Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCES TECHNOLOGICZNY WYKONANIA ODLEWU W FORMIE PIASKOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCES TECHNOLOGICZNY WYKONANIA ODLEWU W FORMIE PIASKOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 PROCES TECHNOLOGICZNY WYKONANIA ODLEWU W FORMIE PIASKOWEJ

2 WYSTĘPUJĄCE PRZY WYKONYWANIU ODLEWÓW
ZJAWISKA FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE PRZY WYKONYWANIU ODLEWÓW

3 PROCES KRYSTALIZACJI -- to zarodkowanie fazy stałej i wzrost kryształów, to proces tworzenia struktury pierwotnej odlewu PROCES KRZEPNIĘCIA -- proces przechodzenia metalu ze stanu ciekłego w stan stały związany z oddawaniem ciepła przez odlew od chwili wypełnienia formy do ostygnięcia odlewu do temperatury otoczenia ZJAWISKO SKURCZU -- to zmiana objętości odlewu występująca w stanie ciekłym, w zakresie temperatur krzepnięcia (pomiędzy TL i TS) i w stanie stałym oraz wynikające z niej wady w odlewach WSZYSTKIE ZJAWISKA TOWARZYSZĄCE TWORZENIU SIĘ ODLEWU W FORMIE ZWIĄZANE SĄ Z OBNIŻANIEM SIĘ TEMPERATURY METALU Stan danego ciała (ciekły, stały lub gazowy) związany jest z jego energią swobodną, a ta zależy od temperatury. Z obniżaniem temp. ciekłego metalu zmienia się jego energia swobodna (rys.) W danej temp. bardziej stabilna jest ta faza, która ma mniejszą energię swobodną.

4 WSZYSTKIE ZJAWISKA TOWARZYSZĄCE TWORZENIU SIĘ ODLEWU W FORMIE ZWIĄZANE SĄ Z OBNIŻANIEM SIĘ TEMPERATURY METALU Stan danego ciała (ciekły, stały lub gazowy) związany jest z jego energią swobodną, a ta zależy od temperatury. Z obniżaniem temp. ciekłego metalu zmienia się jego energia swobodna (rys.) W danej temp. bardziej stabilna jest ta faza, która ma mniejszą energię swobodną. Np. w T2 bardziej stabilna jest faza ciekła. Przejście ciekłego metalu w stan stały wymaga obniżenia jego temp. poniżej Te; wymaga wywołania przechłodzenia T

5

6

7

8

9

10

11

12 ZMIANA ODLEWU W WYNIKU SKURCZU

13

14


Pobierz ppt "PROCES TECHNOLOGICZNY WYKONANIA ODLEWU W FORMIE PIASKOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google