Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Regionalny Program Energia – ekoenergetyka specjalnością

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Regionalny Program Energia – ekoenergetyka specjalnością"— Zapis prezentacji:

1 „Regionalny Program Energia – ekoenergetyka specjalnością
Dolnego Śląska” prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek Przewodniczący Komitetu Ekspertów sieci naukowo gospodarczej Energia „Od Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii do Europejskiego Instytutu Technologicznego” Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu Państwa WROCŁAW 13 kwietnia 2007

2 Program wystąpienia 1. Wstęp
2. Obszary działań sieci n.g. „Energia” DCZT 3. Lista opracowań merytorycznych 4. Najważniejsze założenia strategii 5. Organizacja zaplecza dla Ekoenegetyki na Dolnym Śląsku - Dolnośląski Urząd Energetyczny - ARE - Ośrodki badawcze - Przedsiębiorstwa i Klaster DKE EEI 6. Rola Samorządów w urzeczywistnieniu pilotowego programu „Ekoenergetyka Specjalnością Dolnego Śląska”

3 1. Wstęp Charakterystyka energetyki Dolnego Śląska i Kraju oraz UE
Strategia Energetyczna Dolnego Śląska Działania modernizacyjne w ostatnich latach Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii

4 2. OBSZARY DZIAŁAŃ Odnawialne i alternatywne źródła energii
Zaawansowane energooszczędne technologie produkcyjne i remontowe Zaawansowane technologie proenergetycznego przetwarzania odpadów Budownictwo ekoenergetyczne

5 SEMINARIA I KONFERENCJE
V Seminarium sieci naukowo gospodarczej Energia Wrocław pt. "Dolny Śląsk na drodze do samowystarczalności energetycznej". IV Seminarium sieci naukowo gospodarczej Energia Wrocław pt. "Dolnośląski Klaster Ekoenergetyczny Energia, Ekologia, Innowacje (EEI) - koncepcja i perspektywy rozwoju". III Seminarium sieci naukowo gospodarczej Energia Karczowiska pt.”Biomasa i biopaliwa. II Seminarium sieci naukowo gospodarczej Energia Jamrozowa Polana pt.”Autonomiczne układy i zaawansowane technologie ekoenergetyczne specjalnością Dolnego Śląska.” I Seminarium sieci naukowo gospodarczej Energia Wrocław pt. "Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego" Konferencja Wrocław "Wdrażanie nowych technologii jako czynnik wzrostu innowacyjności regionu w latach " "Od biomasy do wodoru - praktyka i perspektywy"

6 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
eccop. net , Saxonia, Niemcy HIRC, Dania Eco-forum, Rendsburg, Niemcy 6

7 BAZA STATYSTYCZNA ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ STATYSTYCZNEJ BAZY DANYCH !     7

8 Aktualne projekty zgłoszone do RPO na lata 2007-2013
6495  Politechnika Wrocławska / Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii DSG Sp. z o.o. INTERTRANS PKS S.A. Czysty ekologicznie transport dla miasta Głogowa i regionu legnicko-głogowskiego. 6487  Konsorcjum, w którego skład wchodzą: Politechnika Wrocławska / Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii DSG Sp. z o.o. MPK Sp. z o.o. Czyste ekologicznie linie autobusowe dla miasta Wrocławia. 1906  Energetyka Rokita Sp. z o.o.-Przedsiębiorstwo Energetyczne w konsorcjum z Politechnika Wrocławska- Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii Modernizacja istniejących i budowa nowych, lokalnych dolnośląskich elektrociepłowni, zmiana z opalania węglowego na opalanie biomasą i paliwami alternatywnymi.

9 Aktualne projekty zgłoszone do RPO na lata 2007-2013
6503  Politechnika Wrocławska / Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii DSG Sp. z o.o. PKS Dzierżoniów Czysty ekologicznie transport dla miasta Dzierżoniowa i okolic. 6507  Politechnika Wrocławska / Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii DSG Sp. z o.o. MPK Jelenia Góra Czysty ekologicznie transport dla miasta Jelenia Góra. 6454  Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Politechnika Wrocławska/Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii Dolnośląska Spółka Gazownicza Sp.z o.o. PKS w Oławie S.A. Ekologiczny, przyjazny pasażerom transport zbiorowy na terenie Dolnego Śląska.

10 Udział w przygotowaniu nowych projektów do następujących programów:
IEE Inicjatywa Technologiczna POIG RPO Projekty przygotowywane są we współpracy z KPK 7PR, wieloma partnerami w tym Ogólnopolską siecią EKOENERGIA oraz w ramach Dolnośląskiego Klastra Surowcowego.

11 3. Opracowania merytoryczne Ekspertów sieci naukowo gospodarczej Energia
„Analiza dorobku innowacyjnego Dolnego Śląska w zakresie nowych źródeł energii” 1. Mgr inż. Aleksandra Żmudzińska 2. Dr inż. Maciej Sygit ”Opracowanie koncepcji oraz programu Środowiskowego Centrum Naukowo-Dydaktycznego Energii Odnawialnych i Alternatywnych oraz Energetyki Wodorowej” 1. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek 2. Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski ”Innowacyjne technologie energooszczędne w budownictwie i ich możliwe zastosowania na Dolnym Śląsku” 1. Dr arch. inż. Anna Bać 2. Dr arch. inż. Krzysztof Cebrat

12 3. Opracowania merytoryczne Ekspertów sieci naukowo gospodarczej Energia
”Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych” 1. Prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski 2. Dr inż. Marek Kułażyński 3. Inż. Andrzej Surma ”Potencjał regionu w zakresie rozwoju alternatywnych źródeł energii (m.in. mapa aktywności instytucji naukowych i sektora MŚP)” 1. Dr inż. Maciej Sygit 2. Dr arch. inż. Anna Bać ”Standaryzacja paliw alternatywnych do spalania i współspalania w kotłach energetycznych – potencjał naukowo badawczy i wdrożeniowy” 1. Dr hab. inż. Halina Kruczek

13 3. Opracowania merytoryczne Ekspertów sieci naukowo gospodarczej Energia
”Opracowanie Regionalnego Programu – Energia” 1. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek 2. Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, 3. Prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski 4. Dr inż. Marek Kułażyński 5. Inż. Andrzej Surma ”Przygotowanie listy zadań – tematów określających problemy do rozwiązania w Regionie oraz założeń do odpowiednich programów badawczo-wdrożeniowych w dziedzinie energii alternatywnych i odnawialnych” 2. Dr hab. inż. Halina Kruczek

14 4. Najważniejsze założenia strategii cz.I
Potrzeby energetyczne Dolnego Śląska i sposoby ich zaspokajania Energia elektryczna w tym : - gospodarstwa domowe ,01 PJ - pozostałe zużycie 28,81 PJ Ciepło w tym: - na ogrzewnictwo 72,89 PJ -- elektrociepłownie zawodowe i ciepłownie 29,39 PJ -- indywidualne CO 26,90 PJ -- ogrzewanie piecami 16,60 PJ - na technologię - konwersja na pracę mechaniczną 193,50 PJ -- w elektrowniach cieplnych 151,50 PJ -- w silnikach spalinowych ,0 PJ

15 4. Najważniejsze założenia strategii cz.I
Potrzeby energetyczne Dolnego Śląska i sposoby ich zaspokajania Energia mechaniczna ,44 PJ w tym: - energia z hydrosiłowni i wiatraków 0,743 PJ - energia z silników cieplnych 13,00 PJ - energia mechaniczna w elektrowniach 57,20 PJ - energia mechaniczna z silników elektrycznych 21,49 PJ Paliwo gazowe ,186 PJ - w gospodarstwach domowych 11,091 PJ - w przemyśle ,65 PJ

16 4. Najważniejsze założenia strategii cz.II
Potencjał odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku - Energia promieniowania słonecznego 22,2 PJ - Energia cieków wodnych i ew. Elektrowni Młoty PJ - Energia wiatru PJ (przy założeniu,że na Dolnym Śląsku powstanie 100÷150 wiatraków o łącznej mocy ok. 200 MW) - Energia z ciepłych wód (geotermiczna) 0,1 PJ - Energia z biomasy ,83 PJ w tym: -- energia w postaci ciepła spalania 96,8 PJ -- energia w postaci bioetanolu i biodiesla 10 PJ - Odpadowe źródła energii ,52 PJ w tym : -- ciepło odpadowe kondensatu w elektr. (temperatura nośnika od 36÷40ºC) ,3PJ -- inne ciepło odpadowe (temperatura nośnika od 80÷400ºC) ,97 PJ -- odpadowa energia mechaniczna ,25 PJ -- odpadowa energia chemiczna

17 4. Najważniejsze założenia strategii cz.III
Potencjał odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku Energia odpadowa zawarta w śmieciach komunalnych i ściekach 26,87PJ - odpady przemysłowe ,41PJ - spalarnie śmieci komunalnych ,80PJ - spalarnie suchej masy ze ścieków ,70PJ - gaz wysypiskowy ,96PJ Małe rozproszone źródła paliw: - gazowych - węgla brunatnego - węgla kamiennego

18 4. Najważniejsze założenia strategii cz.IV
Sposób włączenia potencjałów w potrzeby Pierwotne nośniki energii (węgiel, gaz, ropa, uran) Napęd maszyn Biomasa i odpady palne Ciepło odpadowe, geotermalne, z kol. słonecznych Ciepło Energia mechaniczna Konsumenci (oświetlenie, napęd mechaniczny, ciepło, inne) Energia elektryczna Ogrzewnictwo i cele socjalne Procesy technologiczne Biopaliwa ciekłe i gazowe Odpadowa energia mechaniczna Ogniwa fotowoltaiczne Odpadowa energia chemiczna Hydroenergia, energia wiatru Odnawialne i odpadowe źródła energii Łańcuch konwersji energii Reaktory jądrowe lub komory paleniskowe Siłownie cieplne, silniki cieplne Generatory elektryczne System elektro- energetyczny

19 4. Najważniejsze założenia strategii cz.V
Idea Ekoenergetyki – Samowystarczalność Tworzenie miejsc pracy Realizacja programów UE i Rządu Otwarcie wachlarza projektów badawczo-wdrożeniowych

20 5. Organizacyjne zaplecze dla Energetyki
Autonomiczne Regiony Energetyczne Dolnośląski Urząd Energetyki (na Dolnym Śląsku nie ma dużej instytucji energetycznej) Ośrodki wsparcia naukowo-technicznego. Przedsiębiorstwa Klaster DKE EEI

21 PARTNERZY SIECI ENERGIA

22 PARTNERZY SIECI ENERGIA

23 DOLNOŚLĄSKI KLASTER EKOENERGETYCZNY EEI
Agroenergetyka: wielogeneracyjne kompleksy energetyki rozproszonej oparte na lokalnych zasobach odnawialnych źródeł energii Wykorzystanie wyników i kontynuacja prac sieci naukowo gospodarczej Energia

24 6. Rola Samorządów Rola gmin i powiatów
Miejsce Władz dużych miast w kreowaniu polityki energetycznej Rola Sejmiku Dolnośląskiego i Urzędu Marszałkowskiego

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Regionalny Program Energia – ekoenergetyka specjalnością"

Podobne prezentacje


Reklamy Google