Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność naukowo-badawcza Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w roku 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność naukowo-badawcza Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w roku 2006."— Zapis prezentacji:

1 Działalność naukowo-badawcza Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w roku 2006

2 Kierunki działalności naukowo-badawczej badania epidemiologiczne dotyczące zaburzeń słuchu i mowy badania przesiewowe słuchu elektrofizjologia narządu słuchu badania genetyczne zaburzeń słuchu zaburzenia głosu i mowy zawroty głowy i zaburzenia równowagi aparaty wszczepialne w leczeniu zaburzeń słuchu metody chirurgiczne w leczeniu zaburzeń słuchu szumy uszne telemedycyna inżynieria biomedyczna

3 5 3 14 13 7 11 1 8 3 5 7 Programy badawcze realizowane w roku 2006 77 tematów badawczych, 11 bloków I.Zaburzenia słuchu uwarunkowane genetycznie oraz o podłożu immunologicznym II.Metody wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu III.Elektrofizjologia narządu słuchu IV.Metody chirurgiczne w leczeniu zaburzeń słuchu V.Aparaty wszczepialne w leczeniu zaburzeń słuchu VI.Inżynieria biomedyczna w zaburzeniach słuchu, głosu i mowy VII.Badania narządu równowagi w aspekcie zaburzeń słuchu VIII.Badania głosu i mowy u dzieci i dorosłych dla potrzeb diagnostyki i rehabilitacji IX.Badania epidemiologiczne, profilaktyczne i środowiskowe odnośnie osób z uszkodzeniem słuchu X.Badania nad opracowaniem i drożeniem programu leczenia szumów usznych XI.Telemedycyna liczba tematów

4 2 granty badawcze własne 3 granty badawcze - promotorskie grant celowy z Instytutem Systemów Sterowania w Chorzowie grant badawczy z Instytutem Biologii Doświadczalnej i Politechniką Warszawską grant badawczy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy Granty naukowe

5 Najważniejsze osiągnięcia Zespołu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w roku 2006

6 krajowe 121 zagraniczne 78 Pracownicy Instytutu uczestniczyli w najważniej- szych konferencjach i sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych Referaty i wykłady Publikacje polskie 28 zagraniczne 4 monografie zagraniczne 1 rozdziały w monografiach 5 zagranicznych i polskich

7 Czyżewski Andrzej, Kostek Bożena, Skarżyński Henryk: Intelligent System for Environmental Noise Monitoring 2006 Monitoring, Security, and Rescue Techniques in Multiagent Systems. Springer Berlin / Heidelberg, 2006 Monografie

8 Bartnik G., Skarżyński H. Tinnitus Retraining Therapy. in: Tyler R. (ed.) Tinnitus Treatment Book. Thieme Medical Publishers Inc., New York 2005 Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H.: Intelligent System for Environmental Noise Monitoring, in Monitoring, Security, and Rescue Techniques in Multiagent Systems, Series: Advances in Soft Computing, pp. 397-410, 2005, XII, 596 p., Springer Verlag, Heidelberg, New York, ISBN: 3-540-23245-1Advances in Soft Computing Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.: Wszczepy ślimakowe, Otolaryngologia dziecięca pod red. D. Gryczyńskiej, Łódź, 2006 Kochanek K.: Badania przesiewowe słuchu u dzieci. Otolaryngologia dziecięca pod red. D. Gryczyńskiej, Łódź., 2006 Kochanek K.: Zastosowanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu – ABR w badaniach słuchu u dzieci. Otolaryngologia dziecięca pod red. D. Gryczyńskiej, Łódź, 2006 Rozdziały w monografiach - 5

9 Skarżyński H. Lorens A. Piotrowska A.: Preservation of low frequency hearing in partial deafness cochlear implantation (PDCI) using the round window approach. Acta Oto-Laryngologica Skarżyński H. Lorens A. Piotrowska A.: Partial deafness cochlear implantation provides benefits to a new population of individuals with hearing loss. Acta Oto-Laryngologica Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B.: Trudności terapeutyczne w dysfonii spastycznej. Polski Merkuriusz Lekarski Wysocki J.: Anatomia topograficzna ucha środkowego i wewnętrznego psa. Medycyna Weterynaryjna Wysocki J.: Anatomia topograficzna ucha środkowego i wewnętrznego kota. Medycyna Weterynaryjna Heleniak K., Skarżyński P. H., Wierzbowska J., Krasucki K., Kochanowicz P., Komarnicki J.: Research of facial nerve morphology. Archives of Medical Science Kulesza M., Dalka P., Kostek B.: Contactless hearing aid for infants employing signal processing algorithms. Audio Engeenering Society, Convention Paper Ważniejsze publikacje

10 lek. B. Miaśkiewicz przewód otwarty w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi lek. J. Ratyńska, przewód otwarty w Akademii Medycznej w Warszawie mgr J. Kobosko przewód otwarty na Uniwersytecie Warszawskim mgr inż. A. Wąsowski przewód otwarty na Politechnice Warszawskiej mgr inż. A. Walkowiak przewód otwarty na Politechnice Gdańskiej Doktoraty Rozwój kadry

11 kontynuacja programu leczenia częściowej głuchoty za pomocą implantu ślimakowego - PDCI u dzieci kontynuacja prac dotyczących metody maskowania ultradźwiękowego szumów usznych kontynuacja programu leczenia częściowej głuchoty u osób dorosłych szerokie wykorzystanie w praktyce klinicznej materiałów alloplastycznych do operacji rekonstrukcyjnych ucha środkowego opracowanie bezkonataktowego aparatu słuchowego ustalenie częstości nosicielstwa 3 mutacji wywołujących lekki i średni niedosłuch oraz jednego polimorfizmu odkrycie 2 nieopisanych zmian w genie GJB2 o nieznanym jeszcze wpływie na poziom słyszenia Ważniejsze osiągnięcia naukowe

12 wykazanie, że za pomocą odpowiedzi ABR wywoływanych krótkimi tonami można skuteczniej wykrywać zaburzenia pozaślimakowe niż za pomocą metody standardowej opracowanie nowych metod oceny narządu słuchu za pomocą telemetrii neuronalnej oraz elektrycznie wywoływanego odruchu strzemiączkowego opracowanie systemu stymulacji akustycznej dla potrzeb badań nad tonotopią układu słuchowego z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego wykazanie, że za pomocą słuchowych potencjałów stanu ustalo- nego – ASSR można ocenić próg słyszenia u osób z aparatami słuchowymi potwierdzenie patogenności 3 mutacji wywołujących lekki i średni niedosłuch wykluczenie patogenności 1 mutacji w genie GJB2 Ważniejsze osiągnięcia naukowe

13 wdrożenie nowej metody badawczej - Profil Psychoedukacyjny PEP-R (E.Schoplera i wsp.) będący zindywidualizowaną oceną dzieci z zaburzeniami rozwoju wdrożenie metody psychomotorycznej w grupie dzieci z implantami ślimakowymi opracowanie płyt CD z testami diagnostycznymi wyższych funkcji słuchowych wdrożenie testów diagnostycznych wyższych funkcji słuchowych opracowanie i wdrożenie nowej metody terapeutycznej dla pacjentów z centralnymi zaburzeniami słuchu wdrożenie próby sylabowej do oceny niepłynności mowy opracowanie norm parametrów głosu dziecięcego w badaniach spektograficznych wdrożenie metody do oceny stopnia nosowania opartego o badania akustyczne Wdrożenia

14 Metoda badania przesiewowego w kierunku występowania mutacji L90P w genie GJB2 Metoda badania przesiewowego w kierunku występowania mutacji V37I w genie GJB2 Metoda badania przesiewowego w kierunku występowania mutacji V153I w genie GJB2 Wdrożenia

15 uruchomienie procedury przetargowej dotyczącej zakupu skanera rezonansu magnetycznego o polu głównym wynoszącym 3T Skaner będzie stanowił wyposażenie Środowiskowego Centrum Obrazowania Czynnościowego Pozyskanie nowej aparatury Stymulator Percepcji Mowy – urządzenie terapeutyczne używane do czytania w fazie aktywnej terapii SAPL Opracowanie nowych urządzeń

16 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest jedną z dwóch jednostek w kraju upoważnionych do prowadzenia kursów wprowadzających w ramach specjalizacji z audiologii i foniatrii kontynuacja Podyplomowego Studium Surdologopedii we współpracy z Uniwersytetem M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizacja dwóch edycji szkolenia protetyków słuchu kolejna edycja Studium Obiektywnych Badań Słuchu we współpracy z East Tennesse State University (USA) Edukacja

17 szkolenie dla 400 pedagogów i logopedów ze szkół specjalnych oraz oddziałów integracyjnych w zakresie programów multimedialnych Warsztaty Szkoleniowe dla Rodziców pt. W trosce o harmonijny rozwój dziecka Warsztaty Szkoleniowe dla Rodziców Trudności w nauce czytania – diagnoza i rehabilitacja ortoptyczna Warsztaty dla pacjentów z szumami usznymi – 2 razy Warsztaty dla pacjentów jąkających się Szkolenia

18 Posiedzenie Naukowe Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna Konferencja Listening to Learn 2006 Konferencja Naukowa Funkcja a Struktura – czynnościowe obrazowanie mózgu Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Implanty BAHA – aspekty audiologiczne i chirurgiczne Organizacja konferencji

19 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – prof. Henryk Skarżyński Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – dyr. Jerzy Mazur Złoty Krzyż Zasługi Srebrny Krzyż Zasługi – 9 osób Odznaczenia resortowe – Ministerstwa Zdrowia Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia – 26 osób Odznaczenia z okazji X-lecia Instytutu

20 Nagrody KONSYLIARZ ROKU 2005 - tytuł przyznany przez Magazyn Lekarzy KONSYLIARZ prof. Henrykowi Skarżyńskiemu Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu przyznany Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu za pionierskie metody i działania w przywracaniu słuchu niepełnosprawnym Dyplom Ministerstwa Edukacji i Nauki dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytutu Systemów Sterowania za projekt pod nazwą Audiometr skriningowy – Audiometr S Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek otrzymała Indywidualną Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię p.t. "Perception-Based Data Processing in Acoustics. Applications to Music Information Retrieval and Psychophysiology of Hearing"

21 LAUDABILIS odznaczenie dla profesora Henryka Skarżyńskiego przyznane przez Okręgową Radę Lekarską tytuł Godny zaufania za szczególne zasługi na rzecz Samorządu Lekarskiego Prof. Henryk Skarżyński był nominowany do pierwszej edycji nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne w kategorii badań na rzecz rozwoju społeczeństwa Prof. Henryk Skarżyński otrzymał Perłę Honorową w dziedzinie nauki przyznaną przez Kapitułę pod przewodnictwem prof. Janusza Lipkowskiego – wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk Nagrody

22 Kapituła i Organizatorzy Konkursu Mazowiecka Firma Roku 2005 pod honorowym patronatem Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego przyznali wyróżnienie w kategorii Medycyna – Zakłady Lecznictwa Zamkniętego dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Kolegium Redakcyjne miesięcznika Rynek Zdrowia w plebiscycie Rynek Zdrowia przyznało prof. Henrykowi Skarżyńskiemu tytuł Lekarza Rynku Zdrowia Nagroda główna dla projektu Audiometr przesiewowy Kuba mikro AS w X edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości 2006 w kategorii Wyrób Przyszłości opracowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytut Systemów Sterowania Nagrody

23 Katedra Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej Instytut Radioelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informa- cyjnych Politechniki Warszawskiej Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Katedra Audiologii i Foniatrii Akademii Muzycznej w Warszawie Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych II Wydział Lekarski z Oddziałem Fizjoterapii Akademii Medycznej w Warszawie Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. Neneckeigo Współpraca z jednostkami krajowymi

24 Hearing and Speech Science Laboratory w Brigham Young University w Provo, Utah, USA Pittsburgh University, USA East Tennesse State University, USA Research Triangle Institute of North Caroline, USA Zakład Audiologii Doświadczalnej i Klinicznej Centrum Badawczego w Moskwie, Rosja Wydział Audiologii Uniwersytetu w Halmstad, Szwecja Instytut Tomatisa w Paryżu, Francja Medical Electronics w Innsbrucku – MED-EL, Austria Advanced Bionics Clinical Research Department, Cambridge, Wielka Brytania Cochlear, Australia Pacific Neuroscience Institute, Los Angeles, USA Uniwersytet w Ferrarze Ważniejsze ośrodki zagraniczne, z którymi prowadzona jest współpraca

25 Klinika Otolaryngologiczna Uniwersytetu we Frakfurcie, Niemcy Klinika Otolaryngologiczna Uniwersytetu w Wiedniu, Austria Klinika Otolaryngologiczna Uniwersytetu w Würzburgu, Niemcy Klinika Otolaryngologiczna Uniwersytetu w Antwerpii, Belgia Klinika Otolaryngologiczna Uniwersytetu w Bazylei, Szwajcaria Katedra i Klinika Otolaryngologii Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Grodnie, Białoruś Katedra Otolaryngologii Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie, Ukraina Katedra i Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Bratysławie, Słowacja Department of Medical Electronics and Hearing Sciences, University of Antwerp (MEDELEC), Flemish Institute for Technological Research (VITO), Belgia

26 Badania psychoakustyczne pacjentów z częściową głuchotą - Arizona State University Zastosowanie aparatów BAHA w jednostronnych głębokich niedosłuchach odbiorczych u dzieci – firma Cochlear Chirurgia rekonstrukcyjna ucha u dzieci i u dorosłych, zastosowanie materiałów biokompatybilnych – projekt realizowany przy współpracy z Uniwersytecką Kliniką ORL w Bazylei Preservation of Residual Hearing with Nucleus Contour with Softip and Electroacoustic Stimulation Study – firma Cochlear Research and development of custom-made electrodes for patients with functioning residual hearing - z firmą Cochlear Zastosowanie implantu ucha środkowego w niedosłuchach mieszanych – VIBROPLASTY (RW VSB) – Med-el Preservation of Residual Hearing with Nucleus Contour with Softip and Electroacoustic Stimulation Study – firma Cochlear Remote fitting – z firmą Cochlear Ważniejsze programy badawcze realizowane we współpracy z ośrodkami zagranicznymi

27 Badania kliniczne i ocena możliwości nowego systemu implantu ślimakowego Clarion CII i procesorów mowy serii Platinium – program wieloośrodkowy Clarion European Resarch Group koordynowany przez firmę Advanced Bionics Audiometria słuchowych odpowiedzi wywołanych w diagnostyce centralnych zaburzeń słuchu – projekt badawczy realizowany we współpracy z Hearing and Speech Science Laboratory w Brigham Young University w Provo, Utah, USA Ocena przydatności otoemisji akustycznych w badaniach przesiewowych – zastosowania różnych urządzeń do badań przesiewowych noworodków i niemowląt – projekt badawczy realizowany we współpracy Uniwersytecką Kliniką ORL w Bazylei, Szwajcaria Epidemiologia zaburzeń słuchu i mowy u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym - program badawczy realizowany we współpracy z Uniwersytetem Brigham Young University w Provo, USA Hearing impairment caused by connexin 26 mutations: identification of modifierd genes – Uniwersytet w Antwerpii Ważniejsze programy badawcze realizowane we współpracy z ośrodkami zagranicznymi

28 Assessment of residual hearing in Med-El Combi 40+ Cochlear Implant Users - porozumienie o współpracy z firmą Med-El, Innsbruck, Austria, w międzynarodowym wieloośrodkowym programie badawczym. Program koordynowany przez firmę Med-El, z udziałem Charlotte Eye Ear Nose and Throat Associate (USA) oraz Indiana University School of Medicine, USA Electric-Acoustic Stimulation (EAS) – program badawczy realizowany we współpracy z Uniwersytecką Kliniką Otolaryngologiczną we Frankfurcie, Niemcy, z Uniwersytecką Kliniką Otolaryngologiczną w Innsbrucku i Uniwersytecką Kliniką Otolaryngologiczną w Wiedniu, Austria Clarion CII Bionic Ear Software Trial (BEST) – program realizowany we współpracy z Advanced Bionics Clinical Research Department, Grain House, Mill Court, Cambridge, Wielka Brytania, z University of North Carolina, USA, St. Augustinus University Hospital, Antwerpia, Belgia, Medizinische Hochschule Hannower, Niemcy Ważniejsze programy badawcze realizowane we współpracy z ośrodkami zagranicznymi


Pobierz ppt "Działalność naukowo-badawcza Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w roku 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google