Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARP Partnerstwo Inwestycje Promocja Szkolenia Doradztwo Wiedza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARP Partnerstwo Inwestycje Promocja Szkolenia Doradztwo Wiedza"— Zapis prezentacji:

1

2 PARP Partnerstwo Inwestycje Promocja Szkolenia Doradztwo Wiedza
Parki technologiczne Współpraca międzynarodowa Enterprise Europe Network NGPExcellence clusters Spotkania Konsultacje Partnerstwo PO IG 8.1 EFS Dobre praktyki TACTICS PO Kapitał Ludzki PO IG 3.1 PO Innowacyjna Gospodarka Promocja Postaw Proinnowacyjnych EFRR Inwestycje EXPO 2010 Promocja PR Rozwój Aktywność Dotacje Konkursy PO IG 8.2 PO Rozwój Polski Wschodniej Konferencje MŚP Portal Innowacji PARP Bon na innowacje KJ SdI Media PO IG Kampanie Rozwój zasobów ludzkich Akademia PARP Księgozbiór PARP Szkolenia Dla innowacji Wiedza Ewaluacja projektów Studia podyplomowe Kompetencje Własnośc intelektualna E-learning Materiały informacyjne 45+ Katalogi Inwestycja w Kadry Krajowy System Usług Portale Doradztwo Multimedia E-biznes FAQ O eksporcie Spotkania Raporty Wspieramy e-Biznes Telepraca Krajowa Sieć Innowacji Transfer technologii Konsultacje indywidualne Punkty Konsultacyjne RIF Centra Transferu Technologii 2

3 Znaczenie sektora MŚP w polskiej gospodarce
99,8% aktywnych przedsiębiorstw to firmy sektora MŚP Sektor MŚP wypracowuje 47,5% PKB 61,3% pracowników zatrudnionych jest w firmach MŚP W projektach współfinansowanych ze środków publicznych sektor MŚP realizuje najbardziej nowatorskie i ryzykowane rozwiązania 3

4 Bariery rozwoju innowacyjności
Bariery społeczno-kulturowe Brak wiary w skuteczność działań i konformizm jednostek Luka w strategii firm Innowacyjność jako czynnik ryzyka w przedsiębiorstwie Za mało innowatorów oraz rozbudowanych trwałych relacji nauki i biznesu Brak przekonania o tym, że innowacyjność jest potrzebna 4

5 Wyzwania na dzisiaj – uzasadnienia dla kampanii
Upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjności Zainteresowanie przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz administracji państwowej rolą innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki Innowacje to nie tylko wysokie technologie dostępne dla dużych przedsiębiorstw 5

6 Centra innowacji w Polsce
Najnowsze wydawnictwo PARP promujące potencjał innowacji w Polsce Katalog 60-ciu głównych ośrodków innowacji w Polsce Materiał skierowany do przedsiębiorców, inwestorów, instytucji budujących partnerstwa 6

7 Cele kampanii Budowanie wartości pojęcia „innowacyjność” Ukazanie korzyści płynących z innowacji Zwiększenie wiedzy na temat innowacyjności wśród kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw Zainteresowanie sektora nauki i biznesu współpracą Aktywizacja mediów w obszarze promocji tematyki proinnowacyjnej Wskazanie dostępnych w Polsce możliwości korzystania z działań i instytucji wspierających innowacyjność 7

8 Grupy docelowe kampanii
- pokazywanie dobrych praktyk - dostęp do wiedzy nt. innowacji – m.in. Portal Innowacji - ukazywanie korzyści ze współpracy ze światem nauki Przedsiębiorcy Naukowcy Pracownicy instytucji otoczenia biznesu Media i dziennikarze Administracja publiczna wskazywanie możliwości niwelowania barier we wprowadzaniu innowacji wskazywanie konieczności prowadzenia badań możliwych do skomercjalizowania - upowszechnianie modeli współpracy IOB z biznesem - inspirowanie tematyką innowacyjności - promowanie potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw i instytucji - wskazanie roli administracji w działaniach proinnowacyjnych 8

9 Narzędzia komunikacji marketingowej i PR
Kampania internetowa Kampania prasowa Wizyty studyjne Debaty on-line Kampania telewizyjna Portal Innowacji – pi.gov.pl, interaktywne bannery linki sponsorowane, mailingi cykle artykułów „Historie sukcesu” i „Postaw na innowacje”, publikacji w prasie regionalnej 16 województw 20 wizyt przedsiębiorców i dziennikarzy w innowacyjnych firmach, parkach technologicznych, centrach transferu technologii debaty eksperckie o tematyce innowacji we współpracy z „Rzeczpospolitą” trzy rodzaje spotów reklamowych 9

10 Narzędzia komunikacji marketingowej i PR
Konkurs Polski Produkt Przyszłości wydarzenie organizowane przez PARP od 14 lat promocja polskich wyrobów i technologii w ramach kampanii odbędą się 2 edycje konkursu zwycięskie firmy i instytucje zaprezentują swoje wyroby na targach branżowych w Poznaniu, Paryżu i Hanowerze 10

11 Narzędzia komunikacji marketingowej i PR
Konkurs Słowa dla Innowacji konkurs dla dziennikarzy wyróżnienie autorów publikacji dotyczących innowacyjności w ramach kampanii odbędą się trzy edycje konkursu pierwszą edycję rozstrzygnięto w czerwcu 2011 r. zgłoszenia do II edycji konkursu do r. 11

12 Narzędzia komunikacji marketingowej i PR
Konkurs Kreowanie Jutra konkurs dla pracowników tworzących innowacje oraz pracodawców wspierających innowatorów w ramach kampanii odbędą się trzy edycje konkursu pierwszą edycję rozstrzygnięto w lipcu 2011 roku zgłoszenia do II edycji konkursu do r. 12

13 hasło, logotyp, gadżet i kreacja kampanii „ŚWIAT POTRZEBUJE TWOICH POMYSŁÓW”
Witam Państwa, Mam przyjemność w imieniu PARP i konsorcjum Agencji pracujących nad tym ważnym projektem zaprezentować teraz hasło, logotyp oraz kreację kampanii promującej postawy proinnowacyjne. Zanim przejdę do stworzonych prac kilka słów wprowadzenia…

14 Badania jakościowe koncepcji kreatywnych, hasła i logotypu kampanii
Główne cele Odbiór przekazów reklamowych przez grupy docelowe Wybór najefektywniejszej kreacji Wybór najlepszych propozycji haseł i logotypów kampanii Metodologia Przeprowadzenie 5 FGI Reprezentanci wszystkich grup docelowych Badania w maju 2011 r. w Warszawie, Krakowie i Kielcach Opis badań Badanie scenariuszy reklam 2 koncepcji „Świat Idei” i „Inspiracje” 8 haseł oraz 5 propozycji logotypu kampanii Główne wnioski Wśród badanych zdecydowanie bardziej efektywną i zrozumiałą w komunikacji uznano koncepcję pt. „Inspiracje” Wybrano jednoznacznie najlepszy logotyp i hasło kampanii 5 grup fokusowych „Świat Idei” „Inspiracje” Mając na uwadze przedstawione wcześniej cele kampanii oraz strategie działań w marcu tego roku przystąpiliśmy do wspólnej pracy tworzenia komunikacji reklamowej. W wyniku wieloetapowego procesu powstały dwie koncepcje reklam telewizyjnych oraz propozycje logotypów i haseł kampanii, które zostały przebadane w 5 grupach fokusowych wśród przedstawicieli grup docelowych kampanii. Badania pozwoliły nam określić jak poszczególne koncepcje czy przekazy oddziaływują na nasze grupy docelowe w kontekście pobudzania innowacyjności i czy wyróżniają się wśród innych reklam. Wyniki badań pozwoliły nam jednoznacznie wybrać linię pt. „Inspiracje” oraz hasło i logotyp kampanii. Zanim pokażę Państwu wybrane i zrealizowane projekty kilka słów o tym jak powstawały…. Jednoznaczny wybór 14

15 Założenia do briefu na kreację reklam
Współczesne rozwiązania Małe rzeczy, które zmieniają teraz nasze życie Dotyczy codziennego życia, każdego z nas Komunikacja do małych i średnich przedsiębiorców Innowacja / Technologia Zmiana Pozytywne emocje Bezpieczniej Oszczędniej Szybciej Większy komfort Lepsze codzienne życie Lepszy otaczający nas świat Sukces Prestiż Jak było kiedyś, ale niedawno Jak jest teraz Z jednej strony szeroka wiedza ekspercka PARP i nasze doświadczenie marketingowe pozwoliły wypracować podstawowe założenia do budowania komunikacji. Poprzez różne innowacyjne rozwiązania pokazujemy zmianę, dzięki której nasze otoczenie staje się lepsze czy też osiągamy sukces zawodowy. Zależało nam na powstaniu pozytywnego i aktywizującego przekazu, który dotrze do szerokiego spektrum odbiorców. I te założenia towarzyszyły nam zarówno przy powstawaniu reklam jak również innych ważnych elementów kampanii takich jak logo i hasło kampanii. 15

16 Hasło i logo kampanii Optymistyczne i wzmacniające wiarę we własne siły Zachęcające do działania Proste i wyrafinowane, oddające istotę innowacji LOGOTYP: Założyliśmy sobie również, że kampania musi być kojarzona z nowoczesnością. Logotyp kampanii to jej główny podpis. Ale jaka nowoczesność? Uznaliśmy, że potrzeba czegoś co w swoim wyrazie będzie proste i wyrafinowane zarazem. Innowacje są bowiem procesem intelektualnym i twórczym. Potrzebowaliśmy znaku, który w swojej komunikacji będzie nowoczesny, ale także inteligentny. Dodatkowo, chcieliśmy aby nasz logotyp nawiązywał do istoty innowacji: myślenia twórczego oraz działania wprowadzającego myślenie w czyn. Wybrany logotyp obrazuje postęp dokonujący się dzięki myśli człowieka: stopniowo wyłaniają się nowe figury, od kwadratu przez sześciokąt i okrąg, aż do jednego z największych odkryć człowieka czyli koła. Przekazem jest tu proces myślowy, który doprowadza do wielkiego odkrycia. Komunikujemy go za pomocą prostych, kolorowych figur. Są one przystępne, nie onieśmielają, wręcz przeciwnie: zdają się mówić, i ty możesz być wynalazcą, odważ się. To nie jest takie trudne. Do dzieła.  HASŁO: Hasło „Świat potrzebuje twoich pomysłów” w sposób przewrotny zachęca do przyjmowania postaw innowacyjnych. Nie mówi nam: zrób, wymyśl, bądź innowacyjny – i dobrze, bo takie zachęcanie wprost czasem nie jest aż tak zachęcające jak mogłoby się wydawać. Hasło motywuje potencjalnego odbiorcę bo świat wciąż potrzebuje czegoś nowego Czegoś, co ty możesz wymyślić, opracować, wdrożyć. Właśnie dlatego, że świat potrzebuje innowacji warto być innowacyjnym – może się to opłacić, można na tym zarobić. Mimo że nie mówimy o tym wprost, i tak komunikat jest czytelny. „Świat potrzebuje twoich pomysłów” traktujemy jako optymistyczną zachętę do wiary we własne siły i do tworzenia nowych wartości, które przyczynią się do naszego sukcesu a zarazem dadzą coś nowego i wartościowego światu. Tak też hasło zostało odebrane w badaniach. Ważnym elementem kampanii był również dobór inspirującego gadżetu kampanii, który pobudzałby wyobraźnię i kojarzył się z kreatywnością… 16

17 Gadżet kampanii Nowoczesny Pobudzający kreatywność Inspirujący
Poszukiwaliśmy czegoś wyjątkowego, pobudzającego do kreatywnego myślenia i obrazującego nieograniczone możliwości. Magnetyczna kostka Neocube składa się z 216 neodymowych kulek magnetycznych, z których można układać dowolne figury – przykłady widzimy na tym slajdzie a jest ich tysiące i mam nadzieję, że i Państwu umili wiele chwil... Kolejnym elementem naszej komunikacji są kampanie internetowe… Nowoczesny Pobudzający kreatywność Inspirujący 17

18 Kampania bannerowa Interaktywne Innowacyjne Aktywizujące
W 3 odsłonach kampanii internetowych nawiązujemy do wcześniej wspomnianych założeń kreatywnych oraz staramy się innowacyjnie wykorzystać medium internetowe wciągając odbiorców w interaktywne działanie. „Potencjalny konkurs: Może Państwo spróbują odpowiedzieć na pytanie zadane w bannerze pt. Sieć – puszczam animacje banneru. Jeśli ktoś zgadnie to hostessa daje gadżet kampanii od razu. Jeśli nie jest to poprawna odpowiedź - może trochę śmiechu będzie jak banner rozwinie się do końca.” Przejdźmy teraz do spotów reklamowych… 18

19 Kampania telewizyjna Celem komunikacyjnym naszej kreacji jest przede wszystkim zachęcenie jak najszerszych grup społecznych do innowacyjności. Aby tak się stało, kampania musi być prosta pod względem przekazu. To nie oznacza, że ma być prymitywna. Musi jednak odwoływać się do wzorców czytelnych dla większości ludzi. Innowacyjność nie jest bowiem zarezerwowana dla żadnej grupy społecznej; ani dla naukowców, ani dla intelektualistów. Każdy może wprowadzić jakąś innowację. Musi tylko zobaczyć problem i poświęcić mu odpowiednio dużo czasu i uwagi. Aby kampania mogła motywować, musi tworzyć więź z odbiorcą. Sytuacje tworzące dystans są niepożądane. Dlatego ogólny charakter kampanii jest ciepły, ludzie występujący w filmach „normalni“ – moglibyśmy się z nimi zaprzyjaźnić. Chciałbym jeszcze w kilku słowach przedstawić główne konkluzje respondentów odnośnie wybranej kampanii pt. Inspiracje...

20 Wnioski z badań konceptów kreatywnych
Zrozumiała dla każdego Spójna, logiczna, zrozumiała Inspiracje są wszędzie i w zasięgu każdego Aktywizuje myślenie Zachęca do działania Pokazuje korzyści społeczne i indywidualne Dla szerokiego spektrum odbiorców Czytelnie promuje PI KONCEPCJA INSPIRACJE Linia pt. Inspiracje spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem wśród przedstawicieli grup docelowych. Uznano ją za zrozumiałą, spójną, pokazującą, że inspiracje są wszędzie, aktywizującą, pokazującą korzyści zarówno społeczne jak i indywidualne. Ważne też było dla respondentów, że czytelnie wskazuje gdzie można znaleźć więcej informacji w przypadku takiej potrzeby – dobra komunikacja strony Portalu Innowacji. Teraz zapraszam na filmy… 20

21 INSPIRACJE – REKLAMA „RZEP”
Czepił się swojej idei jak rzep psiego ogona, można by powiedzieć. I dobrze - bo dzięki wytrwałości i spacerom z ulubionym psem wpadł na genialny pomysł. A potem: nic, tylko zapinać i odpinać! Zaprezentujemy teraz trzy reklamy, które powstały na potrzeby kampanii. Każda z nich opowiada historię wynalazku i sukcesu; autentyczne wynalazki są potraktowane luźno; nie odtwarzamy prawdziwych historii; dla nas ważne jest, aby to o czym mówimy było jak najprostsze i aby zarazem motywowało do działania; dwa filmy opowiadają o wynalazkach z przeszłości, jeden o wynalazku który dopiero się tworzy. Zapraszam do obejrzenia filmu pt. RZEP…

22 Prezentujemy Film Rzep 30”
22

23 INSPIRACJE – REKLAMA „WIATRAK”
Nie ma nic bardziej inspirującego nad chwile spędzone z rodziną... zwłaszcza jeśli wysoko nad głowami szybuje latawiec. A gdyby tak pozyskiwać energię elektryczną z wiatru bez użycia drogich stacjonarnych elektrowni wiatrowych? A teraz reklama pt. WIATRAK… 23

24 Prezentujemy film Wiatrak 30”
24

25 INSPIRACJE – REKLAMA „ODBLASKI”
Wynalazca wytrwale pracuje nad swoją ideą, ale żadne rozwiązanie go nie zadowala. Z pomocą przychodzi natura w postaci kota, nocy i własnej spostrzegawczości... Eureka! I ODBLASKI…

26 Prezentujemy film Odblaski 30”
26

27 Podsumowanie Zapraszam do obejrzenia tych reklam raz jeszcze…
Po zakończeniu pokazu: Wierzymy, że kampania przyczyni się do rozwoju innowacyjności w Polsce. To niezwykle ważne, bo we współczesnym świecie wygrywa ten, kto ma najbardziej innowacyjną gospodarkę, innowacyjne społeczeństwo. Jednym z najważniejszych celów jest, abyśmy nie dali się zepchnąć do roli poddostawcy elementów do produktów opartych na cudzych wynalazkach. Innowacyjność to gwarancja bogactwa i powodzenia dla społeczeństwa przyszłości, które zaczyna się już dziś. Teraz zapraszam Panią Prezes Wilmańską, która przedstawi nową stronę startową Portalu Innowacji do której zapraszają wszystkie narzędzia używane w ramach kampanii promocji postaw proinnowacyjnych …


Pobierz ppt "PARP Partnerstwo Inwestycje Promocja Szkolenia Doradztwo Wiedza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google