 budynków o kubaturze 1 189 008 m 3 ; 218 239 m 2 powierzchni użytkowej; 3 239 lokali. KAWKA

49 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "AKTYWNOŚĆ SAMORZĄDÓW W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google