Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODY TERAPEUTYCZNE KWESTIONARIUSZE EWALUACJA DOKUMETACJA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODY TERAPEUTYCZNE KWESTIONARIUSZE EWALUACJA DOKUMETACJA"— Zapis prezentacji:

1 METODY TERAPEUTYCZNE KWESTIONARIUSZE EWALUACJA DOKUMETACJA
Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje Część 5

2 Metody terapeutyczne – L’Abri Montagnard
Podstawowym narzędziem terapeutycznym jest model TEACCH. TEACCH JEST TEŻ „FILOZOFIĄ” !!! Stopniowo wprowadzany jest PECS. W razie potrzeby wprowadzają psychoedukację seksualną. Oprócz terapii każdy z mieszkańców jest pod opieką psychiatry. Większość z mieszkańców otrzymuje od niego leki. Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

3 Metody terapeutyczne – L’Abri Montagnard
Elementy programu TEACCH: Nauczanie ustrukturalizowane: organizacja fizycznego otoczenia (strukturalizacja przestrzeni), opracowywanie planów zajęć i systemów pracy (strukturalizacja czasu), stawianie jasnych oczekiwań, używanie wizualnych pomocy dydaktycznych; Pielęgnowanie uzdolnień i zainteresowań zamiast koncentracji na deficytach: wykorzystanie w nauczaniu zainteresowań (nawet z naszego punktu widzenia dziwacznych), co pozwala zwiększyć motywacji. Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

4 Metody terapeutyczne – L’Abri Montagnard
Elementy programu TEACCH: 3) Akceptacja „kultury autyzmu” (zrozumienie specyficznych cech osób z autyzmem i pomoc w rozwijaniu ich potencjału zamiast prób dostosowania ich do „normalnego wzorca”); 4) Koncentracja na danej osobie- indywidualne podejście do każdej osoby z autyzmem (rozpoznanie jej potrzeb); 5) Uczenie umiejętności komunikowania się i społecznego funkcjonowania; 6) Zindywidualizowana ocena. Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

5 Metody terapeutyczne – L’Abri Montagnard
W podejściu do agresji panuje podejście indywidualne – prowadzi się obserwacje, aby dojść do przyczyny zachowania. Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

6 Kwestionariusze i ewaluacja w L’Abri Montagnard
1) Kwestionariusze opracowane przez ośrodek do dokumentacji zajęć. 2) Testy: AAPEP CALS, VINELAND Test de Communication – opracowany przez psychologa i badający reakcję badanej osoby na sposób przedstawienia obiektu (przedmiot, zdjęcie, rysunek, pismo). Na podstawie dokumentacji raz w roku (w wakacje) ustalany jest indywidualny plan terapeutyczny. Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

7 Dokumentacja w L’Abri Montagnard – „teczka mieszkańca”
Każdy mieszkaniec ma prowadzoną teczkę z dokumentacją – jest ona trzymana w miejscu jego zamieszkania w zamykanej szafie. W teczce znajdują się: Zeszyt korespondencji wakacyjnej z rodzicami Informacje o wydatkach Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

8 Dokumentacja w L’Abri Montagnard – „teczka mieszkańca”
3) Narzędzia ewaluacji (kwestionariusze, testy) AAPEP Ocena dotycząca: kompetencji społecznych kompetencji komunikacyjnych kompetencji postępów w edukacji umiejętności praktycznych Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

9 Dokumentacja w L’Abri Montagnard – „teczka mieszkańca”
4) Opis trudnych zachowań 5) Tematy do poruszenia w rozmowie z superwizorem 6) Plan indywidualnego rozwoju Terapeuci sporządzają krótkie notatki dotyczące funkcjonowania osoby w danym dniu, przyjmowanych przez nią leków, wykonanych zabiegów higienicznych (np. mycie włosów) Prowadzący warsztaty wypełnia też po zajęciach krótki kwestionariusz (wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach na jednym arkuszu). Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

10 Gautena - pryncypia bioetyki
Bioetyka Termin obejmujący etyczne, prawne, społeczne i kulturowe wymiary związane z naukami i technologiami medycznymi Podstawą jest działanie z korzyścią dla pacjenta Podkreśla autonomię pacjenta, prawo do informacji i własnej decyzji Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

11 Gautena - pryncypia bioetyki
Respektowanie godności człowieka Brak dyskryminacji Poszanowanie prywatności Poufność informacji Aktualna wiedza naukowa Uczciwość intelektualna Uwzględnienie wpływu interwencji na jakość życia pacjenta Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

12 Pryncypia bioetyki w odniesieniu do autyzmu
W wypadku spektrum autystycznego ważne jest INDYWIDUALNE PODEJŚCIE Nie ma jedynej skutecznej metody terapii Należy odwoływać się do aktualnej wiedzy naukowej Na pacjenta z autyzmem należy patrzeć jak na osobę nie jak na zbiór cech Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

13

14 Metody terapeutyczne - Gautena
Gautena stosuje metody zatwierdzone przez Autyzm Europa. Do wachlarza metod/podejść terapeutycznych stosowanych przez Ośrodki Gautena należą m.in.: 1) TEACCH 2) ABA 3) TOM 4) PHARMAUTISME 5) PECS 6) MAKATON 7) Programy psychoedukacyjne w zakresie: Ćwiczenia kompetencji społecznych Seksualności Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

15 System ewaluacji dla dorosłych osób z autyzmem
1. Skale, testy, kwestionariusze 2. Inwentarze środowiskowe 3. Osobiste pragnienia i aspiracje 4. Kombinacja powyższych elementów Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

16 Niektóre narzędzia oceny
Zabawa: Lowe & Costello Autyzm: CARS, ADOS-R, BSE, ADI-R, Theory of Mind Rozwój: Bayley, Haizea, Brunet - Lezine Inteligencja: WPPSI, WISC, Columbia, Leiter, McCarthy,K-ABC Motoryka: Ozeretski, Pick & Vayer Język: Reynell, PPVT, ITPA, EPEC Edukacja: EPEC, PEP, APEP Adaptacja: ICAP, Vineland

17 Farmautisme System protokołowania dawkowania leków psychotropowych. Protokół Druki protokołu Informacje zawodowe Informacje dla pacjentów

18 Indywidualny roczny plan terapii (opracowany na początku września)
Dane identyfikacyjne osoby Kryteria kliniczne Kryteria funkcjonalne (8) komunikacja, samodzielność, kompetencje „domowe”, kompetencje społeczne, korzystanie z miejsc użyteczności publicznej, autodeterminacja (umiejętność dokonywania wyboru, mówienia „nie”, zawieranie znajomości), zdrowie i bezpieczeństwo, umiejętności związane z pracą Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

19 Indywidualny plan terapii (roczny)
4. Kryteria osobiste (6) Podejmowanie decyzji, Podejmowanie związków i udział we wspólnocie, Rozwój postaw i umiejętności, Ćwiczenie odpowiedzialności i praw, Zdrowie i dobrostan materialny / emocjonalny, Poczucie bezpieczeństwa i pełni życia 5. Koordynacja Klient / opiekun, wewnętrzna i zewnętrzna Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

20 Dokumentacja w GAUTENIE „teczka mieszkańca”
W teczce znajdują się: Informacje ogólne (wszystkie dane osobiste, rodzinne, kto jest koordynatorem) Formularz osoby – ważne informacje dotyczące danego klienta: zainteresowania, komunikacja, aspekty socjalne Diagnoza, ewaluacja – np. ICAP (uaktualnienie co 2 lata) Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

21 Dokumentacja w GAUTENIE „teczka mieszkańca”
4) program zajęć danej osoby (uaktualnienie co roku) Cele ogólne Cele szczegółowe (ewaluacja w obszarach takich jak komunikacja, samodzielność, kompetencje społeczne co 3 miesiące) Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

22 Dokumentacja w GAUTENIE „teczka mieszkańca”
5) Informacje: dotyczące umiejętności samodzielnego poruszania się w przestrzeni publicznej o podejmowaniu decyzji w zakresie „autodeterminacji” – „co chcę jeść”, „kiedy się myję” oraz takich kompetencji jak: mówienie „nie”, umiejętność ucieczki, zawieranie przyjaźni. dotyczące problemów z zachowaniem Dotyczące obszaru pracy oraz czasu wolnego Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje

23 Dokumentacja w GAUTENIE „teczka mieszkańca”
6) Formularze medyczne Badania diagnostyczne są wykonywane co roku PHARMAUTISM Każdy z mieszkańców (o ile nie ma częstszych zaleceń) ma wykonywane co roku badania. Jest to obligatoryjne. Seminarium sfinansowane przez Program PHARE 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Małe Dotacje


Pobierz ppt "METODY TERAPEUTYCZNE KWESTIONARIUSZE EWALUACJA DOKUMETACJA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google