Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz PR bibliotek uczelni wyższych w Trójmieście Funkcja biblioteki w kształtowaniu wizerunku wyższej uczelni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz PR bibliotek uczelni wyższych w Trójmieście Funkcja biblioteki w kształtowaniu wizerunku wyższej uczelni."— Zapis prezentacji:

1 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz PR bibliotek uczelni wyższych w Trójmieście Funkcja biblioteki w kształtowaniu wizerunku wyższej uczelni

2 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz2 Wprowadzenie Zmiany w szkolnictwie wyższymZmiany w szkolnictwie wyższym Orientacja marketingowa szkół wyższychOrientacja marketingowa szkół wyższych Wykorzystanie narzędzi PR w zarządzaniu szkoła wyższąWykorzystanie narzędzi PR w zarządzaniu szkoła wyższą Czy biblioteka akademicka potrzebuje PR?Czy biblioteka akademicka potrzebuje PR? Wizerunek i perspektywy zmiany biblioteki akademickiej według studentów.Wizerunek i perspektywy zmiany biblioteki akademickiej według studentów.

3 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz3 Badanie 1: Ocena uczelni Problem: Jakie są wymiary oceny zadowolenia z wyboru kierunku studiów? Uczestnicy (N=193) Kobiety (N=129; 66,8%) Mężczyźni (N=64; 33,2%),Kobiety (N=129; 66,8%) Mężczyźni (N=64; 33,2%), Wiek od 20 do 24 lat (M=21,3; SD=,8),Wiek od 20 do 24 lat (M=21,3; SD=,8), Rok studiów od 2 do 4 (M=2,45; SD=0,52),Rok studiów od 2 do 4 (M=2,45; SD=0,52),

4 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz4 Osie oceny uczelni wyższej Założono 7-wymiarową strukturę oceny uczelni wyższej:Założono 7-wymiarową strukturę oceny uczelni wyższej: –Szanse sukcesu zawodowego, –Jakość zdobywanej na uczelni wiedzy, –Szanse na aktywność studencką, –Kultura i kompetencje personelu merytorycznego uczelni, –Jakość administracji i obsługi studenta, –Zaplecze dydaktyczne, pomoce dydaktyczne, ułatwiacze, –Zaplecze biblioteczne. Poprzez konfirmacyjną analizie czynnikową sprawdzono trafność przewidywanej strukturyPoprzez konfirmacyjną analizie czynnikową sprawdzono trafność przewidywanej struktury –Dla osi niezależnych, nieskorelowanych, –Dla osi powiązanych.

5 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz5 Struktura kwestionariusza Biblioteka Pracownicy Zaplecze Administracja Aktywność Wiedza Szanse Liczba pozycji skali: 3. Np.. -Wystarczająca liczba książek w bibliotece. -Posiadanie aktualnych czasopism i książek. -Jakość obsługi studentów w bibliotece. Liczba pozycji skali: 5. Np.. -Liczba liczących się w kraju pracowników naukowych. -Przygotowanie merytoryczne pracowników. Liczba pozycji skali: 4. Np.. -Wyposażenie w pomoce naukowe. -Możliwość korzystania z Internetu na uczelni. -Zaplecze multimedialne uczelni. Liczba pozycji skali: 4. Np.. -Jakość obsługi studentów w dziekanacie. -Sprawny proces rekrutacji na studia. -Jasne kryteria funkcjonowania uczelni. Liczba pozycji skali: 3. Np.. -Możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów wymiany studenckiej. -Działalność kół naukowych. Liczba pozycji skali: 6. Np.. -Atrakcyjność przekazywania wiedzy. -Poziom konferencji naukowych organizowanych na uczelni. Liczba pozycji skali: 7. Np.. -Po ukończeniu tej uczelni będę mieć dużo większe szanse na znalezienie pracy. -Znalezienie pracy po mojej uczelni będzie łatwe.

6 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz6 Podsumowanie wyników NieskorelowanySkorelowany Chi-kwadrat1234,87***696,37*** Df484443 RMSEA,10,05 RMS,21,07 GFI,69,82 AGFI,64,77 Informacyjne Akaikea 7,104,51 Por. wskaźnik dopasowania Bentlera,54,86

7 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz7 Analiza psychometryczna kwestionariusza Biblioteka Pracownicy Zaplecze Administracja Aktywność Wiedza Szanse,50,59,45,33,71,41,74,56,45

8 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz8 Analiza psychometryczna kwestionariusza Biblioteka Pracownicy Zaplecze Administracja Aktywność Wiedza Szanse,50,59,45,33,71,41,74,58,42

9 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz9 Analiza psychometryczna kwestionariusza Biblioteka Pracownicy Zaplecze Administracja Aktywność Wiedza Szanse,50,59,45,33,71,41,74,52,40,53

10 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz10 Analiza psychometryczna kwestionariusza Biblioteka Pracownicy Zaplecze Administracja Aktywność Wiedza Szanse,50,59,45,33,71,41,74,52,53

11 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz11 Analiza psychometryczna kwestionariusza Biblioteka Pracownicy Zaplecze Administracja Aktywność Wiedza Szanse,50,59,45,33,71,41,74,55,62

12 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz12 Model zadowolenia studentów Można założyć, że w rzeczywistości zadowolenie studentów z uczelni wynika z jakiegoś układu wyróżnionych osi oceny uczelni,Można założyć, że w rzeczywistości zadowolenie studentów z uczelni wynika z jakiegoś układu wyróżnionych osi oceny uczelni, Korzystając z analizy ścieżek testowano następujące modele teoretyczne wyjaśniające zadowolenie studentów z uczelni:Korzystając z analizy ścieżek testowano następujące modele teoretyczne wyjaśniające zadowolenie studentów z uczelni: –Model jednoczesnej oceny wszystkiego, –Model 2 procesów: Oceny Kompetencje Zadowolenie –Model 3-fazowy:

13 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz13 Model 0 e e e e e e e Zadowoleniee Biblioteka Pracownicy Administracja Zaplecze Wiedza Aktywność Szanse Współczynnik 2RMSEAGFIBentler Wartość510,51,42,49,18,06 -,001,17,32,33,92,15,79,28,89,77,36,55,29,33

14 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz14 Model 1 Biblioteka Pracownicy Administracja e Zaplecze e ee Wiedza Aktywność Szanse e e e e Współczynnik 2RMSEAGFIBentler Wartość255,4128,70,60 Zadowolenie,50,01,50 -,50,50,84,43,71,62,23,72,35,45

15 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz15 Model 2 e Szanse e Zaplecze Wiedza Aktywność PracownicyAdministracjae e e e e Bibliotekae Współczynnik 2RMSEAGFIBentler Wartość200,99,20,77,71,1,0,,75,,86 1,0,50,1,0,79,33,75,68,22,64,40 Zadowolenie

16 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz16 Model 3 Zadowolenie e Współczynnik 2RMSEAGFIBentler Wartość186,48,17,81,73,46 Szanse Zaplecze Aktywność Wiedza Administracja Pracownicy Biblioteka e e e e e e e 1,01 1,25,50,75 1,0,83,42,72,62,23,70,35

17 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz17 Pierwsze wnioski z badania Głównym predyktorem zadowolenia z wyboru kierunku studiów jest ocena szans na zdobycie dobrego i dobrze płatnego zawodu,Głównym predyktorem zadowolenia z wyboru kierunku studiów jest ocena szans na zdobycie dobrego i dobrze płatnego zawodu, Głównym predyktorem oceny szans na pracę jest jakość zdobywanej przez studentów wiedzy,Głównym predyktorem oceny szans na pracę jest jakość zdobywanej przez studentów wiedzy, Biblioteka (jej zasoby i sposób funkcjonowania) zdaje się być ważnym aspektem kształtującym poczucie wiedzy zdobywanej przez studentów na uczelni,Biblioteka (jej zasoby i sposób funkcjonowania) zdaje się być ważnym aspektem kształtującym poczucie wiedzy zdobywanej przez studentów na uczelni, Żadna inna ścieżka nie jest w pełni istotna statystycznie, nie pozwala w sposób znaczący przewidywać zadowolenia studentów z wyboru kierunku studiów.Żadna inna ścieżka nie jest w pełni istotna statystycznie, nie pozwala w sposób znaczący przewidywać zadowolenia studentów z wyboru kierunku studiów.

18 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz18 Badanie 2: E-biblioteka Problem 1: Czy wprowadzenie bazy książek elektronicznych w bibliotece uczelnianej poprawi jej ocenę? Problem 2: Jacy studenci najchętniej będą korzystać z elektronicznych zasobów biblioteki uczelnianej? Uczestnicy (N=190) Kobiety (N=99; 52.2%); Mężczyźni (N=91; 47,8%),Kobiety (N=99; 52.2%); Mężczyźni (N=91; 47,8%), Wiek 19 – 31 lat (M=21,1; SD=1,3),Wiek 19 – 31 lat (M=21,1; SD=1,3), Studenci lat I – V (M=2,8; SD=0,7),Studenci lat I – V (M=2,8; SD=0,7), Kierunki studiów: Socjologia, Chemia, Ekonomia i Zarządzanie, Prawo.Kierunki studiów: Socjologia, Chemia, Ekonomia i Zarządzanie, Prawo.

19 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz19 Narzędzia i procedura Badanie ankietą składającą się z 5 skal w dwóch grupach:Badanie ankietą składającą się z 5 skal w dwóch grupach: –Zachowanie i Preferencje: Dostęp do internetu i korzystanie z internetu, jako źródła informacji,Dostęp do internetu i korzystanie z internetu, jako źródła informacji, Korzystanie z czasopism i książek elektronicznych dostępnych w internecie,Korzystanie z czasopism i książek elektronicznych dostępnych w internecie, Zadowolenie z biblioteki w obecnej formie,Zadowolenie z biblioteki w obecnej formie, –Ocena koncepcji E-biblioteki: Optymistyczne nastawienie wobec koncepcji,Optymistyczne nastawienie wobec koncepcji, Postawa sceptyczna,Postawa sceptyczna,

20 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz20 Hipotezy Rok studiów (zaawansowanie, specjalizacja) sprzyjają postawie optymizmu,Rok studiów (zaawansowanie, specjalizacja) sprzyjają postawie optymizmu, Znajomość internetu, jako źródła wiedzy (np.. Doświadczenie w wyszukiwaniu pożytecznych informacji) oraz korzystanie z literatury w formie elektronicznej sprzyja postawie optymizmu,Znajomość internetu, jako źródła wiedzy (np.. Doświadczenie w wyszukiwaniu pożytecznych informacji) oraz korzystanie z literatury w formie elektronicznej sprzyja postawie optymizmu, Zadowolenie z biblioteki w jej obecnej formie sprzyja postawie pesymizmu,Zadowolenie z biblioteki w jej obecnej formie sprzyja postawie pesymizmu,

21 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz21... a rok studiów

22 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz22... a znajomość internetu

23 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz23... a czytanie e-booków i zadowolenie z biblioteki

24 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz24 Podsumowanie PR jest bibliotekom potrzebny, ale nie może to być byle jaki PR,PR jest bibliotekom potrzebny, ale nie może to być byle jaki PR, Konieczne wydaje się podkreślanie znaczenia w komunikacji ze studentami BIBLIOTEKI, JAKO BAZY WIEDZYKonieczne wydaje się podkreślanie znaczenia w komunikacji ze studentami BIBLIOTEKI, JAKO BAZY WIEDZY Koncepcja e-biblioteki może być dobrym rozwiązaniem, jednak budzi niemal tyle samo wątpliwości, co nadziei,Koncepcja e-biblioteki może być dobrym rozwiązaniem, jednak budzi niemal tyle samo wątpliwości, co nadziei, Być może trzeba podkreślać takie zalety projektu, jak:Być może trzeba podkreślać takie zalety projektu, jak: –BOGACTWO ZASOBÓW SPECJALISTYCZNYCH, –ŁATWA DOSTĘPNOŚĆ DO ZASOBÓW, –ZNOSZENIE BARIER CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA BIBLIOTEKI W JEJ OBECNEJ FORMIE.

25 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz25 Dziękujemy za uwagę Andrzej Piotrowski Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego psyap@univ.gda.pl psyap@univ.gda.pl Karol Karasiewicz Polska Akademia Nauk i SWPS w Warszawie kkarasiewicz@swps.edu.pl kkarasiewicz@swps.edu.pl

26 Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz26 Dziękujemy za uwagę Andrzej Piotrowski Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego psyap@univ.gda.plAndrzej Piotrowski Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego psyap@univ.gda.pl psyap@univ.gda.pl


Pobierz ppt "Andrzej Piotrowski & Karol Karasiewicz PR bibliotek uczelni wyższych w Trójmieście Funkcja biblioteki w kształtowaniu wizerunku wyższej uczelni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google