Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddział ‚Diament’ Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddział ‚Diament’ Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze."— Zapis prezentacji:

1 Oddział ‚Diament’ Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

2 Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
O firmie: Firma Exalo Drilling S.A. Oddział „Diament” w Zielonej Górze rozpoczynała swoją działalność jako Oddział Budownictwa Ogólnego, realizujący zadania, które koncentrowały się wokół inwestycji związanych z przemysłem wydobywczym ropy naftowej i gazu ziemnego. Stanowiliśmy swego rodzaju zaplecze dla innych jednostek naszej firmy. Oddział "Diament” EXALO DRILLING Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

3 Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
O firmie: Z biegiem lat Oddział zaczął stopniowo poszerzać zakres świadczonych usług nadążając za stale rosnącymi potrzebami rynku, oraz pozyskiwać coraz większe kontrakty zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i w drodze przetargów publicznych. Poprzez profesjonalizm i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań Oddział stał się cenioną i rozpoznawalną marką na rynku lokalnym i ogólnokrajowym. Oddział „Diament” EXALO DRILLING Sektor inwestycji publicznych Sektor inwestycji prywatnych Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

4 Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Nasz kadra: Dynamiczny rozwój spółka zawdzięcza szerokiej i wykwalifikowanej kadrze: Inżynierowie prowadzący inwestycje (kierownicy budów w różnych specjalnościach miedzy innymi: drogowej, konstrukcyjnej, wod.-kan., wiertniczej) Dział ofertowania, rozliczeń i przygotowania produkcji Operatorzy sprzętu budowlanego Pracownicy budowlani Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

5 Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Oferowane usługi: Obecnie Odział „Diament” oferuje następujące usługi: Kompleksowe przygotowanie placów pod wiertnie Bieżące utrzymanie placów i dróg Budowa ekspedytów gazu i ropy naftowej Zagospodarowanie złóż gazu i ropy naftowej Prace ziemne - Stabilizacja gruntu spoiwami hydraulicznymi - Budowa dróg o nawierzchni asfaltowej i betonowej - Budowa kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i deszczowej - Budowa instalacji elektrycznych Budownictwo przemysłowe Budowa Zakładów Gospodarowania Odpadami Budowa i rekultywacji składowisk odpadów Sprzedaż geosyntetyków Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

6 Kompleksowa budowa placów pod wiertnie
Wykonywana na podstawie indywidualnego projektu. Realizowane przy kiepskich warunkach gruntowo wodnych. Wykonywana na podstawie typowego projektu. Realizowane przy dobrych warunkach gruntowo wodnych. Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

7 Typowy schemat placu wiertni
Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

8 Szczegół konstrukcyjny – nawierzchnia
Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

9 Szczegół konstrukcyjny – odstojnik piasku i separator oleju
Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

10 Szczegół konstrukcyjny – bodnia
Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

11 Szczegół konstrukcyjny – płyty drogowe
Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

12 Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Harmonogram wykonania typowego placu wiertni 110x110 m wraz z drogą 500 m Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

13 Indywidualny projekt placu wiertni
Generalnie indywidualny projekt zawiera: Projekt fundamentu maszyny wiertniczej Projekt „placu brudnego” i reszty placu. Projekt dróg dojazdowych. Zazwyczaj projekt indywidualny poprzedzony jest odwiertami geologicznymi i obliczeniami konstrukcyjnymi. Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

14 Przykład symulacji obciążeń fundamentu urządzenia wiertniczego
Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

15 Przykład zbrojenia fundamentu pod urządzenie wiertnicze
Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

16 Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Przykłady realizacji placów pod wiertnie na podstawie projektu indywidualnego Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

17 Drogi dojazdowe: rozwiązanie typowe
Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

18 Drogi dojazdowe: wysoki standard
Mamy wieloletnie doświadczenie w budowie: - Dróg o nawierzchni brukowej, Dróg o nawierzchni asfaltowej, Dróg o nawierzchni betonowej, Chodników, placów i parkingów, Montażu infrastruktury pomocniczej (barierek energochłonnych, krawężników itp.) Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

19 Bieżące utrzymanie dróg i placów wiertni
Biorąc pod uwagę normalne użytkowanie, place wiertni oraz drogi dojazdowe, wymagają bieżących napraw. Szczególnie drogi tłuczniowe narażone są na uszkodzenia poprzez zbyt dużą prędkość często przeciążonych samochodów ciężarowych i niekorzystne warunki atmosferyczne. Nasza firma szybko i sprawnie usunie każdą awarię. Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

20 Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Sprzęt budowlany: Nasza firma dysponuje bogatą ofertą sprzętu budowlanego: Koparki podsiębierne gąsiennicowe o pojemności łyżki 1,8 – 2,4 m3 skarpowe o wysięgniku 12 m kołowe o pojemności łyżki 0,5 – 0,7 m3 Spycharki gąsiennicowe spycharki gąsiennicowe o mocy silnika 123 – 191 kW Równiarki drogowe równiarki drogowe o mocach silnika 81 – 129 kW Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

21 Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze
Maszyny budowlane: Zestawy do stabilizacji gruntu stabilizator samojezdny + rozsypywacz stabilizator ciągnikowy Samochody z naczepami Samochody samowyładowcze wywrotki trzyosiowe z przyczepami wywrotki czteroosiowe Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

22 Sprzedaż geosyntetyków:
Oddział „Diament” poza wykonawstwem robót oferuję również sprzedaż szerokiej gamy materiałów geosyntetycznych: Geomembran PEHD gr. 1,0÷3,0mm, Geowłóknin PP o gramaturze 200÷1000 g/m2, Geowłóknin PES (poliestrowych), Mat bentonitowych 3000, 4000, 5000 g/m2, Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

23 Przykładowe realizacje z trzech z ostatnich 3 lat:
Tylko w ostatnich trzech latach wykonaliśmy 28 placów pod wiertnie. Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze

24 Dziękujemy za poświęcony czas i zainteresowanie.
Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze


Pobierz ppt "Oddział ‚Diament’ Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google