Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność Polskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych do dyrektywy 89/106/EWG Aktualne dokumenty AG NB – CPD, wrzesień 2009 dr inż. Jadwiga Fangrat Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność Polskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych do dyrektywy 89/106/EWG Aktualne dokumenty AG NB – CPD, wrzesień 2009 dr inż. Jadwiga Fangrat Instytut."— Zapis prezentacji:

1 Działalność Polskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych do dyrektywy 89/106/EWG Aktualne dokumenty AG NB – CPD, wrzesień 2009 dr inż. Jadwiga Fangrat Instytut Techniki Budowlanej

2 Uwagi zgłoszone przez PGJN do wzorów certyfikatów zgodności Uwagi zgłoszone przez PGJN do wzorów certyfikatów zgodności zostały przyjęte i uwzględnione w obecnej wersji dokumentu zostały przyjęte i uwzględnione w obecnej wersji dokumentu NB-CPD/09/366r1 NB-CPD/09/366r1 Wszystkie Jednostki Notyfikowane powinny zwrócić szczególną Wszystkie Jednostki Notyfikowane powinny zwrócić szczególną uwagę na wymagania swoich Jednostek Notyfikujących w sprawie uwagę na wymagania swoich Jednostek Notyfikujących w sprawie obowiązku i trybu informowania właściwych krajowych władz, jeśli obowiązku i trybu informowania właściwych krajowych władz, jeśli nastąpiło wycofanie certyfikatu producenta nastąpiło wycofanie certyfikatu producenta Projekt CPR (Construction Product Regulation), który miał zastąpić Projekt CPR (Construction Product Regulation), który miał zastąpić dyrektywę 89/106/EWG jest w dalszym ciągu w Komisjach dyrektywę 89/106/EWG jest w dalszym ciągu w Komisjach Parlamentu Europejskiego i niewielkie są jego szanse na Parlamentu Europejskiego i niewielkie są jego szanse na przyjęcie przez PE w obecnym brzmieniu przyjęcie przez PE w obecnym brzmieniu NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z OSTATNIEGO SPOTKANIA AG NB- CPD 1/2

3 Dyskusja potwierdziła, że normy zharmonizowane powinny być Dyskusja potwierdziła, że normy zharmonizowane powinny być przywoływane w certyfikatach jako EN …, a nie jako wersje przywoływane w certyfikatach jako EN …, a nie jako wersje krajowe odpowiednich norm (np. PN EN…) krajowe odpowiednich norm (np. PN EN…) Przyszłe dokumenty wydawane przez Grupy Sektorowe nie Przyszłe dokumenty wydawane przez Grupy Sektorowe nie powinny zawierać zaleceń w sprawach dotyczących zagadnień powinny zawierać zaleceń w sprawach dotyczących zagadnień horyzontalnych (tzw. guidance on horizontal matters). Dalsze horyzontalnych (tzw. guidance on horizontal matters). Dalsze ustalenia w tej sprawie są niezbędne (SG Officials) ustalenia w tej sprawie są niezbędne (SG Officials) GNB – CPD przedstawi SCC sprawę skierowania do władz GNB – CPD przedstawi SCC sprawę skierowania do władz krajowych prośby o upublicznienie informacji o wydanych przez krajowych prośby o upublicznienie informacji o wydanych przez krajowe Jednostki Notyfikowane certyfikatach, w celu utworzenia krajowe Jednostki Notyfikowane certyfikatach, w celu utworzenia ogólnie dostępnej bazy danych ogólnie dostępnej bazy danych Ponowna prośba o zgłaszanie problemów i /lub propozycji do Ponowna prośba o zgłaszanie problemów i /lub propozycji do ogólnie dostępnej strony GNB-CPD (http://www.gnb-cpd.eu) ogólnie dostępnej strony GNB-CPD (http://www.gnb-cpd.eu)http://www.gnb-cpd.eu NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z OSTATNIEGO SPOTKANIA AG NB- CPD 2/2

4 DOKUMENTY DO DYSKUSJI/ZATWIERDZENIA podczas najbliższego spotkania AG NB-CPD w Brukseli 1. NB – CPD/09/365r1 (NB-CPD/03/032r6) Revision of NB-CPD/03/032r6 Terms of Reference for Sector Groups of Notified Bodies for the CPD 2. NB – CPD/08/336r2 (NB-CPD/AG/004) 2. NB – CPD/08/336r2 (NB-CPD/AG/004) Revision of NB-CPD/AG/03/004 FPC checklist 3. NB – CPD/09/388 (NB-CPD/AG/03/001) 3. NB – CPD/09/388 (NB-CPD/AG/03/001) Revision of NB-CPD/AG/03/001 Numbering of certificates of conformity

5 D OKUMENTY DO DYSKUSJI / ZATWIERDZENIA c.d. podczas najbliższego spotkania AG NB-CPD w Brukseli 4. NB – CPD/09/366r1 (NB-CPD/AG/04/082r2 i NB-CPD/AG/03/003r1) Revision of NB-CPD/AG/04/082r2 in CIRCA folder NB- CPD/AG/03/003r1 Examples of EC Certificates of Conformity 5. NB – CPD/09/389 (NB-CPD/AG/07/008) Revision of NB-CPD/AG/07/008 Guidance to NBs … in certifying … own brand labelled products and … subcontract manufacturing 6. NB – CPD/09/390 (NB-CPD/AG/03/002) Revision of NB-CPD/AG/03/002 Guidance to notified bodies on the attestation of conformity …

6 GNB-CPD AG Co-ordination of the Group of Notified Bodies for the Construction Products Directive 89/106/EEC NB-CPD/08/365r1 Issued: 25 August 2009 For Discussion /APPROVAL PLEASE NOTE: To facilitate the 26 th meeting on 6 October 2009, National Mirror Groups and others are requested to forward their comments on this document in writing if they have any fundamental objections - by 26 September 2009. These comments should be submitted to CPD TechSec (newmanc@mgt.fbe.co.uk). Revision of NB-CPD/03/032r6 Terms of Reference for Sector Groups of Notified Bodies for the CPD 28 stron

7 GNB-CPD AG Co-ordination of the Group of Notified Bodies for the Construction Products Directive 89/106/EEC NB-CPD/08/336r2 Issued: 25 August 2009 For Discussion /APPROVAL Revision of NB-CPD/AG/03/004: GNB-CPD AG position paper Checklists for initial inspection of factory and factory production control and continuous surveillance of factory production control 10 str. _ _ _ _ _ _ GNB-CPD AG Co-ordination of the Group of Notified Bodies for the Construction Products Directive 89/106/EEC NB-CPD/09/388 Issued: 25 August 2009 For Discussion /APPROVAL Revision of NB-CPD/AG/03/001 - Numbering of certificates of conformity 3 str.

8 GNB-CPD AG Co-ordination of the Group of Notified Bodies for the Construction Products Directive 89/106/EEC NB-CPD/08/366r1 Issued: 25 August 2009 For Discussion /APPROVAL Draft revised Examples of EC Certificates of Conformity 11 str. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GNB-CPD AG Co-ordination of the Group of Notified Bodies for the Construction Products Directive 89/106/EEC NB-CPD/09/389 Issued: 25 August 2009 For Discussion /APPROVAL Revision of NB-CPD/AG/07/008 - GNB-CPD AG position paper - Guidance to NBs on their duties in certifying (system 1+, 1, 2+ and 2) own brand labelled products and those involving significant subcontract manufacturing 8 str.

9 GNB-CPD AG Co-ordination of the Group of Notified Bodies for the Construction Products Directive 89/106/EEC NB-CPD/08/390 Issued: 25 August 2009 For Discussion /APPROVAL Revision NB-CPD/AG/03/002 - Guidance to notified bodies on the attestation of conformity under the Construction Products Directive 89/106/EEC 15 str. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NB-CPD/09/394 Annual workplans of GNB-CPD Sector Groups 2008- 2009 NB-CPD/All-09/074 Forthcoming SG meetings from 15 September 2009

10 Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji Jadwiga Fangrat


Pobierz ppt "Działalność Polskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych do dyrektywy 89/106/EWG Aktualne dokumenty AG NB – CPD, wrzesień 2009 dr inż. Jadwiga Fangrat Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google