Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci komputerowe i systemy rozproszone Jerzy Brzeziński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci komputerowe i systemy rozproszone Jerzy Brzeziński."— Zapis prezentacji:

1

2 Sieci komputerowe i systemy rozproszone Jerzy Brzeziński

3 Zagadnienia Sieci komputerowe i systemy rozproszone obejmują kompleks zagadnień związanych z szeroko rozumianą konstrukcją sieci komputerowych oraz narzędzi informatycznych i systemów aplikacyjnych w środowiskach rozproszonych.

4 Tematyka zajęć W ramach specjalności studenci zapoznają się z: podstawami transmisji danych w mediach klasycznych i światłowodowych, podstawami transmisji danych w mediach klasycznych i światłowodowych, nowoczesnymi sieciami telekomunikacyjnymi, nowoczesnymi sieciami telekomunikacyjnymi, zaawansowanymi architekturami i technologiami sieci komputerowych, zaawansowanymi architekturami i technologiami sieci komputerowych, problemami konstrukcji i oceny algorytmów równoległych i rozproszonych, problemami konstrukcji i oceny algorytmów równoległych i rozproszonych, nowoczesnymi narzędziami i środowiskami przetwarzania równoległego i rozproszonego, nowoczesnymi narzędziami i środowiskami przetwarzania równoległego i rozproszonego, problematyką projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi oraz systemami rozproszonymi, problematyką projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi oraz systemami rozproszonymi, zasadami konstrukcji rozproszonych systemów wiarygodnych, zasadami konstrukcji rozproszonych systemów wiarygodnych, z interdyscyplinarną tematyką narzędzi i zastosowań technologii internetowych. z interdyscyplinarną tematyką narzędzi i zastosowań technologii internetowych.

5 Przedmioty obowiązkowe: Semestr VII Semestr VII Rozproszone systemy operacyjne. W-30, L-30; E Rozproszone systemy operacyjne. W-30, L-30; E Podstawy transmisji danych.W-30, L-30; E Podstawy transmisji danych.W-30, L-30; E Zaawansowane bazy danychW-30, L-30; Zaawansowane bazy danychW-30, L-30; Semestr VIII Semestr VIII Projektowanie systemów intra i internetowych. W-15, L-45; Projektowanie systemów intra i internetowych. W-15, L-45; Sieci telekomunikacyjne. W-30, L-30; E Sieci telekomunikacyjne. W-30, L-30; E Środowiska przetwarzania rozproszonego. W-30, L-30; E Środowiska przetwarzania rozproszonego. W-30, L-30; E Rozproszone systemy transakcyjne. W-30, L-30; E Rozproszone systemy transakcyjne. W-30, L-30; E Nowoczesne sieci komputerowe. W-30, L-30; E Nowoczesne sieci komputerowe. W-30, L-30; E Systemy mobilne (przedmiot obieralny) W-30, L-30; Systemy mobilne (przedmiot obieralny) W-30, L-30;

6 Przedmioty obowiązkowe: Semestr IX Algorytmy i środowiska równoległe. W-30, L-30; E Algorytmy i środowiska równoległe. W-30, L-30; E Zarządzanie sieciami komputerowymi i Zarządzanie sieciami komputerowymi i systemami rozproszonymi.W-30, L-30; E systemami rozproszonymi.W-30, L-30; E Projektowanie sieci komputerowych. W-15, L-45; Projektowanie sieci komputerowych. W-15, L-45; Projektowanie systemów rozproszonych. W-15, L-45; Projektowanie systemów rozproszonych. W-15, L-45; Systemy wiarygodne. W-30, L-30; E Systemy wiarygodne. W-30, L-30; E Aplikacje rozproszone (przedmiot obieralny). W-30, L-30; Aplikacje rozproszone (przedmiot obieralny). W-30, L-30; Semestr X Semestr X Seminarium dyplomowe. Seminarium dyplomowe.

7 Rozproszone systemy operacyjne Wprowadzenie: podstawowe charakterystyki systemów rozproszonych, architektura systemów i ich klasyfikacja, podstawowe problemy konstrukcyjne. Wprowadzenie: podstawowe charakterystyki systemów rozproszonych, architektura systemów i ich klasyfikacja, podstawowe problemy konstrukcyjne. Komunikacja: architektura środowiska komunikacyjnego, modele kooperacji, podstawowe mechanizmy komunikacji, komunikacja grupowa, systemy z rozproszoną pamięcią współdzieloną. Komunikacja: architektura środowiska komunikacyjnego, modele kooperacji, podstawowe mechanizmy komunikacji, komunikacja grupowa, systemy z rozproszoną pamięcią współdzieloną. Synchronizacja: zegary fizyczne i logiczne, synchronizacja zegarów, zegary wektorowe, synchronizatory, elekcja, wzajemne wykluczanie. Synchronizacja: zegary fizyczne i logiczne, synchronizacja zegarów, zegary wektorowe, synchronizatory, elekcja, wzajemne wykluczanie. Detekcja stanu globalnego: spójność stanu globalnego, detekcja stanu spójnego, detekcja zakończenia. Detekcja stanu globalnego: spójność stanu globalnego, detekcja stanu spójnego, detekcja zakończenia. Zarządzanie zasobami: identyfikacja zasobów, szeregowanie rozproszone, rozproszony system plików, zakleszczenie w systemach rozproszonych, LDAP, NIS, NFS. Zarządzanie zasobami: identyfikacja zasobów, szeregowanie rozproszone, rozproszony system plików, zakleszczenie w systemach rozproszonych, LDAP, NIS, NFS. Przegląd istniejących rozwiązań i standardów: Unix, Chorus. Przegląd istniejących rozwiązań i standardów: Unix, Chorus.

8 Rozproszone systemy operacyjne [laboratorium] mechanizm zdalnego wywoływania procedur Sun RPC (wywołanie synchroniczne, asynchroniczne i zwrotne), mechanizm zdalnego wywoływania procedur Sun RPC (wywołanie synchroniczne, asynchroniczne i zwrotne), poznanie podstawowych problemów konstrukcji systemów rozproszonych na przykładzie implementacji wybranego zadania w Sun RPC, poznanie podstawowych problemów konstrukcji systemów rozproszonych na przykładzie implementacji wybranego zadania w Sun RPC, poznanie zagadnień konfiguracji rozproszonych systemów operacyjnych (rozproszony system plików, usługi katalogowe) na przykładzie systemów NFS, NIS i Samba, LDAP. poznanie zagadnień konfiguracji rozproszonych systemów operacyjnych (rozproszony system plików, usługi katalogowe) na przykładzie systemów NFS, NIS i Samba, LDAP.

9 Podstawy transmisja danych Model systemu transmisji danych. Pojęcie informacji, sposoby fizycznej reprezentacji danych, pojęcie kanału transmisyjnego, podstawy teorii modulacji, szybkość transmisji a szybkość modulacji Model systemu transmisji danych. Pojęcie informacji, sposoby fizycznej reprezentacji danych, pojęcie kanału transmisyjnego, podstawy teorii modulacji, szybkość transmisji a szybkość modulacji Transmisja danych w kanale podstawowym, liniowe kody transmisyjne, szpikowanie zerami, kody samosynchronizujące Transmisja danych w kanale podstawowym, liniowe kody transmisyjne, szpikowanie zerami, kody samosynchronizujące Podstawy analizy widmowej, wyznaczanie widma ciągu danych Podstawy analizy widmowej, wyznaczanie widma ciągu danych Podstawy modulacji AM, FM, PM, AM-PM, QAM, Podstawy modulacji AM, FM, PM, AM-PM, QAM, Zasada działania systemów szerokopasmowych Zasada działania systemów szerokopasmowych Zasada realizacji wielodostępu: FDMA, TDMA, CDMA, PRMA Zasada realizacji wielodostępu: FDMA, TDMA, CDMA, PRMA Wielowartościowe kody transmisyjne CAP64, DMT, TCM, przekaz informacji w systemie ADSL Wielowartościowe kody transmisyjne CAP64, DMT, TCM, przekaz informacji w systemie ADSL

10 Podstawy transmisja danych Kody kompresji bezstratnej Kody kompresji bezstratnej Próbkowanie i kwantyzacja skalarna danych analogowych Próbkowanie i kwantyzacja skalarna danych analogowych Kompresja obrazów statycznych (JPEG, JPEG 2000) Kompresja obrazów statycznych (JPEG, JPEG 2000) Kompresja obrazów ruchomych (MPEG1, MPEG2, MPEG4) Kompresja obrazów ruchomych (MPEG1, MPEG2, MPEG4) Kompresja sygnałów dźwiękowych Kompresja sygnałów dźwiękowych Sposoby zabezpieczania danych przed przekłamaniami, kodowanie kanałowe, nadmiarowe kody liniowe Sposoby zabezpieczania danych przed przekłamaniami, kodowanie kanałowe, nadmiarowe kody liniowe Liniowe kody cykliczne, kody BCH, technika ARQ Liniowe kody cykliczne, kody BCH, technika ARQ Kody splotowe, dekodowanie twardo- i miękkodecyzyjne, algorytm Viterbiego Kody splotowe, dekodowanie twardo- i miękkodecyzyjne, algorytm Viterbiego

11 Podstawy transmisja danych [laboratorium] Podstawy analizy widmowej Podstawy analizy widmowej Badanie widma okresowego przebiegu prostokątnego Badanie widma okresowego przebiegu prostokątnego Badanie widma sygnału o kluczowanej amplitudzie Badanie widma sygnału o kluczowanej amplitudzie Badanie widma sygnału o kluczowanej częstotliwości Badanie widma sygnału o kluczowanej częstotliwości Symulacja systemów z widmem rozproszonym Symulacja systemów z widmem rozproszonym Symulacja kodowania i dekodowania za pomocą liniowych kodów nadmiarowych Symulacja kodowania i dekodowania za pomocą liniowych kodów nadmiarowych Kodowanie i dekodowanie za pomocą kodów cyklicznych i BCH - metoda polowania na błędy Kodowanie i dekodowanie za pomocą kodów cyklicznych i BCH - metoda polowania na błędy Algorytm Viterbiego dekodowania kodów splotowych Algorytm Viterbiego dekodowania kodów splotowych

12 Zaawansowane bazy danych Aktywne bazy danych Aktywne bazy danych Bazy wiedzy Bazy wiedzy Temporalne bazy danych Temporalne bazy danych Obiektowe bazy danych Obiektowe bazy danych Magazyny danych Magazyny danych

13 Projektowanie systemów intra- i internetowych (1) Bezpieczeństwo w Internecie: Bezpieczeństwo w Internecie: infrastruktura kluczy publicznych, infrastruktura kluczy publicznych, certyfikaty dla poczty elektronicznej i serwerów WWW, certyfikaty dla poczty elektronicznej i serwerów WWW, protokół SSL. protokół SSL. Przegląd technologii internetowych: HTML4, XHTML, CSS1/2/3, DHTML. Przegląd technologii internetowych: HTML4, XHTML, CSS1/2/3, DHTML. Protokół HTTP: uwierzytelnianie, sesja, cookies. Protokół HTTP: uwierzytelnianie, sesja, cookies. Języki skryptowe dla przeglądarek: JavaScript, Java. Języki skryptowe dla przeglądarek: JavaScript, Java. Reprezentacja i manipulacja dokumentem w przeglądarce: standard DOM. Język XML, specyfikacje DTD, aplikacje XML: SVG, MathML, SMIL, DocBook, WML. Reprezentacja i manipulacja dokumentem w przeglądarce: standard DOM. Język XML, specyfikacje DTD, aplikacje XML: SVG, MathML, SMIL, DocBook, WML.

14 Projektowanie systemów intra- i internetowych (2) Przetwarzanie dokumentów XML: parser SAX, Style dla dokumentów XML: język XSLT i XSL i standardy poboczne: XPointer, XPath, XLink. Przetwarzanie dokumentów XML: parser SAX, Style dla dokumentów XML: język XSLT i XSL i standardy poboczne: XPointer, XPath, XLink. Dynamiczne generowanie dokumentów: CGI, FastCGI, SSI, moduły dla serwerów. Dynamiczne generowanie dokumentów: CGI, FastCGI, SSI, moduły dla serwerów. Języki skryptowe dla serwerów: Języki skryptowe dla serwerów: PHP, PHP, ASP. ASP. Dostęp do baz danych. Dostęp do baz danych. Java: serwlety i JSP. Java: serwlety i JSP. Metaopisy serwerów WWW: standard RDF. Metaopisy serwerów WWW: standard RDF. Protokół komunikacyjny SOAP. Protokół komunikacyjny SOAP.

15 Sieci Telekomunikacyjne (1) Elementy systemów telekomunikacyjnych Elementy systemów telekomunikacyjnych Model cyfrowego systemu telekomunikacyjnego, Model cyfrowego systemu telekomunikacyjnego, Rodzaje źródeł wiadomości cyfrowych, Rodzaje źródeł wiadomości cyfrowych, cyfrowe kodowanie sygnału mowy, cyfrowe kodowanie sygnału mowy, model systemu telekomunikacyjnego wykorzystującego transmisję PCM model systemu telekomunikacyjnego wykorzystującego transmisję PCM organizacja transmisji PCM organizacja transmisji PCM różne techniki transmisji cyfrowej zastosowane w modemach różne techniki transmisji cyfrowej zastosowane w modemach telefonicznych, zasada działania telefonii komórkowej, telefonicznych, zasada działania telefonii komórkowej, podstawowa architektura systemu GSM, podstawowa architektura systemu GSM, transmisja danych i SMS w systemie GSM, transmisja danych i SMS w systemie GSM, zasada działania systemu transmisji danych w sieci GPRS i EDGE. zasada działania systemu transmisji danych w sieci GPRS i EDGE. Zasady działania systemów światłowodowych Zasady działania systemów światłowodowych Zasady propagacji światła, Zasady propagacji światła, rodzaje światłowodów, tłumienie i dyspersja, rodzaje światłowodów, tłumienie i dyspersja, wstęp do projektowania linii światłowodowych, wstęp do projektowania linii światłowodowych, diody nadawcze i odbiorcze, diody nadawcze i odbiorcze, zasady instalacji, zwielokrotnienie WDM i OTDM,wzmacniacze optyczne, zasady instalacji, zwielokrotnienie WDM i OTDM,wzmacniacze optyczne, prognozy rozwoju systemów światłowodowych prognozy rozwoju systemów światłowodowych

16 Sieci Telekomunikacyjne (2) Sieci ISDN Sieci ISDN Charakterystyka sieci ISDN: przyczyny wprowadzenia, idea sieci ISDN, Charakterystyka sieci ISDN: przyczyny wprowadzenia, idea sieci ISDN, sieci wąskopasmowe i szerokopasmowe, sieci wąskopasmowe i szerokopasmowe, zagadnienia standaryzacji, zagadnienia standaryzacji, Styki użytkownika z siecią: kanały dla sieci ISDN, struktury styków, dostęp podstawowy i pierwotny (BRA i PRA), konfiguracja odniesienia, przykłady fizycznych realizacji dostępu, Styki użytkownika z siecią: kanały dla sieci ISDN, struktury styków, dostęp podstawowy i pierwotny (BRA i PRA), konfiguracja odniesienia, przykłady fizycznych realizacji dostępu, Warstwa fizyczna dla dostępu abonenckiego: zasady transmisji, konfiguracje okablowania, dostęp do kanału D, aktywacja styku, zasilanie. Warstwa fizyczna dla dostępu abonenckiego: zasady transmisji, konfiguracje okablowania, dostęp do kanału D, aktywacja styku, zasilanie. Sygnalizacja użytkownika (DSS1): protokół LAPD, budowa ramki, procedury protokołu, budowa wiadomości sygnalizacyjnej, podstawowe wiadomości sygnalizacyjne, podstawowa obsługa połączeń. Sygnalizacja użytkownika (DSS1): protokół LAPD, budowa ramki, procedury protokołu, budowa wiadomości sygnalizacyjnej, podstawowe wiadomości sygnalizacyjne, podstawowa obsługa połączeń. Usługi w sieciach ISDN: zasady definiowania usług, atrybuty usług, usługi przenoszenia i teleusługi, Usługi w sieciach ISDN: zasady definiowania usług, atrybuty usług, usługi przenoszenia i teleusługi, usługi dodatkowe w sieci ISDN, usługi dodatkowe w sieci ISDN, zastosowania sieci ISDN, zastosowania sieci ISDN,

17 Środowiska przetwarzania rozproszonego Wprowadzenie: ogólna charakterystyka wybranych środowisk przetwarzania rozproszonego w kontekście zastosowań do budowy systemów rozproszonych. Wprowadzenie: ogólna charakterystyka wybranych środowisk przetwarzania rozproszonego w kontekście zastosowań do budowy systemów rozproszonych. Przegląd środowisk i standardów: PVM, MPI (środowiska wymiany komunikatów zorientowane na przetwarzanie równoległe); Przegląd środowisk i standardów: PVM, MPI (środowiska wymiany komunikatów zorientowane na przetwarzanie równoległe); Ada 95 (integracja mechanizmów budowy systemów rozproszonych z konstrukcjami językowymi wysokiego poziomu), Ada 95 (integracja mechanizmów budowy systemów rozproszonych z konstrukcjami językowymi wysokiego poziomu), Java RMI (integracja mechanizmów rozproszonych z podejściem obiektowym do budowy systemów informatycznych); Java RMI (integracja mechanizmów rozproszonych z podejściem obiektowym do budowy systemów informatycznych); CORBA (zastosowanie obiektowego podejścia do konstrukcji oprogramowania w integracji systemów heterogenicznych). CORBA (zastosowanie obiektowego podejścia do konstrukcji oprogramowania w integracji systemów heterogenicznych).

18 Środowiska przetwarzania rozproszonego [laboratorium] Ścisła korelacja z wykładem w zakresie poruszanych zagadnień Ścisła korelacja z wykładem w zakresie poruszanych zagadnień Przedstawienie praktycznych aspektów użycia omawianych środowisk (sposób przygotowania i uruchomienia programów, uruchomienie odpowiednich narzędzi lub usług itp.) Przedstawienie praktycznych aspektów użycia omawianych środowisk (sposób przygotowania i uruchomienia programów, uruchomienie odpowiednich narzędzi lub usług itp.) Projekt i implementacja wybranych problemów Projekt i implementacja wybranych problemów

19 Rozproszone systemy transakcyjne Alokacja danych w rozproszonych bazach danych Alokacja danych w rozproszonych bazach danych Zarządzanie współbieżnością Zarządzanie współbieżnością Optymalizacja zapytań rozproszonych Optymalizacja zapytań rozproszonych Odtwarzanie transakcji rozproszonych Odtwarzanie transakcji rozproszonych Projektowanie i integracja rozproszonych systemów baz danych Projektowanie i integracja rozproszonych systemów baz danych

20 Nowoczesne sieci komputerowe SONET/SDM SONET/SDM Sieci optyczne Sieci optyczne Standard 10 GbE Standard 10 GbE Routery gigabitowe Routery gigabitowe Protokół MPLS Protokół MPLS Multikasty w sieciach Multikasty w sieciach QoS w sieciach (architektura QBone, DiffServ) QoS w sieciach (architektura QBone, DiffServ) Protokół IP v.6 Protokół IP v.6 GRID - system ogólnodostępnych usług GRID - system ogólnodostępnych usług CDN CDN Szerokopasmowe sieci dostępowe Szerokopasmowe sieci dostępowe Dostęp bezprzewodowy Dostęp bezprzewodowy Hybrydowy dostęp do Internetu Hybrydowy dostęp do Internetu

21 Systemy mobilne Problemy przetwarzania mobilnego Problemy przetwarzania mobilnego Środowiska przetwarzania mobilnego Środowiska przetwarzania mobilnego Zastosowania systemów mobilnych Zastosowania systemów mobilnych

22 Algorytmy i środowiska równoległe Pojęcia podstawowe: model PRAM, praktyczna realizacja różnych jego wersji, metody oceny efektywności algorytmów równoległych, pożądane właściwości algorytmów równoległych, przyjęta konwencja wyrażania algorytmów równoległych. Pojęcia podstawowe: model PRAM, praktyczna realizacja różnych jego wersji, metody oceny efektywności algorytmów równoległych, pożądane właściwości algorytmów równoległych, przyjęta konwencja wyrażania algorytmów równoległych. Podstawowe zagadnienia algorytmiczne w postaci równoległej: wybór k-tego elementu co do wartości, scalanie (merging), sortowanie, wyszukiwanie elementu o zadanej wartości, generowanie permutacji i kombinacji. Podstawowe zagadnienia algorytmiczne w postaci równoległej: wybór k-tego elementu co do wartości, scalanie (merging), sortowanie, wyszukiwanie elementu o zadanej wartości, generowanie permutacji i kombinacji. Wybrane problemy z teorii grafów: wyznaczanie domknięcia przechodniego, wyznaczanie odległości między wszystkimi parami wierzchołków, wyznaczanie minimalnego drzewa rozpinającego. Wybrane problemy z teorii grafów: wyznaczanie domknięcia przechodniego, wyznaczanie odległości między wszystkimi parami wierzchołków, wyznaczanie minimalnego drzewa rozpinającego. Wybrane algorytmy optymalizacji kombinatorycznej: równoległy algorytm podziału i ograniczeń, równoległe implementacje metaheurystyk. Wybrane algorytmy optymalizacji kombinatorycznej: równoległy algorytm podziału i ograniczeń, równoległe implementacje metaheurystyk. Routing w równoległych systemach komputerowych Routing w równoległych systemach komputerowych Modele i metody szeregowania obliczeń równoległych Modele i metody szeregowania obliczeń równoległych

23 Algorytmy i środowiska równoległe środowiska przetwarzania współbieżnego: Linda, OpenMP, CC++, HPF środowiska przetwarzania współbieżnego: Linda, OpenMP, CC++, HPF zasady i optymalizacja przetwarzania wektorowego zasady i optymalizacja przetwarzania wektorowego mechanizmy pamięci współdzielonej mechanizmy pamięci współdzielonej prezentacja i wykorzystanie narzędzi wspomagających uruchamianie i optymalizację kodu w różnych środowiskach prezentacja i wykorzystanie narzędzi wspomagających uruchamianie i optymalizację kodu w różnych środowiskach przegląd narzędzi i środowisk wspomagających programowanie równoległe przegląd narzędzi i środowisk wspomagających programowanie równoległe cechy charakterystyczne, możliwości, porównanie środowisk oraz sposoby rozwiązywania przy ich użyciu podstawowych problemów przetwarzania równoległego cechy charakterystyczne, możliwości, porównanie środowisk oraz sposoby rozwiązywania przy ich użyciu podstawowych problemów przetwarzania równoległego rozwiązywanie problemów badawczych przy użyciu prezentowanych środowisk i narzędzi w gronie stacji roboczych, komputerach: SMP, wektorowego i z pamięcią rozproszoną rozwiązywanie problemów badawczych przy użyciu prezentowanych środowisk i narzędzi w gronie stacji roboczych, komputerach: SMP, wektorowego i z pamięcią rozproszoną

24 Zarządzanie sieciami komputerowymi i systemami rozproszonymi (1) Modele zarządzania SK-ISO Modele zarządzania SK-ISO Modele zarządzania SK-SNMP Modele zarządzania SK-SNMP Protokół SNMP i bazy MIB Protokół SNMP i bazy MIB Rozwój protokołu SNMP - SNMP v.2, v.3 Rozwój protokołu SNMP - SNMP v.2, v.3 RMON i RMON II RMON i RMON II Przegląd praktycznych narzędzi do pomiaru i zarządzania SK Przegląd praktycznych narzędzi do pomiaru i zarządzania SK Platformy zarządzania (NetView, Sun Net Manager, Tivoli) Platformy zarządzania (NetView, Sun Net Manager, Tivoli) Implementacja aplikacji agentów SNMP Implementacja aplikacji agentów SNMP

25 Zarządzanie sieciami komputerowymi i systemami rozproszonymi (2) Specyfika zarządzania zasobami komputerowymi w środowisku homogenicznym i heterogenicznym Specyfika zarządzania zasobami komputerowymi w środowisku homogenicznym i heterogenicznym Rozproszone systemy operacyjne (Cray T3E) Rozproszone systemy operacyjne (Cray T3E) Klaster oraz środowisko typu Grid Klaster oraz środowisko typu Grid Systemy zarządzania zadaniami w trybie wsadowym (LSF, NQE, PBS, SGE) Systemy zarządzania zadaniami w trybie wsadowym (LSF, NQE, PBS, SGE) Systemy zarządzania zasobami w środowisku GRID (GLOBUS, UNICORE, LEGION) Systemy zarządzania zasobami w środowisku GRID (GLOBUS, UNICORE, LEGION) Zarządzanie dużymi ilościami danych w środowisku rozproszonym systemów geograficznie odległych Zarządzanie dużymi ilościami danych w środowisku rozproszonym systemów geograficznie odległych

26 Projektowanie sieci komputerowych Technologie oraz urządzenia wykorzystywane do budowy sieci komputerowych, Technologie oraz urządzenia wykorzystywane do budowy sieci komputerowych, Sposoby analizy wymagań użytkownika uwzględniające charakterystykę ruchu, ograniczenia czasowe, protokoły, możliwości połączeń, aspekty ekonomiczne, Sposoby analizy wymagań użytkownika uwzględniające charakterystykę ruchu, ograniczenia czasowe, protokoły, możliwości połączeń, aspekty ekonomiczne, Systemy okablowania strukturalnego i zasilania sieci, Systemy okablowania strukturalnego i zasilania sieci, Narzędzia utrzymania i dokumentowania sieci, Narzędzia utrzymania i dokumentowania sieci,

27 Projektowanie systemów rozproszonych Architektury systemów rozproszonych Architektury systemów rozproszonych Inżynieria projektowania systemów rozproszonych (analiza wymagań, zarządzanie projektem) Inżynieria projektowania systemów rozproszonych (analiza wymagań, zarządzanie projektem) Ocena efektywności systemów rozproszonych Ocena efektywności systemów rozproszonych Środowiska projektowe MS Exchange oraz Lotus Domino Środowiska projektowe MS Exchange oraz Lotus Domino

28 Aplikacje rozproszone Elektroniczna wymiana dokumentów (standardy EDI FACT, HL7) Elektroniczna wymiana dokumentów (standardy EDI FACT, HL7) Systemy pracy grupowej Systemy pracy grupowej Systemy medyczne Systemy medyczne

29 Atuty Ogólność wykształcenia Ogólność wykształcenia Atrakcyjność i stabilność rynku pracy Atrakcyjność i stabilność rynku pracy Możliwość indywidualnego rozwoju Możliwość indywidualnego rozwoju

30 Ogólność wykształcenia Wykształcenie obejmuje: Wykształcenie obejmuje: Wszystkie warstwy rozproszonych systemów informatycznych Wszystkie warstwy rozproszonych systemów informatycznych Zaawansowane zagadnienia techniczne i teoretyczne Zaawansowane zagadnienia techniczne i teoretyczne Problematykę analizy, projektowania, utrzymywania, zarządzania i rozwoju systemów rozproszonych Problematykę analizy, projektowania, utrzymywania, zarządzania i rozwoju systemów rozproszonych

31 Ogólność wykształcenia Wykształcenie obejmuje: Wykształcenie obejmuje: Budowę i zastosowania różnorodnych środowisk projektowania i implementacji systemów rozproszonych (PVM, MPI, Ada95, Java RMI, CORBA, Linda, OpenMP, CC++, HPF, Aris, Lotus Domino, MS Exchange, Sun Net Manager,NetView, Tivoli, Grid) Budowę i zastosowania różnorodnych środowisk projektowania i implementacji systemów rozproszonych (PVM, MPI, Ada95, Java RMI, CORBA, Linda, OpenMP, CC++, HPF, Aris, Lotus Domino, MS Exchange, Sun Net Manager,NetView, Tivoli, Grid)

32 Absolwenci Absolwenci tej specjalności są szczególnie dobrze przygotowani: do pracy związanej z projektowaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem sieciami komputerowymi, do pracy związanej z projektowaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem sieciami komputerowymi, do pracy związanej z projektowaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem rozproszonymi systemami informatycznymi do pracy związanej z projektowaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem rozproszonymi systemami informatycznymi do pracy związanej z projektowaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem aplikacjami internetowymi. do pracy związanej z projektowaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem aplikacjami internetowymi.

33 Stabilność i atrakcyjność rynku pracy Stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów z zakresu analizy, projektowania, utrzymania, zarządzania i rozwoju rozproszonych systemów informatycznych Stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów z zakresu analizy, projektowania, utrzymania, zarządzania i rozwoju rozproszonych systemów informatycznych Możliwość podejmowania różnorodnych zadań Możliwość podejmowania różnorodnych zadań

34 Możliwość indywidualnego rozwoju Cisco Networking Academy Cisco Networking Academy Cisco Certified Networking Associate Cisco Certified Networking Associate Cisco Certified Academic Instructor Cisco Certified Academic Instructor Cisco Certified Network Professional Cisco Certified Network Professional Cisco Certified Internetworking Expert Cisco Certified Internetworking Expert

35 © Zakład Systemów Informatycznych Koniec http://www.fcm.put.poznan.pl/ http://www.cs.put.poznan.pl/sop/ http://www.fcm.put.poznan.pl/


Pobierz ppt "Sieci komputerowe i systemy rozproszone Jerzy Brzeziński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google