Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Energia – ekoenergetyka specjalnością Dolnego Śląska prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek Przewodniczący Komitetu Ekspertów sieci naukowo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Energia – ekoenergetyka specjalnością Dolnego Śląska prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek Przewodniczący Komitetu Ekspertów sieci naukowo."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Energia – ekoenergetyka specjalnością Dolnego Śląska prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek Przewodniczący Komitetu Ekspertów sieci naukowo gospodarczej Energia Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu Państwa WROCŁAW 13 kwietnia 2007 Od Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii do Europejskiego Instytutu Technologicznego

2 Program wystąpienia 1. Wstęp 2. Obszary działań sieci n.g. Energia DCZT 3. Lista opracowań merytorycznych 4. Najważniejsze założenia strategii 5. Organizacja zaplecza dla Ekoenegetyki na Dolnym Śląsku - Dolnośląski Urząd Energetyczny - ARE - Ośrodki badawcze - Przedsiębiorstwa i Klaster DKE EEI 6. Rola Samorządów w urzeczywistnieniu pilotowego programu Ekoenergetyka Specjalnością Dolnego Śląska

3 1. Wstęp -Charakterystyka energetyki Dolnego Śląska i Kraju oraz UE -Strategia Energetyczna Dolnego Śląska -Działania modernizacyjne w ostatnich latach -Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii

4 2. OBSZARY DZIAŁAŃ Odnawialne i alternatywne źródła energii Zaawansowane energooszczędne technologie produkcyjne i remontowe Zaawansowane technologie proenergetycznego przetwarzania odpadów Budownictwo ekoenergetyczne

5 SEMINARIA I KONFERENCJE V Seminarium sieci naukowo gospodarczej Energia Wrocław pt. "Dolny Śląsk na drodze do samowystarczalności energetycznej". IV Seminarium sieci naukowo gospodarczej Energia Wrocław pt. "Dolnośląski Klaster Ekoenergetyczny Energia, Ekologia, Innowacje (EEI) - koncepcja i perspektywy rozwoju". III Seminarium sieci naukowo gospodarczej Energia Karczowiska pt.Biomasa i biopaliwa. II Seminarium sieci naukowo gospodarczej Energia Jamrozowa Polana pt.Autonomiczne układy i zaawansowane technologie ekoenergetyczne specjalnością Dolnego Śląska. I Seminarium sieci naukowo gospodarczej Energia Wrocław pt. "Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego" Konferencja Wrocław "Wdrażanie nowych technologii jako czynnik wzrostu innowacyjności regionu w latach " Konferencja Karczowiska "Od biomasy do wodoru - praktyka i perspektywy"

6 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA eccop. net, Saxonia, Niemcy HIRC, Dania Eco-forum, Rendsburg, Niemcy

7 BAZA STATYSTYCZNA ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ STATYSTYCZNEJ BAZY DANYCH !

8 Aktualne projekty zgłoszone do RPO na lata Politechnika Wrocławska / Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii DSG Sp. z o.o. INTERTRANS PKS S.A. Czysty ekologicznie transport dla miasta Głogowa i regionu legnicko-głogowskiego Konsorcjum, w którego skład wchodzą: Politechnika Wrocławska / Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii DSG Sp. z o.o. MPK Sp. z o.o. Czyste ekologicznie linie autobusowe dla miasta Wrocławia Energetyka Rokita Sp. z o.o.-Przedsiębiorstwo Energetyczne w konsorcjum z Politechnika Wrocławska- Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii Modernizacja istniejących i budowa nowych, lokalnych dolnośląskich elektrociepłowni, zmiana z opalania węglowego na opalanie biomasą i paliwami alternatywnymi.

9 Aktualne projekty zgłoszone do RPO na lata Politechnika Wrocławska / Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii DSG Sp. z o.o. PKS Dzierżoniów Czysty ekologicznie transport dla miasta Dzierżoniowa i okolic Politechnika Wrocławska / Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii DSG Sp. z o.o. MPK Jelenia Góra Czysty ekologicznie transport dla miasta Jelenia Góra Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Politechnika Wrocławska/Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii Dolnośląska Spółka Gazownicza Sp.z o.o. PKS w Oławie S.A. Ekologiczny, przyjazny pasażerom transport zbiorowy na terenie Dolnego Śląska.

10 Udział w przygotowaniu nowych projektów do następujących programów: 7PR IEE Inicjatywa Technologiczna POIG RPO Projekty przygotowywane są we współpracy z KPK 7PR, wieloma partnerami w tym Ogólnopolską siecią EKOENERGIA oraz w ramach Dolnośląskiego Klastra Surowcowego.

11 3. Opracowania merytoryczne Ekspertów sieci naukowo gospodarczej Energia Analiza dorobku innowacyjnego Dolnego Śląska w zakresie nowych źródeł energii 1. Mgr inż. Aleksandra Żmudzińska 2. Dr inż. Maciej Sygit Opracowanie koncepcji oraz programu Środowiskowego Centrum Naukowo-Dydaktycznego Energii Odnawialnych i Alternatywnych oraz Energetyki Wodorowej 1. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek 2. Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski Innowacyjne technologie energooszczędne w budownictwie i ich możliwe zastosowania na Dolnym Śląsku 1. Dr arch. inż. Anna Bać 2. Dr arch. inż. Krzysztof Cebrat

12 3. Opracowania merytoryczne Ekspertów sieci naukowo gospodarczej Energia Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych 1. Prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski 2. Dr inż. Marek Kułażyński 3. Inż. Andrzej Surma Potencjał regionu w zakresie rozwoju alternatywnych źródeł energii (m.in. mapa aktywności instytucji naukowych i sektora MŚP) 1. Dr inż. Maciej Sygit 2. Dr arch. inż. Anna Bać Standaryzacja paliw alternatywnych do spalania i współspalania w kotłach energetycznych – potencjał naukowo badawczy i wdrożeniowy 1. Dr hab. inż. Halina Kruczek

13 3. Opracowania merytoryczne Ekspertów sieci naukowo gospodarczej Energia Opracowanie Regionalnego Programu – Energia 1. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek 2. Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, 3. Prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski 4. Dr inż. Marek Kułażyński 5. Inż. Andrzej Surma Przygotowanie listy zadań – tematów określających problemy do rozwiązania w Regionie oraz założeń do odpowiednich programów badawczo-wdrożeniowych w dziedzinie energii alternatywnych i odnawialnych 1. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek 2. Dr hab. inż. Halina Kruczek

14 4. Najważniejsze założenia strategii cz.I -Potrzeby energetyczne Dolnego Śląska i sposoby ich zaspokajania Energia elektryczna w tym : - gospodarstwa domowe 7,01 PJ - pozostałe zużycie28,81 PJ Ciepło w tym: - na ogrzewnictwo72,89 PJ w tym: -- elektrociepłownie zawodowe i ciepłownie29,39 PJ -- indywidualne CO26,90 PJ -- ogrzewanie piecami16,60 PJ - na technologię - konwersja na pracę mechaniczną193,50 PJ -- w elektrowniach cieplnych151,50 PJ -- w silnikach spalinowych 42,0 PJ

15 4. Najważniejsze założenia strategii cz.I -Potrzeby energetyczne Dolnego Śląska i sposoby ich zaspokajania Energia mechaniczna92,44 PJ w tym: - energia z hydrosiłowni i wiatraków0,743 PJ - energia z silników cieplnych13,00 PJ - energia mechaniczna w elektrowniach57,20 PJ - energia mechaniczna z silników elektrycznych21,49 PJ Paliwo gazowe28,186 PJ w tym: - w gospodarstwach domowych11,091 PJ - w przemyśle12,65 PJ

16 4. Najważniejsze założenia strategii cz.II -Potencjał odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku - Energia promieniowania słonecznego22,2 PJ - Energia cieków wodnych i ew. Elektrowni Młoty26-32 PJ - Energia wiatru 1 PJ (przy założeniu,że na Dolnym Śląsku powstanie 100÷150 wiatraków o łącznej mocy ok. 200 MW) - Energia z ciepłych wód (geotermiczna)0,1 PJ - Energia z biomasy 106,83 PJ w tym: -- energia w postaci ciepła spalania96,8 PJ -- energia w postaci bioetanolu i biodiesla10 PJ - Odpadowe źródła energii132,52 PJ w tym : -- ciepło odpadowe kondensatu w elektr. (temperatura nośnika od 36÷40ºC)93,3PJ -- inne ciepło odpadowe (temperatura nośnika od 80÷400ºC) 29,97 PJ -- odpadowa energia mechaniczna 9,25 PJ -- odpadowa energia chemiczna

17 4. Najważniejsze założenia strategii cz.III -Potencjał odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku Energia odpadowa zawarta w śmieciach komunalnych i ściekach26,87PJ - odpady przemysłowe 3,41PJ - spalarnie śmieci komunalnych 4,80PJ - spalarnie suchej masy ze ścieków17,70PJ - gaz wysypiskowy 0,96PJ Małe rozproszone źródła paliw: - gazowych - węgla brunatnego - węgla kamiennego

18 4. Najważniejsze założenia strategii cz.IV -Sposób włączenia potencjałów w potrzeby Pierwotne nośniki energii (węgiel, gaz, ropa, uran) Napęd maszyn Biomasa i odpady palne Ciepło odpadowe, geotermalne, z kol. słonecznych Ciepło Energia mechaniczna Konsumenci (oświetlenie, napęd mechaniczny, ciepło, inne) Energia elektryczna Ogrzewnictwo i cele socjalne Procesy technologiczne Biopaliwa ciekłe i gazowe Odpadowa energia mechaniczna Ogniwa fotowoltaiczne Odpadowa energia chemiczna Hydroenergia, energia wiatru Odnawialne i odpadowe źródła energii Łańcuch konwersji energii Reaktory jądrowe lub komory paleniskowe Siłownie cieplne, silniki cieplne Generatory elektryczne System elektro- energetyczny

19 4. Najważniejsze założenia strategii cz.V -Idea Ekoenergetyki – Samowystarczalność -Tworzenie miejsc pracy -Realizacja programów UE i Rządu -Otwarcie wachlarza projektów badawczo-wdrożeniowych

20 5. Organizacyjne zaplecze dla Energetyki -Autonomiczne Regiony Energetyczne -Dolnośląski Urząd Energetyki (na Dolnym Śląsku nie ma dużej instytucji energetycznej) -Ośrodki wsparcia naukowo- technicznego. -Przedsiębiorstwa -Klaster DKE EEI

21 PARTNERZY SIECI ENERGIA

22

23 DOLNOŚLĄSKI KLASTER EKOENERGETYCZNY EEI Agroenergetyka: wielogeneracyjne kompleksy energetyki rozproszonej oparte na lokalnych zasobach odnawialnych źródeł energii Wykorzystanie wyników i kontynuacja prac sieci naukowo gospodarczej Energia

24 6. Rola Samorządów -Rola gmin i powiatów -Miejsce Władz dużych miast w kreowaniu polityki energetycznej -Rola Sejmiku Dolnośląskiego i Urzędu Marszałkowskiego

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Program Energia – ekoenergetyka specjalnością Dolnego Śląska prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek Przewodniczący Komitetu Ekspertów sieci naukowo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google